Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Przetargi KZK GOP: czas na megapakiet

07.08.2013

Tagi: KZK GOP, przetarg, PKM Gliwice, PKM Sosnowiec, PKM Katowice, komentarz – Dodał: Jakub Jackiewicz

KZK GOP ogłosił właśnie przetarg na 8-letnią obsługę aż 181 linii autobusowych. W jeden ogromny pakiet połączono wszystkie linie obsługiwane przez trzy komunalne PKM-y.


W poprzednim rozdaniu pakiety były duże, ale mimo wszystko mniejsze - każdy PKM miał swój (we wcześniejszych latach podział był nieco większy, ale i tak wszystkie takie przetargi wygrywały bez trudu PKM-y). Teraz wszystko połączono w jedno. Tak wielkiego pakietu jeszcze nie było.

Wykorzystano przy tym fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uchwaleniu planu zrównoważonego rozwoju transportu, można zawierać umowy na świadczenie usług na okres do 10 lat w transporcie drogowym.
Ogłoszony megapakiet obejmuje umowę na 8 lat - do 31 grudnia 2021 r.

Rozpoczęcie realizacji usług następować będzie w trzech etapach - zgodnych z końcem obecnie obowiązujących umów:
- od 1 stycznia 2014 r.: rejon gliwicki,
- od 1 marca 2014 r.: rejon sosnowiecki,
- od 1 kwietnia 2014 r.: rejon katowicki.

Przetarg obejmuje obsługę 181 linii komunikacji miejskiej:
A-4, A-4N, 0, 6, 7, 7N, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 24, 26, 27, 28, 30, 30N, 32, 32N, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 60, 60N, 61, 66, 70, 71, 72, 74, 76, 76N, 77, 77N, 81, 84, 88, 90, 91, 93, 99, 100, 104, 106, 108, 109, 110, 115, 116, 120, 126, 130, 130N, 133, 138, 149, 150, 156, 160, 170, 175, 177, 178, 182, 186, 187, 188, 190, 193, 194, 194N, 196, 197, 202, 220, 221, 235, 237, 238, 259, 260, 269, 275, 296, 297, 297N, 299, 603, 604, 605, 606, 616, 617, 617N, 622, 624, 632, 635, 644, 648, 650, 653, 657, 657N, 659, 662, 669, 673, 674, 676, 677, 688, 689, 690, 692, 692N, 699, 702, 710, 716, 723, 769, 800, 801, 804, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 818, 830, 830N, 831, 835, 840, 840N, 870, 902N, 903N, 905N, 906N, 910, 911, 911N, 926, 928, 931, 932, 935, 940, 974, 984, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10.

W stosunku do stanu obecnego są tu następujące zmiany:
- linie A4 i A4N oznaczono jako A-4 i A-4N (choć być może jest to tylko pomyłka pisarska - na takie szczegóły nikt w KZK GOP nie zwraca uwagi),
- zmieniono oznaczenie linii 812 na 46, 803 na 603, 806 na 606, a 903 na 903N,
- dołączono do pakietu linie obsługiwane obecnie przez innych przewoźników: 237, 275 i 926 oraz 813 i 814, a także linię wakacyjną 659 oraz wszystkie linie cmentarne od C-1 do C-10 (dotychczas nie było w stałej umowie tych gliwickich),
- pojawiła się nowa linia 769 (będą to najprawdopodobniej kursy linii 269 wykonywane krótszą trasą przez Podwarpie).

Nie znalazły się w megapakiecie linie tzw. będzińskie: 79, 107, 125, 200, 721, 722 i 904N. Poza pakietem, z linii obsługiwanych obecnie przez PKM-y pozostaje także linia 57.

W przetargu przedmiot zamówienia podzielono na trzy rejony (zgodne z zasięgiem działania PKM-ów), ale nie dopuszczono składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć tylko na całość zamówienia, a jedynie stawki mogą być zróżnicowane w zależności od rejonu. Łącznie w ramach zamówienia przewiduje się wykonanie 345 659 600 wozokilometrów (czyli ok. 43 mln rocznie). Biorąc pod uwagę przeciętną stawkę ok. 6 zł wartość zamówienia to szacunkowo ponad 2 mld zł!


Od potencjalnych wykonawców wymagane jest tylko udokumentowanie doświadczenia w wykonywaniu usług na kwotę aż 600 mln zł. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności trzeba przedstawić dopiero przed podpisaniem umowy (na kwotę nie mniejszą niż 3 mln zł). Oferenci chętni do startu w przetargu muszą też wpłacić wadium w wysokości 10 mln zł. Otwarcie ofert odbędzie się 16 września 2013 r.

Opisany w specyfikacji tabor jakim mają dysponować potencjalni oferenci jest oczywiście kopią obecnego stanu taboru PKM-ów. Niezbyt dokładną wprawdzie, co może wynikać albo z uwzględnienia planowanych zmian w taborze albo po prostu z niedokładności odwzorowania. Tradycyjnie wymagana liczba pojazdów nie zgadza się z liczbą autobusów faktycznie kursujących na liniach z uwagi na nieuwzględnienie części łączeń między liniami.

W każdym razie, wymaganych jest aż 611 autobusów. Z uwagi na różne terminy rozpoczęcia obsługi linii w poszczególnych rejonach, wymagania taborowe w każdym z nich dopasowano do lokalnego PKM-u:
a) rejon gliwicki (od 1 stycznia 2014 r.): 148 autobusów:
- 61 typu B (w tym 75% niskopodłogowych, a 25% nie starszych niż z 2010 roku i spełniających normę EEV lub Euro 5),
- 87 typu C (w tym 85% niskopodłogowych, a 45% nie starszych niż z 2010 roku i spełniających normę EEV lub Euro 5),
b) rejon sosnowiecki (od 1 marca 2014 r.): 230 autobusów:
- 130 typu B (w tym 85% niskopodłogowych, a 25% nie starszych niż z 2002 roku i 30% nie starszych niż z 2006 roku, spełniających normę Euro 3),
- 100 typu C (w tym 100% niskopodłogowych i spełniających normę Euro 3, a 45% nie starszych niż z 2006 roku),
c) rejon katowicki (od 1 kwietnia 2014 r.): 233 autobusy:
- 1 typu A (niskopodłogowy, nie starszy niż z 2008 roku i spełniający normę Euro 5)
- 130 typu B (w tym 80% niskopodłogowych, a 15% nie starszych niż z 2006 roku i spełniających normę Euro 3),
- 102 typu C (w tym 60% niskopodłogowych, a 45% nie starszych niż z 2010 roku i spełniających normę EEV).

Jak widać oznacza to, że spośród 611 autobusów aż 114 nie musi być niskopodłogowych, a poza tym nie jest wymagany ani jeden autobus fabrycznie nowy w chwili rozpoczęcia realizacji usług (najmłodsze mogą być prawie czteroletnie). Dopiero od 1 stycznia 2017 r. wszystkie autobusy muszą być niskopodłogowe (§ 2 ust. 5 umowy). Do tego czasu ikarusy i jelcze teoretycznie
mogą cały czas jeździć.

Ze szczególami obsady taborowej i parametrów linii można się zapoznać w specyfikacji przetargowej (odnośnik na końcu artykułu) - na str. 16-24 i 52-27.

(autor: Jacek Sobota)

Dodatkowe wymagania wobec taboru to:
- system dynamicznej informacji pasażerskiej (na wskazanych liniach - nie na wszystkich) - 297 autobusów (1 A, 127 B i 169 C),
- system liczenia pasażerów (bramki) - 84 autobusy (42 B i 42 C),
- klimatyzacja całopojazdowa (od 1 kwietnia 2014 r.) - 35 autobusów (1 A, 7 B i 27 C).

Wszystkie autobusy mają mieć dwoje (tabor A i B) lub troje (tabor C) podwójnych drzwi. Tabor A nie może mieć więcej niż 10,5 m długości oraz co najmniej 60 miejsc, tabor B musi się zmieścić między 11,5 a 12 m i mieć co najmniej 86 miejsc, a tabor C to autobusy dłuższe niż 12 m i mające co najmniej 130 miejsc (nie muszą być to autobusy przegubowe). Wszystkie autobusy mają mieć wyświetlacze oraz kasowniki z 13-cyfrowym kodem (do końca 2015 r. dopuszcza się, aby 45% taboru miało kasowniki 10-cyfrowe).

Z ciekawych zapisów umownych:
- dopuszczono wprowadzanie do obsługi nowych linii autobusowych o numerach nie wymienionych w umowie w ramach
przyjętej wielkości pracy eksploatacyjnej,
- dopuszczono realizację usług przez podwykonawców (muszą być wskazani w umowie),
- założono możliwość zmiany stawek w przypadku "możliwości pozyskiwania danych dotyczących parametrów linii w sposób umożliwiający przyporządkowanie cen jednostkowych (stawek) do prędkości eksploatacyjnej dla poszczególnych linii" (zmiana cen nie może by większa niż 2%), jak również "doposażenia taboru autobusowego w dodatkowe urządzenia podnosząc jednocześnie standard usługi" lub "wprowadzenia dodatkowych czynności nie objętych zamówieniem",
- kolorystyka zewnętrzna autobusu według ustaleń z Zamawiającym w terminie wynikającym z tych ustaleń (taki zapis istnienie już we wcześniejszych umowach - jak wiadomo nic z niego nie wynika dla ujednolicenia malowania autobusów).

Szklana kula nie ma problemu ze wskazaniem zwycięzcy przetargu, a i prawdopodobnie jedynego oferta. Niewiadomą, choć raczej o charakterze ciekawostki, pozostaje tylko kto w konsorcjum PKM Gliwice, PKM Sosnowiec i PKM Katowice będzie liderem. Najprawdopodobniej możemy się spodziewać wzrostu stawki płaconej przewoźnikom. Z dwóch powodów. Po pierwsze - przy braku konkurencji i przy warunkach przetargu dopasowanych prawie idealnie pod siebie, stawka najczęściej zbliża się do maksymalnego poziomu. A po drugie - 8-letnia umowa, gdzie stawka jest waloryzowana tylko o wskaźnik inflacji skorygowany o wskaźnik zmian cen oleju napędowego w woj. śląskim, oznacza spore ryzyko dla przewoźników - to ryzyko w powiązaniu z brakiem realnej konkurencji, z pewnością zostanie wliczone do stawki. Dla pasażerów oznacza to status quo jeśli chodzi o jakość usług (jedyne zmiany jakie mogą nastąpić to wprowadzane z własnej woli przez przewoźników) oraz wzrost kosztów komunikacji co niewątpliwie przełoży się już wkrótce na ceny biletów. Potencjalnych innych chętnych przewoźników eliminuje czas - nie ma możliwości zgromadzenia tak kolosalnej liczby taboru w ciągu kilku miesięcy (nowy nie zdąży się wyprodukować, a sprowadzenioe kilkuset autobusów używanych to dość karkołomne zadanie).

» zobacz treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w BIP KZK GOP

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

hawker napisał(a):

Henzago już się szykuje do startu :)

07.08 15:26:56

xxxxxxxxx napisał(a):

My z szwagrem mamy 1000autobusow 100%klima,niska podloga,opony na kazdy teren..to taczki z obi :))

07.08 17:25:34

Kysó napisał(a):

Taaaa... do spółki z asią, kłosokiem i transgórem

07.08 17:33:21

pavulon1980 napisał(a):

Moim zdaniem przydałby się jeszcze zapis co do wyglądu zewnętrznego pojazdów, kolorystyka.Na chwilę obecną na Śląsku i w Zagłębiu roi się od tych barw. Niebieskie, żółte, biało-czerwone,....MZA Warszawa ma to wykonane idealnie.Dobrze trzeba się przyglądać (mam na myśli laika) czy dany wóz jest z MZA czy innego przewoźnika. U nas groch z kapuchą. Niejednokrotnie w poszczególnych firmach gust i wykonanie żałosne.Co Wy na to??

07.08 17:46:06

Serd napisał(a):

Kolejny przetarg robiony ewidentnie pod PKM-y

07.08 21:04:05

Rafał napisał(a):

W moim odczuciu, przetarg robiony ewidentnie pod te PKM-y. I dobrze, bo jak widzę Kłosoka na 111, czy Pawelca na 20-tce, to mam ochotę na wymioty.

07.08 21:27:51

Krzyś napisał(a):

Skoro 813 i 814 włączno do pakietu, Sebzda przestanie istnieć :D

07.08 23:06:03

Adi napisał(a):

No to kolejny wzrost cen biletów i dalszy odpływ pasażerów, byle kolesie mieli stanowiska i duże uposażenie.

08.08 06:12:22

xxxxxxxxx napisał(a):

rafal nie tylko ty!

08.08 06:48:00

andrzejh69 napisał(a):

Wg mnie to jest sprawa dla prokuratury - takie ustawianie przetragu i jednoznaczne likwidowanie konkurenji. Jak sam autor w artykule twierdzi, taki przetarg spowoduje jedynie podwyżkę cen biletów, a jakość usług będzie bez zmian.

08.08 09:32:01

Przemek napisał(a):

W bogatej historii KZK GOP bywały już kiedyś przetargi organizowane pod NIEkomunalnych przewożników i proszę by ktoś z komentatorów przypomniał mi na skutek którego z nich polepszyła się jakość obsługi którejkolwiek lini? Bawią mnie natomiast ekonomiczne argumenty autora artykułu, doskonale wiedzącego jaką nazwę nosi spółka na której utrymanie idą największe pieniądze z budżetu związku.Swoją drogą ciekawe jak wyglądały by warunki przetargu ułożonego pod tego właśnie przewoźnika? Konkretnie mam na mysli wiek taboru i procent "niskiej podłogi"? Swoją drogą szkoda bo taki dla przykładu przewoźnik ze Strzelec Opolskich mógłby zaoferować tramwaje konne, a są one o wiele bardziej ekologiczne niż elektryczne. Pozdrawiam

08.08 10:25:29

memphis napisał(a):

W KZK GOP zasadniczo w ogóle jakość obsługi linii się nie poprawia w wyniku kolejnych przetargów (z małymi wyjątkami), ale to jest wina zamawiającego, a nie samych przetargów. Skoro się nie potrafi (albo nie chce) postawić wymagań, a później ich egzekwować to takie są efekty.

Proste porównywanie obsługi linii autobusowych i tramwajowych nie ma większego sensu, bo jednak specyfika tych zadań sporo się różni (np. w kwestii bariery wejścia z uwagi na infrastrukturę). Ale oczywiście przetarg na przewozy tramwajowe można zorganizować, w czym problem? Odpowiednio długa umowa, jasno sprecyzowane warunki dostępu do infrastruktury i zajezdni, wymóg nowego taboru do obsługi grupy wybranych zadań przewozowych i jazda.

08.08 12:06:34

Jan napisał(a):

Tramwaje od początku ustawki teraz obecnie bodaj na 15 lat. Teraz super przewałka z PKM-ami.

Widać w KZKGOP nigdy nie będzie taniej komunikacji, a o darmowej to chyba ci "nasi" burżuje pewno nawet nie słyszeli, zajęci przeliczaniem swoich wypłat i przelewu do banków szwajcarskich.

08.08 17:22:45

Kierowca PKM napisał(a):

A moim zdaniem przetargi nie maja sensu.. Tylko PKMy powinny jezdzic na swoich rejonach a prywaciarze out.

10.08 13:19:00

timin napisał(a):

jestem ciekaw jak kzk gop ma zamiar rozwiazac sprawę 269 i 769 skoro 269 to linia okrężna tak naprawde bo kurs które jedzie przez podwarpie do siewierza później wraca przez przeczyce więc autor tekstu coś tu poknocił. a to że organizowane są te pakiety pod PKM-y to jest super sprawa. Przypomnijcie sobie jak wyglądał przetarg pod linie będzińskie jak mały włos wygrałoby je konsorcjum najgorszych prywaciarzy. przynajmniej PKM-y jakoś obsługują komunikację w przeciwieństwie do prywaciarzy takich jak Kłosok,Aśka, Pawalec czy transgór

10.08 22:27:53

Jan napisał(a):

@Kierowca PKM pewno by chciał żeby było tak jak za WPK (bez obrazy do nazwy portalu) gdy kierowca stwierdzał, że autobus się zepsuł, wywalał ludzi i jechał do domu na obiad, albo przespał jedno kółko w wozie. Precz z monopolem PKM-ów!

11.08 10:56:29

pasażer napisał(a):

Mam nadzieję , że Gliwiocha wyleci z linii 81.Kumaci wiedzą dlaczego.

11.08 13:06:42

greg napisał(a):

Rzeczywiście tak organizowane przetargi wypatrzają podstawową idee jaką jest konkurencyjność - a w tym przypadku jej brak. Ale pójdźmy dalej. Gdyby odpowiednio umotywować pismo z zarzutami, które czynią ten przetarg bezkonkurencyjnym do np. NIK-u, to przecież istnieje teoretycznie możliwość rozpisania go od nowa.
Zamiast mega pakietu w najlepszym przypadku powstałyby trzy oddzielne pakiety. Być może liberalniej określonoby warunki dopuszczające poszczególne pojazdy do wytypowanych zadań. Co więcej; wyprzedzenie informacyjne umożliwiłoby złożenie zamówień na nowe pojazdy lub sprowadzenie z zagranicy. Do tego jeszcze dużo mniej "odstraszające" wadium.

Ale czy wtedy rzeczywiście znalazby się oferent z flotą i zapleczem technicznym umożliwiającym wykonanie zadań choćby jednego z pakietów?

11.08 16:00:35

hanys napisał(a):

Do Jan; I bardzo dobrze moj wujek za wpk dom zbudowal bo ikarusem mterial sobie wozil w godzinach pracy. komuno wroc hehe:)

11.08 16:21:31

memphis napisał(a):

@greg: jedyną drogą jest złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Można to zrobić w ciągu 10 dni od opublikowania SIWZ w BIP-ie. Należy przy tym wnieść wpis (opłatę) w wysokości 15000 zł. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że tego typu argumenty przekonają skład orzekający.

11.08 18:00:44

ufoludek napisał(a):

Tak naprawdę to jest to przetarg robiony na uratowanie ŚKUPu bo przecież PKMy Sosnowiec, Katowice i Gliwice mają już w swoich autobusach zamontowane urządzenia do obsługi tegoż cuda więc co by było gdyby wygrał ktoś inny? Przecież jest to pierwszy wypadek, że zamawiający najpierw wspiera środkami publicznymi w ramach realizacji projektu unijnego ! ! ! ! wybranych oferentów a potem ustawia pod nich przetarg ! ! ! ! ! Tu bardziej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma pole do działania ! ! ! ! !

12.08 21:01:09

koko napisał(a):

krotko:
prywatnym nie!
PKMom TAK!!!
moje zdanie i tyle a jak sie przejdziecie po miescie to na 100osob, 90 sie tak samo wypowie.

13.08 14:27:50

Adi napisał(a):

PKM tak ale pod jednym warunkiem, że linie dostaną w uczciwym przetargu a nie z ustawki. Nie dość że dostają autobusy to jeszcze sławki mają najwyższe. Prywatny na najniższe stawki to jeszcze z tego musi sobie wozy kupić. Efektem tego jest cena biletów. Jeśli wszyscy są za PKM to po co było likwidować WPK? Wygonic prywaciarzy i reaktywować WPK.

14.08 11:25:15

Uka napisał(a):

Ludzie ale czy wy serio nie potraficie uruchomić szarych komórek? Dlaczego PKM ma wyższe ceny? Bo PKM w stawce za wzkm. oferuje czyszczenie autobusów przed wyjazdem, SPRAWNE ZAPLECZE TECHNICZNE i całą biurokrację. TO DAJE LUDZIOM PRACĘ!

Na linii autobusowej 20, jak zostawiłem przedwczoraj papierek, tak dzisiaj jeszcze jeździł w autobusie. Jak 2 tygodnie temu wypadł kurs, tak nie było autobusu, który zastąpiłby go. Pomyślcie.

A prokuraturę mieszajcie tam, gdzie rzeczywiście jest potrzebna. Wstyd mi memphis za to co piszesz. Ludziom komornik nie chce wypłacać pieniędzy, montuje się bezprawnie stacje wysokiego napięcia na działkach, a ty mówisz o prokuraturze, która ma ocenić legalność przetargu? BRAK SŁÓW!

18.08 21:28:03

memphis napisał(a):

Ja coś pisałem o prokuraturze? Pierwsze słyszę. A to naprawdę nie działa tak, że tylko i wyłącznie PKM jest w stanie wysyłać na trasę czysty i sprawny autobus (co zresztą też nie zawsze im wychodzi). I naprawdę można mieć wysoką jakość usług za niższe stawki niż PKM-owskie. I żeby się o tym przekonać wystarczy wychylić nos poza GOP, a oprócz tego właśnie uruchomić szare komórki.

19.08 00:00:08

kaczor napisał(a):

janie baranie . Nie obrazaj kierowcow z pkm ty tluku.

20.08 09:14:03

odys napisał(a):

daj przykład który z prywatnych przewozników tak ci zaimponował bo mnie przeraża stan techniczny i wygląd ich taboru

27.08 15:31:28


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!