Informacje − archiwum

 

28.06.2010 Chrzanów: Powróci zni?ka dla m?odzie?y szkó? ponadgimnazjalnych

Tagi: ZKKM, prasa, bilety

Anna Jarguz,
Prze?om, 25.06.2010 r.


Na pi?tkowym zgromadzeniu cz?onkowie zwi?zku komunikacyjnego jednog?o?nie przeg?osowali przywrócenie uczniom szkó? ponadgimnazjalnych 50 proc. ulgi na przejazd autobusami komunikacji miejskiej na podstawie biletu jednorazowego. Zni?ka zacznie obowi?zywa? od 1 pa?dziernika.


» Czytaj więcej

11.12.2011 Zmiany przystankowe na Osiedlu Tuwima w Siemianowicach ?l.

Tagi: KZK GOP, rozk?ad jazdy, infrastruktura, inwestycje Komentarze: 15

Przez d?ugie lata na siemianowickim Osiedlu Tuwima by?y dwa przystanki autobusowe. Przy okazji remontu g?ównej osiedlowej drogi, czyli ul. Grabowej, zamiast nich mia? powsta? tylko jeden. W ko?cowym efekcie na osiedlu b?d?... trzy przystanki.


» Czytaj więcej

15.02.2008 Katowickie "?elazko" w ruchu

Tagi: tabor, inwestycje, Tramwaje ?l?skie Komentarze: 16

15 lutego br. na linii 13 zadebiutowa? zmodernizowany wagon 782 z zajezdni Zawodzie.


» Czytaj więcej

23.09.2011 Kolejne przetargi w KZK GOP

Tagi: KZK GOP, przetarg, Polak, Rudpol-opa, K?osok, Pawelec, Intrans, PKM Sosnowiec, V-Bus, Transkom Komentarze: 45

Przedstawiamy przegl?d post?powa? przetargowych na obs?ug? linii autobusowych, jakie mia?y miejsce w ostatnim czasie w KZK GOP.


» Czytaj więcej

12.10.2007 Przetargowa jesie? w KZK GOP

Tagi: przetarg, KZK GOP, komentarz Komentarze: 73

KZK GOP og?osi? w ostatnim czasie szereg post?powa? przetargowych. Przyjrzyjmy si? im po kolei.


» Czytaj więcej

16.08.2008 Zawieszenie ruchu tramwajowego w ?agiewnikach i w Chorzowie

Tagi: inwestycje, infrastruktura, Tramwaje ?l?skie, rozk?ad jazdy, za tramwaj, Irex Komentarze: 32

Z dniem 1 sierpnia 2008 r. decyzj? KZK GOP (na wniosek spó?ki Tramwaje ?l?skie S.A.) wy??czono z eksploatacji torowisko tramwajowe na odcinku ?agiewniki Targowisko - Bytom ?agiewnicka (linia 7). Od 15 sierpnia przesta?a kursowa? linia 11 na odcinku Chorzów Metalowców - Chebzie P?tla. Tu powodem jest remont skrzy?owania ul. Katowickiej i 3 Maja w Chorzowie.


» Czytaj więcej

25.04.2009 Awaria wodoci?gowa w Gliwicach

Tagi: Tramwaje ?l?skie, infrastruktura Komentarze: 10

25 kwietnia 2009 r. w Gliwicach usuwano awari? wodoci?gow?, tramwaje omija?y robotników drugim torem.


» Czytaj więcej

10.06.2008 Siódmy solaris w Czechowicach-Dziedzicach

Tagi: tabor, PKM Czechowice-Dziedzice Komentarze: 14

W ubieg?ym tygodniu dotar? do czechowickiego Przedsi?biorstwa Komunikacji Miejskiej fabrycznie nowy solaris Urbino 12. 5 czerwca odby?o si? uroczyste przekazanie autobusu, a cztery dni pó?niej wyjecha? z numerem 06 na lini? nr 3.


» Czytaj więcej

15.04.2010 Powsta?y Koleje ?l?skie. Czy s? nam potrzebne?

Tagi: prasa, kolej Komentarze: 5

Tomasz Ha?adyj,
Gazeta Wyborcza, 08.04.2010 r.


Województwo ?l?skie powo?a?o w czwartek spó?k? "Koleje ?l?skie". W?a?ciwie nie wiadomo po co, s? bowiem lepsze i ta?sze sposoby na zapewnienie mieszka?com sprawnej komunikacji.


» Czytaj więcej

14.02.2011 Scania w Gliwicach?

Tagi: tabor, PKM Gliwice, inwestycje Komentarze: 26

W PKM Gliwice otwarto oferty z?o?one w przetargu na dostaw? 10 niskopod?ogowych autobusów przegubowych. Najkorzystniejsz? ofert? przedstawi?a firma Scania Polska.


» Czytaj więcej

» Archiwum informacji