Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Wynagrodzenie członków Zarządu KZK GOP

20.06.2013

Tagi: KZK GOP, prawo – Dodał: Jakub Jackiewicz

Powraca temat wynagrodzeń jakie otrzymują członkowie Zarządu KZK GOP - ci nieetatowi, tzn. nie zajmujący żadnego stanowiska w Biurze KZK GOP. To prezydenci niektórych miast zrzeszonych w Związku. Poprzednią uchwałę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny.


Zarząd KZK GOP, jako organ wykonawczy Związku, składa się z 9 osób. Trzy z nich są jednocześnie zatrudnione na etacie w Biurze KZK GOP. To Roman Urbańczyk - Przewodniczący Zarządu i Dyrektor Biura KZK GOP, Grzegorz Dydkowski - Z-ca Przewodniczącego Zarządu i Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju oraz Marek Kopel - Z-ca Przewodniczącego Zarządu i Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Księgowych. Ich wynagrodzenie regulują odrębne uchwały, a wynosi ono obecnie:
- Roman Urbańczyk: 5600 zł (wynagr. zasadnicze) + 2200 zł (dodatek funkcyjny) + 3120 zł (dodatek specjalny "z tytułu powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności i odpowiedzialności") + dodatek za wieloletnią pracę (na zasadach ustawowych)
- Grzegorz Dydkowski i Marek Kopel: 4800 zł (wynagr. zasadnicze) + 1760 zł (dodatek funkcyjny) + 2624 zł (dodatek specjalny "z tytułu powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności i odpowiedzialności") + dodatek za wieloletnią pracę (na zasadach ustawowych)

Sześć pozostałych osób to prezydenci miast - Piotr Uszok (Katowice), Zygmunt Frankiewicz (Gliwice), Kazimierz Górski (Sosnowiec), Małgorzata Mańka-Szulik (Zabrze), Adam Rams (Knurów) i Damian Bartyla (Bytom).

Dotychczas osoby te otrzymywały diety w wysokości 2649 zł miesięcznie. Uchwałę o przyznaniu diet zakwestionował jednak nadzór prawny Wojewody Śląskiego i skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Sąd podzielił zdanie prawników wojewody i stwierdził, że uchwała wydana została z naruszeniem prawa oraz że nie może być wykonana. W uzasadnieniu stwierdzono m.in. iż nie można członkom organu związku międzygminnego przyznawać diet, gdyż przysługują one wyłącznie radnym. Sąd stwierdził ponadto, że:
"A [KZK GOP] utworzony został w celu wspólnego zaspokajania potrzeb gmin w zakresie lokalnego transportu oraz skorelowanych z nim usług publicznych (§3 ust. 1 statutu Związku), co z mocy art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy samorządzie gminnym należy do obowiązkowych zadań własnych gmin będących jego członkami. Chybione jest więc stanowisko pełnomocnika tego podmiotu, jakoby "wykonywanie przez wójta funkcji w zarządzie związku (...) nie mieściło się w jego obowiązkach". Zadanie to wójt gminy jest bowiem zobligowany realizować niezależnie, czy czyni to w samej gminie, czy też w ramach związku komunalnego, do którego reprezentowana przezeń gmina przystąpiła. Okoliczność, iż wykonywanie takich zadań następuje przez związek międzygminny nie może tym samym uzasadniać uzyskiwania przez wójta dodatkowych gratyfikacji finansowych, bez względu na to jaką przybiorą one nazwę jak i na to, czy miałyby one przysługiwać z tytułu sprawowania funkcji w zarządzie czy też zgromadzeniu związku. W takim przypadku wójt otrzymywałby bowiem de facto dwa różne wynagrodzenia za tę samą pracę, co trudno byłoby zakwalifikować jako racjonalne wydatkowanie środków publicznych. Kolidowałoby to również z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa, albowiem pozycja wójta realizującego określone zadanie w ramach związku komunalnego byłaby uprzywilejowana wobec tego, który czyni to samo na szczeblu kierowanej przezeń gminy."

» zobacz pełny tekst wyroku wraz z uzasadnieniem w bazie orzeczeń

4 czerwca 2013 r. Zarząd KZK GOP przyjął projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla nieetatowych członków Zarządu KZK GOP. Od poprzednich uchwał różni się w zasadzie tylko tym, że określenie "dieta" zastąpiono "wynagrodzeniem". Wzrosła też kwota - teraz prezydenci mają dostawać aż 3200 zł brutto miesięcznie.

» zobacz treść uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej

Uchwała będzie poddana pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia, zapewne po wakacjach. Ciekawe czy i tym razem zostanie zakwestionowana przez nadzór prawny, pozostaje bowiem w sprzeczności z orzeczeniem sądu, że prezydenci miast nie mogą pobierać dodatkowych gratyfikacji za wykonywanie obowiązków wynikających ze sprawowanego mandatu.

Na marginesie warto wspomnieć jakie diety przysługują członkom Zgromadzenia za udział w posiedzeniach:
- Przewodniczący Zgromadzenia (obecnie Zbigniew Podraza): 2649 zł miesięcznie,
- Wiceprzewodniczący Zgromadzenia (Gabriel Tobor i Zdzisław Banaś): 1324 zł miesięcznie,
- Przewodniczący (Łukasz Komoniewski) i Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Jerzy Forajter) oraz Przewodniczący (Andrzej Kotala) i Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju (Dawid Kostempski): 1324 zł za każde posiedzenie,
- pozostali członkowie Zgromadzenia i Komisji: 397 zł za każde posiedzenie.

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

qwa napisał(a):

Te diety to jawne okradanie państwa, przecież dostają wynagrodzenie, więc mają obowiązek być na posiedzeniach, a oni tam są tylko dlatego że dostają dodatkową kasę. To samo w naszym sejmie.

29.07 09:05:13

Rekin napisał(a):

Żeby jeszcze z tych posiedzeń coś mądrego wynikało, to by się diet należała. Niestety, samo siedzenie to nie robota.

29.07 17:29:54


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!