Archiwum: 10.2009


19.10. Niebawem zmiany w Portalu WPK

Tagi:

Szanowni Czytelnicy!

Ju? niebawem planujemy wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Portalu Komunikacyjnego. Kierunkiem zmian b?dzie zwi?kszenie atrakcyjno?ci prezentowanych informacji i materia?ów na temat bie??cego funkcjonowania komunikacji miejskiej w regionie. Zaoferujemy równie? mo?liwo?? wp?ywania na tre?? informacji w niektórych kategoriach dla Was - równie? Czytelnicy b?d? mogli podzieli? si? w pewnym zakresie z innymi, za naszym po?rednictwem, ciekawymi informacjami. Mniej wi?cej w dotychczasowej formule pozostaj? reporta?e i artyku?y publicystyczne, które stanowi? narz?dzie w upowszechnianiu wiedzy na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz element monitoringu dzia?alno?ci w?adz publicznych. Nadal b?dziemy walczy? o lepsz? przysz?o?? dla transportu publicznego w naszym regionie. Mamy nadziej?, ?e proponowane zmiany spodobaj? si? - o szczegó?ach poinformujemy niebawem. Do tego czasu prosimy o cierpliwo??, gdy? ze wzgl?dów organizacyjnych liczba publikacji pozostaje ograniczona.

Redakcja


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

13.10. Setka w Rybniku

Tagi:

Od kilku dni w Rybniku funkcjonuje nowa linia minibusowa oznaczona numerem 100. Po??czenie zosta?o utworzone przez Tanie Linie Autobusowe, firm? transportow? nale??c? do Jerzego Jaroszka z Knurowa.


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »