Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

W Chrzanowie po przetargu na obsługę linii autobusowych

29.08.2011

Tagi: ZKKM, tabor, rozkład jazdy, Transgór, Elbud, Meteor, Danexpress, Stanpaul-bus – Dodał: Tomasz Sojda

Rozstrzygnięto przetarg na obsługę 14 linii organizowanych przez ZKKM Chrzanów. Wiąże się on ze zmianami rozkładów jazdy i numeracji linii jakie wprowadzane są od 1 września 2011 r.


Już w pierwszym podejściu udało się wyłonić wykonawców, którzy począwszy od 1 września 2011 r., przez najbliższe trzy lata, będą realizować przewozy na liniach chrzanowskiego związku komunikacyjnego. W przetargu wpłynęły dwie oferty. Pierwsza od Dolnośląskich Linii Autobusowych Sp. z o. o. z Wrocławia, a druga od Konsorcjum Komunikacji Autobusowej w Trzebini, które tworzą dotychczasowi przewoźnicy obsługujący linie ZKKM (Transgór Mysłowice, Elbud Jaworzno, Meteor Jaworzno, Danexpres Jaworzno i Stanpaul-Bus Mysłowice). Zwycięską okazała się oferta trzebińskiego konsorcjum.

Pomimo, że okres trwania umów z przewoźnikami wyłonionymi w poprzednim przetargu pod koniec 2008 roku jeszcze nie minął (umowy zawarto do 30 listopada 2012 r.), ZKKM w maju 2011 r. zdecydował się je wypowiedzieć. Miało to związek z przeprowadzonym audytem oraz zaproponowaną reorganizacją układu komunikacyjnego oraz istotnymi zmianami w rozkładach jazdy, które będą obowiązywać od 1 września. Część linii przestanie kursować, a ich miejsce zastąpią pozostałe, których trasy tak zmodyfikowano, aby żaden region dotychczas obsługiwany przez komunikację miejską nie został jej pozbawiony.

Istotną zmianą jest odejście od dotychczasowej trzycyfrowej numeracji linii. Pochodzi ona jeszcze z czasów WPK Katowice. ZKKM postanowił przenumerować linie odcinając początkową cyfrę 3 i pozostawiając pozostałe jako nowy numer. Uporządkowano również dotychczasowe oznaczenia literowe przydzielając je liniom minibusowym. Jedna linia została zlikwidowana bez zastępstwa – to linia K do Krakowa (od 1 sierpnia 2011 r.)

Nowa numeracja przedstawia się następująco:

Nowa linia Stare linie
A 340
B 336
L L
P M-P
2 329K
3 F
8 308
9 309, 323
10 310, 349
15 315, 339, 361, X
17 317
18 318
25 325
26 Z
29 329
30 330
31 331
32 332
35 335
38 338
41 341P
42 342, 323, 341

Zgodnie z wymaganiami postawionymi przez ZKKM, wykonawca lub wykonawcy muszą dysponować odpowiednim taborem obejmującym 25 autobusów głównych oraz 5 autobusów rezerwowych. Tabor główny nie może być starszy niż z 2000 roku, a nie mniej niż 10 pojazdów nie starszych niż z 2004 roku. Dla taboru rezerwowego określono, iż nie może być wyprodukowany przed 1999 rokiem. Ponadto przynajmniej 50% taboru głównego, czyli minimum 13 autobusów musi być pojazdami niskopodłogowymi. Wszystkie autobusy muszą być wyposażone w silniki spełniające normę czystości spalin co najmniej EURO 2, a minimum 5 pojazdów głównych bezwzględnie musi być zasilana sprężonym gazem ziemnym CNG. Od kilku lat normą stał się wymóg podstawiania autobusów wyposażonych w zestaw elektronicznych tablic kierunkowych. Natomiast po raz pierwszy ZKKM Chrzanów zobowiązuje przewoźników do ujednolicenia kolorystyki taboru głównego i rezerwowego. Jednolite malowanie ustalone przez ZKKM ma pojawić się na autobusach najpóźniej do 12 miesięcy od podpisania umowy na świadczenie usług.

Kolejną nowością, niedawno rozstrzygniętego przetargu, była wielokryterialna ocena ofert. Podczas gdy w poprzednich przetargach jedynym kryterium wyboru była zaproponowana przez wykonawcę cena, obecnie przypisano jej wagę 85%. Za kryterium drugie przyjęto średni wiek taboru, którego waga wyniosła 7%. Trzecim kryterium był udział ilości autobusów niskopodłogowych, a jego znaczenie w ogólnej ocenie oferty ustalono na 3%. Ostatnim kryterium branym pod uwagę podczas wyboru oferty był udział autobusów z silnikami spełniającymi normę przynajmniej EURO 3 lub zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG (waga 5%). Dopiero ten wykonawca, który uzyskał największą łączną liczbę punktów został wybrany do realizacji omawianego zamówienia.

ZKKM mógł przeznaczyć na zakup usług objętych przedmiotem zamówienia maksymalnie 29,514 mln zł brutto. Oferta Dolnośląskich Linii Autobusowych z Wrocławia opiewała na kwotę 31 075 361,70 zł i przewyższała możliwości finansowe Związku, natomiast konkurencyjna oferta Konsorcjum Komunikacji Autobusowej z Trzebini, którego liderem jest mysłowicki Transgór została skalkulowana na kwotę 27 275 143,47 zł. Pomimo tak dużej różnicy cenowej ostateczna łączna ilość przyznanych punktów była do siebie bardzo zbliżona, różnica wyniosła zaledwie 0,31 pkt na korzyść KKA:
- kryterium cena oferty: DLA – 7,46 pkt, KKA – 8,5 pkt;
- kryterium średni wiek taboru: DLA – 0,7 pkt, KKA – 0,33 pkt;
- kryterium udział ilości autobusów niskopodłogowych: DLA – 0,3 pkt, KKA – 0,24 pkt;
- kryterium udział autobusów spełniających normę EURO 3 lub zasilanych CNG: DLA – 0,5 pkt, KKA – 0,2 pkt;
- łącznie: DLA – 8,96 pkt, KKA – 9,27 pkt.

Chociaż cenowo oferta Konsorcjum Komunikacji Autobusowej była korzystniejsza, to biorąc pod uwagę kryteria pozacenowe odnoszące się bezpośrednio do taboru, którym miałyby być wykonywane przewozy, oferta DLA uzyskała większą liczbę punktów, przez co przybliżyła się do zwycięskiej oferty.

Tabor zgłoszony przez Dolnośląskie Linie Autobusowe cechowały: niska średnia wieku, duży udział autobusów niskopodłogowych oraz spełniających normę czystości spalin EURO 5. Co ciekawe do realizacji zamówienia zaoferowano stosunkowo mało pojazdów dotychczas używanych przez przewoźnika, zdecydowana większość miała zostać oddana do dysponowania na czas umowy z ZKKM przez czeskiego producenta autobusów – firmę SOR. Zestawienie autobusów głównych przedstawia się następująco:
- 4 autobusy SOR BG10,5 (dwa z 2004 roku, jeden z 2003 roku i jeden z 2002 roku),
- 1 autobus SOR BN10,5 z 2011 roku,
- 3 autobusy SOR BN12 z 2011 roku,
- 1 autobus SOR CNG12 z 2010 roku,
- 1 autobus SOR BN9,5 z 2010 roku,
- 1 autobus SOR C10,5 z 2011 roku,
- 1 autobus SOR CN10,5 z 2011 roku,
- 2 autobusy SOR BN8,5 z 2010 roku,
- 2 autobusy SOR CN8,5 z 2010 roku,
- 1 autobus SOR CN9,5 z 2010 roku,
- 2 przegubowe autobusy MAN A23 Lions City G z 2006 roku,
- 2 autobusy MAN SL223 z 2001 roku o numerach tab. 903 i 904,
- 4 autobusy BMC Levend XL z 2010 roku.
Tabor rezerwowy składać miał się z pojazdów dotychczas wykorzystywanych:
- 1 Solaris Urbino 12 z 2000 roku o numerze tab. 2013,
- 4 Jelczy 120M/3 z 2004 roku o numerach tab. 457, 458, 459, 460.

fot. J. Sobotafot. J. Sobotafot. J. Sobota

Dla porównania tabor zaproponowany przez firmy wchodzące w skład zwycięskiego konsorcjum cechuje: wyższa średnia wieku (brak autobusów fabrycznie nowych, większość autobusów wyprodukowana została w roku 2000 lub 2001, a więc spełnia tylko niezbędne minimum), mniejsza niż w przypadku DLA liczba autobusów niskopodłogowych (ponownie tylko wymagane minimum tj. 13 autobusów głównych), prawie, że wszystkie autobusy poza obowiązkowymi 5 pojazdami zasilanymi CNG spełniały zaledwie normę EURO 2 (tylko 4 autobusy spełniają wyższe normy).

Transgór Mysłowice do obsługi swoich linii wytypował:
- 2 przegubowe autobusy Den Oudsten B93 zasilane gazem ziemnym z 2000 roku (przedstawiono zobowiązanie do dysponowania pojazdami do momentu rozpoczęcia realizacji umowy – autobusy dotarły w sierpniu w Transgóru),
- 5 autobusów Den Oudsten B96 z 2000 roku (nr tab. 34, 35, 36, 45, 46),
- 1 Jelcz 120M/3 z 2004 roku (nr tab. 13),
- 1 Jelcz 120M/2 CNG z 2002 roku (nr tab. 11),
- 1 Solbus SL11 z 2009 roku (nr tab. 22),
- 2 Autosany H7 z 2001 oraz 2004 roku (nr tab. 02 i 317),
- 2 bliżej nie sprecyzowane autobusy marki Volvo z 2000 roku zasilane gazem CNG, które mają zostać dostarczone przewoźnikowi do momentu rozpoczęcia realizacji umowy.

fot. J. Sobotafot. K. Zioło
fot. K. Ziołofot. T. Sojdafot. K. Zioło
fot. K. Ziołofot. J. Sobota
fot. K. Ziołofot. K. Zioło

Elbud Jaworzno do przetargu zgłosił:
- 2 autobusy Bogdan A092H2 z 2009 roku (nr tab. 30 i 31),
- 2 autobusy Bogdan A601.10 z 2008 i 2009 roku (nr tab. 28 i 29),
- 2 autobusy Autosan H7 z 2001 i 2004 roku (nr tab. 13 i 25).

fot. J. Sobotafot. T. Sojdafot. T. Sojda
fot. K. Ziołofot. T. Sojdafot. T. Sojda

Firma Meteor Jaworzno będzie wykonywać przewozy następującymi pojazdami:
- Jelczem M121 z 2001 roku (nr tab. 709 – autobus odkupiła niedawno firma Irex Sosnowiec od MZK Piotrków Trybunalski),
- Volkswagenem LT46 z 2004 roku (nr rej. SO 6972E, formalnie będącym własnością Irexu).

fot. J. Sobota
Dotychczasowy przewoźnik minibusowy – Danexpres Jaworzno do przetargu wystawił:
- Mercedesa Sprintera 518CDI z 2009 roku (nr rej. PZ 8962P),
- Mercedesa Sprintera 416 z 2001 roku (nr rej. SJ 37609).

fot. J. Sobota
Ostatni autobus główny należy do firmy Stanpaul-Bus i jest nim Neoplan N4411 z 2002 roku o numerze tab. 02.

fot. J. Sobota
Z kolei taborem rezerwowym zaoferowanym do realizacji zamówienia są: Autosan A1010M z 2003 roku (nr tab. 15) oraz Autosan H7 z 2006 roku (nr tab. 21) – oba z Elbudu Jaworzno). Transgór Mysłowice jako autobusy rezerwowe przedstawił: przegubowego Neoplana N4021 z 1999 roku (nr tab. 372) oraz dwa Jelcze 120M/3 z 2004 roku (nr tab. 03 i 44).

fot. T. SojdaT. Sojda
fot. J. SobotaT. Sojda

Ważną zmianą różniącą aktualnie rozstrzygnięty przetarg od poprzednich jest to, że dany autobus nie jest ściśle przypisywany do obsługi konkretnej linii lub zadania tylko może wykonywać przewozy na wielu liniach o ile spełnia warunek posiadania minimalnej liczby miejsc w pojeździe dla danej linii.

Poniżej przedstawiamy zestawienie stawek za wozokm. oraz wymaganej minimalnej liczby miejsc w pojeździe do obsługi poszczególnych linii. Podane stawki są stawkami netto.

Linia 8 – podobnie jak obecnie na linii tej pojawią się autobusy Elbudu Jaworzno o minimalnej liczbie miejsc 50, a cena jednego wozokilometra to 3,40 zł.

Linia 9 – w dalszym ciągu pasażerowie popularnej ‘dziewiątki’ będą korzystali z autobusów podstawianych przez Transgór Mysłowice z tą jednak różnicą, że na linii kursować mają dwa autobusy o liczbie miejsc powyżej 130 oraz trzy autobusy o minimalnej liczbie miejsc 90. Do tej pory wszystkie pięć zadań było obsadzanych standardowymi pojazdami dwunastometrowymi. Stawka za wozokm na tej linii wynosić będzie 4,20 zł.

Linia 10 – tylko wóz 10/3 będzie obsługiwany przez dotychczasowego przewoźnika – firmę Stanpaul-Bus z Mysłowic, pozostałe dwa przejmie Transgór Mysłowice, a 1 wozokm na tej linii wyceniono na 3,58 zł. Minimalna liczba miejsc w pojeździe wykonującym kursy na linii wynosi 70.

Linia 15 – pasażerów wozić mają cztery autobusy 90-miejscowe z Transgóru Mysłowice za 3,95 zł. za wozokm.

Linia 18 – następuje zmiana przewoźnika: Transgór Mysłowice oddaje linię Meteorowi Jaworzno, z wyjątkiem kursu odjeżdżającego z Dworca ZKKM w dni robocze o godzinie 15.30, a stawka za wozokm na tej linii wyniesie 3,40 zł, przy wymaganym 70-miejscowym autobusie.

Linia 25 – dwa autobusy o liczbie miejsc powyżej 50 podstawi Elbud Jaworzno za 3,40 zł za wozokm. Linie 8 oraz 25 połączone są wspólnym obiegiem wozów.

Linia 26 – podobnie jak do tej pory na linii do Zagórza pojawiać się będzie autobus Elbudu Jaworzno o minimalnej liczbie miejsc wynoszącej 50, a stawka za wozokm to 3,40 zł.

Linia 38 – Elbud Jaworzno zachował również dawną linię 338, która od pierwszego września ma być obsługiwana dwoma większymi, bo 90-miejscowymi autobusami. Cena jednego wozokm na linii 38 to 3,95 zł.

Linie 41 i 42 – pozostają we władaniu Transgóru Mysłowice, który do ich obsługi wyznaczy dwa autobusy o pojemności przynajmniej 50 miejsc i stawce za wozokm wynoszącej 3,40 zł.

Największe zmiany dotyczą linii minibusowych, dla których ujednolicono liczbę miejsc w pojeździe i ustalono ją na 24, stawki na każdej linii wynosić mają 2 zł za wozokm, a ponadto w większości przypadków zmieni się przewoźnik.

Linia A (d. 340) – linia z powrotem trafia do Transgóru Mysłowice, który jeździł na niej do listopada 2008 roku, a przez ostatnie trzy lata obsługiwał ją Elbud Jaworzno.

Linia B (d. 336) – miejsce firmy Danexpres zajmie Elbud Jaworzno.

Linia L – będzie to jedyna linia zachowana przez firmę Danexpres z Jaworzna.

Linia P (d. M-P) – po kilku latach Meteor Jaworzno odbiera tę linię od Danexpresu.

Dla porównania stawki zaproponowane przez Dolnośląskie Linie Autobusowe wahały się od kwoty 3,12 zł/wozokm (linie A, B), przez 3,17 zł (linie L oraz P), 3,89 zł (dla linii 42), 3,95 zł (linie 8, 25, 26, 38), 4,19 zł (linia 15), 4,29 zł (linie 9 i 10), aż po 4,58 zł/wozokm (na liniach 18 i 41).

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

Imię lub pseudonim napisał(a):

Ja mam pytanie do osób bardziej "siedzących" w przetargach - po co robi się dziwne wymagania co do paliwa, jakim zasilany jest pojazd? Tzn co zmienia fakt, że autobus jest zasilany ON i spełnia np normę EURO5 a nie CNG?

30.08 17:47:27

krakus napisał(a):

Mała uwaga: zrobiłem sobie rozpiskę taboru i linii dla nowego rozkładu według powyższego artykułu i kilka rzeczy mi nie pasuje: w taborze Transgór Mysłowice nie uwzględniono minibua na linię A (MB Sprinter 414 http://www.phototrans.eu/10...). Poza tym, Elbud wystawił 6 autobusów jednak tylko 5 z nich ma zatrudnienie (dla jednego z Autosanów). A przy okazji, przypisanie Bogdanów do linii 8, 15 i 38 oznacza ich zniknięcie z linii 300 i 319. Koniec przygody jako podwykonawca PKM, czy jakiś inny tabor ma być przeznacozny (N4516, Many NL i EL)?

31.08 15:13:44


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!