Archiwum: 11.2008Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

30.11. Jesienno-zimowy przegl?d autobusowy

Tagi: tabor, K?osok, Aska, Irex, PKM Jastrz?bie-Zdrój, Lazar, PUP/Sed-Baz, Transgór Mys?owice, PKM ?wierklaniec, Nylec, Transkom, Zagozda, PKM Gliwice

Tradycyjnie ju? podsumowujemy zmiany w taborze autobusowym jakie zasz?y w mijaj?cym miesi?cu.


» Czytaj wi?cej

30.11. Wyst?pienie w sprawie linii 18

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, komentarz

Klub Mi?o?ników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym skierowa? pismo w sprawie linii 18 do Prezydenta Rudy ?l?skiej - Andrzeja Stani. Podobnie jak w przypadku pisma dotycz?cego linii 12 w Chorzowie, apelujemy w nim o zmian? decyzji w sprawie likwidacji tej linii pokazuj?c mo?liwe rozwi?zania zwi?kszaj?ce jej atrakcyjno?? i bezpiecze?stwo, jednocze?nie ??damy przedstawienia szczegó?owych analiz, na podstawie których podj?to decyzj? o likwidacji. O odpowiedziach na nasze pisma niezw?ocznie poinformujemy.

» Zobacz tre?? pisma do Prezydenta Rudy ?l?skiej (plik pdf)

27.11. Zabrze: Autobus nie dla niepe?nosprawnych

Tagi: KZK GOP, rozk?ad jazdy, prasa

Maria Olecha,
Polska Dziennik Zachodni, 27.11.2008 r.


KZK GOP skróci? tras? jedynego autobusu, który doje?d?a? do Zak?adu Aktywno?ci Zawodowej Fundacji "Nadzieja Dzieci", w którym pracuj? ludzie niepe?nosprawni ruchowo z ca?ego regionu.


» Czytaj wi?cej

25.11. Miko?ów chce w PKP wykupi? kursy do Katowic

Tagi: kolej, prasa

Tomasz G?ogowski,
Gazeta Wyborcza, 25.11.2008 r.


Miko?ów jest pierwszym miastem w naszym regionie, które chce bezpo?rednio od PKP Przewozy Regionalne kupi? dodatkowe kursy poci?gów do Katowic. - Remont torów si? sko?czy, a wtedy poci?g pojedzie 20 minut, a autobus dalej b?dzie wlók? si? godzin? - t?umacz? w magistracie.


» Czytaj wi?cej

25.11. Dopiero za dwa lata satelita znajdzie tramwaj

Tagi: inwestycje, infrastruktura, Tramwaje ?l?skie, KZK GOP, prasa

Jacek Madeja,
Gazeta Wyborcza, 25.11.2008 r.


Elektroniczna tablica, która mia?a informowa?, za ile minut przyjedzie tramwaj, okaza?a si? przestarza?a, zanim na dobre zacz??a dzia?a?. - Pracujemy nad wdro?eniem nowego systemu, który powinien ruszy? w 2010 roku - t?umacz? w KZK GOP


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

22.11. Nowe autobusy w Gliwicach

Tagi: inwestycje, tabor, PKM Gliwice

W dniu wczorajszym do gliwickiego Przedsi?biorstwa Komunikacji Miejskiej przyjecha?o prosto z Bolechowa 10 sztuk solarisów Urbino 12.


» Czytaj wi?cej

22.11. Modernizacja sieci tramwajowej w przysz?ym roku

Tagi: inwestycje, infrastruktura, Tramwaje ?l?skie, prasa

Micha? Wro?ski,
Polska Dziennik Zachodni, 22.11.2008 r.


700 milionów z?otych zainwestuj? w ci?gu najbli?szych lat Tramwaje ?l?skie w modernizacj? taboru, torowisk i sieci. Wi?kszo?? tej kwoty pójdzie na przebudow? infrastruktury w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie i Bytomiu. Pierwszym zwiastunem zmian b?dzie 20 odnowionych wagonów, które w ci?gu najbli?szego pó?rocza wyjad? na tory.


» Czytaj wi?cej

21.11. Wyst?pienie w sprawie linii 12

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, komentarz

Klub Mi?o?ników Transportu Miejskiego w Chorzowie, organizator akcji "Ratujmy tramwaje w GOP!" wystosowa? pismo do Prezydenta Chorzowa - Marka Kopla w sprawie linii 12. Apelujemy w nim o zmian? decyzji w sprawie likwidacji tej linii pokazuj?c mo?liwe rozwi?zania zwi?kszaj?ce jej atrakcyjno??, jednocze?nie ??damy przedstawienia szczegó?owych analiz, na podstawie których podj?to decyzj? o likwidacji.

» Zobacz tre?? pisma do Prezydenta Chorzowa (plik pdf)

20.11. Wspólny bilet dla aglomeracji b?dzie nie wcze?niej ni? za pó?tora roku

Tagi: kolej, KZK GOP, MZK Tychy, prasa, bilety

Micha? Wro?ski,
Polska Dziennik Zachodni, 20.11.2008 r.


To zakrawa na cud: niektórzy z podró?uj?cych po naszej aglomeracji doczekaj? si? wspólnego biletu autobusowo-kolejowego. Od 14 grudnia korzysta? b?d? mogli z niego pasa?erowie w Tychach. Do Katowic dojad? tanio i bez wyczekiwania na przesiadki - kursowanie miejskich autobusów i trolejbusów zostanie zsynchronizowane z rozk?adem jazdy poci?gów.


» Czytaj wi?cej

19.11. Podró? Flirtem z pomara?czowym biletem

Tagi: kolej, MZK Tychy, prasa, bilety

Tomasz G?ogowski,
Gazeta Wyborcza, 20.11.2008 r.


Czy pomara?czowy bilet, który ma obowi?zywa? w nowych poci?gach Flirt, autobusach i trolejbusach tyskiego MZK, zrewolucjonizuje komunikacj? w naszym regionie? Oby tak si? sta?o, bo to pierwszy krok do wprowadzenia ?l?skiej Karty Us?ug Publicznych, czyli wspólnego biletu w ca?ej aglomeracji.


» Czytaj wi?cej

17.11. Tramwaje i konkurencja

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, komentarz

Przedstawiamy kolejn? opini? na temat funkcjonowania tramwajów, tym razem autorstwa Krzysztofa Soidy - autora wielu publikacji na temat historii komunikacji tramwajowej i kolei.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

15.11. Infrastruktura przystankowa KZK GOP

Tagi: KZK GOP, infrastruktura, przetarg, komentarz

Niedawno rozstrzygni?to przetarg na obs?ug? infrastruktury przystankowej na obszarze dzia?ania KZK GOP. Rozpocz?to równie? wdra?anie nowej wersji graficznej przystankowej informacji o rozk?adzie jazdy.


» Czytaj wi?cej

14.11. Poci?g Bytom-Gliwice do likwidacji

Tagi: likwidacja, kolej, prasa

Tomasz G?ogowski
Gazeta Wyborcza, 14.11.2008


Urz?d marsza?kowski nie chce ju? finansowa? poci?gów na trasie Bytom - Gliwice i reaktywowana w marcu linia zostanie prawdopodobnie zlikwidowana. Znaleziono ju? nawet koz?a ofiarnego, który odpowiada za to zamieszanie. - To autobusy KZK GOP, które zacz??y ?ciga? si? z poci?gami - wskazuj? w?adze województwa i kolejarze.


» Czytaj wi?cej

14.11. Bronimy "dwunastki"!

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, prasa

Micha? Tabaka,
Reporterskim Okiem, 14.11.2008 r.


Nie ma zgody w?adz Siemianowic ?l?skich na planowan? przez KZK GOP likwidacj? linii tramwajowej nr 12. Najwi?kszy organizator komunikacji miejskiej w regionie chce w ten sposób szuka? kolejnych oszcz?dno?ci. Tyle, ?e wymiernie maj? na tym ucierpie? mi?dzy innymi siemianowiczanie. Jacek Guzy, prezydent miasta mówi: veto!


» Czytaj wi?cej

14.11. Niepe?nosprawny w autobusie? No to mamy problem

Tagi: tabor, prasa

Dorota Nowak,
MMSilesia, 14.11.2008 r.


- Dziewczyna na wózku inwalidzkim nie mog?a wej?? do autobusu. Kierowca nie potrafi? jej pomóc - informuje nasz czytelnik, pan Andrzej. Czy taka sytuacja jest norm? czy wyj?tkiem? Sprawdzili?my spraw?.


» Czytaj wi?cej

14.11. Zmiany tras autobusów m?cz? podró?nych

Tagi: PKM Jaworzno, rozk?ad jazdy, prasa

Anna Zielonka,
Polska Dziennik Zachodni, 14.11.2008 r.


Zdumieni pasa?erowie jaworznickich autobusów cz?sto w ostatniej chwili dowiaduj? si? o zlikwidowaniu jakiego? przystanku i przeniesieniu go w inne miejsce.


» Czytaj wi?cej

14.11. Tramwaj do likwidacji?

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, prasa

MANO
POLSKA Dziennik Zachodni, 14.11.2008


Zamiast likwidacji linii tramwajowej nr 27, któr? pierwotnie planowano, kursy na niej zostan? najprawdopodobniej tylko ograniczone. Za to linia 24 zostanie ca?kowicie zlikwidowana. Tym samym b?dzie utrudniony dojazd mi?dzy innymi do liceum na ?roduli, tamtejszych zak?adów pracy oraz osiedla przy ul. Chemicznej.


» Czytaj wi?cej

14.11. W?adze zdecydowa?y o likwidacji tramwaju numer 12

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, prasa

Magdalena Seku?a
POLSKA Dziennik Zachodni, 14.11.2008


Linia tramwajowa nr dwana?cie ma zosta? zlikwidowana. Tramwaj je?d??cy z Siemianowic ?l?skich do Chorzowa przestanie je?dzi?, bo zdaniem w?adz obu miast jego u?ytkowanie jest nieop?acalne. Innego zdania s? mieszka?cy, którzy codziennie je?d?? tym tramwajem chocia?by do pracy.


» Czytaj wi?cej

12.11. Miasta przejmuj? Tramwaje ?l?skie

Tagi: Tramwaje ?l?skie, KZK GOP, prasa

Tomasz G?ogowski,
Gazeta Wyborcza, 13.11.2008 r.


Ministerstwo Skarbu zgodzi?o si?, by akcje Tramwajów ?l?skich zosta?y rozdzielone pomi?dzy 12 ?l?skich i zag??biowskich miast. Czy to pierwszy krok do prywatyzacji firmy, z której us?ug korzystaj? tysi?ce pasa?erów?


» Czytaj wi?cej

12.11. Ostatni przystanek?

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, prasa

Alicja Waliszewska
Telewizja Silesia, 12.11.2008


Chorzowska czerwona strza?a nr 12. Troch? trz?sie, gdy si? ni? je?dzi i nie jest zbyt czysta ale mieszka?cy Chorzowa i Siemianowic i tak maj? do niej niezwyk?y sentyment. Co wi?cej postanowili czynnie zaprotestowa? przeciwko likwidacji tej linii.


» Czytaj wi?cej

11.11. Tramwaje w innych miastach Polski

Tagi: inwestycje

W ramach realizacji projektu "Ratujmy tramwaje" zobaczyli?my jak inne miasta w Polsce radz? sobie z inwestycjami w komunikacj? tramwajow?. Oto przegl?d rozwi?za?.


» Czytaj wi?cej

11.11. Gliwice strasz? rozwodem z KZK GOP

Tagi: KZK GOP, prasa

Jacek Madeja,
Gazeta Wyborcza, 12.11.2008 r.


- Albo zwi?zek zostanie zreformowany, albo si? rozstaniemy - gro?? gliwiccy urz?dnicy. - To strachy na lachy - odpowiadaj? w KZK GOP.


» Czytaj wi?cej

10.11. Chrzanów: Wypowiedzieli, ale b?d? wozi? dalej

Tagi: ZKKM, prasa

Anna Jarguz, Alicja Molenda
Prze?om, 10.11.2008 r.

?rednio 59 groszy na wozokilometrze zyskaj? firmy wo??ce pasa?erów na zlecenie ZK KM w Chrzanowie. Podwy?k? zawdzi?czaj? wypowiedzeniu dotychczasowej umowy i nowemu przetargowi.


» Czytaj wi?cej

09.11. "Choroba tramwajowa" - replika

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, komentarz

Przedstawiamy tekst Jakuba Halora - doktoranta Akademii Ekonomicznej w Katowicach, b?d?cy odpowiedzi? na tekst "Choroba tramwajowa" zamieszczony niedawno w tygodniku "Wprost", a zawieraj?cy m.in. idee g?oszone przez Krzysztofa Ha?adusa - radnego z Sosnowca.


» Czytaj wi?cej

09.11. Wystartowa?a akcja "Ratujmy tramwaje w GOP!"

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, komentarz

Od kilku dni na stronie internetowej ratujmytramwaje.pl prowadzona jest akcja, której celem jest protest przeciwko likwidacji kolejnych linii tramwajowych w GOP. Przy wsparciu mediów i spo?ecze?stwa chcemy pokaza?, ?e wbrew opiniom w?adz lokalnych proponowane rozwi?zania jedynie pogorsz? i tak ju? nie najlepiej funkcjonuj?cy transport publiczny w regionie.


» Czytaj wi?cej

08.11. ?l?ski bez tramwaju, czyli ?l?ski bez Euro 2012?

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, prasa

Krzysztof P. B?k
POLSKA Dziennik Zachodni, 08.11.2008


Skoro chcecie zlikwidowa? tramwaj ko?o Stadionu ?l?skiego, to ju? dzi? zrezygnujcie z organizacji Euro 2012 - radz? urz?dnikom mi?o?nicy komunikacji miejskiej. To pocz?tek protestu wobec zapowiedzianego ograniczenia linii tramwajowych i autobusowych.


» Czytaj wi?cej

07.11. Rusza kompleksowy remont ulicy Barlickiego

Tagi: inwestycje, infrastruktura, Tramwaje ?l?skie, prasa

Justyna Przybytek,
Polska Dziennik Zachodni


Jedna z najbrzydszych i ciesz?cych si? najgorsz? s?aw? ulic w mie?cie nareszcie doczeka si? gruntownego remontu.


» Czytaj wi?cej

07.11. Chrzanów: Tylko jedna oferta w komunikacyjnym przetargu

Tagi: przetarg, ZKKM, prasa

Anna Jarguz
Prze?om, 6.11.2008 r.

W czwartek o godz. 7.30, min?? termin sk?adania ofert na ?wiadczenie us?ug komunikacyjnych dla Zwi?zku Komunalnego „Komunikacja Mi?dzygminna” w Chrzanowie. Do przetargu stan?? tylko jeden oferent – Konsorcjum Komunikacji Autobusowej w Trzebini.


» Czytaj wi?cej

07.11. Tramwaje do likwidacji?

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, prasa

Radio eM, 07.11.2008

12, 14, 24 i 27 to linie tramwajowe, które by? mo?e b?d? zlikwidowane.


» Czytaj wi?cej

07.11. Czy akcja spo?eczna uratuje tramwaje?

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, prasa

Krzysztof Gierak
MMSilesia.pl, 07.11.2008


Grupa mi?o?ników komunikacji za?o?y?a stron? ratujmytramwaje.pl gdzie zbiera podpisy przeciw likwidacji po??cze? tramwajowych. Za wzór do na?ladowania pokazuj? Trójmiasto. Co na to KZK GOP?


» Czytaj wi?cej

07.11. Mi?o?nicy komunikacji chc? ratowa? tramwaje

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, prasa

Przemys?aw Jedlecki
Gazeta Wyborcza, 07.11.2008


Grupa spo?eczników skrzykn??a si? w internecie i za?o?y?a stron? ratujmytramwaje.pl. Zbiera te? podpisy pod listem protestuj?cym przeciw likwidacji kolejnych linii tramwajowych. Wy?le go do prezydentów i w?adz KZK GOP.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

06.11. Listopadowy przegl?d przetargowy

Tagi: przetarg, KZK GOP

Wiele nowego dzieje si? w sieci komunikacyjnej KZK GOP za spraw? regularnie odbywaj?cych si? przetargów. Zapraszamy zatem na krótk? podró? po najnowszych post?powaniach.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

05.11. Do autobusu tylko przednimi drzwiami - teoria, a praktyka w KZK GOP

Tagi: KZK GOP, komentarz, bilety

Zgodnie z zapowiedziami, od 1 listopada KZK GOP rozszerzy? obowi?zywanie programu kontroli biletowej prowadzonej przez kierowców o kolejne linie - w Katowicach i okolicy. Z uwagi na szereg kontrowersji towarzysz?cych temu programowi postanowili?my przeanalizowa? jego za?o?enia teoretyczne i zapisy umowne z praktyk? realizowan? na co dzie?.


» Czytaj wi?cej

05.11. KZK GOP organizator czy likwidator komunikacji?

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, prasa

Marek Borys
gkw24.pl, 05.11.2008


Kupimy nowe tramwaje, zamotujemy w nich monitoring wyremontujemy 100 kilometrów torowisk – tak chwali si? organizator komunikacji najwi?kszej aglomeracji w kraju. Tymczasem po cichu zlikwidowa? dwie linie tramwajowe 23 i 33, utrudniaj?c ?ycie mieszka?com Katowic. Na tym nie koniec. W kolejce do likwidacji s? linie 12, 18, 24 i 27.


» Czytaj wi?cej

05.11. KZK GOP szuka pieni?dzy zamiast pasa?erów

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, prasa

Przemys?aw Jedlecki
Gazeta Wyborcza, 05.11.2008


KZK GOP na wszelkie sposoby daje do zrozumienia, ?e ma za ma?o pieni?dzy. Chce likwidowa? kolejne linie tramwajowe przy cichej zgodzie cz??ci samorz?dowców. Zwi?zek wyci?ga te? r?k? po kolejne pieni?dze, zamiast poszuka? pasa?erów.


» Czytaj wi?cej

05.11. Znikaj?ca "24"

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, prasa

Adam Szaja
Telewizja Silesia, 05.11.2008


Do pracy, do urz?dów, czy na rynek. Mieszka?cy Sosnowca, D?browy Górniczej czy B?dzina, podró?uj?cy w te miejsca tramwajem linii 24, by? mo?e b?d? musieli wkrótce zmieni? swoje przyzwyczajenia. Po??czenie mo?e znikn?? z rozk?adu jazdy.


» Czytaj wi?cej

04.11. Jak odchudzi? komunikacj?? Wyrzucaj? tramwaje

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, prasa

Jacek Madeja
Gazeta Wyborcza, 04.11.2008


Wsz?dzie tam, gdzie po??czenia s? nieop?acalne, pasa?erowie b?d? musieli przesi??? si? z tramwajów do autobusów. Wyrok zapad? ju? na "dwunastk?". Wci?? wa?? si? losy linii 18 i 24.


» Czytaj wi?cej

04.11. Wyrok na "dwunastk?"?

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, prasa

Micha? Tabaka, Szymon Duczek
siemianowice.pl, 04.11.2008


KZK GOP szuka oszcz?dno?ci. Po tym, jak zapowiedziano, ?e ju? do ka?dego autobusu trzeba b?dzie wsiada? tylko drzwiami z przodu i pokazywa? bilet kierowcy, czas na kolejne zmiany. Wszystko wskazuje na to, ?e tym razem dostanie si? tramwajom. Najwi?kszy w regionie organizator komunikacji miejskiej chce likwidacji niektórych linii. Coraz powa?niej mówi si? o "12" ??cz?cej Siemianowice ?l. z Chorzowem.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

04.11. Listopadowe zmiany rozk?adów i przewo?ników

Tagi: rozk?ad jazdy, KZK GOP, K?osok, Aska, Irex

Ma?a rewolucja w Mys?owicach, roszady trasowe po??czone ze zmian? przewo?nika w B?dzinie, nowy operator na linii turystycznej z Katowic do Zabrza - tak pokrótce przedstawia si? pocz?tek listopada w naszym regionie.


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »