Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Nowe gminy w KZK GOP?

25.05.2013

Tagi: KZK GOP, Zgromadzenie, Pilchowice, Sośnicowice, Lędziny – Dodał: Jakub Jackiewicz

25 kwietnia 2013 r. Zgromadzenie KZK GOP podjęło uchwały o przyjęciu do Związku gmin Sośnicowice i Pilchowice. W przypadku tej drugiej to już kolejne w ostatnim czasie podejście, poprzednie (razem z Lędzinami) nie powiodło się z powodu sprzeciwu Katowic.


Zgodnie ze Statutem KZK GOP, aby nowa gmina została członkiem Związku niezbędne jest podjęcie stosownych uchwał zarówno przez Zgromadzenie KZK GOP, jak i później przez wszystkie Rady Gmin dotychczasowych uczestników Związku.

W sprawie Pilchowic i Lędzin Zgromadzenie podjęło uchwały w dniu 8 listopada 2011 r. Następnie wszystkie Rady Gmin oprócz jednej podjęły również stosowne uchwały. Na przeszkodzie stanęła jednak Rada Miasta Katowice. Na sesji w dniu 21 grudnia 2011 . stosowne uchwały nie uzyskały bezwzględnej większości głosów (ws. Lędzin za głosowało 13 radnych, a 14 przeciw, natomiast ws. Pilchowic - za było 12 radnych, przeciw - 14, a 1 wstrzymał się od głosu). Na wniosek radnych przedstawiono również skutki finansowe. Przyjęcie Lędzin miało spowodować wzrost dotacji miasta Katowice (składki do KZK GOP) z kwoty 216,9 tys. na 235,7 tys. zł w roku 2012. Przyjęcie Pilchowic nie powodowało żadnych skutków finansowych. Kluczowe w sprawie było negatywne stanowisko Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka (cytat za protokołem z sesji):

"Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że skutkami pozafinansowymi jest oczekiwanie wspomnianych gmin, że zostaną przyjęte do Związku KZK GOP. Jego rozszerzanie wydaje się „absurdalne” w sytuacji, gdy aktualnie przygotowywana jest ustawa metropolitalna. W oparciu o nią zadanie dotyczące organizacji komunikacji publicznej ma zostać przejęte przez powiat metropolitalny. Zatem ilość gmin będących w powiecie zostanie ograniczona z obecnych 25 do 14. Skoro rozpoczęto prace nad planem transportowym, dokumentem wynikającym z ustawy, zaawansowane są także prace nad wspomnianą ustawą metropolitalną, podejmowanie działań w zakresie przyjmowania kolejnych gmin do KZK GOP wydaje się „absolutnie nieracjonalne”. Nie jest wykluczone, że Związek w obecnej formule zostanie zlikwidowany. Kolejne przyjęcia, większych gmin będą rodziły znaczące skutki finansowe liczone w milionach złotych. Z tego powodu na posiedzeniu Zarządu KZK GOP, Pan Prezydent głosował przeciwko przyjęciu wspomnianych dwóch gmin do Związku. Obecnie także podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie."

Lędziny zrezygnowały z dalszych starań, natomiast Pilchowice nadal wyrażały chęć przystąpienia do KZK GOP. Do tej gminy dołączyły Sośnicowice, gdzie 24 września i 29 października 2012 r. Rada Miejska podjęła stosowne uchwały.

Zgromadzenie KZK GOP najpierw uchyliło obie poprzednie uchwały - dotyczące Lędzin i Pilchowic, a następnie przyjęło dwie nowe - w sprawie przyjęcia do KZK GOP gminy Pilchowice i gminy Sośnicowice. Teraz ruch jest znów po stronie Rad Gmin dotychczasowych 25 członków KZK GOP. Gminy mają na to 6 miesięcy. Jeśli wszystkie przyjmą zmieniony statut i zostanie on ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego to Pilchowice i Sośnicowice staną się członkami KZK GOP.

Pilchowice już były członkiem KZK GOP - od 1 kwietnia 1992 r. do 31 grudnia 1993 r. Wystąpiły wówczas razem z Knurowem i Gierałtowicami, gdyż obsługę komunikacyjną zapewniał im PKM Gliwice, a miasto Gliwice było wtedy jeszcze poza KZK GOP.

W Pilchowicach funkcjonują dwie linie KZK GOP - 59 z Żernicy do Gliwic i 236 z Leboszowic przez Pilchowice i Wilczą do Knurowa. W Sośnicowicach nie ma to żadnej linii KZK GOP. W obu gminach funkcjonują za to gminne linie mikrobusowe uzupełniające ofertę lokalnych kursów PKS.

Przejazd okolicznościowy w 2002 roku (autor: Jakub Jackiewicz) (autor: Jacek Sobota) (autor: Jacek Sobota)
(autor: Jacek Sobota) (autor: Jacek Sobota) (autor: Jacek Sobota)

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!