Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Zmiany taryfowe od grudnia 2004 r.

01.12.2004

Tagi: KZK GOP, PKM Jaworzno, bilety – Dodał: Jakub Jackiewicz

Grudzień zaskoczył pasażerów górnośląskiej komunikacji miejskiej sporymi zmianami z zakresu obowiązujących taryf i rodzajów biletów. To, co dla jednych jest niemałym ułatwieniem, innym przysparza rozlicznych problemów ze zrozumieniem i właściwym zinterpretowaniem nowych przepisów.Według nieco odmiennych reguł podróżujemy dziś autobusami i tramwajami, w których przejazd organizuje Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Z pewnością największym zaskoczeniem jest tutaj wprowadzenie jednorazowych biletów jednokrotnego kasowania. Do tej pory bilet taki dostępny był wyłącznie w automacie, zaś pasażerowie w większości przyzwyczajeni byli do biletów dwukrotnego kasowania. Nowy system stanowi znaczące ułatwienie dla osób korzystających ze zniżek, a odbywających nieparzystą liczbę przejazdów - teraz nie musza już kupować o pół biletu więcej. Nie bez znaczenia pozostaje też dla samego KZK GOP, gdyż teraz bez większych problemów można będzie ustalić ilość przejazdów odbytych na podstawie biletów ulgowych. Po raz pierwszy od przeszło jedenastu lat funkcjonowania Związku tak znacznym zmianom uległa też szata graficzna biletu. Niezależnie od tego, nie mają powodów do obaw podróżni, którzy "zachomikowali" zapasy starych biletów. Nie od dziś bowiem wiadomo, że KZK GOP biletów jednorazowych nie unieważnia, toteż wszystkie, nawet te z początków działania KZK zachowują swą ważność w pojazdach - pod warunkiem skasowania ich w odpowiedniej, zgodnej z aktualnym cennikiem ilości.


Bez wątpienia warto zaznajomić się z nową Taryfą, jeśli jest się pasażerem korzystającym ze zniżek. Tu bowiem zaszły w niej z miesiącem grudniem najistotniejsze zmiany. I tak:
1. Na baczności muszą się mieć uczniowie uczęszczający do szkół dla dorosłych. Dotychczasowy zapis o uprawnieniu do zniżki uczniów szkół dziennych zastąpiono kryterium wiekowym. Od 1 grudnia w komunikacji KZK GOP uczniowie korzystają z 50% ulgi wyłącznie do 21. roku życia.
2. W związku ze zmianami w ustawodawstwie, z Taryfy zniknął zapis o uprawnieniach do ulg współmałżonków emerytów i rencistów, na których pobierane są zasiłki rodzinne. Od kilku miesięcy ZUS zwyczajnie tych zasiłków nie wypłaca, toteż taki zapis był zapisem martwym, dotyczącym nieistniejącej w praktyce grupy pasażerów.
3. Obok studentów, jako kolejną grupę uprawnionych, wymieniono słuchaczy kolegiów nauczycielskich. Do tej pory często dochodziło do scysji między pasażerami legitymującymi się biletem ulgowym i legitymacją słuchacza, a kontrolującymi, gdyż nie są oni studentami w pełnym tego słowa znaczeniu, stąd powstawała wątpliwość co do ich uprawnienia do ulgi. Ustawa o szkolnictwie wyższym jasno określa, iż osoby te na równi ze studentami korzystają z ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego, toteż Związek doprecyzował to zagadnienie w Taryfie.
4. Uporządkowano kwestię dokumentów uprawniających do zniżek emerytów i rencistów. Obok, jak do tej pory, aktualnego odcinka świadczenia lub wyciągu z konta wraz z dowodem tożsamości, do zniżki uprawnia już też legitymacja emeryta/rencisty wojskowego lub policyjnego wydana przez uprawniony organ, a po 1 stycznia 2005r. również legitymacja ZUS wg nowego wzoru. Wartym przypomnienia jest fakt, że nie jest wymagane, by kwota świadczenia na odcinku lub wyciągu z konta była czytelna - można ją wyciąć lub zamazać.

Ważna wiadomość dla zapominalskich - począwszy od grudnia, za przejazd z biletem ulgowym bez wymaganego Taryfą dokumentu uprawniającego do ulgi, kontroler nie wystawi normalnej opłaty dodatkowej, lecz tzw. opłatę bagażową (na miejscu 29,00zł, do 7 dni od daty przejazdu 40,00zł + przewoźne, w terminie późniejszym - 50,00zł + przewoźne). Jest to właściwie bez znaczenia dla osób, które dany dokument posiadają w domu - pasażerowie ci powinni do trzech dni roboczych dostarczyć go wraz z protokołem i posiadanym w pojeździe biletem do Referatu Windykacji Opłat Dodatkowych KZK GOP (Katowice, ul. W. Stwosza 31, p. I pok. 32) lub do Punktu Obsługi Pasażera w Sosnowcu (pasaż handlowy pod dworcem głównym) i wówczas po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00zł , właściwa opłata dodatkowa zostanie anulowana. Inaczej sprawa się ma w przypadku osób które omyłkowo skorzystała z prawa do ulgi, nie posiadając go faktycznie (np. uczeń po 21. roku życia, który przeoczył ostatnie zmiany) - zapłacą one znacznie niższą karę, można to więc traktować jako swego rodzaju ukłon dla tych, którzy jednak skasowali połowę biletu, zaś wyłudzenia przejazdu dokonali niejako nieświadomie.

Z ulgą odetchnęli zapewne wakacyjni pasażerowie, korzystający w okresie od lipca do września z biletu godzinnego. Dotychczasowe, bardzo nieprecyzyjne sformułowanie odnośnie możliwości wykorzystania w charakterze czasowego, biletu strefowego o nominale 3,30zl., powodowało liczne nieporozumienia, które nieraz kończyły się mandatami. Wątpliwości dotyczyły nie tylko biletów nabytych u kierowcy (wszakże o nominale 3,50zl., jednak nadających identyczne uprawnienia), lecz nieraz także ulgowych odpowiedników tego biletu o nominale 1,65zł (np. nabytych w automacie). Od grudnia w Cenniku opłat na stałe gości zapis o wakacyjnej promocji biletów za 3,50zł/1,75zł oraz 3,30zł/1,65zł, który powinien wszelkie te spory zakończyć.

Na KZK GOP jednak nie koniec, gdyż z dniem 1 grudnia 2004r. niemałą rewolucję swym pasażerom zafundowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie. Zmianie uległ cennik opłat, taryfa przewozowa, ale przede wszystkim - co najbardziej rzuciło się w oczy - szata graficzna wszystkich rodzajów biletów. Pasażerowie podróżujący w nocy pozytywnie odczują na swoich portfelach zniesienie dotychczasowej taryfy nocnej.


Sieć linii autobusowych PKM podzielono na trzy strefy opłat:
Strefa A: teren miasta Jaworzna
Strefa B: teren miasta i gminy Chrzanów
Strefa C: teren Sosnowca, Mysłowic i Katowic.


W oparciu o te strefy zbudowano nowy system opłat za przejazdy. Obok znanych już pasażerom biletów strefowych, upoważniających do przejazdu danym kursem w obrębie jednej bądź kilku stref biletowych, w ofercie pojawiły się również bilety czasowe, przeznaczone do kasowania, jednakże zasadniczo uprawniające do dokonywania przesiadek - rzecz jasna w okresie ważności biletu. Wyjątek stanowi bilet 10-minutowy o nominale 1,10zł (brak ulgowego odpowiednika, co uzasadnia niska cena biletu), z którym można podróżować przez 10 min. od momentu skasowania, jednak wyłącznie w obrębie Jaworzna i tylko w danym pojeździe. Biletu z pewnością nie wybiorą pasażerowie uprawnieni do ulg, gdyż za tą samą cenę mogą tymże pojazdem w granicach Jaworzna podróżować do woli, natomiast stanowi on ciekawą i konkurencyjną wobec komunikacji prywatnej ofertę dla pasażerów uiszczających pełne przewoźne, a dokonujących przejazdów na krótkich odcinkach. Wśród ciekawostek warto odnotować bilet dwuprzejazdowy w cenie 3,00zł uprawniający do dokonania dwóch przejazdów w obrębie Jaworzna, na dowolnej trasie, tego samego dnia. Poza tym w ofercie znajdziemy też bilet 1-godzinny, 1,5-godzinny, 24-godzinny i 7-dniowy. Wszystkie te bilety przeznaczone są do kasowania i stanowią bilety na okaziciela.


Bilety okresowe - imienne podzielono na cztery grupy:
1) ważne wyłącznie w obrębie Jaworzna (w symbolu biletu występuje litera "J")
2) ważne wyłącznie w obrębie strefy B bądź strefy C - zgodnie z deklaracją pasażera (w symbolu biletu występuje cyfra "1")
3) ważne w obrębie Jaworzna oraz strefy B lub C - zgodnie z deklaracją pasażera (w symbolu biletu występuje cyfra "2")
4) ważne w całej sieci PKM Jaworzno (w symbolu biletu występuje cyfra "3").

W każdej z tych grup odnajdziemy bilet tygodniowy, oznaczony literą "T", bilet miesięczny oznaczony literą "S" oraz kwartalny, oznaczony literami "Sk". W pierwszej, trzeciej i czwartej grupie zakupimy też miesięczny bilet trasowany - ważny na danym odcinku trasy, na wskazanej na bilecie linii oraz liniach pokrywających się. Wypada nadmienić, iż bilety miesięczne nie obowiązują jak dotychczas od momentu zakupu do ostatniego dnia miesiąca. Obecnie podróżny nabywający bilet ważny od 14 grudnia, będzie mógł podróżować z nim do połowy stycznia przyszłego roku, co z pewnością będzie dużym udogodnieniem, zwłaszcza w okresie urlopowym. Analogiczne regulacje dotyczą biletów tygodniowych i kwartalnych. Wszystkie te bilety wymagają czytelnego wypełnienia w sposób trwały przed rozpoczęciem podróży, gdyż pasażer podróżujący z biletem niewypełnionym (imię, nazwisko, adres), bez oznaczonej strefy, bądź numeru linii (dotyczy biletów trasowanych) jest traktowany jak pasażer bez biletu i jako taki podlega nałożeniu opłaty dodatkowej. W tych przypadkach opłata ta nie ulegnie anulowaniu, nawet w razie okazania później w siedzibie przewoźnika bądź firmy kontrolerskiej prawidłowo wypełnionego biletu.

Skoro już mowa o opłatach dodatkowych - te również uległy zmianie z miesiącem grudniem. Staniała i to o połowę opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej - obecnie wynosi ona 10,00zł. Za przejazd bez ważnego biletu zapłacimy już znacznie więcej, bo 110,00zł, nadto opłaty tej doliczone będzie przewoźne. Taniej, bo 67,00zł wyniesie to w przypadku uregulowania należności do 7 dni od daty przejazdu (również z doliczoną opłatą za przejazd). Tradycyjnie, najbardziej gapowiczowi opłaca się wnieść opłatę bezpośrednio u kontrolera - zapłaci on tylko 50,00zł, czyli o 10,00zł więcej niż do tej pory. W przypadku, gdy pasażer bez ważnego biletu odmówi uiszczenia opłaty gotówką oraz okazania wiarygodnego dokumentu tożsamości, kontroler działając w myśl Art. 33a Ustawy "Prawo przewozowe" może zwrócić się o pomoc w ustaleniu danych personalnych do funkcjonariuszy policji lub straży miejskiej. W skrajnych przypadkach może to oznaczać zmianę trasy autobusu pod najbliższą jednostkę policji. Od 1 grudnia taka przejażdżka może stać się dla gapowicza brzemienna w skutkach - za spowodowanie zakłóceń w realizacji rozkładu jazdy, oprócz normalnej opłaty dodatkowej, zostanie on obciążony specjalną opłatą podjazdową wynoszącą 330,00zł.

Dla studentów korzystających z komunikacji PKM istotną będzie zmiana, polegająca na zniesieniu zapisu o ograniczeniu wiekowym do 26 lat życia osób korzystających z ulg studenckich. Zapis ten pozostawał w sprzeczności z Ustawą o szkolnictwie wyższym, został więc zmieniony i w chwili obecnej studenci bez względu na wiek mogą podróżować autobusami PKM Jaworzno za połowę ceny.

Wpędzonym niniejszą notatką w wir zmian, pozostaje oczekiwać rewolucji u pozostałych organizatorów komunikacji na Górnym Śląsku. Tradycyjnie pełną informację o taryfach, uprawnieniach do ulg i obowiązujących biletach znaleźć można na stronach internetowych poszczególnych organizatorów, tymczasem lada dzień pasażerów czeka pierwsza od paru lat podwyżka cen biletów KZK GOP - trochę szkoda, że nie w parze ze zmianą Taryfy...

A. Kwaśniak
Wzory biletów: © KZK GOP & PKM Jaworzno

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!