Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Przywrócenie połączenia kolejowego do stacji Tychy Miasto

14.12.2008

Tagi: kolej, MZK Tychy – Dodał: Jakub Jackiewicz

Od 14 grudnia 2008 r., wraz z wejściem w życie nowego kolejowego rozkładu jazdy, przywrócony został ruch pociągów pasażerskich do stacji Tychy Miasto. Uruchomione zostały one w ramach projektu Szybkiej Kolei Regionalnej.


Na wstępie kilka słów o historii. Linia kolejowa z Tychów do Lędzin (przez Tychy Miasto i Bieruń Stary) otwarta została w 1958 roku (a trzy lata później została zelektryfikowana). Miała stanowić główną oś Nowych Tychów - sypialni GOP-u. Przez kolejne kilkadziesiąt lat dzielnie służyła pasażerom przy ich codziennych dojazdach do Katowic. Jeszcze w rozkładzie jazdy 1990/91 ze stacji Tychy Miasto odjeżdżało codziennie 67 pociągów osobowych (do Katowic nawet co 10 minut w szczycie). W wyniku późniejszych przemian oraz ogólnego braku przystosowania się państwowego molocha do zmieniających się realiów, stopniowo wygaszano popyt na wielu liniach kolejowych w kraju. Ofiarą tych działań padła również linia tyska. W rozkładzie jazdy 2000/01 uruchamiane były tylko 4 pary pociągów (w relacji Tychy - Lędziny), a pociągi wykonywały dodatkowo jeszcze kursy służbowe niedostępne dla pasażerów (podsył pustej jednostki z i do Lędzin). Kursowały wyłącznie elektryczne zespoły trakcyjne serii EN57. Od 19 lutego 2001 r. zawieszono ruch pociągów pasażerskich.

Tychy MiastoLędziny

Przez kolejne lata linia kolejowa przecinająca Tychy wykorzystywana była już wyłącznie w ruchu towarowym (głównie przez fabrykę Fiata), pojawiały się nawet pomysły zasypania wykopu z torami kolejowymi i wykorzystania tego terenu na... parkingi.

Na szczęście dostrzeżono jednak szansę jaką daje sprawny transport publiczny i opracowano projekt Szybkiej Kolei Regionalnej. Uczestniczy w nim Województwo Śląskie (Urząd Marszałkowski), miasta Tychy i Katowice oraz spółki grupy PKP. Projekt wpisano do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Cały program obejmować ma kursowanie pociągów na trasie Tychy - Dąbrowa Górnicza, a jego główne założenia (na podstawie informacji Urzędu Miasta w Tychach) to:
- atrakcyjny czas przejazdu i wysoka dostępność Szybkiej Kolei na obszarze Tychów oraz Katowic,
- wysoka częstotliwość kursowania, gwarantująca przewiezienie zakładanych potoków pasażerskich,
- wspólny system biletowy na kolej i komunikację miejską,
- kompaktowa infrastruktura przystankowa atrakcyjna architektonicznie; funkcjonalna w ramach stworzonych nowoczesnych węzłów przesiadkowych,
- tabor Szybkiej Kolei Regionalnej dostosowany parametrami do obsługi ruchu aglomeracyjnego, szybkiej wymiany pasażerów na przystankach i do potrzeb osób o ograniczonej sprawności.

Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 41 mln zł. Podstawowym źródłem finansowania projektu mają być środki pomocowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które stanowią 85% kosztów kwalifikowanych. Inwestycja realizowana ma być w latach 2009-2011. W ramach projektu w Tychach mają zostać wybudowane dwa przystanki kolejowe - Tychy Lodowisko i Tychy Bielska, przesunięta (w rejon ul. Grota-Roweckiego) stacja Tychy Miasto oraz zmodernizowany przystanek Tychy Zachodnie.

Tyle teorii, teraz rzeczywistość. Pierwotnym terminem uruchomienia połączenia Katowice - Tychy Miasto miał być 1 września 2008 r. Rozkład jazdy zakładał kursowanie 39 par pociągów codziennie (plus dodatkowo 7 par w relacji skróconej z Tychów Miasta do Ligoty lub Tychów). Jednak pociągi na trasy nie wyjechały, oficjalnym powodem dla którego zawieszono jeszcze nieuruchomione kursy był trwający remont infrastruktury kolejowej na trasie z Katowic do Ligoty.

Drugą datą, tym razem już zrealizowaną, był 14 grudnia 2008 r. Nowy rozkład jazdy został jednak okrojony: w dni robocze kursuje 37 par pociągów (plus 2 skrócone do Tychów), a w dni wolne 31 par (plus 1 do Tychów) - z czego 7 z nich tylko do końca roku, gdyż od 1 stycznia 2009 r. zostaną zawieszone. Podstawową wadą rozkładu jazdy jest jego nieregularność - nie sposób doszukać się cykliczności w odjazdach. Co więcej, w godzinach szczytu (szczególnie popołudniu z Katowic) są nawet 40-50 minutowe przerwy między kolejnymi kursami. Niewątpliwie wynikają one z zajętości szlaku przez inne pociągi - uruchamiana linia SKR winna jednak mieć bezwzględny priorytet.

Katowice

Wszystkie kursy na trasie Katowice - Tychy Miasto mają być obsługiwane jednostkami elektrycznymi Stadler ETR150 (seria PKP EN75), znanymi pod nazwą handlową "Flirt". FLIRT oznacza "Fast Light Innovative Regional Train" (czyli Szybki Lekki Innowacyjny Pociąg Regionalny). Cztery takie jednostki zakupił Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w przetargu zorganizowanym wspólnie z województwem mazowieckim (na potrzeby Kolei Mazowieckich zakupiono 10 tego typu jednostek). Zaprojektowany w Szwajcarii, a składany w Siedlcach zespół trakcyjny składa się z czterech wagonów, ma długość 74 metrów i posiada 284 miejsca (w tym 212 siedzących).

» Zobacz zdjęcia jednostek Flirt w Fotogalerii Transportowej

Pociągi zatrzymywać się będą na wszystkich istniejących stacjach na trasie przejazdu tj. Katowice, Brynów, Ligota, Piotrowice, Podlesie, Tychy, Tychy Zachodnie i Tychy Miasto. Czas przejazdu ustalony został na 29 (do Tychów) i 26 minut (do Katowic). Perony przystanku Tychy Zachodnie i stacji Tychy Miasto zostały wyremontowane - naprawiono nawierzchnię, wiaty i oświetlenie oraz zainstalowano monitoring.

Bardzo istotną kwestią związaną z uruchomieniem nowego połączenia kolejowego jest tzw. Taryfa Pomarańczowa. Jest to wspólny bilet ważny w pociągach dojeżdżających do stacji Tychy Miasto oraz w autobusach i trolejbusach organizowanych przez MZK Tychy. Taryfa ta jest w zasadzie niezależna od istniejącej taryfy biletowej w tyskiej komunikacji miejskiej, ale umożliwia podróż koleją oraz autobusem lub trolejbusem (z przesiadkami) bez konieczności kupowania oddzielnych biletów.

Taryfa zakłada dwa rodzaje biletów: jednorazowe i miesięczne. Bilet jednorazowy w cenie 3 zł (ulgowy 1,50 zł) funkcjonuje następująco:
- przy podróży z Tychów do Katowic: bilet jest ważny w autobusie lub trolejbusie przez 30 minut od momentu skasowania, a rozpoczęcie podróży pociągiem na podstawie tego biletu musi nastąpić do 60 minut od pierwszego skasowania (bilet kasowany jest ponownie przez konduktora w pociągu i zachowuje swoją ważność do momentu dotarcia do stacji Katowice),
- przy podróży z Katowic do Tychów: bilet jest kasowany przez konduktora na stacji Katowice i zachowuje swoją ważność do stacji Tychy, Tychy Zachodnie lub Tychy Miasto, rozpoczęcie podróży tyskim autobusem lub trolejbusem na podstawie tego samego biletu musi nastąpić do 60 minut od momentu pierwszego skasowania w pociągu przez konduktora (bilet kasowany jest ponownie w autobusie lub trolejbusie i zachowuje ważność przez 30 minut od momentu skasowania).

Źródło: MZK Tychy

Bilet miesięczny (o symbolu T-K) w cenie 95 zł (ulgowy 47,50 zł) ważny jest we wszystkich oznaczonych pociągach oraz na wszystkich liniach zwykłych MZK na terenie miasta Tychy.

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych różnią się nieco od tych obowiązujących wg standardowej taryfy MZK, warto się z nimi zapoznać, aby znać swoje prawa i uniknąć ewentualnych przykrych niespodzianek.

Pomarańczowych biletów nie kupimy w kasach kolejowych - musimy udać się do kiosku lub innego punktu sprzedaży, oznaczonego odpowiednią informacją. Bilety sprzedaje także obsługa w pociągu.

Nie do końca jasna jest kwestia honorowania biletu w pozostałych pociągach obsługujących linię z Katowic do Tychów. W materiałach informacyjnych mowa jest wyłącznie o "oznaczonych" pociągach, można więc podejrzewać że oferta ta np. pociągów jadących dalej w stronę Bielska-Białej nie dotyczy. Wydawałoby się to wyjątkowo dziwnym posunięciem, a także poddawało zupełnie pod zasadność uruchamianie pociągów SKR w skróconej, "dowozowej" relacji Tychy Miasto - Tychy. Miejmy nadzieję, że kwestia ta wyjaśniona zostanie w najbliższych dniach na korzyść pasażerów.

» Zapoznaj się z Taryfą Pomarańczową na stronach Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach

MZK obiecywało dostosowanie tras i rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w Tychach do nowego połączenia kolejowego. W praktyce zmiany objęły wyłącznie linie trolejbusowe - zwiększono częstotliwość kursowania linii A i E (tej drugiej dość znacznie) oraz uruchomiono dodatkowe przystanki. Pod pretekstem synchronizacji rozkładów jazdy trolejbusów i pociągów rozbito regularność kursowania tych pierwszych. Mimo wszystko nie dla wszystkich pasażerów celem będzie przesiadka na pociąg, warto więc zadać pytanie, czy kosztem koordynacji z linią kolejową rzeczywiście należało rezygnować z cykliczności rozkładów. W szczególności w godzinach szczytu, gdy wybrane linie trolejbusowe kursują co 10 minut.

Trolejbus linii E na przystanku przy zejściu na peron stacji Tychy Miasto

Nie zmieniły się rozkłady jazdy autobusów. Nie zmieniono trasy żadnej z linii miejskich, aby przebiegała ulicą Dąbrowskiego (w sąsiedztwie stacji Tychy Miasto). Nie ubył ani jednej kurs z pięciu linii obsługujących relację Tychy - Katowice.

W niedzielę, 14 grudnia 2008 r. odbyła się oficjalna inauguracja Szybkiej Kolei na peronie stacji Tychy Miasto - ok. godziny 13:45 oficjele wygłosili krótkie przemowy, a później o 13:53 odbyli kurs do Katowic. Skromna uroczystość zainteresowała mieszkańców miasta, którzy tłumnie przybyli na stację, a później wypełnili Flirta do ostatniego miejsca.

Tychy MiastoTychy Miasto
Tychy MiastoTychy Miasto

Podsumowując - jest to ogromny krok naprzód, głównie z uwagi na fakt przywrócenia do życia ważnego połączenia kolejowego oraz ze względu na taryfę zintegrowaną z klasyczną komunikacją miejską. Miejmy nadzieję, że Flirt kursujący do Tychów nie podzieli losów linii Bytom-Gliwice, gdzie najpierw z pompą uruchamiano połączenie, a teraz od 14 grudnia ogranicza się liczbę kursów i stawia pytania o dalszy sens jej funkcjonowania. MZK Tychy, mimo wielu zastrzeżeń do jego działalności, potrafiło wprowadzić wspólny bilet z koleją, gdy tymczasem KZK GOP skupia się wyłącznie na likwidowaniu kolejnych linii tramwajowych i konkurowaniu (zamiast współpracy) z koleją.

Tychy MiastoKatowice

» Zobacz rozkład jazdy pociągów na linii R151 (Katowice - Tychy Miasto)

» O uruchomieniu Szybkiej Kolei czytaj również w serwisie "Komunikacja Miejska w Tychach"

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

motley napisał(a):

I tak autobusy po Tychach jadą z morderczą regularnością, więc rozpieprzony takt trolejbusów wiosny nie czyni. :P

14.12 21:44:11

adas napisał(a):

Pierwszym terminem uruchomienia połaczenia był chyba luty 2008 (albo nawet grudzień 2007). Ale chyba nie zdążyli z Flirtami. Brak także honorowania zwykłych biletów MZK na trasie Tychy Miasto-Tychy (tych za 2,4 i zwykłych miesięcznych bez Katowic).

I ciekawe czy w Katowicach będzie ktoś zachęcał do korzystania z tego połączenia jako szybkiego dojazdu do centrum i czy pojawi się przystanek Katowice Damrota w bliższej przyszłości...

http://www.skr.tychy.pl/ - będzie też strona tego połączenia (od jutra). Ciekawe co na niej będzie ;)
http://kolej.wikidot.com/li... - no i może komuś się będzie chciało wysłać list do osób odpowiedzialnych za to połączenie w celu wprowadzenia poprawek?

14.12 21:44:34

YoMaHa napisał(a):

Kondi w poc. 90114 mówił, że u niego tylko kolejowe można kupić, pomarańczki wyłącznie w kioskach...

14.12 21:45:44

automat-biletowy napisał(a):

Zamiast kuźwa kupując pociąg za x mln zł zamówić do niego automat biletowy, to teraz będzie pięć lat kombinowania jak by tu zrobić sieć sprzedaży, ehhhhhh

14.12 22:47:24

pasażer napisał(a):

Ech to wygaszanie popytu...
Kolejny polski cud z rodzaju klęsk urodzaju.

14.12 23:08:08

Egon napisał(a):

No a jak chcę jechać z Ligoty do Tychów, to gdzie mam ten bilet kupić? A jeśli go już kupię, to kto i kiedy skasuje mi go w pociągu?

14.12 23:59:27

zonk napisał(a):

No ładnie, z tym że nadal niedociągnięć jest ekstremalnie sporo.
-Czy pociągi będą się wyróżniać oprócz swojego kształtu czymś jeszcze?
-Czy pasażerowie mają gwarancję, że te pociągi nie trafią na inne linie? I że nie dojdzie do sytuacji, że na pomarańczowym bilecie wsiadł do pociągu w relacji Katowice-Poznań, bo pociąg wyglądał nowocześnie?
-To, że na tablicach na peronach nie ma ŻADNEJ informacji to jestem w stanie zrozumieć, bo dworcem nikt się nie przejmuje, a Katowice manipulowane przez KZK GOP nie będą współpracować z tym pomysłem.
-Czy bilety będzie można nabyć nie tylko na dworcu, ale także w kioskach, chociażby tych w pobliżu stacji? (żeby czasem nie było tak, że zdziwione kasjerki na dworcu mówią mi że "bilety do kupienia tylko w pociągu" a zdziwieni konduktorzy że "tylko na dworcu", jak w Krakowie na liniach nocnych)
-Czy na pokładach zostaną zamontowane kasowniki, ew. zostaną reaktywowane te na dworcu, czy konduktorzy dalej będą sprintować?

15.12 00:09:11

suchy napisał(a):

@zonk:
- tak, będą się wyróżniać tym, że na wyświetlaczach będzie napisane TYCHY MIASTO,
- gwarancji nie mają, bo jak na forum kolega Rustsaltz napisał, do obsługi tej trasy mają wystarczyć jedynie 3 pociągi, więc ten 4 mógłby być wykorzystywany na innych trasach. Do sytuacji, że ktoś wsiądzie do pociągu Katowice-Poznań nie dojdzie, bo PKP PR nie jeździ na takiej trasie. A to, że pociąg wygląda nowocześnie, nie zwalnia pasażera z obowiązku patrzenia na wyświetlacz i na informację peronową, czy wsiada do właściwego pociągu.

- kasowanie biletów - też widać nie doczytałeś:
"W przypadku podróży z Katowic do Tychów bilet jest KASOWANY PRZEZ KONDUKTORA na stacji Katowice i zachowuje swoją ważność do stacji Tychy."

15.12 00:38:28

wikibus.org andrzej napisał(a):

Jedyne co ciśnie mi się na usta: a jednak k***a da się. Można mieć bilet ATP, w doskonałej cenie. Pamiętam dyskusje na forum, gdzie próbowano mi dowieść, że to niemożliwe na Śląsku. A u nas tylko jedna rzecz jest niemożliwie beznadziejna - KZK GOP.

@Suchy - PKP PR oczywiście jeździ na trasie Katowice-Poznań, oferując bezpośrednie połączenia pośpieszne.

15.12 03:18:45

jacekso napisał(a):

Nie ma już pociągów pospiesznych PKP PR.

15.12 06:43:43

zonk napisał(a):

@suchy:
No to Katowice-Kraków :P Chodzi mi po prostu o taką głupią sytuację, że pacjent pomyśli, że "nowoczesny tzn. jedzie do Tych" i się przejedzie - i żadne wyświetlacze czy tablice peronowe go nie przekonają - wszak może jechać przez Tychy, a tego nie udało się już wpisać na tablicę. :P

15.12 08:40:56

butthead napisał(a):

@jacekso: Nie do końca: za szynobusa do Balic PR wciąż zdziera jak za "pośpiech", taryfa pospieszna obowiązywać będzie także m.in. na pociągach Wrocław Gł. - Dresden Hbf od marca '09.
@zonk: Nie snuj spiskowych teorii ;) Jeśli ktoś nie wie do czego wsiada, to w ogóle nie powinien samodzielnie korzystać z kolei.

15.12 13:11:10

jacekso napisał(a):

Tak, ale generalnie 99% pośpiechów należy już do spółki IC, nie chciało mi się wypisywać wyjątków. ;)

15.12 15:53:24

suchy napisał(a):

@zonk - podobnie jak butthead mówiąc - jak ktoś nie wie do czego wsiada, to niech wogóle się z domu nie rusza.. Równie dobrze możnaby powiedzieć np.stojąc w Bytomiu na dworcu autobusowym, że przecież Solarki ze Świerklańca są nowoczesne i jeżdżą tylko do Katowic i TG, a parę razy się przecież zdarzyło że jechały na 114 do Piekar. Czyja to będzie wina jak pasażer wsiądzie do nie tej linii co trzeba - przewoźnika bo "jak on śmiał podstawić ten nowy autobus na inną trasę", czy pasażera, którego zas***nym obowiązkiem jest przed wejściem sprawdzić do czego wsiada?

15.12 16:51:01

System napisał(a):

Tak naprawdę to co Wy chcecie od KZK GOP, rozwiązanie pilotowane było przecież przez Urząd Marszałkowski i Miasto Tychy. Ma to być ułatwienie dla mieszkańców szczególnie Tych, a jak widzę to MZK Tychy nie zrobiło nic w zakresie wyeliminowania połączeń na liniach 1, 4, 14, E-1 jest tyle samo kursów - piszcie do marszałka że zrobili go na szaro - połączenie upadnie jak Bytom - Gliwice (może trochę mniej bo jest bardziej atrakcyjne). Akurat KZK GOP ma inne problemy, a rozkład tej pięknej linii kolejowej jest zupełnie nie atrakcyjny. Co do wspólnego biletu to jak najbardziej dobry pomysł ale nie przy obecnych władzach w urzędach (zmieniają decyzje jak rękawiczki - byle twarz pokazać na otwarciu) a potem ciężar przedsięwzięcia pozostawić innym.

15.12 17:19:50

butthead napisał(a):

Mając w przedsięwzięciu tak trudnego i nieprzewidywalnego partnera jak PKP PR, też bym pochopnie autobusów nie ciął ;) Wystarczy spojrzeć na ograniczenia, jakie zaplanowano od nowego roku.

15.12 18:36:18

podlesianin napisał(a):

Ja jako mieszkaniec Podlesia dzisiaj skorzystałem z takiej opcji dla mnie bajka, 15 minut i w Podlesiu.

15.12 19:12:29

nnnn napisał(a):

No i skończyło się rumakowanie! Wróciłem dzisiaj z pracy 18:20 starym rupieciem w którym za klimatyzację robiły nieszczelne okna, a rozrywki dostarczali pijani absolwenci Zakładu Karnego także wentylując nas fajkami marki popularne. Ludzi było sporo, około 40 osób. Dało się słyszeć niezadowolenie, ludzie czuli się oszukani. Słowem - nie wiem ilu z nich zafunduje sobie drugi raz takie atrakcje. Mi na razie wystarczy.

15.12 19:36:05

adam86 napisał(a):

@system: a jakież to znowu problemy ma KZK? Owa instytucja ma zawsze problem jak trzeba cokolwiek zrobić.

15.12 20:00:13

Krymas napisał(a):

@nnn - jezeli masz 4 flirty i 4 obiegi to niestety nie do unikniecia sa sytuacje, w ktorych jeden pojazd moze zdefektowac. A wtedy w zastepstwie na trase moze wyjechac nic innego jak poczciwe EN57. Szkoda, ze z tego tytulu pociagi SKR trasowane sa na 100 km/h i gorsze parametry ruchowe kibla, ale kazdorazowe wyjechanie en57 w zastepstwie trasy na kibla oznacza poniesienie kosztow oplaty rezerwacyjnej (rezygnacja z trasy flirta) oraz kosztow wytrasowania i indywidualnego rozkladu jazdy dla en57. W odwrotnej sytuacji problemu nie ma, bo w uproszczeniu zamiast gorszego moze jechac lepszy tabor w sensie ruchowym.

15.12 21:00:08

camo napisał(a):

A tak apropos Tychów to można z bazy PKM-u tamtejszego wykreślić wozy #205,206 bo zostały sprzedane do Transgóru.Pozdrowienia

15.12 21:03:12

adas napisał(a):

@Krymas: A podobno te 4 flirty miały starczyć na obiegi wtedy gdy pociągów będzie 92-96. A były też informacje (choćby na forum: http://tram-silesia.pl/foru...), że są zrobione obecnie 3 obiegi Flirtów.

15.12 21:06:39

nnn napisał(a):

@Krymas: dziękuje Ci za komentarz, trochę z niego zrozumiałem ;) Jakby to było wyjątkiem to można wytrzymać, ale wg. kanara to będzie chyba standard :/ a za to płacić już nie chce.

15.12 21:27:59

Tomek napisał(a):

Chwali się to SKR choć wątpiłem już w uruchomienie tego projektu... Pamiętacie jednak też o takim archiwalnym projekcie jak KRR Zawiercie-Gliwice...

15.12 22:53:43

Tom napisał(a):

Cieszę się z tej SKM ale z drugiej strony mi to przypomina trochę propagandę z epoki Gierka... Bo komunikacja kolejowa na Śląsku leży. Prawie żadnych zmian na lepsze. Rozkłady kijowe, nikt nie wie co to takt... No i tej beznadziei ktoś może pić szampana bo jest SKM do Tych Miasta. Tyle tylko, że te same typy które piją tego szampana z ramienia PKP PR udupili kilka lat temu tę linię jak także kilka innych na Śląsku...

15.12 23:51:12

Krymas napisał(a):

@adas - wystarczy sobie na chwile spojrzec w tabelki rozkladu jazdy, by zobaczyc, ze nawet teraz musza byc 4 sklady w ruchu. Przykladowo, sklad z pociagu 12.22 z Katowic z powrotem znajduje sie w Katowic o 13.44 i moze przejsc na sklad o 13.54, a w miedzyczasie odjezdzaja z Katowic 3 zugi o 12:40, 13.10 i 13.36 do TM.

16.12 00:45:39

zonk napisał(a):

Z tego co słyszę to nieźle - już na następny dzień wszystko się zj...

16.12 08:54:52

Krystian napisał(a):

Wczoraj skorzystałem z tego połączenia... Mimo niedociągnięć jest to super sprawa. Trzeba tylko teraz wyremontować parę przystanków. Mam nadzieję, że linia ta będzie się rozwijać. I nie ma co narzekać. Jeśli chodzi o Śląsk to jest to krok milowy w kolejnictwie. :-) pozdrawiam

16.12 09:42:47

krom napisał(a):

Generalnie takiego mistrza w układaniu rozkładów jazdy jak PKP to nie ma nikt:). Można puścić 50 pociągów od 1 do 4 w nocy i wtedy rzeczywiście wychodzi że się nie opłaca.Paranoja i jawne marnotrawienie pieniędzy. Gościa który zatwierdził taki rozkład powinni posadzić za niegospodarność.

17.12 15:26:02

pasażer napisał(a):

Wprowadzili pomarańczowy bilet, którego nie idzie skasowac po wejsciu do pociągu bo nie ma kasowników. A kondutor mówił, że trzeba po wejściu do pociągu go poszukac, żeby skasowac bilet <lol> inaczej bedą mandaty. Żadnego takiego info nigdzie nie ma.
Czy kupienie 5 kasowników na pociąg to aż tak strasznie dużo?

18.12 17:13:19

pasazerka napisał(a):

podpisuje się pod ostatnią wiadomościa. Dzisiaj dowiedziałam się, po tygodniu jeżdżenia, że po wejściu mam szukać konduktora, który skasuje mi bilet. i Właśnie a gdzie jest taka informacja? żaden przez tydzien mi tego nie powiedział a dzisiaj jakis się przyczepił, że bedzie mandat. Skoro nie mają kasowników to od czego jest druzyna konduktorska? dlaczego nikt o tym nie informował?

19.12 08:41:43

alien napisał(a):

1. To, ze trzeba szukac konduktora to absurd. Kasowniki maja sie pojawic, ale trwaja konsultacje z producentem pociagu, zeby nie stracic gwarancji.

2. Nie do konca jest tak, ze MZK nei wycial kursow. Od 1 wrzesnia zniknelo (a dokladniej nie zostalo wznowionych po wakacjach) sporo kursow pospiesznego E-1, ktory jest chyba najwieksza konkurencja flirta. Obecnie poza szczytem jest 1 kurs / h, wczesniej 2 kursy. W szczyscie tez byly ciecia. Jest tu dziwna zbieznosc z data pierwotnego uruchomienia Flirtow... 1 wrzesnia.

3. Brak honorowania pomaranczowych biletow na zwyklych osobowych z Bielska/Wisly/Cieszyna to absurd. Zupelnie nie wiem jaka to robi komus w PKP roznice, jakim pociagiem dojedzie pasazer. Mam nadzieje, ze to szybko ulegnie zmianie. Z drugiej strony, regulaminowe stwierdzenie, ze bilet jest wazny "w oznaczonych pociagach" jest dosc powaznie niescisle. Bo przeciez zwykle osobowki tez sa jakos oznaczone...

19.12 23:04:21

suchy napisał(a):

@alien - zanim coś napiszesz to się dowiedz i doczytaj.. Cytat ze strony http://www.skr.tychy.pl:
"Wbrew wcześniejszym informacjom, PKP poinformowało, iż można korzystać z pomarańczowych biletów na odcinku Tychy - Katowice w pociągach innych relacji, np. Zwardoń - Katowice."

Tak więc MOŻNA korzystać z pomarańczowych we wszystkich pociągach na odcinku Katowice - Tychy, plus we Flirtach do Tychów Miasto.

20.12 00:09:13

alien napisał(a):

@suchy Kolego, informacja ktora cytujesz ze strony skr.tychy.pl pojawila sie bardzo niedawno. Wczesniej stan faktyczny byl taki - Urzad Miasta mowi nie, kolejarze mowia TAK. Prosilbym zatem nie zarzucac mi ignorancji, szczegolnie, ze tak sie sklada, ze informacja ze strony skr.tychy.pl ktora cytujesz jest odpowiedzia na pytanie, ktore osobiscie przeslalem do redakcji.

20.12 10:28:11

suchy napisał(a):

@alien - a jaki podmiot jest odpowiedzialny za obsługę tego połączenia, tzn czyje są te pociągi, kto je prowadzi i kto sprawdza bilety? Urzędnicy miasta Tychy czy kolejarze i konduktorzy PKP PR? Wydaje mi się, że jednak skoro to PKP uruchamia to połączenie, to oni wiedzą lepiej co i jak obowiązuje, a miasto Tychy gada sobie a muzom zamiast wziąć i się najpierw dowiedzieć. Tak samo było w dniu otwarcia, gdzie na stronie TVS oraz tyskiego urzędu była informacja, że podróżując Flirtem, ważny jest tylko i wyłącznie pomarańczowy bilet, zaś pani rzecznik PKP PR do której napisałem, sprostowała to i powiedziała, że ważne są wszystkie bilety z taryfy PKP. Tak więc nie ufałbym zbytnio urzędnikom miejskim, którzy nie są władni do udzielania takich informacji, bo to nie w ich gestii leży uruchamianie i obsługa takiego połączenia.
A za ignorancję przepraszam, nie wiedziałem, że to było twoje pytanie przesłane do redakcji:)

20.12 14:25:25

DAN napisał(a):

Według opracowania "Analiza uwarunkowań uruchomienia równoodstępowej, kolejowej komunikacji pasażerskiej na linii Tychy Miasto - Katowice - Sosnowiec" wykonanego przez konsorcjum Politechniki Krakowskiej i Zielonego Mazowsza na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego kolejka miała jeździć przez cały dzień roboczy w takcie 15 min, a czas przejazdu miał wynosić 21 minut do stacji Tychy Miasto.

20.12 22:31:12

Slav napisał(a):

Zapraszam do pobierania pliku pdf z kolejowym rozkładem jazdy na odcinku Katowice - Tychy. Rozkład uwzględnia wszystkie pociągi, którymi można jeździć na "pomarańczowych biletach". Nie obejmuje więc składów pospiesznych, ekspresowych, Eurocity i Intercity. Wytłuszczony drukiem minut oznaczone są pociągi SKR (czyli z/do Tych Miasta). Rozkład można wydrukować dwustronnie i złożyć w "harmonijkę" :)

A oto link:
[link]

Pozdrawiam!

02.01 17:12:51

Lukasz napisał(a):

Ja mam tu inną ciekawostkę z serwisu http://www.NOLTYCHY.pl o Flircie do Bierunia:
http://www.noltychy.pl/news...

20.05 13:50:39

Anonim napisał(a):

A co to ma współnego z Lędzinami? Mogliby puścić szynobus z Lędzin do Tychów. Wszyscy byliby zadowoleni i byłoby świetne połączenie.

14.10 13:28:31


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!