Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Wiosenne przetargi KZK GOP - oferty (cz. 2)

23.06.2011

Tagi: przetarg, KZK GOP, PKS Gliwice, Kłosok, Meteor, Intrans, Brożek, Pawelec – Dodał: Jakub Jackiewicz

Przedstawiamy drugą część omówienia ofert złożonych przez przewoźników chcących obsługiwać linie KZK GOP w ramach wiosennej rundy przetargowej.


Linie 86, 286

Na obsługę tych dwóch zabrzańskich linii okrężnych wpłynęły tylko dwie oferty. Droższa pochodziła od konsorcjum Meteora Jaworzno i Krzysztofa Pawelca (Usługi Transportowe Biechów) i obejmowała cenę 5,37 zł za tabor B. Zaproponowany tabor to 2 szt. MAZ 203 z 2011 r. (zobowiązanie MAZ Auto Poland dla Pawelca). Zwycięską ofertę złożył PKS Gliwice z ceną 4,18 zł. Zgłoszone zostały autobusy, które już od kilku miesięcy obsługują te linie – Irisbus Crossway 12LE z 2010 r. o numerach 529 i 592.

fot. J. Sobotafot. J. Sobota

Linia 165

W pierwszym postępowaniu KZK GOP zażądał od oferentów wszystkich pięciu autobusów z 2011 roku. Wpłynęły trzy oferty – konsorcjum Meteor Jaworzno i Krzysztof Pawelec (Usługi Transportowe Biechów) z ceną 5,73 zł, Joanny Kałek (Aska Żory) z ceną 5,68 zł i Henryka Polaka (Usługi Przewozowe Chorzów) z ceną 4,81 zł. Okazało się jednak, że nawet najtańsza oferta przekroczyła kwotę jaką KZK GOP zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (założono maksymalną stawkę 4,60 zł, czyli o wiele niższą niż otrzymywał dotychczasowy przewoźnik Tadeusz Powichrowski – w lutym 2011 r. wynosiła ona bowiem 5,03 zł) i postępowanie zostało unieważnione.

Ciekawa jest jednak sprawa ze zgłoszonym taborem. Wszyscy trzej oferenci zgłosili takie same autobusy – 5 szt. MAZ 203 z 2011 r. Aska i Pawelec dołączyli zobowiązanie producenta (MAZ Auto Poland) do ich dostarczenia, natomiast Polak dołączył zobowiązanie niejakiego Krzysztofa Misztala prowadzącego działalność gospodarczą w Świętochłowicach. Nie byłoby w tym nic specjalnie zaskakującego gdyby nie to, że 15 kwietnia 2011 r. do KZK GOP wpłynęło pismo z firmy MAZ Auto Poland w którym producent informuje, że jako jedyny dostawca autobusów MAZ na terenie Polski nigdy nie wydawał ani Polakowi ani Misztalowi zobowiązania na dostawę autobusów. Nadmienia również, że przedsiębiorcy ci nie zwracali się nawet o przesłanie oferty handlowej. Ponieważ jednak przetarg został unieważniony to sprawa nie miała swojego ciągu dalszego.

fot. J. Sobota
Ponieważ umowa z dotychczasowym przewoźnikiem, Tadeuszem Powichrowskim, wygasła z końcem kwietnia 2011 r. należało znaleźć przewoźnika, który będzie obsługiwał linię do czasu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu. Ogłoszono przetarg nieograniczony na obsługę linii od 1 maja do 30 września 2011 r. Nie wpłynęła jednak ani jedna oferta, więc postępowanie zostało unieważnione.

Aby wyłonić przewoźnika udzielono więc zamówienia w trybie „z wolnej ręki” i podpisano umowę z Andrzejem Kłosokiem (PPUH Kłosok Żory). Wymagano od niego pięciu standardowych autobusów niskopodłogowych (bez limitu wieku), z dwojgiem podwójnych drzwi i wyświetlaczami. W drodze negocjacji, które odbyły się 26 kwietnia 2011 r. w siedzibie KZK GOP ustalono, że Kłosok otrzyma za swoje usługi stawkę w wysokości 4,20 zł. Będzie obsługiwał linię 165 do 30 września 2011 r. Trwa postępowanie na obsługę tej linii przez kolejne 36 miesięcy, otwarcie ofert nastąpi 5 lipca 2011 r.

fot. J. Sobotafot. J. Sobotafot. J. Sobota

Linia 880

Chętnych do obsługiwania tej linii było aż pięciu przewoźników. Najdroższą ofertę złożył Lucjan Brożek (Usługi Przewozowe Ruda Śląska). Za 5,30 zł chciał obsługiwać tę linię MAZ-em 103 z 2006 r. (zobowiązanie Aurex-Truck). Zgłosił nawet dwie sztuki takich autobusów, choć potrzebny jest tylko jeden. Z dołączonej do oferty faktury pro-forma dowiadujemy się przy okazji, że jeden taki autobus został przez komis wyceniony na 290 tys. zł netto.

Drugi od końca był PKM Katowice. Zaproponował stawkę 4,99 zł i autobus Jelcz M125M z 2006 r. (nr tab. 221). Kolejna oferta to Henryk Polak (Usługi Przewozowe Chorzów) z ceną 4,67 zł i autobusem MAZ 103 z 2006 r. (opisany jako „leasing”, choć w praktyce pewnie chodzi o dostawę z Aurex-Truck). Przedostatnim oferentem była rudzka spółka Rudpol-opa z ceną 4,51 zł. Do obsługi zgłoszono aż dwa (zamiast jednego) autobusy – własne Solarisy Urbino 12 z 2007 r. (nr 05) i z 2006 r. (nr 07).

Najtańszą ofertę złożył tymczasem Meteor Jaworzno. Za cenę 3,83 zł będzie obsługiwał tę linię autobusem Irisbus Crossway 12LE z 2008 r. (dzierżawa z Irexu, nr 625 - na zdjęciu poniżej podczas testów w Ireksie w 2009 roku).

fot. J. Sobota
Linia 937

Dotychczasowa krótka umowa na obsługę tej linii dobiega końca, a do nowego przetargu zgłosiło się trzech przewoźników. Dotychczasowy – Murgór-Trans Katowice okazał się najdroższy (cena 2,26 zł). Zgłoszony tabor to dwa Iveco Daily (jeden z 2003 r. i drugi z 2004 r.). Druga oferta należała do Meteora Jaworzno – cena 2,17 zł. Zaproponowany tabor to Daimler-Chlysler Sprinter 416CDI z 2003 r. i Volkswagen LT46A z 2003 r.

Najtańsza oferta została tymczasem złożona przez Annę Szelejewską (Intrans Sosnowiec). Zaproponowała ona cenę 2,08 zł i dwa minibusy Mercedes-Benz Sprinter: 515CDI z 2009 r. (nr 01) i 513CDI z 2010 r. (nr 02).

fot. J. Sobota
Linia 969

Siewierska linia minibusowa skupiła uwagę czterech przewoźników. Katowicki Murgór-Trans z ceną 3,08 zł okazał się najdroższy (autobus: Iveco Daily z 2005 r.). W dalszej kolejności jest Anna Szelejewska (Intrans Sosnowiec) z ceną 2,42 zł (autobus: Mercedes-Benz Sprinter 515CDI z 2009 r.) i Meteor Jaworzno z ceną 2,27 zł (autobus: Daimler-Chlysler Sprinter 416CDI z 2003 r.).

Najtańszą ofertę złożył Lucjan Brożek (Usługi Przewozowe Ruda Śląska) z ceną 2,19 zł. Zaoferowany tabor to BMC Levend XL z 2008 r. (pojazd ma 30 miejsc, w tym 20 siedzących). Brożek tym samym debiutuje jako przewoźnik na liniach KZK GOP.

fot. J. Sobotafot. J. Sobota

Linie S-6, S-7, S-8

Linie hipermarketowe do Auchan w Sosnowcu to od lat domena Krzysztofa Pawelca (Usługi Transportowe Biechów). Nie inaczej było i tym razem, jego oferta była jedyną. Zaproponował dość niską stawkę – tylko 2,92 zł. Zgłoszony tabor to 2 bliżej niesprecyzowane MAN-y z 2000 r. do dostarczenia których zobowiązał się Aurex-Truck. Co ciekawe niedawno oklejono nową wersją reklamy hipermarketu autobusy, które są nawet o dekadę starsze. Obsługują one jednak również linie nie zlecane za pośrednictwem KZK GOP.

fot. J. Sobota
Linie 21, 950

Prowadzenie różnego rodzaju robót, głównie kanalizacyjnych i drogowych, powoduje utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Kierowanie linii autobusowych na objazdy powoduje czasem pozbawienie dostępu do komunikacji dużego obszaru. Wówczas uruchamiane są linie zastępcze, często minibusowe z uwagi na parametry dróg.

W Halembie przy ul. Poniatowskiego wykonywano kanalizację sanitarną. Linie 121 i 255 zostały wycofane z rejonu ul. Skargi i Poniatowskiego. W zamian uruchomiona została linia minibusowa oznaczona numerem 21. Dla pasażerów była ona bezpłatna, a uruchamiał ją wykonawca robót (spółka Budomont 6 z Rudy Śląskiej). Obsługiwał ją głównie niewielki ford transit, prawdopodobnie należący do wykonawcy. KZK GOP nie przyznawał się do tej formy komunikacji, oprócz sporządzenia rozkładu jazdy (dość luźno traktowanego przez kierowców) oraz powiadomienia pasażerów. Linia kursowała na trasie Halemba Solidarności – Halemba Stara Kuźnica co ok. 30-60 minut od 17 maja do 12 listopada 2010 r.

fot. J. Sobotafot. J. Sobota

W związku z remontem wiaduktu w ciągu ul. Długiej na granicy Niwki i Os. Bór wprowadzono objazd ul. Białej Przemszy i Plażową. Ze względu na parametry tych ulic (wąskie, niski wiadukt) autobusy linii 150 i 926 zostały skrócone do Niwki, a na trasie Niwka Tuwima – Osiedle Bór Pętla uruchomiona została linia minibusowa 950. Jej organizacja jest taka sama jak w przypadku linii 21 – jest bezpłatna dla pasażerów, odpowiada za nią wykonawca robót (Banimex z Będzina), a KZK GOP tylko przygotowuje rozkład jazdy. W tym przypadku zakłada on kursy dość nieregularne (co ok. 30-60 minut). Linia obsługiwana jest minibusami, głównie mercedesami sprinterami z firmy Marcina Pabziakowskiego (Transmot Sosnowiec). Linia kursuje od 9 maja 2011 r. Planowane zakończenie remontu (i objazdów) to koniec maja 2012 r.

fot. J. Sobota
Linia 988

Linia została uruchomiona 1 stycznia 2011 r. – udał się dopiero drugi przetarg, w pierwszym nie wpłynęła żadna oferta. W drugim wygrała Anna Szelejewska (Intrans Sosnowiec) i rozpoczęła obsługę linii mercedesem sprinterem. Pasażerowie jednak nie przekonali się do tej linii – KZK GOP przeprowadził w dniach 22, 26 i 27 lutego 2011 r. badania napełnień z których wynikało znikome zainteresowanie pasażerów (wskazano, że średnio z jednego kursu korzysta jeden pasażer). 25 marca do KZK GOP wpłynęło pismo gminy Czeladź z wnioskiem o likwidację tej linii. 31 marca KZK GOP zawiadomił Annę Szelejewską, że odstępuje od umowy i tym samym od 1 kwietnia 2011 r. linia uległa likwidacji.

fot. J. Sobota

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

waldeck napisał(a):

Wygląda na to, że Migi znikną z linii pakietu będzińskiego :)

23.06 07:48:51

Imię lub pseudonim napisał(a):

Ja nie rozumiem, jak to jest że do obsługi linii w Siewierzu wybiera się firmę z Rudy Śląskiej. Niedługo po Dąbrowie będzie jeździł PKM Gliwice a po Zabrzu - PKM Sosnowiec...

23.06 12:40:49

ps-man napisał(a):

To jest sprawa przewoźnika, gdzie stacjonuje.

23.06 13:18:05

Maxi Rodriguez napisał(a):

Do kiedy PKM Katowice, ma podpisaną umowę na obsługę takich linii jak 12 lub 30?

23.06 13:28:22

memphis napisał(a):

Do końca marca 2014 r.

23.06 13:36:13

Piotrek napisał(a):

Zdaje się, że za około rok (?) będzie przetarg na 57 i 80. KZK na pewno tego nie prześpi i wspólnie z Prezydentem zadbają o to, żeby te linie wróciły do Jedynie Słusznego Przewoźnika. Tego z hasłem "Jeździmy Dla Mas".

23.06 19:08:24

Kysó napisał(a):

@Piotrek: zapomniałeś jeszcze o 288. A linie niech wracają, przynajmniej nie będzie dodatkowych atrakcji w postaci gorącego volva na Kamieńcu.

25.06 07:50:27

Kysó napisał(a):

@waldeck: migi jeżdżą tylko do końca rejestracji. Potem huta.

25.06 07:51:02

Piotrek napisał(a):

Kysó, w którym roku to było?
Parę dni temu zepsuł mi się 187, a zdaje się, że on jest chyba frankowy... Chyba jednak niemożliwe:)
W mazikach masz przynajmniej przewiew w upał. Klapy na dachu można samemu otworzyć we właściwym kierunku, a nie błagać o to bezskutecznie kierowcę.
Kierowcy frankowi uważają się za coś lepszego od innych. W jakiej innej firmie są jeszcze te kretyńskie bramki?

26.06 09:29:40

Kenio napisał(a):

Właśnie... kończy się powoli zlecenie na obsługę 57, 80 i 288. Jak ten czas leci. Nie jest to wcale takie pewne, że akurat gliwicki PKM przejmie obsługę tych linii - choć dobrze by było. Należy im się, bo zawsze tam jeździł w zasadzie najnowszy tabor jaki był na bazie. Na 288 jak pamiętam, to już na początku lat 90-tych jeździł DAB (obecny numer tab. 112) jak się nie mylę. W tamtych czasach, to pasażerowie podobnych linii musieli się obejść rozklekotanym Jelczem, albo Ikarusem.

27.06 04:14:16

Kysó napisał(a):

@Piotrek: Mówiąc gorące volvo miałem na myśli, jak to przegubowe volvo od Omnitechu spłonęło w środku dnia na Kamieńcu. To był chyba 2008 rok ale nie dam głowy. Na WPKu jest o tym artykuł pod tytułem właśnie "Gorące volvo"

27.06 12:08:21


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!