Archiwum: 12.2009


24.12. Weso?ych ?wi?t (i szcz??liwego Nowego Roku!)

Tagi:

Wszystkim naszym Czytelnikom ?yczymy zdrowych, radosnych, pe?nych mi?o?ci i rodzinnego ciep?a ?wi?t Bo?ego Narodzenia! Pasa?erom oraz w szczególno?ci decydentom ?yczymy, aby pod pi?knie ustrojon? choink? znalaz?o si? jak najwi?cej skutecznych sposobów na popraw? ?l?skiej i zag??biowskiej komunikacji.

Taken from transport.wroc.biz

23.12. Chrzanów: Co dalej z kursami na ?l?sk?

Tagi: ZKKM, MZDiM Jaworzno, rozk?ad jazdy, prasa

Anna Jarguz,
Prze?om, 23.12.2009 r.


W miejsce linii J do Katowic i S do Sosnowca Miejski Zarz?d Dróg i Mostów w Jaworznie chce uruchomi? now? lini? Ch, która kursowa?aby wy??cznie na trasie Chrzanów-Jaworzno. Chrzanowski zwi?zek komunikacyjny t? propozycj?, przynajmniej na razie, zainteresowany nie jest. Czy to oznacza koniec kursów na ?l?sk?


» Czytaj wi?cej

04.12. Kawiarenka Obywatelska - porozmawiajmy o komunikacji w Katowicach

Tagi:


Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides (Organizator) i Galeria BWA (Partner) maj? przyjemno?? zaprosi? do udzia?u w "Kawiarence Obywatelskiej".

Trzecia Kawiarenka Obywatelska pod has?em: "Komunikacja w mie?cie", odb?dzie si? w Galerii BWA (al. Korfantego 6 w Katowicach), w ?rod? 9 grudnia 2009 r. o godz.18:00.


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »