Archiwum: 12.2007Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

27.12. Delta testuje Karos?

Tagi: tabor, Delta, Powichrowski

Na kilkudniowe testy trafi?a do ?wi?toch?owickiej Delty nale??ca do Tadeusza Powichrowskiego Karosa B951E nr inw. 04.


» Czytaj wi?cej

27.12. Do zobaczenia na nowym serwerze w Nowym Roku!

Tagi:

Drodzy Czytelnicy, ?yczymy Wam udanej zabawy sylwestrowej i wszystkiego dobrego w Nowym Roku! Przy okazji informujemy Was o planowanej "przerwie w ruchu" Portalu WPK oraz zapraszamy do sp?dzenia Sylwestra w wagonie 338!


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

26.12. Drugi moderus dotar? do zajezdni w B?dzinie

Tagi: tabor, inwestycje, Tramwaje ?l?skie

W czwartek 20 grudnia br. do zajezdni w B?dzinie dotar? drugi zmodernizowany w Poznaniu wagon typu 105N.


» Czytaj wi?cej

24.12. Weso?ych ?wi?t!

Tagi:

Redakcja Portalu WPK sk?ada wszystkim naszym Czytelnikom najserdeczniejsze ?yczenia weso?ych, spokojnych i sp?dzonych w mi?ej, rodzinnej atmosferze ?wi?t Bo?ego Narodzenia!


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

22.12. Wi?cej przegubowców

Tagi: tabor, PKM Gliwice, PKM ?wierklaniec

Od 20 grudnia je?dzi drugi przegubowy DAB z ostatniej dostawy u?ywa?ców do gliwickiego PKM. Nast?pnego dnia zadebiutowa? MAN NG312 z numerem 0710 nale??cy do PKM ?wierklaniec.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

20.12. Linia K doje?d?a do RDA w Krakowie

Tagi: rozk?ad jazdy, ZKKM

Jak informuje chrzanowski ZK"KM", od 6 grudnia autobusy linii K zatrzymuj? si? na Regionalnym Dworcu Autobusowym w Krakowie, a nie jak dotychczas pod Politechnik?.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

20.12. Rozk?adowe ciekawostki w okresie ?wi?teczno-noworocznym

Tagi: rozk?ad jazdy, KZK GOP

Jak co roku na liniach KZK GOP w ostatnie dni roku kalendarzowego obowi?zywa? b?d? rozk?ady jazdy zak?adaj?ce zmiany oraz ograniczenia w ruchu. Krótki przegl?d ciekawostek.


» Czytaj wi?cej

19.12. Tramwaje nie wróc? w zim? na ulic? Gliwick?

Tagi:

UM Katowice, 19.12.2007 r.

Na wniosek Spó?ki Tramwaje ?l?skie S.A., celem przyspieszenia procesu budowy infrastruktury podziemnej, torowiska tramwajowego, trakcji, nawierzchni i o?wietlenia dokonano zmiany harmonogramu robót na odcinku od ul. Janasa do ul. Boche?skiego.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

19.12. NL202 zamiast EL202

Tagi: tabor, Nowak

Przed tygodniem do zajezdni Tadeusza Rzemyka na Stroszku dotar? najnowszy zakup - MAN NL202. Autobus zosta? zakupiony za po?rednictwem Gryfu Kartuzy, tam te? zosta? on przemalowany na ?ó?to.


» Czytaj wi?cej

16.12. Nowe po??czenia i konkurencja zamiast integracji transportu w GOP

Tagi: kolej, KZK GOP, komentarz, bilety

W pa?dzierniku 2007 Samorz?d Województwa ?l?skiego podpisa? 5-letni? umow? ramow? ze spó?k? PKP Przewozy Regionalne. Jest to pierwsza w Polsce umowa na dofinansowanie przewozów kolejowych pomi?dzy samorz?dem i operatorem, zawierana na tak d?ugi okres czasu.


» Czytaj wi?cej

14.12. Katowice postawi? na tramwaje

Tagi:

Przemys?aw Jedlecki
Gazeta Wyborcza 15.12.2007 r.


Przebudujemy centrum miasta, ale wszystkie samochody, które b?d? chcia?y tu wjecha?, utkn? w korkach na skrzy?owaniach. Tramwaj to konieczno?? - t?umacz? w magistracie. I zabieraj? si? za projektowanie nowych linii tramwajowych


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

14.12. ?wierklaniec: Wyjecha? pierwszy przegubowy MAN

Tagi: tabor, PKM ?wierklaniec

Przemalowany w barwy zak?adowe MAN NG312 z numerem 0711 wyjecha? 13 grudnia na najd?u?sz? lini? ?wierklanieckiego przewo?nika - 5 z Tarnowskich Gór do Katowic.


» Czytaj wi?cej

14.12. Szynobus do Pyrzowic, tramwaj do Czeladzi?

Tagi:

Magdalena Nowacka,
Polska Dziennik Zachodni, 14.12.2007 r.


Wiemy ju?, ?e budowa dworca PKP w mie?cie to jednak idee fixe. Ale autobus szynowy, ??cz?cy miasto z Katowicami? Czemu nie. Trwaj? prace nad projektem "Parkuj i jed?". W jego ramach ma powsta? droga Katowice-Pyrzowice wraz z punktem przesiadkowym w?a?nie w Czeladzi. Problemem s? jednak pieni?dze.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

13.12. Jeden u?ywany DAB ju? na trasach

Tagi: tabor, PKM Gliwice

Pierwszy z zakupionych ostatnio przez PKM Gliwice u?ywanych przegubowych DAB-ów 12-1800B zadebiutowa? 10 grudnia w ruchu liniowym.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

11.12. Zmodernizowane wagony dotar?y do Gliwic

Tagi: tabor, inwestycje, Tramwaje ?l?skie

W ostatnich dniach do gliwickiej zajezdni dotar?y dwa zmodernizowane wagony 105Na - 788 przys?any z Poznania oraz 420, który odby? napraw? w zak?adzie w Chorzowie Batorym.


» Czytaj wi?cej

10.12. Zatrzymano pijanego kierowc? autobusu

Tagi:

aim, Gazeta Wyborcza, 10.12.2007 r.

3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu mia? kierowca autobusu zatrzymany przez policjantów w nocy z niedzieli na poniedzia?ek w Rudzie ?l?skiej. M??czyzna wióz? 50 pasa?erów.


» Czytaj wi?cej

07.12. Tramwaje linii 18 b?d? jeszcze kursowa?

Tagi:

(miw)
Polska Dziennik Zachodni, 07.12.2007 r.


Rozwa?y? zawieszenie lub likwidacj? tramwajowej linii 18 - tak radz? eksperci z firmy Ernst&Young w przedstawionej w?adzom Komunikacyjnego Zwi?zku Komunalnego GOP "Diagnozie Stanu i Planie Rozwoju Transportu Zbiorowego".


» Czytaj wi?cej

07.12. Piekary ?l?skie: KZK GOP czy MZKP?

Tagi:

Sylwia Turza?ska,
Polska Dziennik Zachodni, 07.12.2007 r.


Prawie 30 mieszka?ców Piekar podpisa?o si? pod listem w sprawie planowanego wyj?cia Piekar z Mi?dzygminnego Zwi?zku Komunikacji Pasa?erskiej w Tarnowskich Górach, skierowanym do Stanis?awa Korfantego, prezydenta miasta.


» Czytaj wi?cej

07.12. Tramwaje po liftingu - plany taborowe Tramwajów ?l?skich

Tagi:

Krzysztof P. B?k,
Polska Dziennik Zachodni, 07.12.2007 r.


S? wygodniejsze, cichsze i lepiej ogrzane. A przede wszystkim du?o ?adniejsze. Lada dzie? na ?l?sk przyjad? pierwsze zmodernizowane tramwaje. Gruntowny lifting jednego wagonu to koszt prawie pó? miliona z?otych.


» Czytaj wi?cej

07.12. Czy zim? ul. Gliwick? znowu pojad? tramwaje?

Tagi:

Grzegorz ??d?o,
Polska Dziennik Zachodni, 07.12.2007 r.


Do ko?ca listopada mia? si? zako?czy? kolejny etap remontu ul. Gliwickiej. Mia?, ale si? nie zako?czy?. Powodem opó?nie? by? nag?y atak zimy. Kierowcy b?d? mogli bez przeszkód przejecha? Gliwick? najpó?niej do ko?ca roku. Niewykluczone jednak, ?e remontowany fragment b?dzie gotowy ju? w po?owie miesi?ca.


» Czytaj wi?cej

06.12. Nowe tyskie solarisy ju? na trasie

Tagi: tabor, PKM Tychy

W ?rod?, 05.12. pi?? fabrycznie nowych solarisów Urbino 18 zadebiutowa?o na liniach obs?ugiwanych przez tyski PKM.

» Czytaj wi?cej w serwisie "Komunikacja miejska w Tychach"

05.12. Nowe tramwaje z Poznania dla ?l?ska

Tagi:

Lech Bojarski
Gazeta Wyborcza, 06.12.2007 r.


Dwa wagony o nazwie Moderus Alfa zasil? tabor Tramwajów ?l?skich.


» Czytaj wi?cej

05.12. Tychy maj? nowe autobusy

Tagi:

tg, Gazeta Wyborcza, 06.12.2007 r.

Pi?? nowych autobusów Solaris Urbino 18 wyjecha?o w ?rod? na ulice Tychów.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

03.12. Wyjecha?y jelcze Transgóru

Tagi: tabor, Transgór Mys?owice

W poniedzia?ek, 3.12., na linie chrzanowskiego ZK "KM"-u wyjecha?y wszystkie ostatnio nabyte jelcze Transgóru.


» Czytaj wi?cej

01.12. Tajniacy w autobusach i tramwajach

Tagi:

Krzysztof P. B?k,
Polska Dziennik Zachodni, 28.11.2007 r.


Ka?dego dnia przynajmniej siedem osób przemieszczaj?cych si? po naszym regionie autobusami i tramwajami zostaje napadni?tych lub okradzionych. Sytuacji mog? zaradzi? policyjni tajniacy.


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »