Archiwum: 04.2006


01.04. Historia: górno?l?skie tramwaje parowe - powstanie i pierwsze lata

Tagi: historia, Tramwaje ?l?skie

Koniec XIX wieku zapisa? si? w historii Górnego ?l?ska jako okres post?puj?cych zmian. Ci?gle trwa?a rozbudowa przemys?u ci??kiego, od którego region ten by? i mia? by? uzale?niony przez nast?pne stulecie, a co za tym idzie - post?powa?a urbanizacja.


» Czytaj wi?cej

01.04. Linie tramwajowe 8 i 25

Tagi: Tramwaje ?l?skie, likwidacja, historia

1 kwietnia 2006 r. zlikwidowane zosta?y dwie linie tramwajowe: linia 8 z Bytomia przez Rozbark i Brzeziny ?l?skie do D?brówki Wielkiej oraz linia 25 z B?dzina przez Grodziec i Wojkowice do ?ychcic. Przedstawiamy histori? obu tych linii oraz gar?? fotografii z ostatniego okresu funkcjonowania.

» historia linii
» galeria "in memoriam" - linia 8
» galeria "in memoriam" - linia 25

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »