Archiwum: 04.2008


29.04. W tramwaje wjecha?y: ci??arówka i karetka

Tagi:

mn, Gazeta Wyborcza, 29.04.2008 r.

Cztery osoby, w tym jedno dziecko, ucierpia?y we wtorkowym zderzeniu ci??arówki z tramwajem linii 23 w centrum Katowic. W tramwaj wjecha?a te? karetka w Zabrzu.


» Czytaj wi?cej

29.04. KZK GOP: B?dzie wi?cej kontroli

Tagi:

Justyna Przybytek,
Polska Dziennik Zachodni, 29.04.2008 r.


B?dzie wi?cej etatów dla zawodowych kontrolerów w Komunikacyjnym Zwi?zku Komunalnym Górno?l?skiego Okr?gu Przemys?owego. Obecnie oko?o tysi?c autobusów i tramwajów, poruszaj?cych si? po drogach ?l?ska i Zag??bia, obs?uguje tylko oko?o 40 sta?ych pracowników. Dlatego najcz??ciej bilety sprawdzaj? nam kontrolerzy pracuj?cy na zlecenie.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

28.04. Bydgoskie ikarusy u Sebzdy

Tagi: tabor, PUP/Sed-Baz

W dniu dzisiejszym mia?a miejsce liniowa premiera w barwach nowego w?a?ciciela jednego z dwóch bydgoskich ikarusów zakupionych przez Jerzego Sebzd?.


» Czytaj wi?cej

28.04. Pijany kierowca autobusu miejskiego spowodowa? kolizj?

Tagi:

pap, Gazeta Wyborcza, 28.04.2008 r.

Kierowca miejskiego autobusu spowodowa? w poniedzia?ek kolizj? drogow? w Zabrzu. Okaza?o si?, ?e mia? ponad promil alkoholu w organizmie - poda? w poniedzia?ek zespó? prasowy ?l?skiej policji.


» Czytaj wi?cej

28.04. 4-letnia dziewczynka wpad?a pod tramwaj

Tagi:

am, Gazeta Wyborcza, 28.04.2008 r.

?miertelny wypadek w Rudzie ?l?skiej. W poniedzia?ek po godzinie 13.00 4-letnia dziewczynka wpad?a pod tramwaj. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, dziecko nie prze?y?o.


» Czytaj wi?cej

25.04. Mys?owice: Cichy tramwaj pojedzie now? ulic?

Tagi:

Krzysztof P. B?k,
Polska Dziennik Zachodni, 25.04.2008 r.


Jeszcze w tym roku w?a?ciciel mys?owickiego torowiska tramwajowego b?dzie mia? gotowy projekt jego remontu. Prace nie zaczn? si? co prawda wcze?niej ni? w przysz?ym roku, ale doskonale zgraj? si? z planowan? przez magistrat modernizacj? ul. Bytomskiej.


» Czytaj wi?cej

25.04. Po Gliwicach b?dzie je?dzi? 16 nowych autobusów

Tagi:

Justyna Januszewska,
Gospodarka ?l?ska, 25.04.2008 r.


Ju? wkrótce w Gliwicach pojawi si? 16 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopod?ogowych o d?ugo?ci 12-metrów. Innowacj? jest wymóg zastosowania silników spe?niaj?cych norm? czysto?ci spalin EEV.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

25.04. Chrzanów: Kolizja autobusu z samochodem

Tagi: wypadek, Transgór Mys?owice

W czwartek, 24 kwietnia w okolicach godziny 6:45 rano na skrzy?owaniu ulic Podwale, Szpitalna i Trzebi?ska w Chrzanowie, dosz?o do zderzenia autobusu Jelcz 120M/3 nr tab. 13 nale??cego do Transgóru Mys?owice z samochodem osobowym. Nikt nie ucierpia?.


» Czytaj wi?cej

24.04. Wiaty nie dla palaczy w Sosnowcu

Tagi:

Piotr Sobierajski,
Polska Dziennik Zachodni, 24.04.2008 r.


Dzisiaj na sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu ma zapa?? decyzja o wprowadzeniu ca?kowitego zakazu palenia na przystankach oraz na dworcu autobusowym przy ulicy Mo?cickiego. Uchwa?a w tej sprawie ma poparcie wi?kszo?ci radnych i zyska?a aprobat? komisji bezpiecze?stwa RM, ale nadal wzbudza kontrowersje. Nie brakuje bowiem opinii, ?e zakaz pozostanie martwym zapisem.


» Czytaj wi?cej

22.04. ?l?skie: Z przej?ciem kolei regionalnych jest problem

Tagi:

PAP, serwis samorz?dowy, 22.04.2008 r.

Samorz?dy województw sprzeciwiaj? si? proponowanym warunkom przej?cia spó?ki PKP Przewozy Regionalne. Chc? m.in. pe?nego odd?u?enia spó?ki, ustalenia zasad finansowania przewozów oraz przekazania cz??ci infrastruktury.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

21.04. Kolejny etap prac przy przebudowie pl. Sikorskiego w Bytomiu

Tagi: inwestycje, infrastruktura, Tramwaje ?l?skie, rozk?ad jazdy

21 kwietnia rozpocz?? si? kolejny etap prac zwi?zanych z przebudow? torowiska w rejonie pl. Sikorskiego w Bytomiu.


» Czytaj wi?cej

21.04. Co dalej z lini? 18?

Tagi:

TV Silesia, 20.04.2008 r.

Tutaj jeden na drugiego naje?d?a, bo przecie? nie mie?ci si?. Do wypadków dochodzi tu cz?sto, bo szyny poprowadzone s? w taki sposób, ?e tramwaj praktycznie jedzie pod pr?d i wyje?d?a wprost na samochody jad?ce z przeciwka.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

21.04. Midibus w Meteorze Jaworzno

Tagi: tabor, Meteor

W niedziel? 20 kwietnia na linii 323 zadebiutowa? MAN NM222. Jest to pierwszy taki pojazd w tej firmie.


» Czytaj wi?cej

21.04. Katowice: Korki po zderzeniu busa z autobusem

Tagi:

aim, Gazeta Wyborcza, 21.04.2008 r.

W poniedzia?ek po godzinie 16 na ul. Pszczy?skiej w katowickim Giszowcu dosz?o do wypadku. Rannych zosta?o siedem osób.


» Czytaj wi?cej

19.04. Chorzów: Uci??liwa "szóstka"

Tagi:

SM, mojchorzow.pl, 18.04.2008 r.

We wtorek o godz. 7.25 na ulicy Powsta?ców dosz?o do powa?nego wypadku. Autobus linii 6 potr?ci? na przej?ciu dla pieszych starsz? kobiet?. Poszkodowana zmar?a dzie? pó?niej w wyniku odniesionych obra?e?.


» Czytaj wi?cej

19.04. Porozumienie Piekar ?l?skich z MZKP

Tagi:

Krzysztof Szendzielorz, Katarzyna Nylec,
Polska Dziennik Zachodni, 18.04.2008 r.


W?adze Piekar uzgodni?y wreszcie z Mi?dzygminnym Zwi?zkiem Komunikacji Pasa?erskiej w Tarnowskich Górach tekst porozumienia w sprawie przekazania zaleg?ych pieni?dzy za tegoroczne kursy autobusów po mie?cie. Dokument podpisano 9 kwietnia.


» Czytaj wi?cej

18.04. Kas? na nowe tramwaje, niestety, trzeba ci??

Tagi:

Tomasz G?ogowski,
Gazeta Wyborcza, 18.04.2008 r.


Wykolejaj?ce si? tramwaje na zniszczonych torach, brak motorniczych i negocjacje w sprawie podwy?ek to problemy Tramwajów ?l?skich. Na domiar z?ego w?a?nie okaza?o si?, ?e na rozwój komunikacji przed Euro 2012 dostaniemy mniej, ni? liczyli?my. Czy to koniec marze? o nowych tramwajach i zmodernizowanych wagonach?


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

17.04. Bytomski autobus tak?e u Sroki

Tagi: tabor, TAS

W pozosta?ych jeszcze przy ?yciu bytomskich autobusach poszpera? niedawno Tadeusz Sroka, obs?uguj?cy linie MZKP 225 i 625. Wybór pad? na ex berli?skiego neoplana N4014NF, numer 7911.


» Czytaj wi?cej

16.04. Katowice: Tramwaj wbi? si? w filar wiaduktu kolejowego

Tagi:

aim, Gazeta Wyborcza, 16.04.2008 r.

Tramwaj, który wypad? z szyn, uderzy? w wiadukt kolejowy w centrum Katowic. Na szcz??cie nic nikomu si? nie sta?o, ale w rejonie s? spore utrudnienia komunikacyjne.


» Czytaj wi?cej

16.04. Zaproszenie na imprez?: Po GOP-ie wagonami 102Na do upad?ego

Tagi: impreza, Tramwaje ?l?skie, KMTM

Klub Mi?o?ników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym zaprasza w sobot? 10 maja 2008 r. na imprez? po?egnaln? liniowych wagonów 102Na pod has?em "Po GOP-ie wagonami 102Na do upad?ego".

» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

16.04. Dostawa ostatnich trzech przegubowców dla Gliwic

Tagi: tabor, PKM Gliwice

Zgodnie z wcze?niejszymi uzgodnieniami do Gliwic dotar?y kolejne (ju? ostatnie) trzy solarisy Urbino 18 III.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

13.04. Wyjecha? trzeci jelcz M121M z Ampexu

Tagi: tabor, Ampex

Po d?ugich przygotowaniach wyjecha? trzeci jelcz M121M z licz?cej cztery sztuki serii pochodz?cej z PKM Tychy, a zakupionej przez Ampex we wrze?niu ubieg?ego roku.


» Czytaj wi?cej

11.04. Autobusowe prawo d?ungli

Tagi:

Bart?omiej Wnuk,
Echo Miasta, 03.04.2008 r.


Patrycja Gediga, studentka 5 roku kulturoznawstwa, pisz?c prac? magistersk? pt. "Zachowania kulturowe w przestrzeni autobusu komunikacji miejskiej" odkry?a kilkana?cie norm reguluj?cych nasz sposób zachowania w autobusie.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

10.04. Kolejne wagony z Krakowa w Tramwajach ?l?skich

Tagi: tabor, Tramwaje ?l?skie

Z pocz?tkiem kwietnia rozpocz??y si? dostawy 12 u?ywanych wagonów 105Na zakupionych przez Tramwaje ?l?skie z MPK Kraków.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

08.04. Wyp?yn??y kolejne bytomskie autobusy

Tagi: tabor, Socha, Nylec

Jeden z lepiej utrzymanych jelczy M11 nale??cych do upad?ego PKM Bytom zosta? zakupiony przez Leszka Soch?. Z kolei skromn? flot? Eugeniusza Nylca zasili? ?ó?to-czerwony neoplan N4014NF, równie? nabyty na wyprzeda?y przy Witczaka 135 w Bytomiu.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

07.04. Najnowszy zakup Elbudu Jaworzno

Tagi: tabor, Elbud

Oko?o dwa tygodnie temu flota jaworznickiej firmy powi?kszy?a si? o trzeciego ju? z kolei autosana H7.


» Czytaj wi?cej

05.04. D?browa Górnicza: b?dzie nowy dworzec i centrum przesiadkowe

Tagi:

Piotr Sobierajski,
Polska Dziennik Zachodni, 29.03.2008 r.


D?browa górnicza W?adze miasta i PKP porozumia?y si? w sprawie zagospodarowania terenów kolejowych wokó? g?ównego dworca D?browy Górniczej. Postanowiono, ?e do po?owy wrze?nia zostanie opracowana koncepcja programowo-przestrzenna.


» Czytaj wi?cej

05.04. Zmiany w rozk?adzie jazdy KZK GOP, bilety czasowe

Tagi:

KZK GOP/pkon, NaszeMiasto.pl, 05.04.2008 r.

W zwi?zku z zako?czeniem prac kanalizacyjnych na ul. Warszawskiej (odcinek mi?dzy ul. Bankow? i Szkoln?) od wtorku 8 kwietnia przywraca si? rozk?adowe trasy linii autobusowych nr 0, 10, 12, 30, 50, 51, 154, 673, 674, 910, odwo?uj?c objazd z dnia 15.02.2008 r. Tym samym przywrócona zostanie, obs?uga przystanku „Katowice Szkolna” i „Katowice Hotel Qubus” (dot. linii nr 12 i 30).


» Czytaj wi?cej

04.04. Remont sosnowieckich torowisk planowany jest z rozmachem

Tagi:

Sebastian Re?ca,
Polska Dziennik Zachodni, 04.04.2008 r.


Spó?ka Tramwaje ?l?skie, której akcje w po?owie ubieg?ego roku zosta?y przej?te przez Komunikacyjny Zwi?zek Komunalny Górno?l?skiego Okr?gu Przemys?owego, przygotowuje si? do modernizacji linii tramwajowych. Opracowany jest ju? plan na lata 2008-2013.


» Czytaj wi?cej

04.04. Dzie?kowice: Czy 66 pojedzie do centrum Katowic?

Tagi:

(kpb), Polska Dziennik Zachodni, 04.04.2008 r.

Komunikacyjny Zwi?zek Komunalny GOP zgadza si?, by do centrum Katowic z naszego miasta kursowa?y dwie dodatkowe linie - 77 i 931. Lepiej by?oby, gdyby zamiast jednej z nich do stolicy województwa kursowa?by autobus nr 66. Wtedy bezpo?rednie po??czenie z Katowicami mia?yby wszystkie dzielnice naszego miasta.


» Czytaj wi?cej

04.04. Jaworzno: E-bilety b?d? ta?sze od tradycyjnych

Tagi:

Gra?yna Krawczyk,
Polska Dziennik Zachodni, 04.04.2008 r.


Pasa?erów jaworznickiego PKM czekaj? wielkie zmiany. Ju? wkrótce, ?eby zap?aci? za przejazd, nie b?d? musieli kasowa? papierowego biletu. Wystarczy, ?e do kasownika przy?o?? specjaln? kart?, a op?ata zostanie automatycznie uiszczona.


» Czytaj wi?cej

02.04. ?wierklaniec: Prawny szlaban na autobusy

Tagi:

Agnieszka Kochel
Gwarek, 01.04.2008


PKM ostrzega, ?e je?eli wkrótce nie dostanie pieni?dzy, na ulice mog? nie wyjecha? autobusy. Wci?? nie ma porozumienia mi?dzy Piekarami ?l?skimi a tarnogórskim MZKP. Piekarski magistrat pod lup? ogl?da projekt i dok?adnie sprawdza, czy jest zgodny z prawem. MZKP szacuje, ?e Piekary s? mu winne 1 mln 370 tys. z?. Takiej dziury w bud?ecie nie da si? ?atwo za?ata?. Sytuacja rykoszetem odbija si? na kondycji PKM w ?wierkla?cu. Ro?nie zad?u?enie przedsi?biorstwa wobec dostawców.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

02.04. Rybnik: elektroniczne tablice na przystankach

Tagi: inwestycje, infrastruktura, ZTZ Rybnik

Przed samymi ?wi?tami na kilku przystankach ZTZ pojawi?y si? elektroniczne tablice informuj?ce o rzeczywistym czasie odjazdu autobusu danej linii.


» Czytaj wi?cej

02.04. Prima aprilis - wyja?niamy i dementujemy

Tagi: prima aprilis

Uwa?ni czytelnicy naszego portalu podczas lektury wczorajszych informacji spojrzeli do kalendarza i zauwa?yli, ?e w?a?nie rozpocz?? si? miesi?c kwiecie?. Pierwszy kwietnia to tradycyjnie ju? Prima-Aprilis, a wi?c dzie?, w którym nie wszystkie doniesienia nale?y traktowa? ca?kiem powa?nie.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

02.04. GOP, ROW: Gar?? kwietniowych zmian

Tagi: rozk?ad jazdy, Tramwaje ?l?skie, KZK GOP, ZTZ Rybnik

Pierwszego kwietnia obudzili?my si? ubo?si o dwie linie tramwajowe i jedn? autobusow?. Dwie inne je?d?? zmienionymi trasami, a jedna zosta?a wyd?u?ona.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

01.04. WPK wiecznie ?ywe - przynajmniej w Internecie

Tagi: historia, WPK Katowice

Czy WPK naprawd? odesz?o? Mamy dla Was namacalne dowody, ?e nie!


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

01.04. Prima Aprilis: Nowo?ci taborowe z Transkomu

Tagi: prima aprilis

Wczoraj na trasie linii 234 pojawi? si? kolejny sprowadzony z Niemiec u?ywany niskopod?ogowy autobus.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

01.04. Prima Aprilis: Nowy inwestor w PKS Gliwice

Tagi: prima aprilis

PKS Gliwice to spó?ka, która przebojem wdar?a si? do ?l?skiej komunikacji korzystaj?c z upadku PKM Bytom. Debiutant na rynku przewozów miejskich nie osiada na laurach i zapowiada dalsz? ekspansj? - zyska? bowiem pot??nego inwestora. Udzia?y w gliwickim przewo?niku przej??a od PKS ?ary S.A. Veolia Transport Polska!


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »