Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Rozpoczyna się przebudowa Rynku w Katowicach

25.02.2012

Tagi: Tramwaje Śląskie, infrastruktura, inwestycje – Dodał: Jakub Jackiewicz

3 marca 2012 r. mają rozpocząć się prace przy przebudowie Rynku w Katowicach. Obejmują one przede wszystkim przebudowę torowisk tramwajowych wraz z ich częściowym przesunięciem oraz zmianą układu torowego.


Roboty obejmują kilka etapów w czasie których następować będą zmiany w organizacji ruchu tramwajowego.

Układ torowy Rynku w Katowicach przed i po przebudowie:

mat. UM Katowicemat. UM Katowice

W pierwszym etapie przebudowane zostanie torowisko w ul. św. Jana. Docelowo tramwaje kursować będą tą ulicą w obu kierunkach, a tor na ul. Dworcowej i Pocztowej ulegnie likwidacji. W czasie robót tramwaje kursować będą dwukierunkowo torem w ul. Pocztowej. Odcinek jednotorowy rozpocznie się na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, Kochanowskiego i Wojewódzkiej - rozjazd zabudowany zostanie przed wiaduktem kolejowym, a drugi koniec znajdować się będzie na płycie Rynku (w miejscu istniejącego przystanku w kierunku Brynowa i Bytomia). Przystanek w obydwu kierunkach jazdy zostanie przeniesiony w stronę Ronda (usytuowany będzie między centralną wyspą Rynku, a skrzyżowaniem z ul. Moniuszki).

fot. A. Muth

Kolejny etap obejmować będzie część wschodnią Rynku. Wówczas tramwaje jadące do Ronda i Brynowa oraz ul. 3 Maja będą kursować bez zmian, natomiast od strony ul. Warszawskiej możliwy będzie tylko ruch wahadłowy taborem dwukierunkowym. Rozjazd (prawdopodobnie w formie nakładek torowych) zlokalizowany zostanie na wysokości ul. Mielęckiego.

Podczas następnego etapu trwać będzie przebudowa części zachodniej. Wówczas ma być już możliwy przejazd tramwajów ul. św. Jana oraz nowym skrętem w ul. Warszawską, ale tylko jednym torem (wschodnim). Tramwaje pojadą więc z Brynowa do Zawodzia korzystając z odcinka jednotorowego od ul. Kochanowskiego do Mielęckiego. W tym samym czasie tramwaje od strony ul. 3 Maja oraz od Ronda będą kursować tylko wahadłowo do miejsca robót na Rynku. Rozjazdy technologiczne mają być zabudowane na ul. 3 Maja nieopodal Skarbka oraz na al. Korfantego za skrzyżowaniem z Moniuszki.

fot. A. Muthfot. A. Muthfot. J. Sobota

Następną fazą robót będzie przebudowa torowiska wzdłuż al. Korfantego (od Rynku do Ronda) wraz z budową mostu nad Rawą. W czasie tego etapu ruch tramwajów na Rynku ma być już możliwy zarówno w relacji z ul. 3 Maja w Warszawską (i odwrotnie) jak i dwutorowo ul. św. Jana wraz z nowym skrętem w ul. Warszawską. Po drugiej stronie miejsca robót możliwy będzie tylko przejazd obok Ronda w relacji Dąb - Koszutka i z powrotem. Przy tym skręcie ma powstać wówczas tymczasowy przystanek.

fot. J. Jackiewiczfot. J. Jackiewiczfot. J. Jackiewicz

Ten etap ma być ostatnim, po jego zakończeniu przywrócony zostanie ruch tramwajów we wszystkich docelowych relacjach na Rynku. Nie będzie już wówczas możliwości skrętu od strony Ronda w ul. Warszawską (ani z powrotem), skręt ten bowiem ulega likwidacji z inicjatywy władz Katowic.

fot. J. Sobotafot. J. Jackiewicz

Wg projektu organizacji ruchu czas trwania poszczególnych etapów został oszacowany na:
- ul. św. Jana: 6 miesięcy
- Rynek część wschodnia: 1 miesiąc
- Rynek część zachodnia: 2 miesiące
- al. Korfantego i most nad Rawą: 6 miesięcy
jednak projekt ten obejmował inne założenia odnośnie czasu trwania całej inwestycji, więc obecnie należy traktować te terminy wyłącznie orientacyjnie. Całość robót ma zakończyć się w ciągu roku.

W układzie docelowym zmieni się też lokalizacja części przystanków. Dotychczasowy przystanek na płycie Rynku z którego korzystają tramwaje jadące na Brynów i do Bytomia ulegnie likwidacji. W zmian wybudowane zostaną dwa przystanki. Jeden zlokalizowany zostanie na al. Korfantego nieopodal Muzeum Śląskiego (przed skrętem którym torowisko wracać będzie na środek jezdni al. Korfantego), a drugi ma powstać na ul. św. Jana przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową. Przebudowie ma ulec także przystanek na ul. Warszawskiej przy Teatrze Śląskim. Przystanki mają mieć długość 30 lub 60 metrów, a perony mają mieć wysokość 25 cm od główki szyny, a na ul. św. Jana tylko 17 cm ("ze względu na zagospodarowanie przyległego terenu - wejścia do budynków"). Nawierzchnia ma być z płyt granitowych.

fot. J. Jackiewicz

Odnośnie samego torowiska to jego przebudowa podzielona jest na dwa podzadania. Pierwsze podzadanie to odcinek od Ronda do Rynku wzdłuż al. Korfantego i obejmuje przebudowę torowiska do skrzyżowania z ul. Moniuszki. Lokalizacja torowiska pozostaje bez zmian (między jezdniami), będzie ono wykonane w technologii "zielonej", czyli pokryte trawą (tor podwójny o długości 307,87 m). Skrzyżowanie z ul. Moniuszki to tor w jezdni z nawierzchnią z asfaltu twardolanego (10 m). Torowisko wykonane zostanie z szyn 60R2 (Ri60N) przymocowanych do podkładów strunobetonowych za pomocą mocowania sprężystego SB. Podtorze wyposażone zostanie w belki żelbetowe (ławy fundamentowe) i podlew z poliuretanu. Torowisko po wypełnieniu kruszywem i humusem (ziemią) ma być obsadzone trawą wolnego wzrostu z dużym stopniem zagęszczenia i mocnym systemie korzeniowym. Pod humusem przewidziano ułożenie geowłókniny w celu wzmocnienia zieleńca oraz umożliwienia wjazdów technologicznych na torowisko.

Drugie podzadanie obejmuje pozostały odcinek i polega na przełożeniu torowiska relacji N-S w jezdnię przy wschodniej pierzei Rynku (trasa przechodzi z pasa zieleni w al. Korfantego dwoma kontrałukami o promieniu 50 m) - tor podwójny o długości 157 m i budowie dwutorowej linii w ul. św. Jana (torowisko w jezdni, tor podwójny o długości 267,127 m - prawy i 278,971 - lewy). Oprócz tego do wykonania są: przebudowa dwutorowej linii w ciągu ul. 3 Maja i Warszawskiej (torowisko w jezdni o długości 191 m), przebudowa węzła rozjazdów na Rynku (tor pojedynczy w rozjazdach o długości 475,748 m) i likwidacja istniejącej linii na Rynku, ul. Pocztowej i Dworcowej o długości 250 m toru pojedynczego). Roboty obejmują także przebudowę sieci trakcyjnej.

Torowisko w jezdni ma zostać wykonane na podbudowie betonowej, a konstrukcja nośna toru obejmuje 21 cm warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem oraz 30 cm podbudowy betonowej z betonu zbrojonego z dodatkiem włókien poliestrowych. Na tej podbudowie mocowane będą szyny 60R2, a kotwienia uzupełnione klejem. W celu zmniejszenia zużycia szyn na łukach przewidziano umieszczenie smarownic do szyn. Wypełnienie torowiska uzależnione jest od zastosowanego miejscowego rozwiązania architektonicznego - będzie to albo nawierzchnia bitumiczna (asfalt) albo nawierzchnia z kostki kamiennej (kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym).

fot. J. Jackiewicz

Warto zwrócić uwagę na ciekawostkę jaka znalazła się w projekcie. W rejonie Rynku torowisko będzie wyposażone w podświetlenie sygnalizujące przejazd tramwaju. Elementy świetlne ułożone będą wzdłuż torowiska, a przejeżdżający tramwaj (detekcja za pomocą pętli indukcyjnych) powodować będzie ich zaświecenie (trzy lampy przed tramwajem).

Przebudowa sieci trakcyjnej obejmuje nowy układ podwieszenia sieci nad nowymi torami. Zastosowana zostanie sieć łańcuchowa na odcinkach prostych i sieć płaska na łukach. Zlikwidowanych zostanie 45 istniejących słupów trakcyjnych, a zamontowane zostaną 2 nowe trakcyjne, 59 nowych trakcyjno-oświetleniowych oraz 14 haków. Przewidziano słupy stalowe rurowe.

Szczegółowe opisy i rysunki dotyczące dokumentacji wykonania robót znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice:
» zobacz dokumentację przetargu na wykonanie robót

Ostatnie zmiany w układzie torowym na katowickim Rynku wprowadzone zostały w 1967 roku. Wówczas przebudowano Rynek do obecnej postaci, wprowadzono możliwość przejazdu w relacji północ-południe i skręt Rondo-Zawodzie, który teraz jest likwidowany. Wówczas jednak zlikwidowano połączenie torowe od strony Brynowa do Zawodzia (istniało ono prawdopodobnie od 1928 roku), więc można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Ostatni większy remont torowiska na Rynku miał miejsce w drugiej połowie 2000 roku.

fot. archiwum WPK Katowicefot. archiwum WPK Katowicefot. archiwum WPK Katowice

fot. J. Jackiewicz

Wraz z przebudową płyty Rynku likwidacji ulegnie słynna budka służąca za punkt regulatorski Tramwajów Śląskich. Nie jest znana data jej budowy (prawdopodobnie to lata 60-te), do lat 70-tych służyła Milicji Obywatelskiej, później przejęło ją WPK i ulokowało tam regulatora ruchu, którego zadaniem jest pilnowanie sprawnego ruchu tramwajów. Dawniej regulator sprzedawał też bilety. Dysponuje on łącznością radiotelefoniczną, a także nagłośnieniem przez które wygłaszane są komunikaty dla pasażerów (instalacja obejmuje obecnie głośniki na Rynku i przy Teatrze Śląskim, a do niedawna jeszcze również przy Dworcu PKP i na Rondzie). Punkt regulatorski nieoficjalnie służy także jako informacja, nie tylko o ruchu tramwajowym. Po przebudowie miejsce na punkt regulatorski przewidziano w nowej budce na przystanku przy Muzeum Śląskim.

fot. I. Tondos

Ulicą Pocztową tramwaje jeżdżą od 1912 roku. Poprowadzono tamtędy pierwszą normalnotorową (1435 mm) linię tramwajową na Górnym Śląsku, która właśnie obchodzi swoje stulecie. Teraz z tej ulicy torowisko zniknie. Pojawi się za to dwutorowa linia na ul. św. Jana, którą tramwaje jeżdżą (w kierunku Rynku) od 1949 roku. Przy okazji ulegną likwidacji łączniki na Rynku (przy tzw. Domu Mody, obecnie Centrum Informacji Turystycznej) i na ul. Dworcowej umożliwiające awaryjne zawracanie tramwajów - istniały od 1987 roku.

fot. J. Jackiewiczfot. J. Jackiewiczfot. J. Jackiewicz


Czytaj więcej o Rynku w Katowicach:
» Zmiany tramwajowe w związku z przebudową Rynku w Katowicach
» Katowicki Rynek - likwidacja skrętów tramwajowych to błąd

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

aso napisał(a):

W artykule wyraźnie brakuje poglądowej mapy schematycznej, która wyjaśniałaby, jak będzie wyglądać nowy układ torowy i czym będzie się różnić od starego przebiegu.

25.02 12:02:02

memphis napisał(a):

Słuszna uwaga, wstawiłem stosowne schematy.

25.02 12:29:36

Tomasz Flaga napisał(a):

A czy można prosić o wyjaśnienie, co oznaczają te kolory na schemacie (np. brązowy, albo to pole zakreseczkowane)? Poza tym muszę stwierdzić, że skoro już likwidują ten skręt, to mogli pomyśleć o bliższym sąsiedztwie przystanków, żeby chociaż ułatwić przesiadkę...

25.02 14:26:32

butthead napisał(a):

Przesiadać się zachciało... Do marketu jeździć :)

25.02 17:37:25

Imię lub pseudonim napisał(a):

A co z takimi liniami jak 14? Co z wyjazdowymi kursami składów jeżdżących w kierunku Chorzowa a obsługiwanych przez Zawodzie? Te 15m przed teatrem aż tyle zmienia? Jakie jest stanowisko Tramwajów Śląskich w tej sprawie?

25.02 20:20:45

obeznany napisał(a):

Nawet gdyby jakieś stanowisko miało, to kogo to interesuje? Tramwaje są obecnie na garnuszku miast i nikt ze spółki nie skrytykuje publicznie absurdalnych decyzji władz Katowic, które - było nie było - praktycznie jako jedyne coś tam w tramwaje inwestują, może bardziej z konieczności niż intencji, ale jednak.

25.02 20:52:13

memphis napisał(a):

Odnośnie legendy do schematów to ten po prawej był z projektu przebudowy - nie wiem na ile zagospodarowanie jest jeszcze aktualne. Polecam analizę dokumentacji z przetargu (link w artykule).

Stanowisko TŚ jest takie, że podczas uzgodnień nie zgłosili uwag do przedstawionych wersji. Natomiast o dziwo KZK GOP zgłaszało uwagi do tego rozwiązania, ale chyba bez głębszego przekonania.

25.02 23:28:41

Gość z Tychów napisał(a):

Po przebudowie jak będzie można dojechać do ul. Mickiewicza? Co z przystankami na Korfantego?

26.02 00:08:41

102n@ napisał(a):

Gdyby jeszcze chociaż dodano skręty techniczne w relacji 3-go Maja>Plac Miarki dla obu torów to w razie bajzlu można by trójkątować na rynku i byłaby możliwość zawrócenia w ten sposób z każdej strony. Czyli wyjazdowe pociągi z Zawodzia będą wyjeżdżać przez pl. Wolności albo przez pl. Miarki? Strach pomyśleć co się stanie w razie wykolejenia na pl. Wolności. Kolejna sprawa to kwestia 14-ki, zostanie skrócona na stałe do pl. Wolności? Co w zamian do Wełnowca? 13-ka w takcie 7-8 minut, czy może reaktywują 12-kę w relacji Brynów - Wełnowiec, bo zdaje się podcza ostrego ataku zimy kilka lat temu tak jeździła.

26.02 10:25:30

Imię lub pseudonim napisał(a):

@memphis: czyli dokładnie takie samo jak przy oraniu 25, 12, likwidacji 1 i 4?
@102N@: Już widzę relacje tramwajów z robieniem kółek na pl Wolności i Miarki :D

26.02 12:18:18

rangerek napisał(a):

"(...)albo nawierzchnia z kostki kamiennej (kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym)"

jezus maria, znowu behaton?

27.02 16:17:48

k. napisał(a):

Poważnie nie ma już żadnej szansy przed uwaleniem tramwajów w Katowicach ?

28.02 02:14:16

... napisał(a):

mam takie małe pytanie. Co będzie po przebudowie z ulicami Mickiewicza, Stawową, P.Skargi? Na Alei Korfantego ma być deptak więc jak będą autobusy do tych ulic dojeżdżać?

28.02 11:59:25

memphis napisał(a):

Nie będzie deptaka na al. Korfantego. A Mickiewicza nie wykluczone, że będzie dwukierunkowa.

28.02 18:33:17


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!