Informacje − archiwum

 

04.01.2007 EL202 na linii 338 w Chrzanowie

Tagi: tabor, Elbud Komentarze: 3

Zgodnie z przewidywaniami, 3 stycznia elbudowski MAN EL202 zadebiutowa? na linii 338, kursuj?cej z Chrzanowa do Libi??a.


» Czytaj więcej

07.02.2011 U?ywane autobusy w styczniu

Tagi: tabor, Nowak, Pawelec, PUP/Sed-Baz Komentarze: 14

W styczniu mia?o swoj? premier? w GOP kilka u?ywanych autobusów.


» Czytaj więcej

08.10.2008 Konkurs wiedzy o PKM Gliwice - wyniki

Tagi: konkurs, PKM Gliwice

Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom za udzia? w konkursie. Przedstawiamy prawid?owe odpowiedzi oraz list? nagrodzonych osób.


» Czytaj więcej

03.02.2009 Likwidujemy, uruchamiamy...

Tagi: rozk?ad jazdy, ZTZ Rybnik, MZK Jastrz?bie-Zdrój, KZK GOP, MZKP Komentarze: 24

Pierwsze dwa dni najkrótszego miesi?ca przynios?y kilka przetasowa? w obs?udze linii, likwidacj? wybranych po??cze? ale na mapie pojawi?y si? równie? nowe linie.


» Czytaj więcej

30.12.2008 Tramwaje ?l?skie przechodz? na w?asno?? gmin

Tagi: KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, prasa Komentarze: 5

Krzysztof P. B?k,
Polska Dziennik Zachodni, 30.12.2008 r.


Nie jednego, a dwunastu w?a?cicieli od dzisiaj b?dzie mia?a spó?ka Tramwaje ?l?skie. Po wielu latach walki w ko?cu przejdzie w r?ce samorz?dów. Gminom szykuj? si? wielkie wydatki, bo tramwajowa infrastruktura wo?a o pomst? do nieba. Zmiana w?a?ciciela to szansa przede wszystkim dla pasa?erów - w bud?etach miast ?atwiej b?dzie mo?na wygospodarowa? pieni?dze na niezb?dne inwestycje i stara? si? o unijne dotacje.


» Czytaj więcej

17.03.2010 PKS Zawiercie postawiony w stan likwidacji

Tagi: PKS Zawiercie, prasa Komentarze: 21

Patryk Drabek,
Polska Dziennik Zachodni, 12.03.2010


PKS Zawiercie zosta? postawiony w stan likwidacji. Prac? straci 86 osób, a po wakacjach pojawi si? problem m.in. z dojazdem do szkó?.


» Czytaj więcej

22.07.2013 W Gliwicach b?d? nowe Solarisy

Tagi: tabor, PKM Gliwice, inwestycje Komentarze: 3

PKM Gliwice og?osi? wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostaw? 20 autobusów. Wygra? Solaris Bus & Coach.


» Czytaj więcej

16.11.2006 Autobus podpowiada ?le

Tagi: PKM Sosnowiec, inwestycje, tabor, prasa Komentarze: 8

(gk)
Dziennik Zachodni, 16.11.2006


Nowoczesne autobusy PKM Sosnowiec zaopatrzone s? w specjalny system, który informuje pasa?erów, na jakim przystanku w?a?nie si? znajduj? oraz jaki b?dzie kolejny. Pomys? bardzo spodoba? si? pasa?erom, ale niestety, nie wszystko dzia?a tak, jak powinno.


» Czytaj więcej

11.12.2006 PKS B?dzin

Tagi: PKS B?dzin, tabor, historia, rozk?ad jazdy,

Przedstawiamy Przedsi?biorstwo Komunikacji Samochodowej w B?dzinie.


» Czytaj więcej

24.06.2008 Jaworzno: Linia E wyd?u?ona

Tagi: rozk?ad jazdy, PKM Jaworzno Komentarze: 4

Ca?e 10 kursów linii E je?dzi od 23 czerwca na wyd?u?onej o kilometr trasie. Autobusy zawracaj? na nowej p?tli Byczyna Astrów przy ulicy Gwardzistów.


» Czytaj więcej

» Archiwum informacji