Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Jesienno-zimowy kalejdoskop przetargowy KZK GOP (cz. 1 - wymagania)

18.01.2012

Tagi: przetarg, KZK GOP, tabor – Dodał: Jakub Jackiewicz

Jesienią 2011 roku KZK GOP zorganizował szereg przetargów na obsługę linii autobusowych. Część z nich obejmowała linie, które do końca sierpnia 2011 r. obsługiwały firmy PUP i Sed-Baz Czeladź, którym wypowiedziano umowę. Wśród pozostałych postępowań można wyróżnić grupę linii na obsługę których umowy zostaną zawarte na krótkie okresy (od kilku do 12 miesięcy).


Przetargi można podzielić właśnie na takie grupy, w skład których wchodzą:
- linie „czeladzkie” (dawniej obsługiwane przez PUP/Sed-Baz Czeladź), czyli 22, 600 i 663, 664 i 665, 672 i 672N oraz 154, 813 i 814;
- linie z krótkimi umowami: 135, 734 i 735, 236, 695, 982;
- pozostałe: 89 i 234, 102, 607, 619, 707, 908N, 237 i 275, 926;
- minibusy: 916, 954, 998.

fot. J. Sobotafot. J. Sobota
fot. J. Sobotafot. J. Jackiewicz

Czas trwania umów jest bardzo zróżnicowany, nie do końca wiadomo dlaczego. Zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym: „do czasu uchwalenia pierwszego planu transportowego, jednak nie dłużej niż w okresie: (…) 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku planu transportowego opracowanego przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego – może być zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na okres nie dłuższy niż 3 lata.” Umowy na 36 miesięcy zostały zawarte tylko w przetargach na linie: 664 i 665, 672 i 672N, 89 i 234, 102, 619, 707, 908N, 916, 954 oraz 998, a także na 607, jednak tu dodatkowo jest zapis informujący, że umowa ulegnie rozwiązaniu gdy wznowiony zostanie ruch tramwajowy na wyłączonym odcinku linii 7.

Umowa na 36 miesięcy miała też zostać zawarta w przetargu na linie 135, 734 i 735, jednak nie zgłosił się żaden oferent. W drugim podejściu postanowiono, że umowa będzie tylko na 7 miesięcy.

W kilku postępowaniach umowy są zawarte na nieco ponad 2 lata – linie 22, 600 i 663 (28 miesięcy), 237 i 275 oraz 926 (po 25 miesięcy). Na 26 miesięcy miała też zostać zawarta umowa na linie 154, 813 i 814, jednak postępowanie unieważniono, a w kolejnych umowy były już tylko na 4 miesiące (154) lub 3 miesiące (813 i 814), postępowania pozostały jednak nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.

Pozostałe linie to również krótkie umowy – 236 na 12 miesięcy, 695 na 10 miesięcy, a 982 na 7 miesięcy. Można podejrzewać, że skrócony okres ich trwania może mieć jakiś związek z problemami jakie KZK GOP widzi w porozumieniach z gminami nienależącymi do związku (w przypadku tych linii to Mikołów i Pilchowice), jednak nie tłumaczy to takiego zróżnicowania długości tych umów.

fot. J. Sobotafot. J. Sobota
fot. K. Ziołofot. J. Sobota

W poszczególnych postępowaniach wymagano następującą liczbę autobusów i ich roczników („nie starsze niż”):
- 22, 600, 663: 4 CN 2001, 3 BN 2000 z dynamiczną informacją pasażerską i 4 BN 2005 (początkowo 2000)
- 664, 665: 3 BN 2005
- 672, 672N: 1 CN 2011, 2 CN 2001, 2 BN 2006
- 154, 813, 814 (I): 4 CN 2001, 5 BN 2011 z dynamiczną informacją pasażerską i 4 BN 2001 (przetarg unieważniony z powodu przekroczenia maksymalnej kwoty)
- 154 (II): 5 BN 2000 (przetarg unieważniony z powodu braku ofert)
- 813, 814 (II): 4 CN 2000, 4 BN 2000 (przetarg unieważniony z powodu braku ofert)
- 154 (III): 5 BN 2000 (przetarg unieważniony z powodu braku ofert)
- 813, 814 (III): 4 CN 2000, 4 BN 2000 (przetarg unieważniony z powodu braku ofert)
- 135, 734, 735 (I): 3 AN 2011 z dynamiczną informacją pasażerską (przetarg unieważniony z powodu braku ofert)
- 135, 734, 735 (II): 3 BN 2000
- 236: 1 BN 2000
- 695: 3 BN 2000
- 982: 3 BN 2000
- 237, 725: 2 BN 2000
- 926: 2 BN 2000
- 89, 234: 3 BN 2001, 1 CN 2001
- 102: 1 A 2004
- 607: 2 BN 2007 z dynamiczną informacją pasażerską
- 619: 2 A 2001 z dynamiczną informacją pasażerską
- 707: 1 AN 2001
- 908N: 1 BN 2005
- 916: 1 M 2006
- 954: 1 M 2003
- 998: 2 M 2004

Parametry poszczególnych typów taboru były następujące:
- tabor CN: autobus niskopodłogowy (z pochylnią dla wózków) o długości powyżej 12 metrów i pojemności co najmniej 140 miejsc, wyposażony w troje podwójnych drzwi,
- tabor BN: autobus niskopodłogowy (z pochylnią dla wózków) o długości do 12 metrów i pojemności co najmniej 91 miejsc, wyposażony w dwoje podwójnych drzwi,
- tabor A: autobus (AN – niskopodłogowy) o długości do 10 metrów i pojemności co najmniej 60 miejsc, wyposażony w dwoje drzwi,
- tabor M: autobus o długości do 8 metrów i pojemności co najmniej 25 miejsc, wyposażony w dwoje drzwi w tym jedne otwierane mechaniczne ze stanowiska kierowcy.

Wyjątki od tych ogólnych parametrów są następujące:
- na linii 672 i 672N w taborze BN wymagano pierwotnie trojga drzwi podwójnych, zapis te zmieniono później na troje drzwi (niekoniecznie podwójnych),
- na liniach 135, 734 i 735 (w pierwszym przetargu, unieważnionym) oraz 707 wymagano, żeby autobus miał dwoje drzwi podwójnych i pochylnię dla wózków,
- na linii 982 w taborze BN nie wymagano pochylni dla wózków,
- na linii 998 wymagano, aby minibus miał pojemność co najmniej 30 osób.

fot. J. Sobotafot. J. SobotaJ. Sobota
fot. K. KriegelJ. SobotaJ. Sobota
J. SobotaJ. Sobota

We wszystkich przetargach wymagano, aby autobusy były wyposażone w wyświetlacze elektroniczne. W kilku przypadkach zapis ten rozbudowano. Na liniach 607 i 908N dopisano, że mają to być „wyświetlacze diodowe barwy żółtej lub pomarańczowej”, a na linii 619 dopisano, że autobusy mają być „wyposażone w zestaw pełnowymiarowych (w stosunku do szerokości autobusu) elektronicznych tablic kierunkowych (wyświetlacze dwurzędowe diodowe barwy żółtej lub pomarańczowej)”. W przypadku gdy wymagano dynamicznej informacji pasażerskiej zwykle nie precyzowano jak ma wyglądać wyposażenie w te urządzenia, za wyjątkiem linii 607 i 619, gdzie umieszczono szczegółowy opis, że autobusy mają być „wyposażone w urządzenia do dynamicznej informacji pasażerskiej (głośniki wewnętrzne i co najmniej jeden głośnik zamontowany na zewnątrz pojazdu, w jego przedniej części oraz monitor [lub monitory (w przypadku pojazdów przegubowych) LCD] umieszczony w górnej części przedziału pasażerskiego za miejscem kierowcy, skierowany do tyłu pojazdu) służące do zapowiadania przystanków zlokalizowanych na trasie linii oraz przekazywania pasażerom informacji dodatkowych o usługach komunikacji publicznej”.

fot. J. Sobotafot. J. Sobotafot. J. Sobota


W następnym artykule – zestawienie złożonych ofert i stawek.

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!