Archiwum: 04.2007Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

29.04. Je?dzi ju? ostatni ex-krakowski 120M u Pawelca

Tagi: tabor, Pawelec

Po ponad roku od sprowadzenia do Katowic wyjecha? ostatni z sze?ciu jelczy 120M, zakupionych przez Pawelca od MPK Kraków. Jelczyk nr rej. TBU 50HP pojawi? si? 28 kwietnia na liniach bezp?atnych do hipermarketu Auchan w Miko?owie.


» Czytaj wi?cej

27.04. Komunikacja miejska w czasie majowego d?ugiego weekendu

Tagi: rozk?ad jazdy, KZK GOP, MZKP, MZK Tychy, PKM Jaworzno, MZK Jastrz?bie-Zdrój, ZKKM,

Tradycj? sta?y si? od wielu lat tzw. majowe d?ugie weekendy, kiedy z powodu kilku ?wi?t przez wi?ksz? liczb? dni mo?na sobie zrobi? wolne od pracy, czy szko?y. W tym roku d?ugi weekend jest wyj?tkowo d?ugi, gdy? mo?e trwa? nawet 9 dni. Komunikacja miejska w tym okresie b?dzie funkcjonowa? nieco inaczej ni? zwykle, co spowodowane jest zmniejszon? liczb? pasa?erów. Poszczególni organizatorzy komunikacji wybieraj? ró?ne rozwi?zania na te specyficzne dni. Oto przegl?d informacji z regionu.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

27.04. Jelcz z DLA w Meteorze

Tagi: tabor, Meteor

27 kwietnia na linii 14 kursowa? Jelcz 120M nr tab. 446 z Dolno?l?skich Linii Autobusowych we Wroc?awiu.


» Czytaj wi?cej

27.04. Tramwaj mo?na prowadzi? tylko przez 10 godzin

Tagi:

(m.g.)
Rzeczpospolita, 27.04.2007


Kierowcy autobusów miejskich, podmiejskich oraz tramwajów, zatrudnieni zarówno na etacie, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych, b?d? podlegali nowym przepisom.


» Czytaj wi?cej

26.04. Wypadek autobusu w ?aziskach ?rednich

Tagi:

26 kwietnia popo?udniu autobus linii 45 firmy Meteor Jaworzno (Jelcz M121 887) uderzy? w budynek. Dwie osoby (w tym dziecko) zgin??y.

» Czytaj wi?cej w serwisie "Komunikacja miejska w Tychach"
Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

26.04. MAN NL202 u Henryka Polaka

Tagi: tabor, Polak

Dzi? na katowickiej linii 51 zadebiutowa? dwudrzwiowy MAN NL202, u?ytkowany przez firm? Henryka Polaka.


» Czytaj wi?cej

24.04. Konkurs - wyniki i nagrody

Tagi: konkurs

Dzi?kuj?c wszystkim uczestnikom za udzia? w konkursie zapraszamy do zapoznania si? z prawid?owymi odpowiedziami oraz list? nagrodzonych.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

22.04. Wymiana rozjazdu na placu Alfreda i zatramwaje

Tagi:

21 kwietnia torowcy Tramwajów ?l?skich wymieniali rozjazd na placu Alfreda, na pograniczu Katowic i Siemianowic ?l?skich. Wstrzymany by? ruch tramwajowy w Siemianowicach.


» Czytaj wi?cej

20.04. Tramwaje ?l?skie: Prace torowe na We?nowcu

Tagi:

W dniu 21 kwietnia oraz w nocy z 21/22 kwietnia 2007 r. w godz. 6:00-4:00 prowadzone b?d? prace zwi?zane z wymian? rozjazdu torowego na We?nowcu na pl. Alfreda.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

20.04. KZK GOP: Rozstrzygni?te przetargi na linie 146, 155 i 969

Tagi:

W ostatnim czasie rozstrzygni?te zosta?y 3 przetargi na obs?ug? linii autobusowych KZK GOP - 146, 155 i 969. Przedstawiamy wyniki i tabor jakim maj? wozi? pasa?erów nowi wykonawcy.


» Czytaj wi?cej

19.04. Testy Scanii w Meteorze

Tagi: tabor, Meteor

Meteor Jaworzno testuje 9-letni? niskowej?ciow? Scani? N113CLL.

» Czytaj wi?cej w serwisie "Komunikacja miejska w Tychach"
Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

19.04. Gdy?ski jelcz L11 w Meteorze

Tagi: tabor, Meteor

Do olkuskiej zajezdni Meteora Jaworzno trafi? niedawno dwudrzwiowy jelcz L11, zakupiony z gdy?skiej firmy Veolia Transport.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

18.04. Bytom: 9 rannych w wypadku autobusu

Tagi:

(PAP), wiadomosci.o2.pl

Dziewi?? osób zosta?o poszkodowanych w wypadku autobusu komunikacji miejskiej, do którego dosz?o w ?rod? po po?udniu w bytomskiej dzielnicy Miechowice - poinformowa?a PAP Aneta Go??biowska ze ?l?skiej stra?y po?arnej. Autobus, unikaj?c czo?owego zderzenia z dostawczym lublinem, odbi? si? od drzewa i zderzy? z traktorem.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

18.04. Citelis w PKS Gliwice

Tagi: tabor, PKS Gliwice

Na linii 280, obs?ugiwanej przez PKS Gliwice, pojawi? si? 18 kwietnia autobus Irisbus Citelis 12M.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

17.04. Wyjecha? drugi DAB z firmy Nowak Transport

Tagi: tabor, Nowak

Przed kilkoma dniami swoj? liniow? premier? z numerem 041 mia? drugi niskowej?ciowy DAB, z czterech posiadanych przez firm? Nowak Transport.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

16.04. Konkurs wiedzy o komunikacji - sprawd? si? i wygraj!

Tagi: konkurs

Zapraszamy wszystkich Czytelników do udzia?u w konkursie! Nagrody czekaj?!


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

15.04. Nowe linie bezp?atne do Auchan w Miko?owie

Tagi:

Hipermarket Auchan w Miko?owie zdecydowa? si? uruchomi? bezp?atne linie autobusowe. Od 14 kwietnia tylko w soboty, niedziele i ?wi?ta jeden autobus kursuje na przemian na Brynów przez Panewniki i na Zadole przez Piotrowice.


» Czytaj wi?cej

13.04. Tramwaje ?l?skie: Prace torowe w Zawodziu

Tagi:

W nocy z 14/15 kwietnia 2007 r. w godz. 21:10 - 4:00 prowadzone b?d? prace zwi?zane z wymian? 36 mb toru w Zawodziu przy ul. 1 Maja za skrzy?owaniem z ul. Bogucick? (tor w kierunku jazdy do Rynku).


» Czytaj wi?cej

13.04. Tramwaje ?l?skie: Prace sieciowe w Bytomiu

Tagi:

W nocy z 16/17, 17/18, 18/19, 19/20 i 20/21 kwietnia 2007 r. w godz. 0:25-4:00 prowadzone b?d? prace sieciowe w Bytomiu wzd?u? ulicy Chorzowskiej.


» Czytaj wi?cej

13.04. Po?ar Jelcza 120M 820 z Meteora

Tagi: wypadek, Meteor

12 kwietnia w po?udnie w Ornontowicach po?ar strawi? autobus Jelcz 120M nr tab. 820 z firmy Meteor Jaworzno kursuj?cy na linii 605.

» Czytaj wi?cej w serwisie "Komunikacja miejska w Tychach"13.04. Koniec tramwajów w Siemianowicach ?l?skich?

Tagi:

Ewelina Janota
Dziennik Zachodni, 13.04.2007


W?adze Siemianowic ?l?skich chc? przej?? udzia?y w Tramwajach ?l?skich S.A., jednoosobowej spó?ce Skarbu Pa?stwa. Gdy tylko tory pomi?dzy Placem Alfreda w Katowicach, a p?tl? przy by?ej Hucie "Jedno??" stan? si? w?asno?ci? gminy, tramwaje ca?kowicie znikn? z naszych ulic.


» Czytaj wi?cej

12.04. Tramwaje ?l?skie wreszcie na w?a?ciwym torze

Tagi:

Tomasz G?ogowski
Gazeta Wyborcza, 12.04.2007


Sto procent akcji Tramwajów ?l?skich trafi w najbli?szym czasie do samorz?dów - obieca? w czwartek w Katowicach Wojciech Jasi?ski, minister skarbu.


» Czytaj wi?cej

07.04. Aglomeracja ?l?ska chce wprowadzi? e-bilet

Tagi:

Beata Sypu?a
Dziennik Zachodni, 06.04.2007


Wchodz?c do tramwaju, nie kasujesz kawa?ka papieru, ale logujesz si? do systemu biletem elektronicznym. Przy wylogowaniu naliczana jest op?ata stosowna do przejechanej trasy. Masz jeden bilet na wszystkie trasy, a przewo?nik wie, jakie jest obci??enie linii i stosownie do tego podstawia autobusy lub tramwaje. Mrzonka? Taki e-bilet jest ju? w Rybniku. Pasa?erowie z 30 gmin, korzystaj?cy z przewozów KZK GOP, mog? liczy? na bilet elektroniczny za dwa lata albo... nigdy.


» Czytaj wi?cej

07.04. Elektroniczny bilet dla pasa?erów

Tagi:

strona Województwa ?l?skiego silesia-region.pl, 03.04.2007

Zarz?d Województwa ?l?skiego podj?? decyzj? o podpisaniu porozumienia z KZK GOP w sprawie wspó?pracy przy tworzeniu Elektronicznego Systemu Wspomagania Zarz?dzania Transportem Publicznym w Aglomeracji Katowickiej.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

07.04. Kolejne unijne autobusy w PKM Sosnowiec

Tagi: tabor, PKM Sosnowiec

W ostatnich dniach ilostan nowych autobusów na stanie PKM Sosnowiec powi?kszy? si? o 5 sztuk. Na ulice Zag??bia wyjecha?y 2 solarisy Urbino 15 i 3 egzemplarze jelcza "Mastero".


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

06.04. Weso?ych ?wi?t Wielkanocnych!

Tagi:

Wszystkim sympatykom Wojewódzkiego Portalu Komunikacyjnego ?yczymy zdrowych i spokojnych ?wi?t Wielkanocnych!


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

06.04. Skrócenie trasy linii 110 w Micha?kowicach

Tagi:

Do?? niespodziewanie, od 6 kwietnia 2007 r., skróceniu uleg?a trasa linii autobusowej 110 w Micha?kowicach.


» Czytaj wi?cej

05.04. P?on?? autobus

Tagi:

(miw)
Dziennik Zachodni, 05.04.2007


Chwil? grozy prze?yli wczoraj pasa?erowie autobusu linii 144. W centrum Nowego Bytomia jad?cy do Chorzowa pojazd spowi?y k??by dymu, a za moment jego ty? stan?? w p?omieniach. Kierowca natychmiast zatrzyma? autobus i wypu?ci? pasa?erów. Wszyscy bez szwanku zd??yli opu?ci? p?on?cy pojazd.


» Czytaj wi?cej

04.04. Apel do premiera w sprawie Tramwajów ?l?skich

Tagi:

Tomasz G?ogowski
Gazeta Wyborcza, 03.04.2007


Prezydenci ?l?skich miast napisali do premiera Jaros?awa Kaczy?skiego. Prosz? go o szybkie przekazanie gminom akcji Tramwajów ?l?skich. Na razie nic nie wskórali, a chodzi o unijne dotacje na rozwój tramwajowej komunikacji.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

02.04. Objazd w Raciborzu

Tagi:

12 marca, z ponad dwutygodniowym opó?nieniem (z powodu "konfliktu objazdów"), rozpocz?? si? remont mostu nad Kana?em Ulgi w ci?gu ulicy Rybnickiej w Raciborzu. Dla autobusów linii 1, 4 i 14 wyznaczony zosta? objazd przez Markowice, a linia nr 7 zosta?a skrócona do ulicy Rybnickiej.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

02.04. Zmiana przewo?nika na linii 880

Tagi:

Pocz?tek kwietnia nie kontynuowa? trendu rewolucyjnych zmian, które ostatnio dominowa?y na rynku przewo?ników w regionie. Nowo?ci dotkn??y bowiem wy??cznie lini? 880, od 1 kwietnia obs?ugiwan? przez sosnowiecki Irex.


» Czytaj wi?cej

02.04. Prima Aprilis - prostujemy i wyja?niamy

Tagi: prima aprilis

Jak zapewne zauwa?y?a wi?kszo?? Czytelników w dniu wczorajszym ?wi?towali?my Prima Aprilis. Przez pryzmat tego obyczaju nale?y patrze? na dwa wczorajsze artyku?y.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

01.04. Zakupy u?ywanych autobusów w Transgórze Mys?owice

Tagi: tabor, Transgór Mys?owice

Trzebi?ska zajezdnia Transgóru poszerzy?a niedawno swoj? flot? o dwa autobusy: Scani? CN113CLL oraz zasilane gazem ziemnym Volvo B10BLE.


» Czytaj wi?cej


Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

01.04. Prima Aprilis: Tramwaje ?l?skie kupuj? 150 niskopod?ogowych wagonów

Tagi: prima aprilis

Z powodu ogromnych zysków osi?gni?tych dzi?ki likwidacji linii 8 i 25, Tramwaje ?l?skie zdecydowa?y si? na nag?? wymian? mocno wyeksploatowanego taboru.


» Czytaj wi?cej

01.04. Prima Aprilis: Zmiany w taryfie KZK GOP

Tagi: prima aprilis

W trakcie pi?tkowego spotkania Zgromadzenie KZK GOP przyj??o now? wersj? taryfy przewozu baga?u i osób w komunikacji miejskiej. Zmiany obj??y przede wszystkim zasady porz?dkowe, stanowi?ce za??cznik do taryfy. Jako pierwsi w regionie publikujemy tekst po zmianach.


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »