Archiwum: 10.2008


31.10. Tramwaju nie oddamy

Tagi: likwidacja, Tramwaje ?l?skie, KZK GOP, prasa

MANO,
Polska Dziennik Zachodni, 31.10.2008 r.


Od kilku dni w?ród b?dzinian kr??y informacja o planowanej likwidacji tramwaju linii nr 27. Tramwaju, który ??czy B?dzin z Sosnowcem, a centrum Sosnowca z dzielnic? Kazimierz. Mieszka?cy s? oburzeni, w?adze B?dzina t?umacz? si? ekonomi?, a w?adze Sosnowca protestuj?.


» Czytaj wi?cej

30.10. Prezes Urba?czyk chce zabra? nam tramwaje!

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje ?l?skie, prasa

Bart?omiej ??czek
Fakt, 30.10.2008


Spece od komunikacji przygotowali list? linii tramwajowych, które mog? zosta? skasowane.


» Czytaj wi?cej

30.10. Do autobusu tylko przednimi drzwiami

Tagi: KZK GOP, prasa, bilety

Krzysztof P. B?k,
Polska Dziennik Zachodni, 30.10.2008 r.


Kolejka do autobusu i pasa?erowie dzier??cy w r?kach bilety - taki obrazek ju? od za kilka dni nie b?dzie nikogo dziwi?. KZK GOP zwi?kszy liczb? linii, na których kontrolowa? bilety przy wsiadaniu b?d? kierowcy. Wszystko po to, by wyeliminowa? gapowiczów i zwi?kszy? przychody, a w konsekwencji - wi?cej p?aci? przewo?nikom. Wed?ug wst?pnych szacunków do kasy zwi?zku mo?e wp?yn?? nawet o 20 mln z? wi?cej ni? do tej pory.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

30.10. Rewolucja w przetargach? Wszystko zale?y od KZK GOP

Tagi: przetarg, KZK GOP, prawo

24 pa?dziernika 2008 r. wesz?a w ?ycie najnowsza nowelizacja ustawy Prawo zamówie? publicznych. Czy dzi?ki tej zmianie KZK GOP zacznie og?asza? przetargi, w których wymagany b?dzie nowy tabor?


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

29.10. Wypadek tramwajowy w Rudzie ?l?skiej

Tagi: wypadek, Tramwaje ?l?skie

Pi?? osób, w tym motorniczy, zosta?o rannych w wypadku, do którego dosz?o dzi? ok. godz. 15 w Rudzie ?l?skiej-Nowym Bytomiu. Skr?caj?cy z ul. Niedurnego kierowca silosa wymusi? pierwsze?stwo nadje?d?aj?cemu od strony Chorzowa tramwajowi linii 9.


» Czytaj wi?cej

29.10. P?on?cy autobus

Tagi: wypadek, prasa

Jacek Tarski,
Gwarek, 28.10.2008


W Kamie?cu w gminie Zbros?awice stan?? w ogniu autobus z dwudziestoma osobami na pok?adzie. To cud, ?e nikomu nic si? nie sta?o, ?e wszyscy pasa?erowie zd??yli si? ewakuowa?. Wóz sp?on?? doszcz?tnie, a grozy ca?ej sytuacji dodaje fakt, ?e autobus prowadzi? pijany kierowca.


» Czytaj wi?cej

29.10. Powstaje projekt ?l?skiej Karty Us?ug Publicznych

Tagi: inwestycje, KZK GOP, prasa, bilety

PAP, 28.10.2008 r.

W ci?gu kilku najbli?szych miesi?cy, do wiosny 2009 r., powstanie projekt funkcjonalno-techniczny ?l?skiej Karty Us?ug Publicznych (?KUP). B?dzie to najbardziej skomplikowany system tzw. elektronicznej karty miejskiej w Polsce.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

28.10. Pa?dziernikowe nowo?ci autobusowe

Tagi: tabor, PKM Tychy, PKS Pszczyna, PKM Katowice, PKM ?wierklaniec, Polak, Zagozda, Transkom, Rzemyk, Transgór Rybnik, PKM Jastrz?bie-Zdrój

Dobiega ko?ca pa?dziernik, czas wi?c na podsumowanie tego co przewo?nicy operuj?cy w naszym regionie sprowadzili prosto z fabryki b?d? zakupili z drugiej r?ki.


» Czytaj wi?cej

25.10. Kontrolerom biletów potrzebna jest ochrona

Tagi: PKM Jaworzno, prasa, bilety

Gra?yna Krawczyk,
Polska Dziennik Zachodni, 25.10.2008 r.


W jaworznickim Przedsi?biorstwie Komunikacji Miejskiej od pa?dziernika w kontrolach biletów pomagaj? stra?nicy miejscy.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

23.10. Gor?ce volvo

Tagi: wypadek, Omnitech

Gro?nie wygl?daj?cym po?arem zako?czy?a si? liniowa jazda jednego z przegubowych autobusów marki volvo nale??cych do gliwickiego Omnitechu. Autobus z numerem 07 obs?uguj?cy kurs linii 80 z Tarnowskich Gór do Gliwic z godziny 13:42 dojecha? tylko do Kamie?ca.


» Czytaj wi?cej

21.10. Niech stra?nicy miejscy robi? za kanarów

Tagi: KZK GOP, prasa, bilety

Tomasz G?ogowski,
Gazeta Wyborcza, 21.10.2008 r.


Komunikacyjny Zwi?zek Komunalny GOP nie mo?e znale?? ch?tnych do sprawdzania biletów w autobusach i tramwajach. Zaproponowa? wi?c, by kontrolerów wspomogli... stra?nicy miejscy. Funkcjonariusze s? w?ciekli: - Teraz b?dziemy jeszcze robi? za kanarów!


» Czytaj wi?cej

19.10. Linia 27 do likwidacji?

Tagi: likwidacja, Tramwaje ?l?skie, KZK GOP, prasa

J?drzej Bogus,
MMSilesia, 18.10.2008 r.


Mieszka?ców Kazimierza Górniczego w Sosnowcu zszokowa?a informacja, ?e KZK GOP planuje likwidacj? linii tramwajowej nr 27. W obronie mieszka?ców i po??czenia stan?? prezydent miasta.


» Czytaj wi?cej

17.10. Marsza?ek stawia na kolej i wspólny bilet

Tagi: kolej, KZK GOP, prasa, bilety

Tomasz G?ogowski,
Gazeta Wyborcza, 18.10.2008 r.


Komunikacyjny Zwi?zek Komunalny GOP chce, aby samorz?d województwa - jako jedyny w kraju - do?o?y? si? do miejskich autobusów i tramwajów. Marsza?ek jest jednak sceptyczny. - Stawiamy na kolej i wspólny bilet - us?yszeli?my.


» Czytaj wi?cej

17.10. KZK GOP: p?a?cie wi?cej

Tagi: KZK GOP, prasa

Krzysztof P. B?k, KA, AW, KN
POLSKA Dziennik Zachodni, 17.10.2008


Narzekamy na przestarza?e autobusy i tramwaje. Komunikacyjny Zwi?zek Komunalny GOP próbuje na nas, mieszka?ców ?l?ska, zrzuci? odpowiedzialno?? za ten stan rzeczy.


» Czytaj wi?cej

15.10. Na Ko?ciuszki tramwaje blokowano przez 1107 minut

Tagi: infrastruktura, Tramwaje ?l?skie, prasa

Micha? Wro?ski
POLSKA Dziennik Zachodni, 15.10.2008


Niesforni kierowcy s? zmor? tramwajarzy. Jak podliczyli ci ostatni, tylko w lipcu na ul. Ko?ciuszki w Katowicach wspólnie z pasa?erami stracili 1107 minut, czekaj?c a? ?le zaparkowane samochody zostan? usuni?te z torowiska.


» Czytaj wi?cej

15.10. Komu przeszkadza linia nr 27?

Tagi: likwidacja, Tramwaje ?l?skie, KZK GOP, prasa

sosnowiec.info.pl, 15.10.2008

KZK GOP chce zlikwidowa? lini? tramwajow? nr 27. Plany te nie spotka?y si? jednak z entuzjazmem w sosnowieckim magistracie. - Nie pozwol? na likwidacj? - grzmi prezydent Górski.


» Czytaj wi?cej

14.10. Tramwaj nie podskoczy, szyny b?d? w otulinie

Tagi: inwestycje, infrastruktura, Tramwaje ?l?skie, prasa

Jacek Madeja,
Gazeta Wyborcza, 15.10.2008 r.


Mieszka?cy centrum Gliwic musz? poczeka? kolejny rok na remont zniszczonego torowiska na skrzy?owaniu ulic Wyszy?skiego i Zwyci?stwa. - Liczy si? ka?dy dzie?. W?a?nie przez wystaj?ce tory p?kaj? nam ?ciany w mieszkaniach - mówi?.


» Czytaj wi?cej

08.10. Konkurs wiedzy o PKM Gliwice - wyniki

Tagi: konkurs, PKM Gliwice

Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom za udzia? w konkursie. Przedstawiamy prawid?owe odpowiedzi oraz list? nagrodzonych osób.


» Czytaj wi?cej

07.10. Poci?giem na lotnisko w Katowicach po 2012 roku

Tagi: inwestycje, infrastruktura, kolej, prasa

Maciej Szczepaniuk
Gazeta Prawna, 07.10.2008 r.


PKP PLK buduj? tory na Ok?cie, do Balic oraz Pyrzowic. Dwa pierwsze po??czenia maj? by? gotowe do Euro 2012, kolej nie zd??y za? z elektryfikacj? linii z Katowic na lotnisko.


» Czytaj wi?cej

06.10. Studenci ??daj? nocnego dost?pu do Ligoty

Tagi: rozk?ad jazdy, KZK GOP, nocne, prasa

Iwona Sobczyk,
Gazeta Wyborcza, 06.10.2008 r.


Dlaczego, szczególnie wieczorami, trudno si? domy?li?, ?e Katowice to miasto akademickie? Bo ?ycie studenckie toczy si? na osiedlu w Ligocie. ?acy nie je?d?? do centrum, bo wiedz?, ?e nie b?dzie jak wróci? - noc? autobusy nie zapuszczaj? si? w rejon akademików. Teraz studenci chc? to zmieni?.


» Czytaj wi?cej

03.10. Sosnowiec pok?óci? si? z Katowicami o tramwaj

Tagi: inwestycje, infrastruktura, Tramwaje ?l?skie, prasa

Przemys?aw Jedlecki,
Gazeta Wyborcza, 03.10.2008 r.


W?adze Sosnowca maj? pretensje do marsza?ka, o to jak podzieli? rz?dow? dotacj? na tramwaje. - Nie do??, ?e dowiedzieli?my si? o tym po fakcie, to jeszcze naszym kosztem zyska?y Katowice - w?ciekaj? si? sosnowieccy urz?dnicy


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

01.10. Lazar podbija Katowice

Tagi: tabor, Pawelec, Lazar

Kolejne linie utraci? na rzecz prywatnych przewo?ników ?wierklaniecki PKM. 1 pa?dziernika na lini? 20 z Bytomia do Pyskowic wyjecha?y autobusy Krzysztofa Pawelca, a na linii 168 z Piekar ?l?skich do Katowic zago?ci? tabor Apolinarego i Marcina Lazarów.


» Czytaj wi?cej

01.10. Zderzenie tramwajów na Zaborzu

Tagi: wypadek, Tramwaje ?l?skie, prasa

Do zderzenia dwóch tramwajów linii 1 i 35 dosz?o oko?o godziny 13 na p?tli Zaborze. Uszkodzeniu uleg?y wagony 503 (poc. 12) i 373 (poc. 351).

» Czytaj wi?cej w portalu MMSilesia

01.10. Pierwszy Flirt ju? na trasie

Tagi: inwestycje, tabor, kolej, prasa

Micha? Wro?ski,
Polska Dziennik Zachodni, 01.10.2008 r.


Klimatyzowane, czyste, ciche - takie s? wagony Flirtu, czyli najnowocze?niejszego polskiego poci?gu, który wczoraj po raz pierwszy odjecha? z katowickiego dworca PKP do Sosnowca. Od dzi? sk?ad zostanie uj?ty w normalnym rozk?adzie jazdy i kursowa? b?dzie z Katowic do Zwardonia, a od poniedzia?ku - do Cz?stochowy.


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »