Archiwum: 04.2012


07.04. Pasa?er klikaj?cy b?dzie dla KZK GOP cenniejszy, wi?c zap?aci mniej

Tagi: KZK GOP, taryfa, prasa

Tomasz G?ogowski
Gazeta Wyborcza, 06.04.2012 r.


KZK GOP ma ci??ki orzech do zgryzienia. Jak przeprowadzi? rewolucj? w komunikacji i przekona? pasa?erów, by korzystaj?c z elektronicznej karty, przystawiali j? do czytnika przy wej?ciu i wyj?ciu z autobusu? Bez tego projekt nie odniesie wielkiego sukcesu - pisze Tomasz G?ogowski


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »