Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Finanse KZK GOP w 2012 roku

27.05.2013

Tagi: KZK GOP, Zgromadzenie – Dodał: Jakub Jackiewicz

25 kwietnia 2013 r. Zgromadzenie KZK GOP przyjęło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania planu finansowego KZK GOP za rok 2012. Zobaczmy jak wyglądały finanse Związku, a szczególnie na co wydawano pieniądze.


Dochody Związku wyniosły 577,9 mln zł co stanowiło 96,2% dochodów zaplanowanych (600,5 mln zł), z czego dochody ze sprzedaży biletów wyniosły 242,2 mln zł, czyli 95,1% dochodów zaplanowanych. Należne dotacje z gmin wyniosły 305,9 mln zł.

Natomiast wydatki wyniosły 576,4 mln zł, czyli 95,7% wydatków zaplanowanych (602,2 mln zł). Na zakup usług przewozowych wydano z tej kwoty 537 mln zł.

3,4 mln zł Związek wydał na "zakup pozostałych usług" związanych z transportem. Wśród tych wydatków znajdujemy m.in.:
- 1 mln zł na kontrolę biletów prowadzoną przez kierowców,
- 837 tys. zł na opłaty pocztowe związane z wysyłką wezwań do zapłaty dla gapowiczów,
- 580 tys. zł na reklamę i promocję w mediach,
- 578 tys. zł na druk biletów,
- 135 tys. zł na system zapowiadania przystanków w autobusach.

Oprócz tego KZK GOP wydał na wynagrodzenia tzw. bezosobowe (umowy zlecenia, itp.):
- 1,3 mln zł dla kontrolerów biletów pracujących na umowę-zlecenie,
- 313 tys. zł dla studentów wykonujących badania napełnień,
- 105 tys. zł na usługi prawne.

Na infrastrukturę przystankową ("remonty oznakowania przystanków związane z wymianą słupków, tabliczek przystankowych i ich konserwacją oraz nanoszeniem zmian rozkładów jazdy") wydano aż 3,7 mln zł.

29,5 tys. zł kosztowały KZK GOP analizy dotyczące modelu ruchu pasażerskiego oraz badania jakościowe dotyczące opinii pasażerów w zakresie nowej taryfy po wprowadzeniu ŚKUP. Zakup dwóch nowych samochodów służbowych kosztował 150 tys. zł. Oprócz wymienionej wcześniej reklamy i promocji w mediach, wydano również 182 tys. zł m.in. na działania informacyjno-promocyjne projektu ŚKUP.

Wynagrodzenia osobowe Biura KZK GOP wyniosły 9,2 mln zł (pracownicy Biura) i 375 tys. zł (członkowie Zarządu i Zgromadzenia, diety członków komisji, itp.), a także dodatkowo 644 tys. zł dla pracowników z tytułu "dodatkowego wynagrodzenia rocznego". Pracownicy zajmujacy się ŚKUP otrzymali wynagrodzenie w wysokości 565 tys. zł plus dodatkowo 41 tys. zł "trzynastki".

Biuro KZK GOP zużyło 615 tys. zł na materiały i wyposażenie (m.in. artykuły biurowe, sieć komputerowa, paliwo, itp.). Pracownicy podnosili swoje kwalifikacje za pomocą książek, opracowań i prasy specjalistycznej za 12,5 tys. zł.

Pomoc prawna, oprócz wymienionej wcześniej i zapisanej w paragrafie dot. transportu kosztowała KZK GOP jeszcze 291 tys. zł. Łączne wydatki (tzw. "zakup usług pozostałych") to 869 tys. zł (oprócz prawników w tej grupie są m.in. ochrona, sprzątanie, poczta, "wydatki okolicznościowe", itp.).

Podróże kosztowały Związek 10,5 tys. (krajowe) i 12,7 tys. zł (zagraniczne). Z tytułu przynależności do UITP (Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego) KZK GOP zapłacił składkę w wysokości 15,3 tys. zł, natomiast składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji krajowych kosztowały 7,5 tys. zł. 81 tys. zł wydano za to na szkolenia pracowników (kursy językowe, zamówienia publiczne, księgowość, itp.).

Wśród wydatków majątkowych znaleźć możemy m.in. dostawę i montaż systemu kontroli dostępu do budynku KZK GOP (bramki przy wejściu) za kwotę 67 tys. zł.

Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego KZK GOP za rok 2012, a następnie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2012.

» zobacz treść uchwały nr CXIX/3/2013 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!