Archiwum: 04.2010Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

30.04. Rozstrzygni?cie przetargu w Gliwicach

Tagi: inwestycje, tabor, PKM Gliwice

22 kwietnia 2010 r. nast?pi?o otwarcie ofert w przetargu og?oszonym przez gliwickie PKM na dostaw? dwudziestu fabrycznie nowych autobusów przegubowych. W ci?gu kolejnego tygodnia przeanalizowano nades?ane oferty i wy?oniono zwyci?zc? post?powania.


» Czytaj wi?cej

29.04. Zaproszenie na imprez? "Tramwajarze - Robotnikom" w Sosnowcu

Tagi: impreza, historia, KMTM, Tramwaje ?l?skie

1 maja 2010 r. zapraszamy do udzia?u w przejazdach specjalnych z okazji: 75 rocznicy uruchomienia linii tramwajowej do ulicy Okrzei w Sosnowcu, 50-lecia tramwaju w Kazimierzu Górniczym i 35 rocznicy uruchomienia p?tli tramwajowych na Pogoni i w Milowicach.

Na trasie Pogo? Akademiki - Kazimierz Górniczy oraz Milowice - Konstantynów Okrzei kursowa? b?d? historyczne wagony tramwajowe - wagon N 1100 oraz 4N 20. Przejazd tramwajami jest bezp?atny. Tramwaje zatrzymuj? si? na wszystkich mijanych przystankach. Impreza obj?ta jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca, Pana Kazimierza Górskiego.

» Zapoznaj si? z rozk?adem jazdy na stronach KMTM


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

27.04. Zintegrowane z kolej? bilety metropolitalne w KZK GOP?

Tagi: KZK GOP, kolej, bilety

Zarz?d KZK GOP podj?? w ostatnim czasie uchwa?? umo?liwiaj?c? wprowadzenie do oferty biletowej dodatkowego biletu miesi?cznego, który uprawnia?by do podró?owania autobusami, tramwajami oraz kolej? regionaln?. Czy?by powrót ATP?


» Czytaj wi?cej

26.04. Bez tramwajów tory si? wypi?trzaj? i powoduj? wypadki

Tagi: likwidacja, infrastruktura, Tramwaje ?l?skie, prasa

Jacek Madeja,
Gazeta Wyborcza, 24.04.2010 r.


Tory po zlikwidowanej linii nr 12 nie tylko niszcz? zawieszenie aut, ale i s? przyczyn? wypadków. B?dzie lepiej, bo drogowcy w?a?nie zacz?li podnosi? nawierzchni? z kostki. Pó?niej wezm? si? za usuwanie szyn.


» Czytaj wi?cej

25.04. Katowicki dworzec autobusowy b?dzie, jak w Helsinkach

Tagi: prasa, infrastruktura, inwestycje, KZK GOP

Iwona Sobczyk,
Gazeta Wyborcza, 23.04.2010


Wielka centralna wyspa, otoczona dziesi?cioma stanowiskami autobusowymi i dwoma pasami jezdni. To wszystko kilka metrów pod ziemi?. Tak ma wygl?da? nowy dworzec autobusowy w Katowicach. Odpowiedzialna za jego powstanie firma Neinver zapewnia, ?e b?dzie dzia?a? jak w zegarku


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

18.04. Tymczasowe zmiany organizacji ruchu w Zabrzu

Tagi: objazd, Tramwaje ?l?skie, infrastruktura, inwestycje, za tramwaj

W zwi?zku z post?puj?cymi w 2010 roku pracami przy budowie zabrza?skiego odcinka Drogowej Trasy ?rednicowej (w?ze? przy ulicy Skargi), wprowadzone zosta?y w kwietniu tymczasowe zmiany w organizacji ruchu, dotykaj?ce w istotnym stopniu tak?e komunikacj? zbiorow?.


» Czytaj wi?cej

15.04. Powsta?y Koleje ?l?skie. Czy s? nam potrzebne?

Tagi: prasa, kolej

Tomasz Ha?adyj,
Gazeta Wyborcza, 08.04.2010 r.


Województwo ?l?skie powo?a?o w czwartek spó?k? "Koleje ?l?skie". W?a?ciwie nie wiadomo po co, s? bowiem lepsze i ta?sze sposoby na zapewnienie mieszka?com sprawnej komunikacji.


» Czytaj wi?cej

11.04. Chrzanów: Zmiany w komunikacji miejskiej

Tagi: ZKKM, PKM Jaworzno, prasa, bilety, rozk?ad jazdy

W przeci?gu najbli?szych dwóch miesi?cy, pasa?erów korzystaj?cych z komunikacji miejskiej w powiecie chrzanowskim czekaj? zmiany. Dotycz? one po??cze? ze ?l?skiem, nowym cennikiem kar za przejazd bez wa?nego biletu oraz zmodyfikowan? ulgow? taryf? biletow? wprowadzon? przez zarz?d ZKKM.


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »