Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Projekt budżetu Katowic na 2014 rok

29.11.2013

Tagi: Katowice, budżet, inwestycje – Dodał: Jakub Jackiewicz

Katowiccy urzędnicy przygotowali projekt budżetu miasta na rok 2014. Trafił on obecnie do poszczególnych komisji Rady Miasta. Zobaczmy co czeka transport w mieście w przyszłym roku.


Wśród dochodów wymieniane są m.in. środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mają zostać przeznaczone na realizację zadania "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych" wśród których wymienia się węzły: Sądowa (760 tys. zł), Zawodzie (400 tys. zł), Brynów Pętla (1,2 mln zł), Słoneczna Pętla (200 tys. zł) i Ligota (140 tys. zł), a także na zadanie "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem" (340 tys. zł).

Miejski Zarząd Ulic i Mostów ma za to otrzymać 2 248 002 zł, również z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Zintegrowany system zrównoważonego transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym obejmującym miasta Katowice, Chorzów i Tychy".

Wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym zaplanowane są następująco:
- 85 162 000 zł na składkę do KZK GOP (w projekcie budżetu zapisano, że będzie to 288 zł/rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca),
- 35 196 013 zł na inwestycje,
- 5 724 928 zł na na programy finansowane z innych źródeł,
- 2 000 000 zł na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (chodzi tu o spółkę PKM Katowice, gdzie po podwyższeniu kapitału zakładowego miasto Katowice będzie mieć 87,58% udziałów).

W ramach przedsięwzięć wieloletnich wymienione są:
- "Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM" (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC, Priorytet II Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku), którego celem jest "stworzenie wspólnego bloku wiedzy i doświadczeń dla promowania pojazdów elektrycznych i zrównoważonego transportu. Zadaniem każdego z partnerów projektu jest identyfikacja tych środków, które lepiej promują pojazdy elektryczne, zachęcanie do transferu tych środków uznanych za dobre, praktyki w zakresie wdrażania pojazdów elektrycznych, przygotowanie szczegółowego planu działań dla każdego regionu, które należy podjąć żeby zrealizować cele projektu" - łączna wartość tego projektu to 256 428 zł (w tym 217 965 zł z funduszy strukturalnych), dotychczas wydano 208 851 zł, a w 2014 roku planuje się wydać jeszcze 30 316,
- "Zintegrowany system zrównoważonego transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym obejmującym miasta Katowice, Chorzów i Tychy" (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program operacyjny Pomoc Techniczna), którego celem jest "przeprowadzenie działań z zakresu realizacji diagnozy systemu transportowego, szkoleń z zakresu obsługi programu VISUM, promocji projektu oraz zarządzania" - łączna wartość projektu wynosi 3 099 780 zł (w tym 2 699 802 zł z funduszy strukturalnych), a w 2014 roku planuje się wydać 2 597 780 zł (z czego 349 778 zł stanowić będzie wkład własny),
- "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem" (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet Rozwój transportu w aglomeracjach), którego celem jest "opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla budowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem, w tym opracowanie dokumentacji dot. identyfikacji i analiz strumieni ruchu dla informowania użytkowników dróg o sytuacji ruchowej" - łączna wartość projektu to 56 600 000 zł (w tym 46 750 000 zł z funduszy strukturalnych), dotychczas wydano 1 600 000 zł, a w 2014 roku planuje się wydać 2 000 000 zł (w tym 1 660 000 zł wkładu własnego).

W ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych opisane są też wydatki majątkowe. Obejmują one wydatki na realizację projektu "Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Łączna wartość wydatków ma tu wynieść 56 609 321 zł, a w 2014 roku planuje się wydanie 29 471 085 zł. Będą one przeznaczone na "kontynuację modernizacji infrastruktury drogowej:
- ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do katowickiego Rynku;
- ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach;
- końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie;
- na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem;
- na odcinku torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach
- na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie śląskim.
oraz rozpoczęcie modernizacji infrastruktury drogowej:
- na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach;
- w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem".

W części opisowej wskazane jest też, że przewiduje się wydanie 100 tys. zł na "opracowanie analizy rozwoju polityki transportowej miasta".

Na drogi publiczne planuje się następujące wydatki:
- utrzymanie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów: 18 342 033 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury drogowo-mostowej gminnej: 5 734 000 zł i powiatowej: 4 250 000 zł,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych (165 szt.) i Kopuły na Rondzie: 1 965 000 zł,
- modernizacje obiektów drogowo-mostowych gminnych: 9 950 000 zł i powiatowych: 10 050 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych gminnych: 129 756 051 zł.

Wśród inwestycji wymienione są przede wszystkim:
- przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice (104 376 560 zł, w tym z kredyt BRRE 51 323 280 zł),
- układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (15 247 933 zł),
- a także szereg pojedynczych inwestycji drogowych (przedłużenie ul. Szybowcowej, połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów, przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte, budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla, połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską, rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego, przebudowa ul. Leszczynowej, przedłużenie ul. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej, przebudowa odcinka drogi w ul. Piastów).

Inwestycje powiatowe to 500 tys. zł na budowę przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Bohaterów Monte Cassino (etap I – przedłużenie ul. Stęślickiego do Al. Korfantego i ul. Konduktorskiej), a także 2,5 mln zł (w tym 1,7 mln zł kredytu z BRRE) na przebudowę strefy śródmiejskiej miasta Katowice i 2 mln zł na budowę drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4
z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej.

Na ścieżki rowerowe przewidziano 800 tys. zł.

» zobacz projekt budżetu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice

(autor: Jakub Jackiewicz)

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!