Archiwum: 02.2008


29.02. Tramwaje ?l?skie: Prace sieciowe w Bytomiu

Tagi:

W nocy z 2/3 marca 2008 r. w godz. 0:00-4:00 prowadzone b?d? prace zwi?zane z regulacj? sieci trakcyjnej w Bytomiu przy ul. Zabrza?skiej (rejon Zam?ynia).


» Czytaj wi?cej

29.02. Tramwaje ?l?skie: Prace torowe i drogowe w Rudzie ?l?skiej

Tagi:

Od nocy z 29 lutego/1 marca 2008 r. od godz. 0:00 do nocy z 1/2 marca 2008 r. do godz. 4:00 prowadzone b?d? prace zwi?zane z budow? tymczasowego przejazdu przez tory tramwajowe w Rudzie ?l?skiej przy ul. Zabrza?skiej (po??czenie z Drogow? Tras? ?rednicow? w ?ladzie ul. Klary).


» Czytaj wi?cej

29.02. Nowy pomys? na tras? szybkiej kolei do Pyrzowic

Tagi:

(ka), Polska Dziennik Zachodni, 29.02.2008 r.

Dzi?ki niej dojazd z Katowic do Pyrzowic ma by? szybki, ?atwy i przyjemny. Do 2012 roku mieszka?ców województwa na lotnisko ma wozi? szybka kolej. Ministerstwo Infrastruktury zaproponowa?o, by trasa prowadzi?a przez Siemianowice, Piekary ?l?skie, O?arowice do Pyrzowic.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

29.02. B?dzi?skie "?elazka" przechodz? jazdy próbne

Tagi: tabor, inwestycje, Tramwaje ?l?skie

Od czasu przyjazdu pierwszych zmodernizowanych stopi?tek informujemy Was sukcesywnie o losach kolejnych wagonów. Tym razem gar?? informacji z zajezdni B?dzin oraz ciekawostki bie??ce ze Stroszka.


» Czytaj wi?cej

28.02. Tramwaje ?l?skie b?d? strajkowa??

Tagi:

Tomasz G?ogowski,
Gazeta Wyborcza, 29.02.2008 r.


?l?skie tramwaje mog? nie wyjecha? na tory. W firmie toczy si? bój o podwy?ki: 500 z? dla motorniczych i 250 z? dla pracowników administracji.


» Czytaj wi?cej

28.02. Nowe poci?gi dla ?l?ska: b?dziemy si? chwali?

Tagi:

Tomasz G?ogowski
Gazeta Wyborcza, 28.02.2008 r.


Porównuj?c stary tabor i nowe poci?gi Flirt to tak, jakby zestawi? syrenk? z volkswagenem passatem. Takich poci?gów jeszcze w Polsce nie by?o, dlatego chcemy si? nimi chwali? - mówi Jaros?aw Ko?odziejczyk, by?y wicemarsza?ek województwa, obecnie zast?pca dyrektora ?l?skiego Zak?adu Przewozów Regionalnych w Katowicach.


» Czytaj wi?cej

27.02. Na 4. urodziny troch? zmian w Portalu WPK

Tagi:

Szanowni Czytelnicy! Ju? 4 lata jeste?my razem. 27 lutego 2004 roku pierwszy raz w Internecie pojawi? si? Wojewódzki Portal Komunikacyjny. Od tego czasu stali?my si? nieod??cznym elementem komunikacyjnego pejza?u naszego regionu. Z okazji urodzin serwujemy Wam troszk? ró?nych zmian.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

26.02. Dwa wypadki tramwajowe w regionie

Tagi: wypadek, Tramwaje ?l?skie

Dzi? wydarzy?y si? dwa wypadki z udzia?em tramwajów - jeden rano w Szopienicach, drugi wieczorem w ?wi?toch?owicach.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

26.02. Wypadek w Gliwicach

Tagi: wypadek, Tramwaje ?l?skie

Do gro?nie wygl?daj?cego wypadku dosz?o w poniedzia?ek, 25.02. ok. godziny 16 w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej. Uczestniczy?y w nim poci?g 17 (wagon 458) i osobowy volkswagen.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

23.02. WPKiW: Elka do likwidacji?

Tagi: likwidacja, infrastruktura, historia, WPKiW, Elka

Kolejka linowa Elka przez prawie 40 lat by?a jedn? z najwi?kszych atrakcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Przewioz?a w tym czasie kilka milionów pasa?erów. Odwiedzaj?cy park byli zachwyceni jej niepowtarzalnym urokiem. Wszystko wskazuje na to, ?e by? mo?e Elka nie zostanie ju? nigdy uruchomiona. W?adze WPKiW S.A. przymierzaj? si? do podj?cia decyzji o jej likwidacji.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

22.02. Zatrzymanie ruchu na trasie z Pia?nik do ?agiewnik

Tagi: wypadek, Tramwaje ?l?skie

22 lutego ok godz. 20:20 nast?pi?o zatrzymanie ruchu tramwajowego na odcinki mi?dzy Pia?nikami, a ?agiewnikami. Powodem by?o zdarzenie drogowe.


» Czytaj wi?cej

22.02. Szwajcarski superpoci?g na ?l?skich torach

Tagi:

Tomasz G?ogowski
Gazeta Wyborcza, 21.02.2008


Mi?dzy Bielskiem-Bia?? a Cz?stochow? oraz na trasie Tychy Miasto - Katowice je?dzi? b?d? klimatyzowane sk?ady pasa?erskie. Urz?d marsza?kowski zap?aci? za nie 90 mln z? i wydzier?awi? kolejom.


» Czytaj wi?cej

22.02. KZK GOP: Awaryjne zamkni?cie wiaduktu w Chorzowie Starym

Tagi:

W zwi?zku z konieczno?ci? awaryjnego zamkni?cia wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w ci?gu ul. Legnickiej w Chorzowie Starym, wprowadzone zostaj? objazdy dla linii autobusowych 22, 98, 664 i 665.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

18.02. Zaproszenie na imprez?: Po?egnanie pi?trusów w Jaworznie

Tagi: impreza, PKM Jaworzno

W sobot? 23 lutego br., po raz ostatni z zajezdni wyjedzie MAN SD202 176. Przedsi?biorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie serdecznie zaprasza wszystkich ch?tnych na okoliczno?ciowy przejazd ostatnim jaworznickim "pi?trusem".


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

18.02. Tarnowskie Góry: 143 i 670 pod Kauflandem

Tagi: rozk?ad jazdy, MZKP

Z dniem 18 lutego zosta?a wprowadzona zmiana tras linii 143 i 670. Autobusy tych linii wykonuj? w godzinach 8-22 podjazd do nowego przystanku Tarnowskie Góry Kaufland, znajduj?cego si? na parkingu przy niedawno otwartym markecie.


» Czytaj wi?cej

18.02. Projekt GZM trafi? do Ministerstwa Infrastruktury

Tagi:

PAP, pb, 18.02.2008 r.

?l?skie miasta, skupione w Górno?l?skim Zwi?zku Metropolitalnym (GZM), kosztem ponad 120 mln euro, chc? zmodernizowa? infrastruktur? komunikacji publicznej w regionie przed pi?karskimi mistrzostwami Europy Euro 2012.


» Czytaj wi?cej

18.02. Tramwaju z Czeladzi do Sosnowca nie b?dzie

Tagi:

Piotr Sobierajski,
Polska Dziennik Zachodni, 18.02.2008 r.


KZK GOP rozwia? nadzieje pasa?erów na utworzenia bezpo?redniego po??czenia tramwajowego mi?dzy Sosnowcem i Czeladzi?.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

15.02. Nowo?? u Rzemyka

Tagi: tabor, Rzemyk

Park taborowy Tadeusza Rzemyka powi?kszy? si? o jedn? sztuk? MAN-a SL202. Autobus zosta? sprowadzony za po?rednictwem Gryfu Kartuzy, tam równie? zosta? przemalowany w barwy firmowe.


» Czytaj wi?cej

15.02. Czy b?d? nowe trolejbusy i parkingi?

Tagi:

(jol), Polska Dziennik Zachodni, 15.02.2008 r.

Je?li wszystko dobrze pójdzie i projekt Górno?l?skiego Zwi?zku Metropolitalnego zostanie zakwalifikowany do dofinansowania w ramach przygotowa? do Euro 2012, Tychy mia?yby szans? na 50 mln z?.


» Czytaj wi?cej

15.02. 77 i 931 pojad? do centrum Katowic

Tagi:

(kpb),Polska Dziennik Zachodni, 15.02.2008 r.

Dwoma kolejnymi liniami mys?owiczanie b?d? mogli dojecha? do centrum Katowic. KZK GOP zgodzi? si? na wyd?u?enie tras 77 i 931. Nie wiadomo, kiedy nowe rozk?ady jazdy wejd? w ?ycie, bo w?adze Katowic musz? najpierw... przed?u?y? przystanek przy alei Korfantego.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

15.02. Katowickie "?elazko" w ruchu

Tagi: tabor, inwestycje, Tramwaje ?l?skie

15 lutego br. na linii 13 zadebiutowa? zmodernizowany wagon 782 z zajezdni Zawodzie.


» Czytaj wi?cej

14.02. Tramwaje ?l?skie: Prace torowe w ?agiewnikach

Tagi:

Od dnia 16 lutego 2008 r. od godz. 18:00 do dnia 17 lutego 2008 r. do godz. 4:00 prowadzone b?d? prace przy rozbiórce skrzy?owania kolejowo-tramwajowego w ?agiewnikach przy Szybach Rycerskich.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

12.02. Prezentacja i debiut nowych solarisów z PKM Gliwice

Tagi: tabor, inwestycje, PKM Gliwice

11 lutego br. odby?a si? oficjalna prezentacja 12 solarisów Urbino 18 III zakupionych przez PKM Gliwice. Prezentacj? poprowadzi? Prezes Zarz?du PKM Gliwice - Henryk Szary. W?ród zaproszonych go?ci by? m.in. prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz oraz przedstawiciele przedsi?biorstw komunikacyjnych i organizatorów komunikacji w regionie. Nast?pnego dnia osiem przegubowców pojawi?o si? w ruchu liniowym.


» Czytaj wi?cej

12.02. Piekary ?l?skie: Autobusy je?d??, miasto nie p?aci

Tagi:

El?bieta Kuli?ska
Gwarek, 12.02.2008


Piekary ?l?skie od nowego roku przesta?y przekazywa? MZKP dotacj? na komunikacj? miejsk?. W?adze uzna?y, ?e gmina nie jest ju? cz?onkiem zwi?zku. Ten z kolei utrzymuje, ?e nic si? nie zmieni?o i nadal organizuje komunikacj? w Piekarach. KZK GOP zaczyna si? obawia?, ?e sytuacja doprowadzi do zerwania unii biletowej.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

11.02. ?widnicki jelcz w Ampeksie

Tagi: tabor, Ampex

Flota Ampexu powi?kszy?a si? ostatnio o niebiesko-szarego jelcza M11 sprowadzonego spod ?widnicy.


» Czytaj wi?cej

08.02. Pobili kierowc? autobusu na oczach pasa?erów

Tagi:

Iwona Sobczyk,
Alert24, Gazeta Wyborcza, 09.02.2008 r.


W ?rod? w nocy kierowca miejskiego autobusu w Katowicach zosta? pobity przez pijanych chuliganów. Pasa?erowie nie tylko mu nie pomogli, ale mieli pretensje, ?e autobus nie pojedzie dalej.


» Czytaj wi?cej

08.02. Konkurencja na torach tramwajowych?

Tagi:

Tomasz G?ogowski,
Gazeta Wyborcza, 09.02.2008 r.


Co dalej z Tramwajami ?l?skimi? Samorz?dowcy zastanawiaj? si? nad stworzeniem spó?ki, która przej??aby same tory tramwajowe. W przysz?o?ci ma to umo?liwi? pojawienie si? na nich... prywatnej konkurencji.


» Czytaj wi?cej

05.02. ?l?skie dostanie 100 mln euro na tramwaje?

Tagi:

pj, Gazeta Wyborcza, 5.02.2008 r.

Górno?l?ski Zwi?zek Metropolitalny musi przedstawi? rz?dowi do po?owy lutego projekt modernizacji komunikacji tramwajowej.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

01.02. Zmodernizowane wagony ju? na liniach

Tagi: tabor, inwestycje, Tramwaje ?l?skie

Zgodnie z zapowiedziami 1 lutego na trasy wyjecha?y zmodernizowane w ?odzi i Poznaniu wagony tramwajowe.


» Czytaj wi?cej

01.02. Planowane remonty torowisk tramwajowych

Tagi: inwestycje, infrastruktura, Tramwaje ?l?skie

Spó?ka Tramwaje ?l?skie S.A. og?osi?a przetarg na "opracowanie studium wykonalno?ci dla przedsi?wzi?cia >Program inwestycyjny rozwoju trakcji szynowej w latach 2008-2013< oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji programu".


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

01.02. Lutowe zmiany

Tagi: rozk?ad jazdy, KZK GOP

Nowy miesi?c przyniós? zmiany tras trzech linii autobusowych, na dwóch innych z kolei dokona?a si? zmiana przewo?nika. Nie oby?o si? tez bez likwidacji - znikn??y z krajobrazu trzy linie bezp?atne do Tesco w Tarnowskich Górach.


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »