Archiwum: 05.2007


31.05. Zaproszenie na Dzie? Otwarty zajezdni Zawodzie - 2 czerwca 2007 r.

Tagi: impreza, Tramwaje ?l?skie, KMTM

W zwi?zku z przekazaniem akcji Tramwajów ?l?skich gminom Komunikacyjny Zwi?zek Komunalny GOP w Katowicach wraz Tramwajami ?l?skimi S.A. oraz Klubem Mi?o?ników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym serdecznie zapraszaj? na Dzie? Otwarty zajezdni tramwajowej Zawodzie w Katowicach.


» Czytaj wi?cej

31.05. By?y zarz?d PKM-u Jaworzno przed s?dem

Tagi:

Anna Malinowska
Gazeta Wyborcza, 30.05.2007


Prokuratura Rejonowa w Mys?owicach przes?a?a w ?rod? do s?du akt oskar?enia przeciwko czterem osobom. Chodzi o niegospodarno?? i dzia?anie na szkod? spó?ki.


» Czytaj wi?cej

31.05. Tramwaje ?l?skie wreszcie s? nasze

Tagi:

Tomasz G?ogowski
Gazeta Wyborcza, 30.05.2007


15 lat trzeba by?o czeka?, by resort skarbu przekaza? wreszcie naszym gminom akcje Tramwajów ?l?skich. Teraz ma by? ju? tylko lepiej. Nowe tramwaje i tory maj? pojawi? si? za dwa, trzy lata, a do 2012 roku ca?a komunikacja na ?l?sku zmieni si? nie do poznania. Tak przynajmniej obiecuj? samorz?dowcy.


» Czytaj wi?cej

30.05. Tramwaje ?l?skie potrzebuj? 2,5 mld z? na inwestycje

Tagi:

PAP, wiadomosci.wp.pl
30.05.2007


Wydatki rz?du 2,5 mld z? w ci?gu 25 lat na rozwój komunikacji tramwajowej w aglomeracji katowickiej przewiduje strategia rozwoju transportu miejskiego, przygotowywana na zlecenie nowego w?a?ciciela Tramwajów ?l?skich (T?).


» Czytaj wi?cej

30.05. Tramwaje ?l?skie SA w KZK GOP

Tagi:

um.katowice.pl
30.05.2007


W ?rod? 30 maja 2007 roku w obecno?ci Ministra Skarbu Pa?stwa Wojciecha Jasi?skiego, Wojewody ?l?skiego i przedstawicieli w?adz Samorz?du Województwa ?l?skiego podpisano umow? nieodp?atnego przeniesienia w?asno?ci 100 % akcji Skarbu Pa?stwa w spó?ce "Tramwaje ?l?skie" S.A. w Katowicach na rzecz Komunikacyjnego Zwi?zku Komunalnego Górno?l?skiego Okr?gu Przemys?owego.


» Czytaj wi?cej

30.05. Tramwaje ?l?skie wzi?te przez samorz?dy

Tagi:

purz, pap
Gazeta Wyborcza, 30.05.2007


Po kilku latach stara? ?l?skie samorz?dy sta?y si? w ?rod? w?a?cicielami Tramwajów ?l?skich, dot?d ostatniej tego typu pa?stwowej firmy komunikacyjnej w Polsce. Komunalizacja spó?ki ma otworzy? drog? do naprawy zdegradowanej komunikacji tramwajowej na ?l?sku.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

30.05. Tramwaje ?l?skie trafi?y w r?ce gmin

Tagi: Tramwaje ?l?skie, KZK GOP

Dzi? w po?udnie w Katowicach podpisana zosta?a umowa przekazuj?ca akcje spó?ki Tramwaje ?l?skie S.A. w r?ce KZK GOP.


» Czytaj wi?cej

29.05. 30 maja - przekazanie gminom akcji Tramwajów ?l?skich S.A.

Tagi:

Jak ju? informowali?my, 30 maja 2007 r. odb?dzie si? podpisanie umowy na mocy której w?a?cicielem akcji spó?ki Tramwaje ?l?skie S.A. zostanie Komunikacyjny Zwi?zek Komunalny GOP w Katowicach.


» Czytaj wi?cej

28.05. Teledysk "Jelcz pi?kny autobus"

Tagi:

Jak wiemy, praca osób zatrudnionych w sektorze komunikacji miejskiej nie nale?y do ?atwych. Tym razem proponujemy dla rozlu?nienia teledysk dedykowany w?a?nie im.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

27.05. Trzeci MAN EL202 z Elbudu ju? je?dzi

Tagi: tabor, Elbud

W ostatni? ?rod?, 23 maja wyjecha? drugi z niedawno nabytych przez Elbud autobusów MAN EL202.


» Czytaj wi?cej

27.05. Chrzanów: Gdy kierowc? dopada g?ód...

Tagi:

Anna G?uch
Gazeta Krakowska, 23.05.2007


Wieczorem kierowca autobusu linii 323 relacji Czy?ówka - Chrzanów postanowi? urozmaici? pasa?erom podró?. Zrobi? sobie nieplanowan? przerw?... na pizz?.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

26.05. Burzenie wiaduktu na Bykowinie

Tagi:

26 i 27 maja likwidowany jest stary wiadukt kolejowy nad ulic? Katowick? na Bykowinie. W zwi?zku z tym wstrzymane jest kursowanie tramwajów na tym odcinku.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

25.05. Objazd na trasie linii 850

Tagi:

25 maja rozpocz??y si? roboty rozbiórkowe wiaduktów nad drog? krajow? nr 4 (88) na terenie Zabrza. W ci?gu trzech dni ca?kowicie zamkni?ty pozostanie odcinek od w?z?a przy miechowickiej Plejadzie do w?z?a z Mikulczyck?/Tarnopolsk? w Zabrzu.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

25.05. Nowa linia bezp?atna do bytomskiego hipermarketu Carrefour

Tagi:

24 maja zosta?a uruchomiona na zlecenie bytomskiego hipermarketu Carrefour linia bezp?atna do Rudy ?l?skiej - Orzegowa.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

25.05. Wie?ci taborowe ostatnich dni

Tagi: tabor, Elbud, Nowak, PKM Sosnowiec, Polak, Wadas

W ostatnich dniach wyjecha?o na trasy w regionie kilka nowych i u?ywanych autobusów. Oto ich przegl?d.


» Czytaj wi?cej

25.05. Scanie w Meteorze

Tagi: tabor, Meteor

24 maja zadebiutowa?a w Meteorze Scania CN113CLL nr tab. 827. Od kilku tygodni je?dzi równie? podobny (cho? z innym uk?adem drzwi) wóz nr 826.

» Czytaj wi?cej w serwisie "Komunikacja miejska w Tychach"25.05. Tramwaje ?laskie: Prace sieciowe w D?bie

Tagi:

W nocy z 27/28 maja 2007 r. w godz. 0:50-3:45 prowadzone b?d? prace sieciowe w D?bie przy ulicy Chorzowskiej (w rejonie Silesia City Center).


» Czytaj wi?cej

24.05. Tramwaje ?l?skie: Przerwa w ruchu tramwajowym na Bykowinie

Tagi:

W dniach 26-27 maja 2007 r. (od 26 maja od godz. 0:00 do 27 maja do godz. 24:00) prowadzone b?d? prace zwi?zane z wyburzaniem wiaduktu kolejowego w ci?gu ulicy Katowickiej na Bykowinie.


» Czytaj wi?cej

23.05. Rewolucja komunikacyjna na ?l?sku!

Tagi:

Tomasz Malkowski
Gazeta Wyborcza, 23.05.2007


W aglomeracji górno?l?skiej jest najg?stsza i najwi?ksza sie? komunikacji publicznej w Polsce. Obcokrajowcy i przyjezdni gubi? si? w nieczytelnych rozk?adach jazdy i narzekaj? na brak mapek na przystankach. Studentka Akademii Sztuk Pi?knych w Katowicach wykona?a projekt, który mo?e to radykalnie zmieni?.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

22.05. Wypadek z udzia?em autobusu w Gliwicach

Tagi:

Do gro?nie wygl?daj?cej kolizji dosz?o dzi? rano ok. godziny 7.30 w Gliwicach na Placu Piastów. Z nieznanych do tej pory przyczyn autobus zderzy? si? z samochodem osobowym.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

22.05. Siedem osób w szpitalach po zderzeniu tramwajów w Sosnowcu

Tagi:

PAP, interia.pl
22.05.2007


Siedem osób trafi?o we wtorek po po?udniu do szpitali po zderzeniu si? dwóch tramwajów w centrum Sosnowca; ich obra?enia nie zagra?aj? ?yciu - poinformowa?o PAP Centrum Zarz?dzania Kryzysowego Wojewody ?l?skiego.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

21.05. Noc Muzeów w Katowicach i w Zabrzu

Tagi:

19 maja zorganizowana zosta?a po raz kolejny impreza pod has?em "Noc Muzeów", w ramach ?wiatowego Dnia Muzeów. Poza Katowicami, w tym roku funkcjonowa?a równie? dodatkowa linia autobusowa w Zabrzu.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

21.05. Juwenalia w Gliwicach i Katowicach

Tagi:

Tradycyjnie w po?owie maja odbywa si? studenckie ?wi?to, czyli Juwenalia. Zobaczmy jak funkcjonowa?a komunikacja miejska w zwi?zku z tymi imprezami.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

21.05. Objazd w zwi?zku z przebudow? ul. Witkiewicza w Gliwicach

Tagi:

Ju? nied?ugo ma zosta? otwarte centrum handlowe "Forum" w Gliwicach, zlokalizowane na dawnych terenach Huty Gliwice. Zamkni?ta zosta?a ulica Witkiewicza.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

20.05. Pi?ty DAB u Nowaka i inne wie?ci z Nowego Chech?a

Tagi: tabor, Nowak

Przed kilkoma dniami do zajezdni firmy Nowak Transport przyby? pi?ty niskowej?ciowy autobus z Danii. ?ó?ty DAB 15-1200C mk.II z numerem 8410 pochodzi z jednego z oddzia?ów Veolii, prawdopodobnie z miasta Skanderborg.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

19.05. Remont ulicy Gliwickiej w Katowicach

Tagi:

12 maja 2007 r. rozpocz?? si? d?ugo oczekiwany remont ostatniego odcinka ulicy Gliwickiej w katowickiej dzielnicy Za???e. Prace obejmuj? odcinek od skrzy?owania z ulicami Po?piecha i ?elazn? do skrzy?owania z ulicami Boche?skiego i Brack? i przewiduj? modernizacj? sieci kanalizacyjnej, ciep?owniczej, wodoci?gowej i gazowej, wymian? torowiska tramwajowego oraz odbudow? nawierzchni jezdni i chodników.


» Czytaj wi?cej

19.05. ?le skasowany bilet to nie jazda na gap?

Tagi:

Micha? Kosiarski
Rzeczpospolita, 19.05.2007


Pasa?er komunikacji miejskiej nie mo?e odpowiada? za wadliwe dzia?anie kasowników w pojazdach. Konserwacja i naprawa tych urz?dze? nale?? do obowi?zków przewo?nika.


» Czytaj wi?cej

17.05. Przekazanie gminom akcji Tramwajów ?l?skich S.A.

Tagi:

Ju? 30 maja Tramwaje ?l?skie S.A. przestan? by? spó?k? skarbu pa?stwa i trafi? w r?ce gmin.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

17.05. Kolejny autobus z Wejherowa w Delcie

Tagi: tabor, Delta

W ostatnich dniach na linii 23 pojawi? si? z numerem 12 kolejny "nowy" jelcz M11 z Wejherowa.


» Czytaj wi?cej

17.05. Tysia, kolejny niskopod?ogowy trolejbus w Tychach na trasie

Tagi: tabor, TLT Tychy

17 maja zadebiutowa? liniowo pi?ty Solaris Trollino posiadany przez Tyskie Linie Trolejbusowe. Jest nim Tysia, z numerem 007.

» Czytaj wi?cej w serwisie "Komunikacja miejska w Tychach"17.05. Tramwaje ?l?skie: Prace sieciowe w Katowicach

Tagi:

W nocy z 21/22 i 22/23 maja 2007 r. w godz. 0:50-3:45 prowadzone b?d? prace sieciowe w Katowicach wzd?u? ulicy Warszawskiej i 1 Maja.


» Czytaj wi?cej

17.05. Tramwaje ?l?skie: Prace sieciowe w Bytomiu

Tagi:

W nocy z 23/24, 24/25, 25/26, 28/29, 29/30, 30/31 maja, 31 maja/1 czerwca i 1/2 czerwca 2007 r. w godz. 0:25-4:00 prowadzone b?d? prace sieciowe w Bytomiu wzd?u? ulicy Chorzowskiej.


» Czytaj wi?cej

17.05. Tramwaje ?laskie: Prace torowe w Bytomiu (odwo?anie)

Tagi:

Tramwaje ?l?skie S.A. informuj?, ?e prace torowe w Bytomiu zaplanowane na dzie? 19 maja 2007 r. zostaj? odwo?ane.


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

14.05. Korekta tras linii 303 i 313 w Jaworznie

Tagi:

14 maja autobusy linii 303 i 313 w Jaworznie mia?y zmieni? trasy w zwi?zku z otwarciem odcinka Trasy ?ródmiejskiej. Przeniesiony zosta? przystanek Bory Niemcewicza z ul. Niemcewicza na ul. Nowo-Niemcewicza (fragment T?). Otwarcie trasy jednak nie nast?pi?o rano, lecz dopiero po po?udniu ok. godziny 15:00, co powodowa?o ró?ne reakcje w?ród kierowców.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

14.05. Cztery jelcze z PKM Gliwice w Katowicach

Tagi: tabor, PKM Katowice, PKM Gliwice

W pi?tek 11 maja do zajezdni PKM Katowice przy ulicy Mickiewicza dotar?y cztery jelcze M11 wypo?yczone z PKM Gliwice.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

13.05. Wie?ci taborowe z Transgóru Mys?owice

Tagi: tabor, Transgór Mys?owice

Tabor trzebi?skiej zajezdni Transgóru powi?kszy? si? o dwa sprowadzone z Danii DAB-y 15-1200C.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

13.05. Zakupy autobusów w Elbudzie Jaworzno

Tagi: tabor, Elbud

W minionym tygodniu na zajezdni? Elbudu dotar?y z Niemiec dwa MAN-y EL202. Oba pojazdy wyprodukowane zosta?y w 1995 roku.


» Czytaj wi?cej

12.05. Tramwaje ?l?skie: Prace torowe w Szopienicach

Tagi:

W dniu 12 maja oraz w nocy z 12/13 maja 2007 r. w godz. 18:05-4:20 prowadzone b?d? prace zwi?zane z wymian? rozjazdu torowego w Szopienicach na mijance Stawiki.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

10.05. Czwarty MAN NL202 u Polaka ju? je?dzi

Tagi: tabor, Polak

Z numerem 18 wyjecha? na lini? 51 kolejny, czwarty ju?, niskowej?ciowy MAN NL202 z rozrastaj?cej si? floty pana Henryka Polaka.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

10.05. Meteor zamiast PKM-u w Olkuszu?

Tagi:

Zwi?zek Komunalny Gmin "Komunikacja Mi?dzygminna" w Olkuszu otworzy? wszystkie oferty na obs?ug? linii komunikacji miejskiej. Okazuje si?, ?e w wi?kszo?ci przetargów wygra?a jaworznicka firma Meteor.


» Czytaj wi?cej

10.05. Triumfalny pochód czerwonych autobusów cz. IV

Tagi:

Tomasz Rzeczycki
Montes Tarnovicensis


Cz??? IV
Spore zamieszanie zasz?o po 1990 r., w zwi?zku z kryzysem a potem z likwidacj? Wojewódzkiego Przedsi?biorstwa Komunikacyjnego w Katowicach. W 1990 r. WPK da? w ajencj? lini? pospieszn? A PKS-owi, ale ten wkrótce sam zrezygnowa?. Po prostu PKS mia? zbyt ma?o pojemne pojazdy. Obs?ug? linii A przej??a wi?c zajezdnia w Bytomiu, czyli pó?niejszy PKM Bytom.


» Czytaj wi?cej

10.05. B?dzin: Autobus przejecha? pasa?era

Tagi:

RMF
www.rmf.fm/fakty/, 10.05.2007 r.

Kierowca autobusu miejskiego w B?dzinie na ?l?sku potr?ci? w ?rod? pó?nym wieczorem m??czyzn?, który usi?owa? wsi??? do autobusu. W wyniku odniesionych obra?e? 30-latek zmar?.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

08.05. Kolejne MAN-y NL202 na linii 51

Tagi: tabor, Polak

Kilkana?cie dni po debiucie pierwszego MAN-a NL202 nale??cego do Henryka Polaka, na katowick? lini? 51 wyjecha?y dwa kolejne autobusy tego typu.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

08.05. Ex bytomski neoplan N4021 na linii 121

Tagi: tabor, Nowak

Pierwszy z trzech neoplanów N4021NF, pozyskanych niedawno przez firm? Nowak Transport, wyjecha? 8 maja na lini? 121.


» Czytaj wi?cej

06.05. Pijany kierowca autobusu miejskiego zatrzymany

Tagi:

PAP, PU
onet.pl


2,5 promila alkoholu we krwi mia? w wydychanym powietrzu 51-letni m??czyzna, który prowadzi? miejski autobus w Sosnowcu. Zosta? zatrzymany dzi?ki interwencji pasa?era - poda? zespó? prasowy ?l?skiej policji.


» Czytaj wi?cej

03.05. Tramwaje ?l?skie: Prace sieciowe w Bytomiu

Tagi:

W nocy z 8/9, 9/10, 10/11 i 11/12 maja 2007 r. w godz. 0:25-4:00 prowadzone b?d? prace sieciowe w Bytomiu wzd?u? ulicy Chorzowskiej.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

03.05. Specjalne linie na Kopiec Wyzwolenia

Tagi:

W zwi?zku z uroczysto?ciami Miejskich Obchodów 216 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odbywaj?cymi si? przy piekarskim Kopcu Wyzwolenia, MZKP Tarnowskie Góry uruchomi? dwie specjalne bezp?atne linie autobusowe dla mieszka?ców Piekar ?l?skich.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

02.05. Elbud na linii S w Jaworznie

Tagi:

Od 30 kwietnia na jednym z wozów jaworznickiej linii S je?dzi MAN EL202 nr 22 z firmy Elbud.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

02.05. Je?d?? ju? 4 MAN-y NG272 z Transkomu

Tagi: tabor, Transkom

Pierwszy dzie? maja by? jednocze?nie pierwszym dniem kursowania czwartego MAN-a NG272 z piekarskiego Transkomu.


» Czytaj wi?cej

02.05. Pijany z?odziej przez kilka godzin kierowa? miejskim autobusem

Tagi:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
www.policja.katowice.pl, 02.05.2007r.


Katowiccy policjanci zostali wezwani przedwczoraj oko?o 22.30 do bazy autobusowej przy ulicy Mickiewicza, gdzie mia?o doj?? do kradzie?y autobusu marki Ikarus. Na miejscu okaza?o si?, ?e pracownik ochrony uj?? pijanego m??czyzn?, który najprawdopodobniej przez kilka godzin kierowa? autobusem wcze?niej skradzionym z zajezdni.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

02.05. Kolejne MAZ-y 103 u Powichrowskiego

Tagi: tabor, Powichrowski

Drugiego dnia obs?ugi linii 165 przez Tadeusza Powichrowskiego na tras? wys?ane zosta?y 2 niewidziane dotychczas na ?l?sku MAZ-y 103.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

01.05. Zmiany przewo?ników w Chorzowie i Gliwicach

Tagi:

Od 1 maja 2007 r. zmienili si? przewo?nicy obs?uguj?cy na zlecenie KZK GOP linie autobusowe 165 w Chorzowie oraz 701 i 703 w Gliwicach.


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »