Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych

04.12.2013

Tagi: Katowice, infrastruktura, inwestycje – Dodał: Jakub Jackiewicz

Urząd Miasta Katowice ogłosił konsultacje społeczne projektów budowy węzłów przesiadkowych - przy pętlach tramwajowych Zawodzie, Brynów i Słoneczna, a także przy dworcu w Ligocie i przy ul. Sądowej.


Jak informują urzędnicy miasto jest etapie przygotowywania koncepcji projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych". Miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie dla tego projektu w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

"Przedsięwzięcie ma na celu rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu. Dla zapewnienia możliwości przesiadkowych z komunikacji indywidualnej i zbiorowej (autobusy, tramwaje, pociągi), w zakresie dojazdów do centrum Katowic z różnych części miasta oraz dla integracji komunikacji autobusowej międzynarodowej, krajowej, regionalnej i miejskiej oraz zapewnienia możliwości przesiadkowych z komunikacją kolejową i tramwajową, planowane jest stworzenie systemu węzłów przesiadkowych." - czytamy na Platformie Konsultacji Społecznych.

(autor: Jakub Jackiewicz) (autor: Sławomir Nadolski) (autor: Jakub Jackiewicz)

Na tejże platformie można przedstawić swoje uwagi. Jest na to czas do 16 grudnia br. Każdy z węzłów ma swój osobny wątek na forum w dziale Infrastruktura:
» Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice

Urzędnicy przewidują, że w latach 2013-2015 trwać będzie opracowywanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności, a w latach 2016–2017 realizowana będzie inwestycja.

(autor: Jakub Jackiewicz) (autor: Jakub Jackiewicz) (autor: Jakub Jackiewicz)

Opisy poszczególnych projektów nie są zbyt szczegółowe, ale można w nich znaleźć ogólne założenia poszczególnych węzłów (treść za Urzędem Miasta Katowice):

węzeł "Zawodzie"

Będzie zapewniał możliwości przesiadkowe z autobusów na tramwaj oraz z komunikacji indywidualnej na tramwaj w systemie Park&Ride, w zakresie dojazdów do Centrum Katowic z wschodniej części miasta i subregionu.

Planowana lokalizacja jednego z węzłów: Katowice, dzielnica Bogucice-Zawodzie, rejon ulic 1 Maja i Bagiennej.

Planowany zakres inwestycji: realizacja infrastruktury dla uzyskania funkcji przesiadkowych obejmująca:
1. Budowę infrastruktury autobusowej dotyczącą budowy dróg dojazdowych, manewrowych oraz miejsc postojowych;
2. Przebudowę infrastruktury tramwajowej (torowiska wraz z siecią trakcyjną);
3. Budowę strefy obsługi podróżnych obejmującą:
- zadaszone perony przystankowe autobusowe i tramwajowe w systemie „drzwi – drzwi”,
- poczekalnię z funkcjami towarzyszącymi – toalety, mała gastronomia, prasa,
- ciągi piesze i rowerowe oraz parkingi dla rowerów;
4. Budowę strefy obsługi operatorów transportu publicznego, w tym punkt dyspozytorski i pomieszczenie socjalne dla kierujących;
5. Budowę wydzielonego jednopoziomowego parkingu naziemnego zlokalizowanego w rejonie ulic: 1 Maja, Bagiennej i Krakowskiej, o zakładanej pojemności ok. 400 miejsc postojowych dla funkcji Park & Ride;
6. Przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury drogowej dla włączenia węzła w istniejący układ drogowy, w zakresie:
- przebudowy przyległych odcinków ulic Krakowskiej i 1 Maja dla dostosowania do włączenia zjazdów do parkingu i zjazdów na węzeł dla autobusów,
- budowy ciągów pieszych i rowerowych dla połączenia z infrastrukturą węzła,
- budowy sygnalizacji świetlnych dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na połączeniu pieszym parkingu z przystankami tramwajowymi i autobusowymi, autobusów wyjeżdżających z węzła oraz tramwajów przecinających ulicę 1 Maja na dojeździe do węzła;
7. Zagospodarowanie terenu obejmujące min.: zieleń urządzoną, małą architekturę, elementy dekoracyjne i reklamowe;
8. Sieci i instalacje niezbędne do funkcjonowania obiektów w zakresie inwestycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu zainwestowania, systemem monitoringu wizyjnego.

węzeł "Słoneczna"

Będzie zapewniał możliwości przesiadkowe z autobusów na tramwaj w zakresie dojazdów do Centrum Katowic z kierunku północnego.

Planowana lokalizacja jednego z węzłów: Katowice, dzielnica Koszutka, Aleja Wojciecha Korfantego.

Planowany zakres inwestycji: realizacja infrastruktury dla uzyskania funkcji przesiadkowych obejmująca:
1. Budowę infrastruktury autobusowej dotyczącą realizacji dróg dojazdowych, manewrowych oraz miejsc postojowych;
2. Przebudowę infrastruktury tramwajowej (torowiska wraz z siecią trakcyjną);
3. Budowę strefy obsługi podróżnych obejmującą:
- zadaszone, autobusowe perony przystankowe powiązane funkcjonalnie z peronami tramwajowymi,
- ciągi piesze i rowerowe oraz parkingi dla rowerów;
4. Budowę strefy obsługi operatorów transportu publicznego, w tym punkt dyspozytorski i pomieszczenie socjalne dla kierujących;
5. Przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury drogowej dla włączenia węzła w istniejący układ drogowy, w zakresie:
- przebudowy przyległego odcinka Al. Korfantego dla dostosowania do włączenia zjazdów na węzeł dla autobusów,
- budowy ciągów pieszych i rowerowych dla połączenia z infrastrukturą węzła,
- budowy sygnalizacji świetlnych dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na dojściu do węzła, autobusów wyjeżdżających z węzła oraz tramwajów przecinających Al. Korfantego;
6. Zagospodarowanie terenu obejmujące min.: zieleń urządzoną, małą architekturę, elementy dekoracyjne i reklamowe;
7. Sieci i instalacje niezbędne do funkcjonowania obiektów w zakresie inwestycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu zainwestowania, systemem monitoringu wizyjnego.

węzeł "Sądowa"

Będzie zapewniał integrację komunikacji autobusowej międzynarodowej, krajowej, regionalnej i miejskiej oraz możliwości przesiadkowe z komunikacją kolejową i tramwajową.

Planowana lokalizacja jednego z węzłów: Katowice, dzielnica Śródmieście, ul. Sądowa.

Planowany zakres inwestycji: realizacja infrastruktury dla uzyskania funkcji przesiadkowych z zastosowaniem rozwiązań uwzględniających funkcję węzła jako elementu Katowickiego Węzła Komunikacyjnego, integrującego transport kolejowy, autobusowy i tramwajowy obejmująca:
1. Budowę infrastruktury autobusowej dotyczącą realizacji dróg dojazdowych, manewrowych oraz miejsc postojowych;
2. Budowę strefy obsługi podróżnych obejmującą:
- zadaszony zintegrowany peron autobusowy wielostanowiskowy, dla obsługi podróżnych korzystających z komunikacji autobusowej: miejskiej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej oraz przesiadających się pomiędzy różnymi rodzajami komunikacji autobusowej, w powiązaniu z dojazdem do dworca PKP i komunikacji tramwajowej,
- poczekalnię z funkcjami towarzyszącymi – toalety, mała gastronomia, prasa,
- ciągi piesze i rowerowe oraz parkingi dla rowerów,
- wydzielony parking jednopoziomowy naziemny, zapewniający niezbędny dojazd komunikacji indywidualnej do węzła,
3. Budowę strefy obsługi operatorów transportu publicznego, w tym punkt dyspozytorski i pomieszczenie socjalne dla kierujących;
4. Przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury drogowej dla włączenia węzła w istniejący układ drogowy w zakresie:
- przebudowy przyległych odcinków ulic Sądowej, Goeppert-Mayer i Sobieskiego dla dostosowania układu drogowego do włączenia zjazdów na węzeł dla autobusów i na parking,
- budowy ciągów pieszych i rowerowych dla połączenia z infrastrukturą węzła,
- budowy i przebudowy sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulicy Goeppert-Mayer z ulicami Sądową i Sobieskiego, dla zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności ruchu autobusów dojeżdżających i wyjeżdżających z węzła,
- budowy ciągów pieszych i rowerowych dla połączenia z infrastrukturą węzła,
- budowy i przebudowy sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulicy Goeppert-Mayer z ulicami Sądową i Sobieskiego, dla zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności ruchu autobusów dojeżdżających i wyjeżdżających z węzła.
5. Zagospodarowanie terenu obejmujące min.: zieleń urządzoną, małą architekturę, elementy dekoracyjne i reklamowe;
6. Sieci i instalacje niezbędne do funkcjonowania obiektów w zakresie inwestycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu zainwestowania, systemem monitoringu wizyjnego.

węzeł "Ligota"

Będzie zapewniał możliwości przesiadkowe z komunikacji indywidualnej i autobusów na pociąg, w zakresie dojazdów do Centrum Katowic z kierunku południowej części miasta.

Planowana lokalizacja jednego z węzłów: Katowice, dzielnica Ligota, w rejonie ulic Panewnickiej i Franciszkańskiej.

Planowany zakres inwestycji: realizacja infrastruktury dla uzyskania funkcji przesiadkowych obejmująca:
1. Budowę infrastruktury autobusowej dotyczącą realizacji dróg dojazdowych, manewrowych oraz miejsc postojowych;
2. Budowę strefy obsługi podróżnych obejmującą:
- zadaszone perony przystankowe autobusowe i miejsca wymiany podróżnych,
- ciągi piesze i rowerowe oraz parkingi dla rowerów.
3. Budowę parkingu przyulicznego dla funkcji Park & Ride, zlokalizowanego wzdłuż ul. Panewnickiej na odcinku od Dworca Ligota do ul. Grunwaldzkiej;
4. Przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury drogowej dla włączenia węzła w istniejący układ drogowy w zakresie:
- przebudowy przyległego odcinka ul. Panewnickiej dla dostosowania do włączenia zjazdów na węzeł dla autobusów i lokalizacji przystanków,
- budowy ciągów pieszych i rowerowych dla połączenia z infrastrukturą węzła,
5. Zagospodarowanie terenu obejmujące min.: zieleń urządzoną, małą architekturę, elementy dekoracyjne i reklamowe;
6. Sieci i instalacje niezbędne do funkcjonowania obiektów w zakresie inwestycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu zainwestowania, systemem monitoringu wizyjnego.

węzeł "Brynów"

Będzie zapewniał możliwości przesiadkowe z autobusów na tramwaj oraz z komunikacji indywidualnej na tramwaj w systemie Park&Ride, w zakresie dojazdów do Centrum Katowic z południowej części miasta i subregionu.

Planowana lokalizacja jednego z węzłów: Katowice, dzielnica Piotrowice Ochojec, w rejonie węzła drogowego ulicy Kościuszki (połączenie z przebudowywaną DK 81) z ulicami Kłodnicką i Rzepakową.

Planowany zakres inwestycji: realizacja infrastruktury dla uzyskania funkcji przesiadkowych obejmująca:
1. Budowę infrastruktury autobusowej dotyczącą realizacji dróg dojazdowych, manewrowych oraz miejsc postojowych;
2. Przebudowę infrastruktury tramwajowej (torowiska wraz z siecią trakcyjną);
3. Budowę strefy obsługi podróżnych obejmującą:
- zadaszone perony przystankowe autobusowe i tramwajowe w systemie „drzwi – drzwi”,
- poczekalnię z funkcjami towarzyszącymi – toalety, mała gastronomia, prasa,
- ciągi piesze i rowerowe oraz parkingi dla rowerów.
4. Budowę strefy obsługi operatorów transportu publicznego, w tym punkt dyspozytorski i pomieszczenie socjalne dla kierujących;
5. Budowę wielopoziomowego parkingu kubaturowego zlokalizowanego w rejonie węzła ulic: Kościuszki, Jankego, Rzepakowej i Kościuszki, o zakładanej pojemności ok. 800 miejsc postojowych dla funkcji Park & Ride, z kładką dla pieszych na połączeniu z przystankami tramwajowymi i autobusowymi;
6. Budowę jednopoziomowego parkingu naziemnego zlokalizowanego wzdłuż ul. Rzepakowej, na odcinku od ul. Jankego do ul. Żytniej, o zakładanej pojemności ok. 60 miejsc postojowych dla funkcji Park & Ride;
7. Przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury drogowej dla włączenia węzła w istniejący układ drogowy w zakresie:
- przebudowy przyległych odcinków ulic Rzepakowej, Kościuszki i Jankego, dla dostosowania do lokalizacji parkingu kubaturowego, włączenia zjazdów do parkingów i zjazdów na węzeł dla autobusów,
- budowę ciągów pieszych i rowerowych dla połączenia z infrastrukturą węzła,
- budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnych dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na połączeniu pieszym parkingów z przystankami tramwajowymi i autobusowymi oraz autobusów dojeżdżających wyjeżdżających z węzła.
8. Zagospodarowanie terenu obejmujące min.: zieleń urządzoną, małą architekturę, elementy dekoracyjne i reklamowe;
9. Sieci i instalacje niezbędne do funkcjonowania obiektów w zakresie inwestycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu zainwestowania, systemem monitoringu wizyjnego.

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

kret napisał(a):

Zamiast stawiać galerię handlową przy dworcu głównym trzeba było pozostawić plac Szewczyka (oczywiście wyremontować go wraz z dworcem) bo to coś co jest pod dworcem to trudno nazwać słowami; albo przenieść autobusy na ulicę Piotra Skargi (oczywiście tam też będzie galeria handlowa). Teraz w Katowicach mamy wielki bajzel bo ludzie chcąc się przesiąść muszą przechodzić przez całe (teraz rozkopane) centrum. Sama idea P&R bardzo mi się podoba.

04.12 17:26:12

MD napisał(a):

@kret wizja dobra, tylko że pasowałoby w ten sposób albo Mickiewicza albo P.Skargi wyłącznie dla autobusów ze wskazaniem na tą drugą ulicę 2 pasy + przystankowy, byłoby miejsca na kombinatorykę linie jeźdźące po Katowicach wylot ze stawowej na mickiewicza, a linie ze stawowejj i P.skargi zostawic jak były, miejsca by starczyło tylko to skomunikować jakoś sensownie z innymi miastami, żeby np przy CH M1 w czeladzi nie było sytuacji typu, niedziela, 4 linie w tym o godzi: 12:28-12:32 jadą 3 i następna za 30 minut, idea dobra ale z korzyścią dla wszystkich

04.12 22:44:59

uzi68 napisał(a):

Sądowa. Bzdura totalna. Centrum przesiadkowe w centrum?
Takie centra buduje się na przedmieściach. I wtedy są z tego korzyści.
1. samochody nie jadą do centrum = mniejszy ruch
2. ziemia pod inwestycje jest dużo tańsza = oszczędność pieniędzy
3.skrzyżowanie Sądowa- Matejki-Mikołowska teraz jest zakorkowane, a co dopiero po zbudowaniu centrum.
4.centrum na kilkadziesiąt samochodów mija się z celem, powinni uwzględnić budowę wielopoziomowego garażu podziemnego
5. połączyć nad/pod torowiskiem północną część miasta z południową w centrum. Przejazd pod wiaduktem na Mikoowskiej zapchany jest już teraz.

04.02 11:58:50


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!