Archiwum: 01.2008


31.01. Tramwaje po liftingu wyjad? w pi?tek na tory

Tagi:

jm, Gazeta Wyborcza, 01.02.2008 r.

W pi?tek na torowiska w B?dzinie, Bytomiu, Gliwicach i Katowicach wyjad? zupe?nie odnowione tramwaje. Na pocz?tek tylko cztery, ale do ko?ca roku mo?e ich by? 20.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

31.01. Kolejne wie?ci o zmodernizowanych wagonach

Tagi: tabor, inwestycje, Tramwaje ?l?skie

Coraz bli?ej wyjazdu liniowego zmodernizowanych w ?odzi i Poznaniu stopi?tek.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

31.01. Po??czenie kolejowe Gliwice-Bytom reaktywowane

Tagi: rozk?ad jazdy, kolej

W czwartek 31.01., po siedmioletniej przerwie na tras? Gliwice-Bytom-Gliwice wyjecha?y ponownie poci?gi pasa?erskie.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

31.01. Dwana?cie solarisów ju? w Gliwicach

Tagi: tabor, PKM Gliwice

30 stycznia 2008 r. oko?o godziny 17:20 na gliwickiej zajezdni pojawi?a si? pierwsza partia sze?ciu nowych solarisów Urbino 18 III. Jeszcze tej samej nocy dojecha?o kolejnych sze?? przegubowców.


» Czytaj wi?cej

31.01. Tramwaje ?l?skie: Prace sieciowe w Pia?nikach

Tagi:

W nocy z 31 stycznia/1 lutego oraz 1/2 lutego 2008 r. w godz. 0:10 - 4:10 przeprowadzone zostan? prace sieciowe w rejonie przystanku Pia?niki Skrzy?owanie.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

30.01. Autosan z Elbudu znów na linii 338

Tagi: tabor, Elbud

W ?rod? 30 stycznia na chrzanowskiej linii 338 pojawi? si? Autosan A1010M z firmy Elbud Jaworzno.


» Czytaj wi?cej

30.01. FLIRT ju? wkrótce na torach województwa

Tagi:

Województwo ?l?skie, 30.01.2008 r.

Ko?czy si? monta? dwóch z czterech elektrycznych trakcyjnych pojazdów szynowych typu FLIRT zamówionych przez Województwo ?l?skie.


» Czytaj wi?cej

29.01. PKP PR walczy z KZK GOP o klienta?

Tagi: kolej, bilety

Polskie Koleje Pa?stwowe opublikowa?y rozk?ad jazdy i cennik dla reaktywowanej od 31 stycznia linii kolejowej Gliwice-Bytom. Oferta PKP PR powinna stanowi? znacz?c? konkurencj? dla us?ug oferowanych przez KZK GOP.


» Czytaj wi?cej

24.01. Podpisano list intencyjny w sprawie budowy centrum przesiadkowego

Tagi:

jm, Gazeta Wyborcza, 24.01.2008 r.

Wspólne przedsi?wzi?cie miasta i kolei to szansa na popraw? fatalnego wygl?du zabrza?skiej stacji. PKP ma zmodernizowa? budynek dworca, który znalaz? si? na li?cie kluczowych inwestycji kolejowych w zwi?zku z Euro 2012.


» Czytaj wi?cej

23.01. Dro?ej? bilety KZK GOP

Tagi: KZK GOP, bilety

Jako pierwsi w regionie przekazujemy u?ytkownikom komunikacji miejskiej nieciekaw? wiadomo?? - ostatnie zgromadzenie KZK GOP postanowi?o wprowadzi? od 1 kwietnia tego roku podwy?ki cen biletów. Obejmie ona bilety jednorazowe jak i okresowe. Pojawia si? jednak namiastka biletów czasowych.


» Czytaj wi?cej

23.01. Bez naklejki mo?esz pali? na przystanku

Tagi:

Jacek Madeja,
Gazeta Wyborcza, 23.01.2008 r.


Pod wiatami przystankowymi w Rudzie ?l?skiej na razie mo?na pali? do woli. Stra?nicy nie wystawiaj? mandatów, bo poznika?y naklejki z zakazem palenia.


» Czytaj wi?cej

23.01. Publiczny transport pilnie potrzebuje pomocy

Tagi:

Robert Grzesi?ski,
Gospodarka ?l?ska, 23.01.2008 r.


Na zlecenie Komunalnego Zwi?zku GOP Komunikacyjnego firma doradcza Ernst&Young opracowa?a plan rozwoju transportu w aglomeracji górno?l?skiej. Eksperci radz? m.in. wprowadzenie inteligentnego systemu sterowania ruchem, który pozwoli na zwi?kszenie pr?dko?ci transportu o 20 proc. oraz inwestowanie w sie? tramwajow?.


» Czytaj wi?cej

22.01. Autobusy prawie nowe, czyli 700 tys. km na liczniku

Tagi:

Gra?yna Krawczyk
POLSKA Dziennik Zachodni, 21.01.2008


?rednio 11-12 lat licz? wozy PKM Jaworzno. Stary tabor cz?sto si? psuje, a to przeszkadza pasa?erom.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

21.01. MAZ razy dwa

Tagi: tabor, Nowak

21 stycznia firma Nowak Transport rozpocz??a eksploatacj? drugiego MAZ-a 103. Najnowszy nabytek zast?pi? na liniach 135 i 735 ?ó?tego MAZ-a 203 podstawianego przez Tadeusza Powichrowskiego.


» Czytaj wi?cej

18.01. Ernst&Young: nie zaniedbujmy transportu publicznego

Tagi:

Robert Grzesi?ski,
Gospodarka ?l?ska, 18.01.2008 r.


Wywiad z autorem raportu dla KZK GOP, ekspertem firmy doradczej Ernst & Young, Panem Janem Friedberg


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

18.01. Autobusy, autobusy...

Tagi: tabor, PKM Gliwice, Irex, Zagozda

Krótki przegl?d ostatnio debiutuj?cych autobusów.


» Czytaj wi?cej

18.01. Chuliga?ski napad na autobus nocny w Katowicach

Tagi:

W nocy z 17/18 stycznia chuligani napadli na autobus linii 930 w Katowicach.


» Czytaj wi?cej

18.01. Zestawienie zmian tras, przystanków i przewo?ników w roku 2007

Tagi: rozk?ad jazdy, historia, zestawienie zmian

Poni?ej przedstawiamy zestawienie zmian na liniach komunikacyjnych, jakie wprowadzone zosta?y w roku 2007. Zestawienie obejmuje: zmiany tras linii komunikacyjnych (bez uwzgl?dnienia cz??ci objazdów), zmiany przystankowe (uruchomienia, likwidacje i zmiany nazw przystanków) oraz zmiany przewo?ników (operatorów) poszczególnych linii.


» Czytaj wi?cej

17.01. KZK GOP: za niedochodowe linie trzeba dodatkowo p?aci?

Tagi:

Robert Grzesi?ski,
Gospodarka ?l?ska, 17.01.2008 r.


Wywiad z rzecznikiem prasowym KZK GOP, Pani? Alodi? Ostroch.


» Czytaj wi?cej

17.01. Tramwaje ?l?skie: Prace torowe na We?nowcu

Tagi:

W nocy z 18/19 stycznia 2008 r. w godz. 20:00 - 4:00 przeprowadzone zostan? prace przy wymianie rozjazdu torowego na We?nowcu przy al. Korfantego (rejon dawnej cynkowni).


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

16.01. Wypadek z udzia?em tramwajów w Milowicach

Tagi: wypadek, Tramwaje ?l?skie

W ?rod? 16 stycznia ok. godz. 16:30 na skrzy?owaniu ulic Pi?sudskiego, Baczy?skiego oraz drogi S86 w Sosnowcu Milowicach dosz?o do wypadku, w którym uczestniczy?y poc. 2604 (wagon 525), poc. 214 (424) oraz samochód terenowy marki mercedes. Dwie osoby zosta?y ranne.


» Czytaj wi?cej

15.01. Pasa?erowie skar?? si? na brak linii 821

Tagi:

Milena Nykiel,
Gazeta Wyborcza, 16.01.2008 r.


KZK GOP zlikwidowa? ekspresow? lini? autobusow? 821 - jedn? z najbardziej popularnych na trasie D?browa Górnicza - Katowice. Mieszka?cy s? oburzeni, bo teraz pozosta?e dwie linie s? zapchane do granic mo?liwo?ci


» Czytaj wi?cej

12.01. Zabrze: Centrum przesiadkowe na EURO 2012

Tagi:

?ukasz Malina, Marcin Nowak
MMSilesia.pl, 11.01.2008 r.


Decyzja zapad?a. Zabrze b?dzie mia?o nowoczesne centrum przesiadkowe. Portal MM Silesia – dotar? do graficznej wizualizacji tego upragnionego przez pasa?erów obiektu. Zobaczcie, co planuj? w?adze i co o projekcie s?dz? nasi rozmówcy.


» Czytaj wi?cej

11.01. Piekary ?l?skie: przewozy na razie po staremu

Tagi:

Sylwia Turza?ska,
Polska Dziennik Zachodni, 11.01.2008 r.


Wszystko mia?o by? zapi?te na ostatni guzik. Od nowego roku mia?o nie by? chaosu komunikacyjnego. Chocia? obs?ug? linii mia? przej?? na razie na zasadzie porozumienia KZK GOP, wszystko mia?o chodzi? jak w zegarku.


» Czytaj wi?cej

08.01. Ruda ?l?ska: polonez zderzy? si? z tramwajem

Tagi:

am, Alert24, 08.01.2008 r.

Do kolizji dosz?o na wysoko?ci ronda w Chebziu w Rudzie ?l?skiej oko?o godziny 11.40. Nikomu nic si? nie sta?o. Wypadek spowodowa? spore utrudnienia w ruchu.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

08.01. ?elazka ju? w Bytomiu

Tagi: tabor, inwestycje, Tramwaje ?l?skie

Kilka dni temu pisali?my o zbli?aj?cym si? powrocie ?l?skich wagonów z remontu przeprowadzanego w ?odzi. Wczesnym rankiem w sobot? do Bytomia przywieziono dwie z pi?ciu sztuk.


» Czytaj wi?cej

06.01. Autobusy Nocne w GOP

Tagi: WPK Katowice, KZK GOP, rozk?ad jazdy, historia, nocne, likwidacja

Autobusy Nocne wywodzi?y si? bezpo?rednio z WPK i s?u?y?y g?ównie jako przewozy pracownicze dla kierowców i personelu poszczególnych zajezdni. Ostatni zako?czy? swoj? s?u?b? 1 stycznia 2008 r. Artyku? przybli?a ich histori?.

» Czytaj wi?cej

04.01. Gliwice planuj? modernizacje i rozbudow? sieci tramwajowej

Tagi:

Nowiny Gliwickie, 03.01.2008 r.

Sie? tramwajów po??czy?a miasta Górnego ?l?ska ju? w 1894 roku. Wtedy je?dzi?y mi?dzy nimi pojazdy nap?dzane par?. Cztery lata pó?niej linie zosta?y zelektryfikowane. Pierwsi pasa?erowie docenili wygod? i szybko?? nowego ?rodka transportu miejskiego. Ponad sto lat pó?niej nadal cieszy si? popularno?ci?. Nie smrodzi jak autobusy i - je?eli dba si? o szyny, po których je?dzi - jest od nich cichszy.


» Czytaj wi?cej

04.01. Autobusy niepokoju

Tagi:

(pej)
G?os Zabrza i Rudy ?l?skiej, 3.01.2008 r.


Mieszka?cy osiedla Kopernika i Hermisza w Zabrzu wraz z nadej?ciem Nowego Roku z niepokojem spogl?dali w stron? pobliskich przystanków wypatruj?c, w jakim stanie pojawi? si? autobusy komunikacji miejskiej i czy b?d? kursowa?y punktualnie. Jak ju? bowiem zapowiadali?my - wszystko wskazywa?o na to, ?e obs?uga tutejszych linii przypadnie w udziale firmie zwi?zanej z cz?owiekiem, którego dzia?alno?? jest na tych osiedlach kojarzona z istnym koszmarem transportowym.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

04.01. Gliwickie jelcze w Jaworznie

Tagi: tabor, PKM Gliwice, PKM Jaworzno

Je?d?? ju? dwa gliwickie jelcze M11 wypo?yczone przez PKM Jaworzno. Na autobusach pozosta?o logo PKM Gliwice oraz czterocyfrowe numery, pojazdy nie otrzyma?y specjalnych numerów taborowych.


» Czytaj wi?cej

04.01. Zabrze: powstanie centrum przesiadkowe na miar? obecnego stulecia

Tagi:

RB, Gospodarka ?l?ska,
04.01.2008 r.


Wykorzystuj?c planowan? przez PKP przebudow? dworca kolejowego, w?adze Zabrza postanowi?y utworzy? w mie?cie nowoczesne centrum przesiadkowe. Polskie Koleje Pa?stwowe odnowi? budynek zabrza?skiego dworca, dobuduj? na stacji kolejowej jeszcze jeden peron wraz z zadaszeniem. W okolic? dworca miasto sporo zainwestuje.


» Czytaj wi?cej

04.01. Henryk Zagozda pozwa? KZK GOP

Tagi:

Joanna Heler,
Polska Dziennik Zachodni, 04.01.2008 r.


Lini? 86 od 1 stycznia zacz??a obs?ugiwa? firma Henzago z Rudy ?l?skiej, której prezesem jest Henryk Zagozda. Jako osoba fizyczna ?wiadczy? on t? us?ug? przez siedem lat, po czym wiosn? minionego roku Komunikacyjny Zwi?zek Komunalny GOP w trybie natychmiastowym wymówi? mu umow?, powo?uj?c si? na naganne wykonywanie obowi?zków przez przewo?nika. Spraw? t? poruszy? podczas sesji Rady Miasta radny Przemys?aw Juroszek.


» Czytaj wi?cej

04.01. 31 stycznia ruszy poci?g na trasie Bytom-Gliwice

Tagi:

Agnieszka Klich,
Polska Dziennik Zachodni, 04.01.2008 r.


To dobra wiadomo?? dla wszystkich tych, którzy ka?dego dnia autobusami pokonuj? tras? mi?dzy tymi miastami.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

03.01. Tramwajowe wie?ci z ?odzi

Tagi: tabor, inwestycje, Tramwaje ?l?skie

Trwa modernizacja pi?ciu nale??cych do Tramwajów ?l?skich S.A. wagonów typu 105Na, wykonywana przez MPK ?ód?. Ju? wkrótce pierwszy z nich powinien wróci? do macierzystej zajezdni.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

03.01. Autobus w rowie

Tagi: wypadek, PKM ?wierklaniec

3 stycznia o godzinie 16:35 w Orzechu na ulicy Bytomskiej mia?o miejsce nieszcz??liwe zdarzenie z udzia?em autobusu nale??cego do PKM ?wierklaniec. Kieruj?cy autobusem linii 17 zmierzaj?cym do Bytomia, chc?c unikn?? zderzenia z nieprawid?owo wyprzedzaj?cym inne auto samochodem osobowym, znalaz? si? w rowie odwadniaj?cym.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

03.01. Nowinki i ciekawostki taborowe

Tagi: tabor, Zagozda, PKM Gliwice, PKM Jaworzno, Nowak, Krawczyk, Ampex

Pod koniec ubieg?ego i na pocz?tku nowego roku pojawi?o si? w naszym regionie kilka u?ywanych autobusów, inne tymczasem zosta?y przygotowane do eksploatacji i wyjecha?y na linie. O kilku autobusach wspomnieli?my ju? w artykule "Co przyniós? nowy rok", dzi? zajmiemy si? pozosta?ymi.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

02.01. Co przyniós? nowy rok

Tagi: rozk?ad jazdy, KZK GOP, Nowak, Irex, Zagozda, Rudpol-opa, Polak, Murgór-Trans

Z nowym rokiem nowym przewo?nikiem - tak mo?na krótko podsumowa? pierwsze dwa dni 2008 roku w GOP-ie. Oprócz roszad w obs?udze linii wesz?o w ?ycie równie? kilka zmian rozk?adowych - po?egnali?my trzy linie, pojawi?a si? jedna nowa, a trzy inne kosmetycznie (cz??ciowo) zmieni?y tras?.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

02.01. Portal WPK na nowym serwerze

Tagi:

Po krótkiej przerwie zwi?zanej z przenosinami serwisu na nowy serwer, Portal WPK powraca do ?ycia.


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »