Informacje − archiwum

 

17.11.2006 Przyby?y kolejne "migi"

Tagi: tabor, Transkom, Delta Komentarze: 17

Nieko?cz?ca si? fala u?ywanych pojazdów wyrzuci?a ostatnio na brzeg zwany GOP-em dwa kolejne jelcze M11 - jednego do Transkomu, a drugiego do Delty.


» Czytaj więcej

04.06.2013 Zmiany rozk?adów jazdy tramwajów od 8 czerwca 2013 r.

Tagi: rozk?ad jazdy, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, KMTM Komentarze: 5

8 czerwca 2013 r. KZK GOP wprowadza zmiany rozk?adów jazdy tramwajów - uruchomiona zostanie linia turystyczna 0 i uzupe?niaj?ca linia 40, wyd?u?ona trasa linii 13 i zmieniony rozk?ad linii 20.


» Czytaj więcej

05.05.2008 Wykolejenie tramwaju w Katowicach

Tagi: wypadek, Tramwaje ?l?skie Komentarze: 23

5 maja 2008 r. wykolei? si? tramwaj linii 16 na ul. Ko?ciuszki w Katowicach.


» Czytaj więcej

08.07.2011 Zmiany rozk?adów jazdy tramwajów od 1 lipca 2011 r.

Tagi: rozk?ad jazdy, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie Komentarze: 9

1 lipca 2011 r. KZK GOP wprowadzi? kolejne zmiany rozk?adów jazdy tramwajów w rejonie Katowic i Bytomia. To ju? siódma wersja obs?ugi trasy na Stroszek w ostatnich 3 latach. W Katowicach linia 23 zacz??a kursowa? w soboty.


» Czytaj więcej

09.01.2012 Wypadek autobusów w Mys?owicach

Tagi: wypadek, PKM Katowice, Transgór Komentarze: 11

Jak informuje prasa, 9 stycznia 2012 r. ok. godz. 13:40 na ul. Brzezi?skiej w Mys?owicach dosz?o do zderzenia autobusów linii 77 i 788. Pi?? osób zosta?y rannych.


» Czytaj więcej

13.05.2013 Zmiany w rozk?adzie Kolei ?l?skich - drastyczne ci?cia?

Tagi: kolej, rozk?ad jazdy, likwidacja Komentarze: 6

Problemy spó?ki Koleje ?l?skie, która z du?ymi problemami w grudniu 2012 r. przej??a wi?kszo?? po??cze? kolejowych w wojewódzwie ?l?skim dosi?gn? ju? wkrótce pasa?erów. Na 1 czerwca 2013 r. planowana jest "korekta" rozk?adu jazdy. Prawdopodobnie oznacza ona drastyczne ci?cia na wszystkich liniach kolejowych. Przewiduje si? równie? podwy?k? cen biletów.


» Czytaj więcej

26.08.2013 Przetargi na dokumentacje remontów torowisk

Tagi: Tramwaje ?l?skie, infrastruktura, inwestycje, Chorzów Komentarze: 1

Tramwaje ?l?skie og?osi?y przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej remontu torowiska na odcinku Chorzów Huta Ko?ciuszko - ?agiewniki Cmentarz oraz wymian? torów i rozjazdów w zajezdni Chorzów Batory.


» Czytaj więcej

13.11.2007 Kolejne u?ywane MAN-y w ?wierkla?cu

Tagi: tabor, PKM ?wierklaniec Komentarze: 15

Tabor PKM ?wierklaniec wzbogaci? si? w ostatnich dniach o kolejne u?ywane MAN-y drugiej generacji - dwa wozy krótkie oraz dwa przegubowce.


» Czytaj więcej

02.06.2011 Autobusy ko?ci? niezgody w Nikiszu

Tagi: rozk?ad jazdy, KZK GOP, infrastruktura, prasa Komentarze: 1

Anna Malinowska,
Gazeta Wyborcza, 02.06.2011.


Autobusy je?d??ce po ?wie?o wyremontowanym rynku, podzieli?y mieszka?ców katowickiego Nikiszowca. - Zawsze kto? b?dzie niezadowolony - komentuj? urz?dnicy magistratu


» Czytaj więcej

11.10.2007 Wypadek z udzia?em autobusu Nowaka

Tagi: wypadek, Nowak Komentarze: 9

11 pa?dziernika o godzinie 9:15 na drodze z Tarnowskich Gór do Miasteczka ?l?skiego dosz?o do gro?nie wygl?daj?cego wypadku. Na ?uku drogi, nieopodal zalewu Nak?o-Chech?o, zderzy?y si? ze sob? autobus linii 614 zmierzaj?cy do Strzybnicy z samochodem marki Toyota Avensis.


» Czytaj więcej

» Archiwum informacji