Archiwum: 03.2012


31.03. Tramwaj w Jaworznie

Tagi: MZDiM Jaworzno, inwestycje, prasa

jaw.pl, 29.03.2012 r.

To nie prima aprilis. W Jaworznie s? planowane dwie linie tramwajowe – ze Ska?ki na Osiedle Sta?e, przez Centrum i Leopold oraz do Szczakowej. Ca?y projekt ma by? w zgodzie ze ?rodowiskiem- tramwaje maj? by? ekologiczne i zasilane energi? s?oneczn?.


» Czytaj wi?cej

26.03. Poci?gi co 15 minut? Wraca pomys? kolei regionalnej

Tagi: kolej, infrastruktura, inwestycje, prasa

Tomasz G?ogowski
Gazeta Wyborcza, 26.03.2012 r.


Marsza?ek Adam Matusiewicz chce odkurzy? stary projekt z lat 80. powo?ania ?l?skiej kolei regionalnej. Namawia PKP PLK, by zg?osi?y ten projekt do funduszy unijnych na lata 2014-2020. To mrzonka czy pocz?tek powa?nej dyskusji, jak powinna wygl?da? komunikacja w naszym regionie? - zastanawia si? Tomasz G?ogowski


» Czytaj wi?cej

19.03. Sk?ady dla Kolei ?l?skich albo przetarg na wszystkie linie w regionie

Tagi: kolej, przetarg, tabor, prasa

PAP, 19.03.2012 r.

Zadanie pozyskania znacznej liczby poci?gów da? Kolejom ?l?skim marsza?ek woj. ?l?skiego. Je?eli Kolejom to si? nie uda, marsza?ek ma og?osi? przetarg na obs?ug? wszystkich linii w regionie.


» Czytaj wi?cej

12.03. To ju? koniec Przewozów Regionalnych w województwie ?l?skim

Tagi: kolej, przetarg, prasa

Micha? Wro?ski,
Dziennik Zachodni, 12.03.2012 r.


Po tym, jak 1 marca najwi?kszy przewo?nik kolejowy w regionie wyci?? z rozk?adu jazdy 67 po??cze? (nast?pne 16 poci?gów czeka taki sam los 1 czerwca) marsza?ek Adam Matusiewicz straci? cierpliwo?? do tej spó?ki.


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »