Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

(Po)wyborcze zmiany w KZK GOP

07.12.2010

Tagi: KZK GOP – Dodał: Maciej Makula

W niedzielę oddaliśmy głosy w drugiej turze wyborów prezydenckich - także w kilku miastach Górnego Śląska i Zagłębia. Nazwiska radnych (i części prezydentów, burmistrzów lub wójtów) znane były dwa tygodnie temu - po pierwszej turze wyborów. Prześledziliśmy zmiany personalne, które czekają KZK GOP w związku ze zmianami w samorządach.


KZK GOP jest związkiem komunalnym zrzeszającym 25 gmin. Zgodnie z zapisami statutu organami Związku są Zgromadzenie oraz Zarząd.

W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie (burmistrzowie, prezydenci) gmin uczestniczących w Związku. Na każde kolejne rozpoczęte 100 tys. ludności gminie przysługuje jeden dodatkowy przedstawiciel w Zgromadzeniu (np. Katowice miały dotychczas dodatkowych trzech przedstawicieli, teraz będzie tylko dwóch, gdyż spadła liczba mieszkańców). Poza wójtem (burmistrzem, prezydentem) w Zgromadzeniu zasiadać może jego zastępca bądź radny.

ze zb. KZK GOP
W minionym okresie w skład Zgromadzenia wchodziły następujące osoby (w nawiasie informacja co do ich wyboru w nowej kadencji, zastępcy wójtów nie pochodzą z wyborów powszechnych):

Katowice - Piotr Uszok (prezydent), Jerzy Forajter (radny), Ewa Kołodziej (radna), Józef Kocurek (radny)
Będzin - Radosław Baran (prezydent, nie został wybrany ponownie)
Bobrowniki - Mirosław Rabsztyn (wójt, nie został wybrany ponownie)
Bytom - Piotr Koj (prezydent), Andrzej Kostek (radny)
Chełm Śląski - Stanisław Jagoda (wójt)
Chorzów - Marek Kopel (prezydent, nie został wybrany ponownie, ale został radnym), Zdzisław Moskal (z-ca naczelnika wydziału w Urzędzie Miasta, nie został wybrany na radnego)
Czeladź - Marek Mrozowski (burmistrz, nie został wybrany ponownie)
Dąbrowa Górnicza - Zbigniew Podraza (prezydent), Paweł Gocyła (z-ca prezydenta)
Gierałtowice - Janusz Korus (z-ca wójta)
Gliwice - Zygmunt Frankiewicz (prezydent), Tadeusz Olejnik (radny)
Imielin - Jan Chwiędacz (burmistrz)
Knurów - Adam Rams (prezydent)
Mysłowice - Grzegorz Osyra (prezydent, nie został wybrany ponownie)
Piekary Śląskie - Stanisław Korfanty (prezydent)
Psary - Marian Kozieł (wójt, nie został wybrany ponownie)
Pyskowice - Wacław Kęska (burmistrz)
Radzionków - Gabriel Tobor (burmistrz)
Ruda Śląska - Andrzej Stania (prezydent, nie został wybrany ponownie, ale został radnym), Zbigniew Domżalski (radny)
Siemianowice Śląskie - Dariusz Bochenek (z-ca prezydenta)
Siewierz - Zdzisław Banaś (burmistrz)
Sławków - Zbigniew Tarmas (z-ca burmistrza)
Sosnowiec - Kazimierz Górski (prezydent), Ryszard Łukawski (z-ca prezydenta), Wojciech Kulawiak (radny)
Świętochłowice - Eugeniusz Moś (prezydent, nie został wybrany ponownie)
Wojkowice - Andrzej Cembrzyński (burmistrz, nie został wybrany ponownie)
Zabrze - Małgorzata Mańka-Szulik (prezydent), Dariusz Dragon (radny, nie został wybrany ponownie)

Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia pełnił Zbigniew Podraza (prezydent Dąbrowy Górniczej).

Organem wykonawczym Związku jest Zarząd. Liczy on 9 osób, w tym Przewodniczącego, dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz 6 członków. Powołuje i odwołuje ich Zgromadzenie na okres kadencji rad gmin, będących uczestnikami Związku. Nie więcej niż 1/3 członków Zarządu może pochodzić spoza członków Zgromadzenia.

Aktualny skład Zarządu prezentuje się następująco:

Przewodniczący - Roman Urbańczyk (jednocześnie Dyrektor Biura KZK GOP, nie startował w wyborach, nie jest członkiem Zgromadzenia)
Zastępcy Przewodniczącego - Piotr Uszok (prezydent Katowic), Grzegorz Dydkowski (jednocześnie Z-ca Dyrektora Biura ds. Rozwoju, nie startował w wyborach, nie jest członkiem Zgromadzenia)
Członkowie - Zygmunt Frankiewicz (prezydent Gliwic), Piotr Koj (prezydent Bytomia), Marek Kopel (prezydent Chorzowa, nie został wybrany ponownie), Kazimierz Górski (prezydent Sosnowca), Radosław Baran (prezydent Będzina, nie został wybrany ponownie), Andrzej Stania (prezydent Rudy Śląskiej, nie został wybrany ponownie)

Jak więc widać na 36 członków Zgromadzenia szansę na ponowny udział w pracy organu zachowało aż 28 osób (przy czym dwie z nich zostały tam desygnowane przez swoje gminy pełniąc inne funkcje niż radny lub wójt). Większe zmiany czekają nas w Zarządzie, gdzie 3 osoby (Marek Kopel, Radosław Baran, Andrzej Stania) utraciły swoje stanowiska. Przy czym należy mieć na względzie, że Kopel i Stania uzyskali mandat radnego i z formalnego punktu widzenia mogą nadal pełnić funkcje w Zarządzie KZK GOP, jeśli taka będzie wola rady miasta.


Przypominamy jednocześnie, że dieta nieetatowego członka Zarządu KZK GOP wynosi 2 590 złotych (» treść uchwały), a dieta członka Zgromadzenia - 388 zł (» treść uchwały). Wypłacana jest za każde posiedzenie i ulega zwiększeniu dla Przewodniczącego Zgromadzenia - do 2 590 zł i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia - do 1 295 zł). Etatowi członkowie Zarządu nie otrzymują diet i uczestniczą w posiedzeniach organów statutowych w ramach swoich obowiązków. Ich wynagrodzenie regulują odpowiednie uchwały Zgromadzenia:
- Przewodniczący: 5 600 zł wynagrodzenia zasadniczego plus 2 200 zł dodatku funkcyjnego plus 3 120 zł dodatku specjalnego (» treść uchwały)
- Drugi Zastępca Przewodniczącego: 4 800 zł wynagrodzenia zasadniczego plus 1 760 zł dodatku funkcyjnego plus 2 624 zł dodatku specjalnego (» treść uchwały)

Jaki ostatecznie wyglądać będzie skład osobowy organów KZK GOP powiadominy niezwłocznie po pierwszym posiedzeniu. Pierwsze Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 30 dni od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych.

Czy zmiana władz w niektórych miastach i gminach spowoduje jakieś zmiany w funkcjonowaniu transportu publicznego w regionie? Przedstawiciele poszczególnych samorządów zasiadają również w radach nadzorczych spółek komunalnych, a także w organach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Nie należy zapominać o nowych władzach samorządu wojewódzkiego, które mają wpływ przede wszystkim na transport kolejowy w województwie.

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

Bartek napisał(a):

Ogólnie rzecz biorąc to dziwię się Ślązakom, że w większości utrzymali obecną władzę i tolerują wszechobecny burdel. Ale propaganda zadziałała. Przed wyborami wielkie zakupy autobusów najuboższych (Katowice) lub na kredyt (Gliwice), żeby się pokazać i oczywiście obietnice że za rok będzie ich jeszcze więcej. A znając życie to za rok się nic nie zmieni, a kolejne mrzonki pojawią się za 3,5 roku. W Gliwicach chociaż kupuje się dość sporo co roku, ale co z tego jak zlikwidowali tramwaje. Mieszkańcy byli przeciwni likwidacji, ale i tak wybrali starą władzę. Współczuję.

08.12 00:23:21

andrzejh69 napisał(a):

Problem głównie chyba jest w tym,że większość ok 80% mieszkańców GOP ma gdzieś sprawy komuniakcji miejskiej, i dlatego podejście danego kandydata do spraw KM ma bardzo niewielki wpływ na wynik wyborów. Mieszkańców tego regionu interesują głównie autostrady,parkingi, DTŚ-ka, centra handlowe, dlatego jak się likwiduje linie tramwajowe, czy chociażby kolejkę linową "Elka" w WPKiW to mają w większości to głeboko gdzieś.

08.12 07:50:54

ja napisał(a):

Po starych-nowych prezydentach (wójtach, burmistrzach) można się spodziewać tego samego, ciekawe co wniosą ze sobą nowi włodarze??

08.12 10:15:37

Lxd2-352 napisał(a):

Pewnego dnia ci właśnie mieszkańcy nie będą mieli czym dojechać do tych swoich centrów handlowych, bo drogi będą zakorkowane, co za tym idzie autobusy automatycznie staną, a jeśli tak dalej pójdzie z likwidacjami linii tramwajowych, to i ich nie będzie. I po co to komu? Warto się zastanowić.

08.12 12:12:40

andrzejh69 napisał(a):

LXD2-352 - masz rację ..już tak się dzieje jak piszesz i dzień o który Ci chodzi już nadszedł

08.12 15:58:58

MARIANO napisał(a):

Jeśli chodzi o komunikację to myślę, że konkretnych zmian na lepsze nie będzie. Jedno co mnie osobiście cieszy, iż prezydent Kopel został wyeliminowany. Mam nadzieję, że drzwi do KZK GOP będą dla niego zamknięte!

08.12 19:47:59

Andrzej napisał(a):

Mam pytanie. Czy wiadomo coś odnośnie poglądów nowego prezydenta Chorzowa na temat funkcjonowanie komunikacji miejskiej? Czy dla niego, jest to w ogóle temat ważny? Cieszy mnie czerwona kartka dla Pana Kopla, zastanawiam się tylko, co ta zmiana przyniesie... Jeśli ktokolwiek wie coś więcej na ten temat, niech się podzieli z ogółem...

09.12 22:31:09

klaku napisał(a):

Kopel zlikwidował 12 to 12 zlikwidowała jego.

10.12 08:49:05

Rekin napisał(a):

Akurat w przypadku Chorzowa mamy chyba klasyczną zmianę "z papucia na lać". Według DZ pan Kotala jako prezes WPKiW starał się o likwidację linii 12, aby ułatwić dojazd samochodami w pobliże parku (!?), a jego "zasługi" w kwestii "ELKI" są oczywiste.

10.12 12:42:36

rybka napisał(a):

Zarząd, zgromadzenie bez sensu to wszystko. Tylu ludzi i żadnej odpowiedzialności. Potem się dziwimy jak funkcjonuje KM .

10.12 16:55:40

memphis napisał(a):

@Rekin: dużo więcej "zasług" w kwestii likwidacji Elki mają poprzednicy Kotali na stanowisku prezesa WPKiW. W kwestii tramwaju i willi na Węzłowcu również.

10.12 17:48:54

podlesianin napisał(a):

Widzę że zaradna z Podlesia jest więc mam nadzieje że przypilnuje komunikacje w południowych dzielnicach Katowic.

10.12 22:22:26

Andrzej napisał(a):

A tak swoją drogą, przyjżałem się nowej drodze, a raczej poboczom trasy z Łagiewnik do Bytomia. Idę o zakład, że 7-ka długo tu nie wróci. Wiele zrobiono, by linia tramwajowa tu już nie powstała. Tylko dlaczego nikt nie powie tego wprost? Niestety, ale Górny Śląsk przeżywa wyraźny regres cywilizacyjny i komunikacyjny, a los (zaniedbanie) linii tramwajowych to tylko jeden z przejawów tego stanu rzeczy. Polacy są przecież patologicznymi indywidualistami - zewsząd to słychać (chociaż jak patrzę na komunikację szynową np. w Krakowie, to mam nadzieję, że może kiedyś się to i u nas zmieni). Tylko kto tego doczeka...

10.12 23:34:39

podlesianin napisał(a):

Szybko się zmieni podejście, bo finanse mieszkańców zmuszą ich do powrotu do komunikacji miejskiej i PKP oj nie którzy będą ciężko zdziwieni taka prawda.

11.12 10:56:07

prosty człowiek napisał(a):

Cyt: "Poza wójtem (burmistrzem, prezydentem) w Zgromadzeniu zasiadać może jego zastępca bądź radny" Tak ... a to ciekawe gdzie pisze że w zgromadzeniu musi zasiadać radny. Przecież przykładowo Pan Moskal nie był radnym, a był w Zgromadzeniu. Na tym przykładzie mozna wnieść że to takie przeplatanie prawdy i nieprawdy...

15.12 18:47:52

katowiczanin napisał(a):

Popieram poprzednika co do przeplatania prawdy i nieprawdy, cytat: "np. Katowice miały dotychczas dodatkowych trzech przedstawicieli, teraz będzie tylko dwóch, gdyż spadła liczba mieszkańców" Na sesji wybrano trzech przedstawicieli do Zgromadzenia, http://bip.um.katowice.pl/d...ś wiedza Pana Makuły jest kompletnie niepełna

16.12 18:10:45

memphis napisał(a):

To jest ciekawe z tą uchwałą, bo zgodnie ze Statutem KZK GOP (§8 ust. 3) i liczbą mieszkańców podaną przez PKW w związku z wyborami (299 777) miasto Katowice powinno mieć tylko dwóch dodatkowych przedstawicieli w Zgromadzeniu.

16.12 21:48:20

katowiczanin napisał(a):

No i tyle, napisałem że tekst artykułu nie jest zgodny z prawdą, a niejaki memphis napisał jedynie: "To jest ciekawe z tą uchwałą, bo zgodnie ze Statutem KZK GOP... itd. itp. znamy to..." Wnioski o stopniu odpowiedzialności piszących i prowadzących portal co do prawdziwości materiałów pozostawiam czytającym:)))))))

17.12 21:04:08

emem napisał(a):

Informacje w artykule dotyczące osób zasiadających (które mają takie prawo) w Zgromadzeniu, ilości przedstawicieli itp. oparte są na zapisach _aktualnie_ obowiązującego statutu KZK GOP. Więc tym, którzy zarzucają mi nieprawdę, polecam zapoznanie się z dokumentem (na stronach związku).

Co do Katowic - tak jak wpisał Memphis, według tekstu statutu o ilości przedstawicieli decyduje liczba mieszkańców miasta według stanu ewidencji ludności na koniec roku poprzedzającego rok, w którym odbyły się wyboru samorządowe. Analogiczna wielkość służy PKW do ustalania liczby mandatów w wyborach samorządowych.

Taka informacja była zresztą już znana na początku roku - np. http://www.mmsilesia.pl/949...

Rozwiązanie problemu może być proste - ktoś w mieście "przeoczył" ten spadek i z przyzwyczajenia wskazał na 3 dodatkowe mandaty. Myślę, że temat warty jest wyjaśnienia.

17.12 22:07:53

katowiczanin napisał(a):

Hahaha, ja tylko stwierdzam fakty, że zapis: "(np. Katowice miały dotychczas dodatkowych trzech przedstawicieli, teraz będzie tylko dwóch, gdyż spadła liczba mieszkańców" nie jest zgodny z prawdą, gdyż Katowice wskazały trzech przedstawicieli i pewnie tylu będzie w Zgromadzeniu. Wydawało mi się - teraz widzę że bezpodstawnie, że osoba podejmująca się pisania na jakiś temat będzie potrafiła tę rozbieżność wyjaśnić. Nie wyjaśniła a jedynie twierdzi że zarzucanie nieprawdziwej informacji jest bezpodstawne: cyt.: Więc tym, którzy zarzucają mi nieprawdę, polecam zapoznanie się z dokumentem (na stronach związku)" Pozdrawiam
PS.
Potrafię sobie przeczytać Statut KZK GOP.

Pozdrawiam

18.12 21:47:51

memphis napisał(a):

Chyba powinieneś sobie znaleźć lepszy powód do czepiania się. To, że RM Katowic uchwaliła sobie trzech przedstawicieli nie znaczy, że jest to postępowanie właściwe i zgodne z prawem. Do UM Katowice skierowaliśmy prośbę o wyjaśnienie tej kwestii i jak otrzymamy odpowiedź to ją opublikujemy. Chyba jednak nie potrafisz przeczytać i zrozumieć Statutu KZK GOP skoro dalej twierdzisz, że Katowicom przysługuje trzech przedstawicieli.

18.12 22:20:06

emem napisał(a):

@katowiczanin: nie ma potrzeby czegokolwiek wyjaśniać. Zresztą jako owe "wyjaśnienia" możesz potraktować skierowanie do tekstu statutu KZK GOP i porównanie jego postanowień z treścią artykułu. To pozwoli rozwiązać wątpliwości dotyczące składu osobowego Zgromadzenia.

21.12 21:21:37


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!