Archiwum: 03.2006


31.03. Tabor niekomunikacyjny Tramwajów ?l?skich

Tagi: Tramwaje ?l?skie, tabor

Tramwaje ?l?skie, oprócz taboru tramwajowego (liniowego i technicznego) posiadaj? równie? ca?kiem poka?n? flot? pojazdów samochodowych, s?u??cych do przeró?nych celów. Zamieszczamy ich przegl?d - wykaz taboru jest aktualny na marzec 2006 r., natomiast w?ród zdj?? prezentujemy równie? starsze zdj?cia przedstawiaj?ce pojazdy skasowane, sprzedane lub przenumerowane.

» Czytaj wi?cej

01.03. Historia: wagony motorowe kolejki gliwicko-raciborskiej

Tagi: historia, kolej

Temat ten mo?na dr??y? pod wieloma wzgl?dami przez bardzo d?ugi czas. Eksploatacja zaledwie trzech wagonów motorowych na nale??cej do przedsi?biorstwa tramwajowego do 1945 roku linii kolei w?skotorowej z Gliwic Trynku przez Rudy do Raciborza P?onii dobitnie u?wiadamia, ?e wcale nie ostatnimi laty rozpocz?to d??enia do zintegrowania komunikacji publicznej i udogodnienia podró?y.


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »