Archiwum: 08.2009


27.08. Po ci?ciach w rozk?adzie kolej traci pasa?erów

Tagi:

Tomasz G?ogowski,
Gazeta Wyborcza, 28.08.2009 r.


A? o 160 tys. spad?a w ostatnim czasie liczba pasa?erów poci?gów osobowych w naszym regionie! Wojewódzcy urz?dnicy i PKP Przewozy Regionalne nie maj? sobie nic do zarzucenia. - To wszystko przez coraz lepsze drogi - odpowiadaj?.


» Czytaj wi?cej

24.08. Kierowcy je?d?? po torach i boj? si? o auta

Tagi: Tramwaje ?l?skie, likwidacja, prasa

Jacek Madeja
Gazeta Wyborcza, 21.08.2009


Powyginane tory po zlikwidowanej "12" s? zmor? kierowców. Ale na szybk? popraw? nie ma co liczy?, bo szyny ca?kowicie znikn? dopiero za kilka lat.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

20.08. Ministerstwo Infrastruktury o tramwajach w Gliwicach

Tagi: Tramwaje ?l?skie, KZK GOP, likwidacja, komentarz

W odpowiedzi na pisma kierowane przez Obywatelski Komitet Obrony Tramwajów i Promocji Komunikacji Miejskiej w Gliwicach (OKOTiPKM) do Ministerstwa Infrastruktury, jego przedstawiciel informuje o przyj?tych za?o?eniach rozwoju transportu szynowego w aglomeracjach oraz obecnych rozwi?zaniach prawnych, które ceduj? organizacj? transportu publicznego na samorz?dy miejskie.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

12.08. Przetargowy kalejdoskop - czas na pakiety

Tagi: przetarg, KZK GOP, PKM Gliwice, PKM Sosnowiec

Pocz?tek wakacji KZK GOP powita? og?oszeniem dwóch istotnych post?powa? o udzielenie zamówienia publicznego - na wykonywanie us?ug autobusowego transportu publicznego w zachodniej (32 linie) i wschodniej (48 linii) cz??ci aglomeracji katowickiej. Pod tymi enigmatycznymi okre?leniami wskaza? mo?na kolejno Gliwice oraz rejon Zag??bia. Przypatrzmy si? obu post?powaniom.


» Czytaj wi?cej

10.08. Katowice: koniec aut na torach

Tagi:

Grzegorz ??d?o, Pawe? Cyz,
TV Silesia, 10.08.2009 r.


Na ulicy Ko?ciuszki w Katowicach szykuje si? prawdziwa rewolucja. Z jednej z najbardziej zat?oczonych katowickich dróg maj? znikn?? korki. Auta maj? te? przesta? blokowa? tory. Wszystko za spraw? przebudowy, po której Ko?ciuszki b?dzie mo?na wyjecha? z centrum dwoma, a nie jak obecnie jednym pasem ruchu. Ale nie ma nic za darmo. Szersza droga oznacza mniej parkingów.


» Czytaj wi?cej

08.08. I po tramwajach w Gliwicach

Tagi:

MIW,
Polska Dziennik Zachodni, 08.08.2009 r.


Likwidacja komunikacji tramwajowej w Gliwicach odby?a si? zgodnie z prawem - uzna? wojewoda ?l?ski Zygmunt ?ukaszczyk.


» Czytaj wi?cej

08.08. Poci?gi miejskie zamiast autobusów?

Tagi:

Joanna Heler,
Polska Dziennik Zachodni, 08.08.2009 r.


W?adze Gliwic przymierzaj? si? do reanimacji po??cze? kolejowych na trasie, któr? przez lata zaniedba?y PKP. Chodzi o po??czenie najbardziej odleg?ych dzielnic miasta, So?nicy i ?ab?d, ewentualnie przed?u?enia miejskiej kolei do s?siaduj?cych z ?ab?dami Pyskowic. To nie tylko spore skupiska ludzi, ale i szybko rozwijaj?ce si? tereny przemys?owe. Eksperci od rynku kolejowego z Zespo?u Doradców TOR, którym urz?dnicy zlecili sprawdzenie, czy pomys? ma racj? bytu twierdz?: to ma sens.


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »