Archiwum: 10.2011Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

31.10. Problem z liniami KZK GOP poza granicami Zwi?zku

Tagi: KZK GOP

Jak informuje prasa KZK GOP wypowiedzia? umowy na organizowanie komunikacji miejskiej gminom, które nie nale?? do Zwi?zku. Jako powód wypowiedzenia podane s? przepisy nowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która podobno zabrania porozumienia z tymi gminami.


» Czytaj wi?cej

27.10. B?d? badania komunikacji, ale czy za nimi przyjd? zmiany?

Tagi: prasa

Grzegorz ??d?o
TVS, 25.10.2011 r.


W jaki sposób najcz??ciej doje?d?asz do pracy? Czy w twojej okolicy ?atwo mo?na kupi? bilet na autobus? Czy informacja o spó?nieniu tramwaju jest dla ciebie wystarczaj?ca? To tylko niektóre z pyta?, jakie w najbli?szych tygodniach us?yszy ponad pó?tora tysi?ca mieszka?ców województwa ?l?skiego. Wkrótce rusz? telefoniczne badania ankietowe na temat transportu i komunikacji w regionie.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

17.10. Gliwickie Scanie ju? na trasach

Tagi: tabor, PKM Gliwice

Pasa?erowie mog? korzysta? ju? z nowych Scanii OmniCity zakupionych przez PKM Gliwice.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

16.10. Linia 26 co 12 minut

Tagi: rozk?ad jazdy, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, tabor

Od 15 pa?dziernika 2011 r. KZK GOP wprowadza kolejne zmiany rozk?adów jazdy tramwajów w Zag??biu - najwa?niejsza z nich to wprowadzenie 12-minutowej cz?stotliwo?ci ruchu na linii 26 w dni robocze.


» Czytaj wi?cej

16.10. Pechowy debiut Francika. Wykolei? si? a? cztery razy

Tagi: Tramwaje ?l?skie, tabor, prasa

purz, Gazeta Wyborcza 15.10.2011 r.

Nie najlepiej, delikatnie mówi?c, wypad? debiut sprowadzonych z Wiednia wagonów E1. Jeden z nich a? cztery razy wykolei? si? na trasie, drugi musia? zjecha? do zajezdni po kolizji z samochodem. Jedn? z przyczyn wykoleje? móg? by? z?y stan torowiska.


» Czytaj wi?cej

15.10. Franciki wyje?d?aj? na tory

Tagi: Tramwaje ?l?skie, tabor, prasa

purz, Gazeta Wyborcza 14.10.2011 r.

Sprowadzone z Wiednia i nazwane przez pracowników Tramwajów ?l?skich "Francikami" wagony E1, b?d? od soboty je?dzi? na prawie 14-kilometrowej trasie mi?dzy Mys?owicami a Milowicami w Sosnowcu.


» Czytaj wi?cej

05.10. B?dzie taniej? KZK wprowadzi bilety 15- i 30-minutowe

Tagi: prasa, KZK GOP, bilety

pj, purz
Gazeta Wyborcza, 05.10.2011 r.


Zgodnie z obietnic?, KZK GOP wprowadzi od nowego roku taryf? czasow?. 15-minutowa podró? b?dzie kosztowa? 2,80 z?, czyli dok?adnie tyle, ile dzi? trzeba zap?aci? za jazd? po jednym mie?cie. Najwi?ksza korzy?? z nowej taryfy: wszystkie bilety jednorazowe b?d? uprawnia? do podró?y z przesiadk?.


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »