Informacje − archiwum

 

25.04.2008 Chrzanów: Kolizja autobusu z samochodem

Tagi: wypadek, Transgór Mys?owice Komentarze: 4

W czwartek, 24 kwietnia w okolicach godziny 6:45 rano na skrzy?owaniu ulic Podwale, Szpitalna i Trzebi?ska w Chrzanowie, dosz?o do zderzenia autobusu Jelcz 120M/3 nr tab. 13 nale??cego do Transgóru Mys?owice z samochodem osobowym. Nikt nie ucierpia?.


» Czytaj więcej

04.07.2007 Rusza tramwajowa linia turystyczna

Tagi: Tramwaje ?l?skie, KMTM, impreza Komentarze: 20

Od 8 lipca w ka?d? niedziel? i ?wi?to do ko?ca wrze?nia 2007 r. funkcjonowa? b?dzie tramwajowa linia turystyczna. Zabytkowy wagon typu N kursowa? b?dzie na linii 0 relacji Katowice Plac Wolno?ci - Chorzów Stadion ?l?ski.


» Czytaj więcej

20.02.2010 Ju? w marcu podwy?ka cen biletów KZK GOP

Tagi: bilety, KZK GOP, komentarz Komentarze: 56

Od 1 marca 2010 r. KZK GOP wprowadza zmiany w obowi?zuj?cym cenniku op?at. Cz??? rodzajów biletów podro?eje, inne pozostan? w tej samej cenie. Przypominamy na czym polega? b?d? zmiany.


» Czytaj więcej

16.05.2008 Drugi DAF w PUP

Tagi: tabor, PUP/Sed-Baz Komentarze: 11

Od dwóch dni na liniach obs?ugiwanych przez czeladzkie PUP je?dzi drugi DAF SB220 LPG Berkhof.


» Czytaj więcej

21.04.2008 Kolejny etap prac przy przebudowie pl. Sikorskiego w Bytomiu

Tagi: inwestycje, infrastruktura, Tramwaje ?l?skie, rozk?ad jazdy Komentarze: 23

21 kwietnia rozpocz?? si? kolejny etap prac zwi?zanych z przebudow? torowiska w rejonie pl. Sikorskiego w Bytomiu.


» Czytaj więcej

14.11.2008 W?adze zdecydowa?y o likwidacji tramwaju numer 12

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, prasa Komentarze: 13

Magdalena Seku?a
POLSKA Dziennik Zachodni, 14.11.2008


Linia tramwajowa nr dwana?cie ma zosta? zlikwidowana. Tramwaj je?d??cy z Siemianowic ?l?skich do Chorzowa przestanie je?dzi?, bo zdaniem w?adz obu miast jego u?ytkowanie jest nieop?acalne. Innego zdania s? mieszka?cy, którzy codziennie je?d?? tym tramwajem chocia?by do pracy.


» Czytaj więcej

05.10.2006 Gliwickie Urbino 18 ju? je?d??

Tagi: tabor, PKM Gliwice Komentarze: 10

Po kilku dniach przygotowa? wyjecha?y na linie najnowsze autobusy PKM Gliwice - Solarisy Urbino 18.


» Czytaj więcej

07.06.2010 Po wakacjach bilet KZK GOP skasujesz przez komórk?

Tagi: prasa, bilety, KZK GOP Komentarze: 27

Tomasz G?ogowski
Gazeta Wyborcza, 07.06.2010


Po Tychach i Jastrz?biu równie? KZK GOP przymierza si? do sprzeda?y biletów przez komórk?! B?dziemy mogli je kupowa? najdalej po wakacjach - dowiedzia?a si? "Gazeta".


» Czytaj więcej

13.12.2008 Flirt z trolejbusem za jedyne 3 z?

Tagi: kolej, MZK Tychy, prasa, bilety Komentarze: 8

Micha? Wro?ski,
Polska Dziennik Zachodni, 13.12.2008 r.


Od niedzieli doje?d?aj?cy do Katowic tyszanie mog? zapomnie? o korkach. Wystarczy, ?e zostawi? samochód w gara?u i wsi?d? do autobusu czy trolejbusu, by nast?pnie "z marszu" przesi??? si? do poci?gu. Podró? nowoczesnym poci?giem Flirtem do stolicy regionu zajmie im nieca?e pó? godziny. I to wszystko z jednym "pomara?czowym biletem" za 3 z?.


» Czytaj więcej

21.11.2006 Drugi MAZ u Powichrowskiego

Tagi: tabor, Powichrowski Komentarze: 6

Na terenie bytomskiej zajezdni Tadeusza Powichrowskiego pojawi? si? drugi MAZ 103.


» Czytaj więcej

» Archiwum informacji