Archiwum: 05.2006


09.05. Komunikacyjny ba?agan w Katowickiem

Tagi: historia, KZK GOP, komentarz, prasa

Micha? Smolorz
Gazeta Wyborcza, 9.05.2003


W ubieg?ym roku Urz?d Marsza?kowski przeznaczy? na bilet Autobus Tramwaj Poci?g dotacj? w wysoko?ci 20 mln z?. Ze wspólnego biletu korzysta ok. 5 tys. osób. Nietrudno wyliczy?, i? na ka?dy bilet miesi?czny kosztuj?cy 120 z? przypada ponad 300 z? dotacji. Co w tajemnym ATP tyle kosztuje?


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »