Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Modernizacja infrastruktury tramwajowej - Zabrze

04.08.2013

Tagi: Tramwaje Śląskie, infrastruktura, inwestycje, KZK GOP, objazd, za tramwaj, Zabrze – Dodał: Jakub Jackiewicz

W Zabrzu właśnie zakończyły się prace przy modernizacji torowiska w Biskupicach. Oprócz tego realizowane są dwa inne zadania - na ul. 3 Maja i w Maciejowie.


zadanie nr 49 – „Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymały”

Realizacja tego zadania właśnie się zakończyła. 4 sierpnia 2013 r. w godzinach wieczornych tramwaje zaczęły kursować obydwoma wyremontowanymi torami.

Prace rozpoczęły się 17 marca kiedy trwała zabudowa rozjazdów technologicznych, a następnego dnia tramwaje zaczęły kursować wahadłowo jednym torem. Jako pierwszy remontowany był prawy tor w kierunku jazdy do Zabrza. 10 czerwca dokonano przełożenia rozjazdów, a ruch tramwajowy skierowano wyremontowanym torem, przystępując jednocześnie do prac przy drugim torze. Teraz w dniach 3-4 sierpnia zlikwidowano rozjazdy technologiczne, a nowe torowisko zostało w całości podłączone do istniejących torów.

(autor: Jakub Jackiewicz) (autor: Jakub Jackiewicz)

W czasie trwania robót tramwaje linii 5 kursowały na trasach Bytom Plac Sikorskiego – Biskupice Pętla i Zaborze Pętla – Gliwice Zajezdnia, a na trasie Biskupice Pętla – Zabrze Plac Wolności kursowała autobusowa komunikacja zastępcza.

(autor: Jacek Sobota) (autor: Jacek Sobota)

Remont obejmował 465,605 m toru podwójnego na odcinku ul. Bytomskiej w Biskupicach – od ul. Chrobrego do Drzymały. W całości jest to torowisko wbudowane w jezdnię. Na tym odcinku zdecydowano się na zastosowanie konstrukcji torów z płyt wielkowymiarowych z zagłębionymi w nich szynami blokowymi (tzw. płyta węgierska). Wysokość takiej płyty wynosi 18 cm, są w nich wykonane koryta szynowe, a w nich zagłębione szyny blokowe typu LK-1. Szyny ułożone są na wstęgowych podkładkach elastomerowych o grubości 9 mm i utwierdzone obustronnie elastyczną masą poliuretanową. Łączone są za pomocą spawania termitowego.

(autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie)
(autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie)

zadanie nr 50 – „Modernizacja torowiska w ul. Wolności od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami”

Prace obejmują odcinek 1002 m toru pojedynczego (442 mtp w granicach miasta Gliwice i 560 mtp w Zabrzu) wzdłuż ul. Wolności w Maciejowie – od skrzyżowania z ul. Kondratowicza do granicy miasta (przed skrzyżowaniem z ul. Knurowską).

Na tym odcinku torowisko jest wydzielone z jezdni, ale w dokumentacji projektowej założono wykonanie torowiska w technologii bezpodsypkowej z prefabrykowanych płyt betonowych. Szyny zostaną ułożone w korytach szynowych, które następnie zostaną wypełnione masą elastyczną. Na przejazdach przez torowisko zostanie wykonana nawierzchnia z asfaltobetonu.

Spośród czterech przystanków znajdujących się na modernizowanym odcinku na jednym z nich (prawdopodobnie Maciejów Kondratowicza w kierunku Gliwic, który zostanie przeniesiony za skrzyżowanie) wykonany zostanie nowy peron przystankowy. Ma on mieć długość użyteczna 40 m i szerokość 2,5 m. Krawędź peronu znajdzie się na wysokości 25 cm powyżej poziomu główki szyny oraz 1,25 m od osi toru. Pozostałe zostaną tylko przebudowane.

(autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie)
(autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie)

Prace wykonywane są przy utrzymaniu ruchu tramwajowego. Od 27 kwietnia 2013 r. od godzin wieczornych tramwaje korzystają z odcinka jednotorowego. Rozpoczyna się on przed skrzyżowaniem ul. Wolności, Kondratowicza i Myśliwskiej, a drugi koniec wykorzystuje układ torowy na terenie zajezdni Gliwice. W czasie montażu rozjazdu technologicznego linia 4 była skrócona do przystanku Zabrze Słowackiego, gdzie przy wykorzystaniu istniejącego przejścia torowego następowała zmiana kierunku jazdy (linia obsługiwana była tego dnia dwukierunkowymi wagonami Pt). Od Słowackiego do zajezdni Gliwice kursowała komunikacja zastępcza w postaci mikrobusa.

zadanie nr 51 – „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu”

To najpoważniejsze zadanie inwestycyjne w Zabrzu wykonywane w ramach programu modernizacji. Obejmuje przebudowę torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Lutra (wraz ze skrzyżowaniem) aż do wjazdu na mijankę Park Świerczewskiego.

Na całym tym odcinku znajduje się tylko jeden tor tramwajowy wbudowany w jezdnię (niesymetrycznie – przesunięty na zachód w stosunku do osi jezdni) i tak też pozostanie. Nie przewidziano dobudowy drugiego toru, ani korekty położenia toru – to drugie jest zaletą w sytuacji w której w przyszłości jednak miałby zostać dobudowany drugi tor.

Cały odcinek wykonany zostanie w technologii bezpodsypkowej. Typowy przekrój przez torowisko składa się z (w uproszczeniu): odwodnienia (mieszanka kruszyw mineralnych), podbudowy (geowłóknina, płyta betonowa, podlewka z betonu samozagęszczającego) oraz nawierzchni torowej (prefabrykowana płyta żelbetowa, trwale elastyczna podkładka podszynowa i szyny 60R2 spawane metodą termitową umieszczone w korytku szynowym wypełnionym zalewką z betonu i masą zalewową trwale elastyczną). Na szerokość 1,2 m od krawędzi płyty odtworzona zostanie nawierzchnia jezdni (asfaltobeton).

(autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie)
(autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie)

Prace rozpoczęły się 29 kwietnia 2013 r. Tego dnia wstrzymany został ruch tramwajowy na odcinku od centrum Zabrza aż do Makoszów. Linia 3 skierowana została z Mikulczyc do pętli w Zaborzu. KZK GOP uruchomił autobusową komunikację zastępczą (linia T-3), która kursuje w relacji Makoszowy Pętla – Zabrze Goethego. Co ciekawe, nie ma żadnego przystanku wspólnego z tramwajami. Kursuje zasadniczo co 20 minut, wieczorami co 30 minut, a w niedzielne przedpołudnia – co 40/60 minut.

(autor: Mateusz Trąbka) (autor: Andrzej Gryc)

Na samej ulicy 3 Maja wprowadzane są zmiany organizacji ruchu i fragmenty ulicy objęte robotami stają się jednokierunkowe. Objazdy dla linii autobusowych są następujące:
- linie 6, 89, 234 i 280 kursują ul. Karłowicza i Padlewskiego,
- linie 7, 7N i 198 w kierunku Zabrze Goethego kursują ul. Makoszowską, rondem i ul. Winklera, rondem i ul. de Gaulle’a oraz ul. Ślęczka,
- linie 23 i 199 w kierunku Zabrze Goethego kursują ul. Makoszowską, rondem i ul. Winklera oraz rondem i ul. de Gaulle’a,
- linia 47 w kierunku Zabrze Goethego kursuje ul. Winklera oraz rondem i ul. de Gaulle’a,
- linia 111 w kierunku Helenki kursuje ul. Makoszowską, rondem Winklera i ul. Winklera, rondem i ul. de Gaulle’a, następnie stałą trasą przez dworzec autobusowy i ul. 3 Maja oraz objazdem ul. Padlewskiego i Karłowicza, a w kierunku Makoszów kursuje ul. Brysza ulicami Karłowicza i Padlewskiego do ul. 3 Maja i dalej stałą trasą,
- linia 720, jadąc od ul. Czołgistów do ul. 3 Maja kursuje ul. de Gaulle’a i Ślęczka,
- linie 840, 840N i 870 kursują al. Bohaterów Monte Cassino i ul. 3 Maja.
- od 3 sierpnia 2013 r. wprowadzono dodatkowy objazd – linie 23, 47, 111 i 199 kursują objazdem także w kierunku do Makoszów, Kończyc i Pawłowa, od ul. de Gaulle’a jadą ul. Ślęczka do 3 Maja.

Zadania obejmujące remont torowisk na ul. Wolności i 3 Maja powinny się zakończyć w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy, czyli 25 stycznia 2014 r.

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!