Archiwum: 02.2006


15.02. Autobusy u?ywane w 2005 roku

Tagi: tabor, PKM Jaworzno, PKM Bytom, PKM Sosnowiec, PUP/Sed-Baz, Nowak, PKM Tychy, Elbud, PKM Jastrz?bie-Zdrój, PKS Rybnik, Transgór Rybnik, V-Bus

Przyst?pienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku i zwi?zany z tym szereg zmian prawnych, spowodowa?y prawdziwy zalew rynku samochodowego u?ywanymi wozami sprowadzanymi zza zachodniej granicy. Oprócz setek tysi?cy aut osobowych, tak?e przewo?nicy autobusowi zacz?li znacznie szerzej korzysta? z tego alternatywnego ?ród?a odnowy swojego taboru. W artykule starali?my si? zebra? wszystkie dost?pne nam informacje o sprowadzonych autobusach, które pojawi?y si? w ci?gu ostatniego czasu na drogach naszego regionu.

» Czytaj wi?cej

01.02. Historia: górno?l?skie tramwaje - od elektryfikacji do 1918 roku

Tagi: historia, Tramwaje ?l?skie

Pierwsze cztery lata eksploatacji tramwajów parowych (1894-1898) udowodni?y eksploatuj?cej je spó?ce "Oberschlesische Dampfstraßenbahn Gesselschaft mit beschränkter Haftung" ("Górno?l?skie Tramwaje Parowe Sp. z o.o.") i? ten ?rodek transportu ma przysz?o?? w warunkach stale rozbudowuj?cej si? i bardzo nowoczesnej jak na tamte czasy aglomeracji górno?l?skiej.


» Czytaj wi?cej

« poprzedni miesi?cnast?pny miesi?c »