Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Chorzów: "Nie" dla tramwaju 12 na Euro 2012

03.12.2008

Tagi: likwidacja, KZK GOP, Tramwaje Śląskie, komentarz – Dodał: Jakub Jackiewicz

Wymuszona przez władze Chorzowa decyzja o likwidacji linii 12 wygra bez wątpienia plebiscyt na największą w dotychczasowej historii kompromitację KZK GOP. W sylwestrową noc 2008 roku do historii ma przejść linia tramwajowa będąca popularnym i najszybszym połączeniem komunikacyjnym Chorzowa i Siemianowic, a przy tym obsługująca zaplecze Stadionu Śląskiego, który aspiruje do roli jednej z aren Euro 2012.


Gdy media w całym kraju zachodzą w głowę, dlaczego Ślązacy strzelają sobie fatalnego „samobója”, prezydent Chorzowa odpowiada z rozbrajającą szczerością: „puści się dwa dodatkowe autobusy i problem jak gdyby z głowy”. Tragifarsa ta ma miejsce w dniach, kiedy Chorzów – miasto, w którym nomen omen zbudowano większość tramwajów jeżdżących dzisiaj w Polsce – powinien w blasku noworocznych sztucznych ogni świętować jubileusz 110-lecia elektrycznej komunikacji tramwajowej, a jego ojcowie uroczyście otwierać nowe przystanki przy powstających wzdłuż trasy „dwunastki” nowych osiedlach mieszkaniowych...


Jak KZK GOP na wstecznym biegu wjechał w XXI wiek

Niektórzy śląscy politycy często przypominają opinii publicznej, że komunikacja tramwajowa jest prawie dwa razy droższa w utrzymaniu od autobusowej. Zapewne z czystej niewiedzy przemilczają przy tym, że przychody z linii tramwajowej są dwukrotnie większe niż z linii autobusowej, zużycie energii przypadające na pojazd w ruchu niemal dwukrotnie niższe, a przy tym nie istnieje problem miejscowej emisji spalin. Koszt jednostkowy przewiezienia pasażera tramwajem jest tym samym z reguły niższy niż autobusem, w polskich miastach średnio o 10-30%, i to jeszcze przed rachunkiem kosztów zewnętrznych, czyli takich, które wynikają z negatywnego wpływu pojazdów na otoczenie. Dzięki temu na komunikacji tramwajowej miasta zyskują i nie boją się w nią inwestować, wiedząc że efektywny transport przyczyni się to do ich rozwoju. We wszystkich aglomeracjach Polski w ostatnim czasie systemy tramwajowe rozwijały się, budowano nowe trasy i remontowano istniejące. Z jednym jedynym wyjątkiem.

Podstawą polityki KZK GOP nie było bowiem, jak dotychczas, dążenie do wzrostu liczby pasażerów i zwiększenia tym samym przychodów, lecz ograniczanie kosztów ruchu. Zapomniano, że warunkiem niezbędnym do tego, by komunikacja miejska była atrakcyjną alternatywą dla samochodu, jest jej wysoka jakość. Nie zoptymalizowano siatki połączeń tak, by system szynowy nie był dublowany liniami autobusowymi, nie stworzono atrakcyjnych punktów przesiadkowych i nie zintegrowano rozkładów jazdy. Regularnie za to podnoszono ceny biletów, nie zważając na fakt, że podwyżki skutkowały spadkiem liczby pasażerów, a wpływy nie wzrastały. Wzrastało za to zatłoczenie dróg samochodami, a w konsekwencji coraz mniej efektywnie pracowały zatrzymywane w korkach autobusy.

Działalności tej towarzyszył postępujący demontaż systemu tramwajowego górnośląskiej aglomeracji, który stanowił na przestrzeni XX wieku ostoję lokalnego transportu, przewożąc ponad 50% jego pasażerów. Od 2000 roku KZK GOP dyktuje sposób obsługi linii komunikacyjnych i opłaca ich funkcjonowanie. Finansowanie ruchu tramwajów, które wcześniej pracowały na własny rachunek wspomagane państwową dotacją, zależy obecnie niemal niepodzielnie od łaski lub niełaski władz związku.
Dla przedsiębiorstwa transportowego oczywistym jest, że aby zmniejszyć jednostkowe koszty, trzeba zwiększać skalę przewozów. Zjawisko to szczególnie zaznacza się w szynowej trakcji elektrycznej, gdzie tylko 30% kosztu pracy przewozowej wynika z prowadzenia ruchu liniowego. Resztę stanowi narzut stałych kosztów administracyjnych, prowadzenia gospodarki remontowej i utrzymania infrastruktury. Ograniczenie pracy przewozowej powoduje, że koszty stałe muszą rozłożyć się na mniejszej liczbie tramwajów w ruchu, a ich jednostkowa eksploatacja staje się coraz droższa.

Niestety, wbrew tej logice w latach 2000–2006 KZK GOP ograniczył pracę przewozową śląskich tramwajów aż o 26%. Dokonano tego redukując długość pociągów, zatem zatrudnienie motorniczych musiało pozostać na stałym poziomie. Pasażerowie „składów” musieli upchnąć się w „solówkach” lub poszukać innego środka transportu. Państwowe przedsiębiorstwo tramwajowe pokornie przyjęło rolę „chłopca do bicia” i próbowało oszczędzać na utrzymaniu wagonów i infrastruktury. Utrata kontroli nad gospodarką taborem groziła nawet bankructwem firmy na wiosnę 2006 roku. Tramwaje Śląskie zdołały podjąć plan naprawczy. W rok później KZK GOP został właścicielem tramwajowej spółki, a prezydenci największych śląskich miast, będący zarazem członkami zarządu KZK GOP, zasiedli w jej radzie nadzorczej.

Tym bardziej niezrozumiałe są dziś zapowiedzi likwidacji kolejnych linii tramwajowych. Logicznym jest, że wszystkie gminy związku powinny wspólnie zadbać o efektywne wykorzystanie leżącej na ich terenie infrastruktury szynowej. Jeśli zmniejszona zostanie praca przewozowa, pogorszy się globalna konkurencyjność komunikacji tramwajowej, wymuszając dalszy wzrost kosztu jednostkowego prowadzenia ruchu. Spójna, choć niedostatecznie rozwinięta sieć utracić ma ważne równoleżnikowe połączenie, mające duże perspektywy rozwoju. Tym samym do likwidacji linii 12, na której ma podobno zyskać Chorzów, będą musiały dopłacić pozostałe gminy KZK GOP. Postawa władz Chorzowa przypomina wręcz zachowanie cwanych, lecz krótkowzrocznych mieszkańców domku w zabudowie szeregowej, którzy chcąc ograniczyć opłaty za wywóz śmieci wyrzucają je nocą za płot do sąsiada. Marna to strategia, bo jeśli w Tramwajach dojdzie do zwolnień, byli pracownicy przyjdą po zasiłki prosto do chorzowskiego ratusza.

Garść informacji o efektywności linii komunikacyjnych KZK GOP, ze szczególnym uwzględnieniem „dwunastki”

W 2007 roku tramwaje w obszarze KZK GOP przewiozły 33% pasażerów, wykonując 20% ogółu zlecanej przewoźnikom pracy przewozowej. Wyraźnie potwierdza to tezę, że linie tramwajowe mają ponadprzeciętną przychodowość, którą szacować można na podstawie liczby przewożonych pasażerów. Należy podkreślić, że tak wyliczone przychody z funkcjonowania każdej linii tramwajowej pokrywały z mniejszym lub większym naddatkiem koszty zmienne jej utrzymania, nie ma zatem bezwzględnych podstaw ekonomicznych do zamykania którejś z nich, a system od półwiecza prosi się o budowę kilku krótkich połączeń, które pozwoliłyby na optymalne wykorzystanie możliwości przewozowych istniejących tras i ograniczenie gminnych dotacji.
Na ponad 300 tras komunikacyjnych aglomeracji w rankingu popularności niepodzielnie królowały w ubiegłym roku linie tramwajowe, zajmując 10 pierwszych miejsc. Tramwaje przewoziły średnio 6,92, a autobusy średnio 3,75 pasażera na kilometr. Nawet najsłabsze linie tramwajowe zmieściły się w „pierwszej setce”. W rankingu efektywności wyrażonej średnim kosztem przejazdu pasażera linie autobusowe i tramwajowe były już „przemieszane”. Koszt ten w KZK GOP był zgodnie z krajowymi trendami niższy w komunikacji tramwajowej (0,94 zł) względem autobusowej (0,98 zł). Mowa tu o rachunku z najbardziej niekorzystnego dla komunikacji szynowej punktu widzenia – bez uwzględnienia kosztów infrastruktury drogowo-przystankowej, dotacji miejskich w postaci podnoszenia kapitału zakładowego spółek autobusowych, bez kosztów emisji zanieczyszczeń – faktyczny koszt przejazdu autobusem z punktu widzenia społeczności lokalnej można szacować na ponad 1,30 zł. Jeśli pomimo tych faktów zarząd KZK GOP usiłuje oszczędzić na zastępowaniu linii tramwajowych autobusami, zachowuje się jak ów stryjek, co zamienił siekierkę na kijek.

Przyjrzyjmy się bliżej skazanej na likwidację linii tramwajowej 12. W rankingu nie błyszczała, chociaż do „strefy spadkowej” było jej daleko. Koszt bezpośredni uruchomienia jednego kursu z Siemianowic do Chorzowa przez Tramwaje Śląskie można szacować na ok. 12 zł, KZK GOP zaś płacił za taki kurs ok. 40 zł. Wyraźnie widać na tym przykładzie, że jedynie 30% kosztu pracy tramwaju powiązane jest bezpośrednio z ruchem pojazdu. Z jednego kursu korzystało średnio 28 pasażerów. To niewiele, ale czy na pewno za mało, by opłacało się taką linię utrzymywać?

Gdyby tylko każdy pasażer tramwaju 12 w 2007 roku wrzucał motorniczemu do kapelusza 1,50 zł, a motorniczy oddawał zebrane pieniądze (28x1,50zł=42 zł) do KZK GOP, miasta nie musiałyby dopłacać ani grosza do funkcjonowania tej linii, a przynosiłaby ona organizatorowi stały zysk w wysokości 5%. Niejeden prywatny przedsiębiorca nie wzgardziłby takim interesem, a to przecież zdaniem KZK GOP „najsłabsza” linia tramwajowa aglomeracji.


Załóżmy jednak, że było dużo, dużo gorzej. Gdyby każdy pasażer płacił za przejazd tylko 50 groszy, pokryte byłyby już z naddatkiem koszty zmienne funkcjonowania linii, czyli przedsiębiorca – właściciel firmy – nie miałby bezpośredniego powodu do jej zamknięcia, gdyż zamknięcie oznacza wyzerowanie tych przychodów, a koszty stałe trzeba przerzucić na inne linie zmniejszając ich rentowność. O tym ile dokładnie statystyczny pasażer „dwunastki” płacił za przejazd, nigdy się nie dowiemy, bo takimi informacjami KZK GOP nie dysponuje. Możemy jednak przyjąć, że nie było to mniej niż 50-60 groszy. Jeśli byłoby inaczej, należałoby zadać pytanie, gdzie wędrowały pieniądze z biletów kupowanych przez pasażerów, bo z pewnością nie do kasy związku.

Nasze drogie autobusy

Pasażerów „dwunastki” mogłoby być więcej, gdyby nie linie autobusowe 663, 664, 665, które KZK GOP powołał do życia w latach 90-tych XX wieku. Zamiast uzupełniać ofertę linii tramwajowej, leciwe wehikuły wlokły się odtąd wzdłuż wydzielonego torowiska przejmując znaczną część jej dawnych pasażerów. Gdyby wytrasować te linie inaczej i zsynchronizować ich rozkład jazdy z tramwajem, można było podnieść znacząco wykorzystanie zarówno tramwaju, jak i autobusów. Wołający o pomstę do nieba był jednak stan techniczny kopcących ikarusów, które miały w zwyczaju psuć się dość regularnie na chorzowskim „Krajcoku”, gdzie blokowały przy tym przejazd tramwaju. Przypadkowo, oczywiście.


Układ linii autobusowych KZK GOP z biegiem lat nabrał wyglądu wybornego spaghetti, czego dobrym przykładem są wspomniane trasy dublujące „dwunastkę”. Niepotrzebnie wydłuża to czas podróży pasażerów i stwarza pozory znacznego wykorzystania pojazdów, które nie ma przełożenia na przychody z biletów. Zatłoczony autobus jest w obszarze GOP często mniej efektywny od tramwaju wiozącego kilkanaście osób. Przykładowo, koszt przewiezienia pasażera linią autobusową 850 z Bytomia do Gliwic, której sensu istnienia bronił zaciekle prezes KZK GOP w potyczce z marszałkiem opłacającym deficytowy pociąg kursujący na równoległej trasie, jest zdecydowanie wyższy niż koszt przewiezienia pasażera tramwajem linii 12. Cóż z tego, że autobus ma setkę ludzi na pokładzie, skoro każdy z nich przemierza aż dwadzieścia kilometrów, podczas gdy w tramwaju wszyscy pasażerowie wymieniają się co dwa kilometry? Linii autobusowych, gdzie przewiezienie pasażera było droższe niż w „dwunastce”, KZK GOP finansował w roku 2007 około 80. To właśnie one wypełniają „strefę spadkową” rankingu efektywności – i nic nie zapowiada, by któreś z nich KZK GOP chciał likwidować w poszukiwaniu oszczędności.

Zawrócenie z drogi na manowce, którą konsekwentnie podąża KZK GOP próbując zastąpić wydajną komunikację szynową pozornie tańszymi autobusami, wymaga poważnej zmiany podejścia do realizowanej w obszarze aglomeracji polityki transportowej. Nie pomogą kolejne wydumane strategie i opracowania renomowanych firm konsultingowych, gdy brak jest metodycznej pracy od podstaw. Za weryfikację siatki połączeń, synchronizację rozkładów jazdy i stworzenie węzłów przesiadkowych trzeba zabrać się z odpowiednią wiedzą i przygotowaniem, wówczas okazać się może, że zaczną odnajdywać się pieniądze, których tak brakuje po stronie przychodów KZK GOP.

Entuzjazm chorzowskich włodarzy do nietypowego rozwiązywania problemów komunikacyjnych zapewne docenią wyborcy, gdy przyjdzie pora rozliczenia zarządu miasta z czteroletniego dorobku. Dla wielu z nich linia tramwajowa to przecież nie tylko efektywny środek transportu miejskiego, ale też niezbywalny element własnej małej ojczyzny, który służył od dziecka ich dziadkom, ojcom, a w przyszłości powinien służyć ich dzieciom. W wigilijny wieczór włodarzom miasta zadedykować mogą utwór zespołu Universe, wraz ze szczerymi życzeniami daru zrozumienia jego treści:

Choć chciałbym mieć więcej niż mam
Choć żal mi, że drwią z nas gdzieś tam
To widząc z „dwunastki”
Mój Krajcok, mój dom
Mam pewność - nie ruszę się stąd!

Być może prezydent znajdzie jeszcze czas, by w domowym cieple i świątecznej atmosferze raz jeszcze dobrze przemyśleć podjętą wcześniej kontrowersyjną decyzję?


J. Halor
(fot. J. Halor, J. Jackiewicz, K. Bojda, M. Bul)

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

Daro85 napisał(a):

Bardzo ładny artykuł ;). Ja się jednak tak zastanawiam ile kosztowałoby przebudowanie układu torowego na Rynku w Chorzowie, żeby umożliwic jazdę 12 do Batorego? Myślę, ze w kliku mln udałoby się zmieścić, a zwrot kasy, wynikający np. z ograniczenia np. 74 i 974 myślę że po 2 latach spowodowałby zwrócenie się takiej inwestycji. Ale przecież po co i na co robic cokolwiek, zamykać likwidować lepiej...

03.12 12:06:34

Gerhard napisał(a):

Gratuluję "obiektywności" w pisaniu artykułu.

03.12 14:00:24

memphis napisał(a):

Co jest wg Ciebie nieobiektywnego w tym artykule?

03.12 14:07:29

Ahorcado napisał(a):

Proponuję przyznać Chorzowowi tytuł wiochy 2008 roku, a Koplowi honorowy tytuł Sołtysa roku.

03.12 15:08:33

KUBER napisał(a):

GERHARD, to przedstaw kontrargumenty.

03.12 15:24:07

ostrzegamy! napisał(a):

@Gerhard: No niestety, pani Alodio. My kierujemy się dobrem pasażerów i środowiska, a wy dobrem własnych kieszeni, i tak nie możemy się wzajemnie zrozumieć. Jednak bądźcie ostrożni tam w kzkgop i nie róbcie nic pochopnie, bo nas jest tylu, że możemy zablokować wyjazdy ze wszystkich zajezdni autobusowych na usługach kzkgop i mzkp, a jeśli trzeba to i pkm tychy i pkm jaworzno.

03.12 15:31:41

PKM b napisał(a):

Te dwa ostatnie zdjęci to Łagiewniki. Dobry artykuł.

03.12 15:41:55

suchy napisał(a):

@daro85 - Ile? Kilka mln za wbudowanie w jezdnię kilkudziesięciu metrów toru? Przecież od Hutników jest łącznik aż do skrzyżowania, a od strony Bytomia też jest łącznik w prawo, prowadzący do Rynku, wystarczy tylko między tymi łącznikami poprowadzić kawałek toru o długości = szerokości skrzyżowania, a od strony Bytomia tuż przed skrzyżowaniem wbudować zwrotnicę, tak jak to jest na linii 9, że tramwaj zmienia tor z prawego na lewy, i jadąc od Batorego przez Rynek tramwaj podjeżdżałby do skrzyżowania, zmieniał tor na lewy i wjeżdżał na ten już istniejący łącznik... A potem jeszcze tylko dobudować kilka metrów toru, tak żeby jadąc od Rynku tym łącznikiem dało się wjechać na przystanek na Hutników...
Więc wątpię żeby kilkadziesiąt metrów torów i 2 zwrotnice kosztowały kilka milionów, skoro kilometr podwójnego torowiska na Gliwickiej kosztował 10mln...
W dodatku nikt nie każe przecież tego toru kłaść w najnowszej technologii z wyciszeniem i całą tą geowłókniną, wystarczyłoby zwykłe torowisko zabudowane w jezdnię zrobić... A potem tylko dokupić kilka wagonów np z Krakowa żeby było czym obsługiwać, bo obecne 4 wagony pewnie by nie starczyły na trasę z Siemców do Batorego... Takie jest moje zdanie i się dziwię czemu te matoły z KZK i UM Chorzów nie umieją też na to wpaść...

03.12 16:03:36

adik napisał(a):

@ostrzegamy! trochę przesadził, ale w sumie dobra myśl, możemy w ten sposób wyrazić swoje zdanie jeśli argumenty do nikogo nie trafiają...

03.12 16:21:23

Gumiś napisał(a):

Może jakaś mała zrzutka na psychiatre dla leśnych dziadów z kzk gop i nieudolnych prezydentów ?
kzk gop - ostatni bastion komuny na ŚLĄSKU

03.12 16:22:10

Zadowolony napisał(a):

No i po trzęsących się "tramwajach". To nie były moim zdaniem tramwaje tylko gwóźdź do trumny. Sądzę że każdy bus jest lepszy od "bany".

03.12 16:32:54

adam86 napisał(a):

@daro85: a co to w ogóle za jakiś pomysł z ograniczaniem 74/974. Te linie mają raptem 2 przystanki wspólne z 12. Nie popadajmy w jakąś paranoję.

03.12 16:48:58

adam86 napisał(a):

"Gdyby tylko każdy pasażer tramwaju 12 w 2007 roku wrzucał motorniczemu do kapelusza 1,50 zł, a motorniczy oddawał zebrane pieniądze (28x1,50zł=42 zł) do KZK GOP, miasta nie musiałyby dopłacać ani grosza do funkcjonowania tej linii, a Co to za durne wyliczenie? Jakaś podstawa tego?

03.12 17:01:27

memphis napisał(a):

40 zł = koszt jednego kursu, 42 zł = hipotetyczny (bo to tylko przykład jest, nie biznesplan) przychód.

03.12 17:13:39

MARIANO napisał(a):

Bardzo dobry artykuł. Mam nadzieję, że ktoś z KZK GOP i UM w Chorzowie to przeczyta i pójdzie po rozum do głowy. Jedno jest pewne, trzeba prześwietlić ten KZK GOP i UM w Chorzowie i pozbyć się tych, którzy działają na szkodę społeczeństwa! Są w społeczeństwie ludzie, którzy rozumieją nasze potrzeby i to im powinno dać się szansę na działanie w strukturach władzy. Matołom - mówimy stanowcze NIE!!!

03.12 17:17:19

Buscoholic napisał(a):

Przypominają mi się najpiękniejsze chwile młodości, gdy patrzę na "stodwójkę" płynącą na linii 12. Bardzo ładne zdjęcie.

03.12 17:17:40

Buscoholic napisał(a):

@suchy: dobrze piszesz, Rynek jest polem gotowym do organizacji ruchu tramwajowego na prostopadłym przecięciu nitek Bytom - Katowice. Do zwrotnic i torów dolicz jeszcze koszt reorganizacji świateł na skrzyżowaniu. I tak cała inwestycja nie powinna iść w miliony złotych.

03.12 17:26:27

Arcziv napisał(a):

Z tego co ja wiem to linia 664 jeździ dłużej niż od lat 90 - tych czy się mylę?

03.12 17:36:11

Daro85 napisał(a):

@adam86: jaką paranoję? I jakie 2 przystanki? W wypadku wydłużenia 12, bo to mam na myśli (na Batory) i nawet przyjmując, że kursowałaby co 28 minut, to naprawdę nie ma sensu, żeby 74 czy 974 kursowało na całej trasie w takiej częstotliwości jak obecnie. Możnaby je przynajmniej częściowo zastąpić tramwajem.

03.12 17:49:18

Gerhard napisał(a):

Nie wiem czemu, ale postrzegacie mnie jako notorycznego sympatyka PKM Sosnowiec i komunikacji autobusowej a ogromnego ignoranta kom. tramwajowej. A tak nie jest. Może powiecie, że pierwszy akapit z podtytułem "nasze drogie autobusy" jest bardzo obiektywny. Autor nawet nie próbuje obiektywnie ocenić sytuacji - wspomina jedynie o "leciwych wehikułach" (podczas gdy dla kontrastu tramwaje kursujące na linii 12 z pewnością nie są "leciwe") oraz "stanie technicznym kopcących ikarusów, które miały w zwyczaju psuć się dość regularnie na chorzowskim <Krajcoku>, gdzie blokowały przy tym przejazd tramwaju." Skoro autor twierdzi, że autobusy psuły się "dość regularnie", to może przedstawi nam jakąś statystykę potwierdzającą jego opinię. Bo w przeciwnym razie można uznać powyższe zdanie za wyssane z palca.
Dalszą dyskusję proponuję przenieść na forum, bo komentarze nie służą do udowadniania swoich racji.

03.12 17:53:36

pasażer km napisał(a):

Przecież KZK "optymalizuje km w trosce o pasażera".Kopel chyba myśli,że jak uwali T12,to pasażerowie grzecznie się przesiądą na "dwa dodatkowe autobusy"? no to się myli,pasażerowie nie są delikatnie mówiąc idiotami,a i Koplowi nikt nie gwarantuje chętnych na te autobusy i może się okazać,że po "śmierci"(obym się mylił) dwunastki zatramwaje będą wozić powietrze,ew.owady(muchy).

03.12 17:54:53

memphis napisał(a):

@Gerhard: a Twoim zdaniem jaka jest "obiektywna ocena sytuacji? Autobusy na tej trasie nie są ani trochę bardziej niezawodne, czy komfortowe niż tramwaj.

@Arcziv: samo 664 jeździ dłużej, ale na trasie dublującej 12-tkę jeździ od połowy lat 90-tych.

03.12 18:07:01

Gerhard napisał(a):

Jeżeli oba środki transportu są na danym odcinku równie niezawodne i komfortowe to nie trzeba negatywnie oceniać jeden środek transport, podczas gdy o drugim złego słowa nie usłyszymy.

03.12 18:43:58

KZKGaPowicz napisał(a):

Moim zdaniem KMTM Chorzów Batory powinien złożyć do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta Chorzowa i być może KZK GOP; chodzi mi tutaj o nieprawidłowe działanie prowadzące do strat w spółce "Tramwaje Śląskie S.A.". Aha! Jeszcze jedno. Skoro Polska należy do UE, to w takim razie Komisja Europejska powinna ukarać Polskę (a raczej Górny Śląsk) sporą kwotą pieniędzy za działanie na niekorzyść środowiska tak, aby likwidacja danej linii tramwajowej była nieopłacalna.

03.12 19:22:47

TomekCh napisał(a):

Mi jest może łatwo mówić, bo sobie z zewnątrz patrzę na Śląsk i Zagłębie (pozdrawiam!), ale powiem tak: szczerze mówiąc, myślałem, że się opamiętają i likwidacje 8 i 25 to będą już ostatnie. A teraz widać, że Wasze regiony się sypią. I nie da się wszystkiego zwalić na KZK GOP. Miasta są również chore...

03.12 20:24:41

suchy napisał(a):

@buscoholic - koszt reorganizacji świateł? A ile to by miało kosztować? Dorzucić do obecnej sygnalizacji dwa światła dla tramwaju - jedno od strony Hutników do wjazdu na skrzyżowanie i jedno od strony Bytomia do skrętu w lewo, do tego dać skrzynki albo sygnalizację dla jednotoru... Toż to napewno nie kosztuje milionów, może z kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy...
A co do reorganizacji w kwestii przestrojenia świateł - jeśli o to ci chodzi to już wogóle, co to miałyby być za koszty? Że jakiś koleś przyjedzie z laptopem do skrzynki sterującej i trochę pozmienia ustawienia w cyklu świateł? To przecież należy do ich obowiązków jako okresowa kontrola systemu i ewentualne dostosowywanie do zmieniających się warunków drogowych - tak jak np na Sokolskiej - dopóki tunel był nieotwarty, to jadąc od strony Chorzowa światła zawsze się świeciły ok minuty, teraz jak wszystko ciśnie przez tunel, to przez Sokolską takie tabuny puszek już nie jadą i światła się góra 30 sekund.

03.12 21:18:06

ff napisał(a):

Niestety w KZK GOP nic się nie zmieni nigdy. Łasi na diety nieznający się na rzeczy prezydenci nadal będą decydować według własnego widzimisię i podejmować logiczne i nieracjonalne decyzje. Przewozy będa ustawiane pod PKMy i prywatnych przewoźników. Kar dla przewoźników za przewinienia nie będzie, wzmożonych kontroli nie będzie, będzie za to picie piwa w pojazdach, kurzenie papierosów w kabinie i menelskie śmierdziele jadące tam i z powrotem, a jakże. Lecz im więcej pasażerów odejdzie tym większe będą cięcia, bo koszty administracyjne (w tym diety, premie) będą na stałym poziomie, a pewnie jeszcze na podstawie jakiegoś wskaźnika będą korygowane in plus. Ponieważ nie mam zamiaru finansować dłużej ludzi pokroju Kopli, Zagozdów czy PKMów w przyszłym roku zamieniam definitywnie "bus na wóz". Zdaję sobię sprawę, że jak więcej pasażerów tak zrobi, to będa zwijane koleje linie tramwajowe, bo przeciez zmaleją przychody, ale dla psychicznego komfortu nie zamierzam już ani złotówki dostarczać BEZPOŚREDNIO do kasy tych totalnych indolentów, bo tak to trzeba nazwać.

03.12 21:30:49

Seiphel napisał(a):

Najlepszy jest fragment o spaghetti :D
I bardzo dobry, rzeczowy artykuł, tak oprócz tego. A dramatyczne zdjęcia torów na 8 i 25 rzeczywiście mogą skłaniać w jakiś sposób do przemyśleń. Ale tylko humanistów :P

03.12 22:36:05

KZKGOP napisał(a):

Po co nam tramwaje, PKM-y? Przecież one nie mogą płacić ła&#8230;k. Dlatego najlepsi są &#8222;przewoźnicy&#8221; typu Henzago, Konsorcjum Komunikacyjne Sebzdy, Omnitech i inne dziadostwa. Właściciele w/w firm powinni zajmować się wywożeniem gnoju, a nie wykonywaniem usług przewozowych!

04.12 10:35:19

chamis napisał(a):

Całe to pierońskie KZK-GOP to jedna wielka kompromitacja. Ich hasło przewodnie powinno brzmieć: Twoje serce przypomina: piechotą zdrowiej! (jak z filmu Miś).

04.12 16:24:53

andos napisał(a):

Jeśli koszt jednego kursu tramwaju na linii 12 wynosi 40 zł, to ile wyniósłby koszt jednego kursu autobusu na tej trasie?

04.12 19:56:44

Henryk napisał(a):

Zanim zaczniesz kombinować, ile kosztuje kurs autobusu na tej trasie, przejedź ją tramwajem i zadaj sobie pytanie, czy autobus potrafi ją tak samo obsłużyć - uwzględniając przesiadki, lokalizacje przystanków itd.
Właśnie taki poziom (bez)myślenia zaprezentuje nam KZK GOP, jak i wcześniej w przypadku linii 8 i 25, gdzie pasażerowie tramwaju nie przesiedli się do autobusu, ale do samochodów.

05.12 09:13:57

Ryżaczek napisał(a):

Zastnowiłem się i ja, autobus może to zrobić i w pełni dublować odcinek, dla miasta na pewno super pomysł.

05.12 15:54:55

butthead napisał(a):

Nie może. Na chwilę obecną zastąpienie 12-tki autobusem spowoduje pogorszenie dostępności do komunikacji na tej trasie niemal o połowę. Dodatkowo niektóre przystanki tramwajowe znajdują się w takich miejscach, że bez istotnej przebudowy układu drogowego nie ma możliwości aby zatrzymywał się tam autobus.

05.12 16:50:36

adam86 napisał(a):

@butthead: ale zaraz, zaraz, to jakis autobus ma w ogóle być? Przecież Kopel twierdzi, że to co jest wystarczy.

05.12 20:25:39

Kolagoga napisał(a):

Pewnie pan K..... będzie mieszkał na budowanym osiedlu przy parku i tramwaj by przeszkadzał .Jak nie jemu to kolesiom. Bogacze tramwajami nie jeżdżą.

05.12 22:18:43

wnerwiony pasażer napisał(a):

@ KZKGapowicz dobrze gada! Może zrobić wokół tej likwidacji taką burzę, jaka była w przypadku doliny Rospudy? Tam chodziło o jeden, mały wiadukt, a tu o kilka linii tramwajowych, które KZK chętnie by wycięło. Trzeba by wezwać ekologów, napisać pismo do Komisji Europejskiej, że ekologiczne tramwaje chce się tu zastąpić kopcącymi autobusami, rozdmuchać to w tv itd...

06.12 00:00:34

Crom napisał(a):

Psujące się Ikarusy na Krajcoku - ROTFL roku! Codziennie ze dwa tam blokują ruch tramwajowy, a jak się jakiś nie zepsuje to Sebzda podsyła swojego Kraza i stawia go w poprzek. Prawda taka, że gdzieś od dwóch lat na "dublerach" t12 pojawiają się co najmniej 2 niskie wozy, na ogół jest ich jeszcze więcej, czego tramwaj nie zaoferuje przez najbliższych 20 lat. Niezmienna pozostaje kwestia końcówki w Siemianowicach, gdyby 12 kończyła w ścisłym centrum - tudzież jak to kiedyś proponowałem na forum docierała by do Michałkowic przy niewielkim nakładzie finansowym, byłbym gorącym zwolennikiem Waszej akcji - tak nie widzę sensu istnienia tramwaju dla 2 przystanków których nie obsługują na tej trasie autobusy.

06.12 10:54:57

mark40 napisał(a):

@Crom; Ty nie widzisz sensu...powiedz to wszystkim pasażerom wybierających jednak tramwaj, a jest ich wcale nie mało, możliwe ze nawet więcej niż w autobusach poszczególnych linii 6XX. Powiedz to też pasażerom tych autobusów, którym komfort podróży po likwidacji sie znacznie pogorszy http://i210.photobucket.com...

06.12 16:44:08

adam86 napisał(a):

@Crom: 12 powinna jechac właśnie do Michałkowic, tylko że koszty tego przedsięwzięcia są ogromne. A co do 663, to zdaje się, że PUP ostatnio nieco podupadł, że się tak wyrażę. Dalece nie tylko tabor jest wyznacznikiem jakiejkolwiek jakości, a przede wszystkim dostępność, częstotliwość i niezawodność. Śmiem twierdzić, że to ostatnie u Sebzdy i w TŚ jest na podobnym poziomie.

06.12 16:58:16

adam86 napisał(a):

@reksio: ta fotka jest na poziomie Faktu...

06.12 17:00:18

Gojira napisał(a):

@adam86: czy możesz zdefiniować jak wygląda fotka na poziomie Faktu?

06.12 17:26:33

elo napisał(a):

No tu idzie się zgodzić z adamem86, co mi po hipersuperniskopodłogowym autobusie skoro będzie jeździł raz na ruski rok, z rzadko z ostatnim kursem po 22, bez przesiadki na cokolwiek do Katowic na Alfredzie, okrężną trasą - dziękuje, postoję. Na Placu Skargi w oczekiwaniu na autobus do centrum Siemianowic.

06.12 18:09:32

mark40 napisał(a):

@adam86; i co z tego, fota znaleziona w necie żeby nie było na mnie ;-)

06.12 18:33:56

NKWD napisał(a):

Czy ta marna prezydencina CHORZOWA długo jeszcze będzie rządziła??? Ten gostek dba nie o miasto i ludzi ale o własną kieszeń!
RAZEM Z KZK TO JEDNA WIELKA BANDA A RACZEJ OSTOJA TYCH CO KIEDYŚ RZĄDZILI!!!STARYCH KOMUCHÓW!!!!!!!!!

07.12 10:47:37

adam86 napisał(a):

@NKWD: tak, tak, na dodatek jeszcze żydów, masonów i cyklistów...

07.12 14:42:30

Jan napisał(a):

@Crom, @Gerhard - blokowanie tramwaju przez zepsuty autobus 663 itp. w Chorzowie Starym nie jest wymysłem autora. Ze 2-3 razy miałem z czymś takim do czynienia, a jeżdżę tamtędy sporadycznie.
Zresztą jest nawet fotka załączona w artykule przy tym akapicie, więc uważajcie na słowa. Fakt, ze te klamoty psują się gdzie popadnie, ale na pewno nie tak, żeby nie dało sie postawic zloma poza torowiskiem.

07.12 15:06:36

Gojira napisał(a):

Stwierdziłem, że nie ma co czekać... jak narazie staram się zainteresować sprawą programy Uwaga i Interwencja (wysłałem e-mail bardzo ogólnie informujący jak wygląda komunikacja w aglomeracji Śląskiej). Apeluję do Was byście również wysłali e-maile, żeby widzieli, że to nie jest moja odosobniona opinia..

07.12 17:34:32

memphis napisał(a):

Chodzi nam o robienie sensacji czy o rzeczywistą poprawę stanu komunikacji miejskiej?

07.12 18:06:12

Gojira napisał(a):

@memphis: oczywiście o poprawę, ale cudotwórcami nie jesteśmy - jak widać dyplomatyczne próby nie pomagają więc trzeba sięgnąć dna i zrobić sensację... Co z tego, że sobie tutaj czy na forum podebatujemy, że lepiej by było gdyby, że wyślemy kilka listów - skoro osoby odpowiedzialne za to mają to BARDZO GŁĘBOKO! Oni po prostu muszą w końcu zrozumieć, że przestaje nam się to podobać i zaczynamy się stawiać.. jak to osiągnąć bez sensacji? Zresztą ten cały list i propagowanie akcji "ratujmy tramwaje" jest również swego rodzaju robieniem sensacji - tyle tylko, że na mniejszą skalę i jak widać jak narazie wszyscy oprócz szarego mieszkańca aglomeracji mają to w głębokim poważaniu. Więc memphis zamiast krytykować napisz swoje pomysły jak w dyplomatyczny sposób zaprowadzić tutaj porządek?

07.12 19:18:52

Gerhard napisał(a):

@Jan: złoma czyli zardzewiałą stopiątkę?

07.12 20:19:37

Kartograf napisał(a):

Panowie i Panie (?)
A może by tak krótki liścik do komitetu wykonwczego UEFA wysmarować? Likwidacja 12-tki, jak sami słusznie zauważacie, działa na niekorzyść obsługi logistycznej ewentualnych (zapasowych) potoków pasażerskich na Euro 2012 Jeżeli Bóg nie zapomiał jeszcze o KM na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim to może trafiłby ów list na właściwe biurko. "Telefon" z UEFA, pewnie szybko pomógł by przyswoić Panu prezydentowi Koplowi argumenty za istnieniem i rozbudową (symboliczną kosztowo) linii 12!!

07.12 23:49:20

pasażer napisał(a):

@adam86:
"@NKWD: tak, tak, na dodatek jeszcze żydów, masonów i cyklistów... "
Żebyś się kiedyś Adamie nie zdziwił...

08.12 09:21:07

123mike123 napisał(a):

w sobotę jechałem T12 całą trasą i postanowiłem poobserwować i policzyć. Wyszło mi,że kurs o 11.47 (czyli moim zdaniem niezbyt popularny jeśli chodzi o zapełnienie) został wykorzystany przez 42 pasażerów.Więc pytam się skąd tak marne wyliczenia,ze "średnio tylko 28 pasażerów" jeździ???? a gdzie kurs poranne i popołudniowe ze znacznie większym obciążeniem?? Może jak już chcą zastępować T12 busem to niech wytną kursy nocne i niech przejmie je 663. Przecież ta linia jedzie przez osiedle Młodzieżowa, Gałeczki aż do dworca w Batorym, gdzie na tym odcinku próżno szukać nocnej komunikacji...

08.12 12:36:34

adam86 napisał(a):

@pasażer: pora się leczyć, ale na nogi bo na głowę to już za późno. Z takimi tekstami won do radyja i tego typu organizacji.

08.12 12:51:41

pasażer napisał(a):

@adam86
To 86 przy nicku to data urodzenia?
Takie wrażenie odniosłem czytając ostatnią wypowiedź, szczególnie owe kulturalne "won".

09.12 20:58:41

żydomasoneria na rowerach napisał(a):

No i zdemaskowaliście nas :/:)

09.12 23:25:31

Gojira napisał(a):

@pasażer: proszę nie odnosić wieku do poziomu kultury. Zakładając, że 86 jest rokiem w którym urodził się Pan Adam to jest on starszy ode mnie o dwa lata co jednak nie oznacza, że jestem osobą o niższym poziomie kultury osobistej. To co reprezentuje swoją osobą "adam86" pozostawia bardzo często wiele do życzenia. Nie mniej uważam, że odnoszenie poziomu kultury do wieku jest nienamiejscu i wysoce niesprawiedliwe... Na przyszłość prosił bym o przemyślenie tego typu wypowiedzi gdyż jak podejrzewam, mogłeś obrazić połowę osób które wypowiadają się na tym portalu.

10.12 01:56:40

pasażer napisał(a):

Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się obrażeni.
Na swoje usprawiedliwienie dodam, że z takim tonem wypowiedzi miałem niestety najczęściej do czynienia w przypadku osób właśnie w tym przedziale wieku. Dość często na tym etapie życia pewne sprawy traktuje się niemal jak życia i śmierci, stąd też niewyważone i również obraźliwe wypowiedzi.
Jest to zarazem główny problem forum, napisałem to już gdzieś wcześniej, właśnie młody wiek uczestników.
Pewne rzeczy w okolicach dwudziestki wydają się niesłychanie ważne, potem się dorasta i naturalną koleją rzeczy zainteresowania zmieniają swoje miejsce w hierarchii spraw ważnych. Z reguły na znacznie niższe. Dlatego też nie wierzę w skuteczność wysuwanych tutaj postulatów, czy w realizację pomysłów, skądinąd bardzo słusznych. Po prostu nie będzie miał kto tego realizować. A przyczyny zapewne będą różne; brak czasu, konieczność podjęcia pracy zupełnie nie związanej z poruszaną tutaj tematyką... czy kupno własnego samochodu.

10.12 12:38:21

adam86 napisał(a):

@pasażer: owe kulturalne won jest odpowiedzią na poziom twojego komentarza. Jeśli ktoś widzi wszędzie spiski, ew. komunistów itp. to na prawdę pora się zastanowić nad sobą.

10.12 14:49:58

JA, ZERO w blilansie KZK GOP napisał(a):

@adam86 - spiski? oczywiście że spiski, i to nie komunistów, Zydow czy masonów, ale naszego rodzimego BETONU, który wypracowaliśmy my, wyborcy. Nasz BETON podejmuje te decyzje w oparciu o własne małe interesiki, nawet nie silą się na publiczną debatę. Pasażer to dla nich dosłownie ZERO, jak wyraźnie, choć między wierszami pokazał autor artykułu. ZERO!

10.12 15:45:25

pasażer napisał(a):

@JA, ZERO w blilansie KZK GOP - oczywiście. Nazywa się to wspólnotą interesów. I tym bardziej jest to smutne, że tych ludzi nieraz znało się osobiście.

@adam86 - pożyjesz, zobaczysz. A zobaczysz min. jak ustawia się przetargi, kto tworzy elitę w Twoim mieście i co można załatwić znajac odpowiednich ludzi i ile w takiej sytuacji znaczą przepisy prawa. Przekonasz się, oby nie na własnej skórze, ile znaczy człowiek za którym nie stoją poważne pieniądze i jak związki zawodowe sprzedają ludzi dla własnych interesów. Jeśli będzie Cię na to stać, poczytasz trochę alternatywnych wiadomości, nie z tych wiodących portali i jeśli będziesz umiał, skojarzysz trochę faktów.
I dopiero wtedy będziesz miał moralne prawo powiedzieć mi "won".

10.12 21:05:15

NKWD napisał(a):

No to co może zajmiecie się pomysłem ratowania 12-tki!!A nie okazywania swoich racji kto co i jaki!? Osobiście mam gdzieś kto rządzi czarny , komuch, kapuś czy agent KGB! Byle by rządził mądrze i dbał o zwykłych ludzi o czym nie można powiedzieć by tak właśnie robił PREZYDENT CHORZOWA i KZK GŁĄB (ostoja tych co rządzili) Więc trzeba ruszyć dupska i coś zrobić bo czas ucieka-zostało 18 dni!!!!

14.12 04:00:43

Gojira napisał(a):

no ja narazie staram się zainteresować tą sprawą media... jeśli chodzi o jakiekolwiek inne działania to sam nic nie wskóram...

14.12 15:09:16

102n napisał(a):

Czy coś jeszcze można zrobić dla 12-ki? Też pisałem listy do mr. K i nic to nie dało;/ Zawsze odpowiedź w postaci żenującego bełkotu. Jak narazie tramwaj jeszcze jeździ a sprawa wyraźnie przycichła;/
Jadąc dziś 12-ka połączyłem pewne fakty,mianowicie jej likwidacja była odwlekana od dawna. Dlaczego tak myślę? Bo w czasie gdy wymieniano tory i płyty na ul. Wolności i Powstańców w Chorzowie(chodzi mi o ostatni remont) na Kościuszki wymieniono tylko płyty zostawiając zużyte torowisko, nie mówiąc o totalnie rozpie....j zwrotnicy przy wjeździe na plac Hutników;/

15.12 22:15:36

Gojira napisał(a):

o dwunastce już się mówiło przy sprawie 8 i 25 :/

16.12 12:43:11

Hanys napisał(a):

Trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego został zlikwidowany ówczesny "WPK", czyli "Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne", a powołany "KZK GOP" (komu na tym zależało?). Dlaczego prezydenci miast są w zarządzie "KZK GOP"?, przecież to ich drugi etat! Tym powinna się zająć prokuratura, albo władze państwa.

22.12 20:03:35

chris napisał(a):

@Hanys przeczytaj sobie odpowiednią ustawę z 8 marca 1990 roku to może nie będziesz wypisywał głupot :/

22.12 20:25:43

BARDZO wdzięczny pasażer napisał(a):

Postanowilem sklecić na szybko stronę podsumowującą ostatnią działalność KZK - http://www.kroimyzawieszamy...

24.12 12:04:20

MANIAC SCAT napisał(a):

EURO na Sląskim nie będzie bo mamy tandetna infrastrukturę komunikacyjna.
Brawo dla Chorzowa!!!!!
Wesołych Świąt.

24.12 18:50:35

slowak99 napisał(a):

@Pasażerze: Świetna strona podsumuwująca plany KZK GOP i w skrócie innych organizatorów. Szkoda, że to my jesteśmy na ostatnim miejscu. Uważam, że ta strona powinna zawisnąć gdzieś na łamach wpk.

25.12 11:04:01

102n@ napisał(a):

KZK GOP- Kompromitujące Zwijanie Komunikacji Górnośląskim Obyczajem Powszechnym.

25.12 22:13:57

A WROCŁAW UMIE!!! napisał(a):

Równolegle do wprowadzania systemu Tramwaj Plus przeprowadzona będzie odpowiednia modyfikacja przebiegów linii tramwaju klasycznego, a także wycofywane będą z obszaru śródmiejskiego funkcjonujące obecnie tam linie autobusowe.

26.12 18:40:04

Daro85 napisał(a):

@a wrocław umie: weź nie truj, Wrocław tak umie, ze już w 1998 roku uchwalili plan jak usprawnić ruch w mieście i do dziś nie zrealizowali żadnego punktu, a korki jeszcze większe. Wrocław umie, ale gadać ;-).

27.12 11:42:05

Gojira napisał(a):

@Daro85: nie zmienia to faktu, że w porównaniu do nas to Wrocław faktycznie umie jak i każde inne miasto w Polsce. Daro to tak jak byś mieszkał w kartonie i zarzucał komuś kto ma mieszkanie, że od lat nie potrafi sobie ścian pomalować... :P

27.12 17:00:38

Gojira napisał(a):

Czy będą gdzies zamieszczone odpowiedzi na te listy akcji "ratujmy tramwaje"?

27.12 19:39:53

boruwa1 napisał(a):

Moze ktos spojrzalby na Budapeszt?
Tam sie dowozi pasazerow co kilka minut a nie wozi jedno dupsko z jednego konca na drugi bo to sie faktycznie nigdzie nie oplaca.

28.12 00:32:20

MANIAC SCAT napisał(a):

Daro85, tak się składa ze od ponad 30 lat korzystam z komunikacji we Wrocławiu i w GOP-ie. Jeżeli uznalibyśmy ze wrocławska komunikacja miejska to Mercedes, to nasza jest Polonezem. A jeśli chodzi o tramwaje to nie ma żadnego porównania, bo w okolicach Katowic ich po prostu nie ma.

28.12 13:35:59

Gojira napisał(a):

Ja zeszłego sylwka spędzałem w Pradze... ZAKOCHAŁEM SIĘ W TAMTEJ KOMUNIKACJI. METRO + ROZBUDOWANA SIEĆ TRAMWAJOWA (nikomu nie przeszkadza, że są np. dwie linie jedna przy drugiej - prawie na każdej ulicy jest torowisko i to IDEALNE) + AUTOBUSY. I wszystko wspaniale funkcjonuje.

28.12 13:57:15

malmar napisał(a):

Ze smutkiem patrzę na upadek komunikacji tramwajowej w GOP-ie.
Brak gospodarza, brak remontów - zarówno taboru czy infrastruktury. No i brak pomysłów (lub "tylko" ich realizacji) na wpisanie starego układu linii tramwajowych w zmieniające się potrzeby pasażerów.
A T12 zapalam [*]
Szkoda!

31.12 08:30:33

zett napisał(a):

wylało się dziecko z kąpielą... 12 jeździła fatalnie, szczególnie w zimie, sczczególnie o 5-6 rano. często zajeżdżało się 12 na Alfred, a 13 albo 14 ruszała... prosiło się, błagało motorniczych, ludzie chcieli się przesiąść.. I nic. A tak spokój i cisza, od jutra.

31.12 18:56:02

anga napisał(a):

Prawda jest taka że tramwaj zginął bo jeździł pod willą rodzinki miłosciwie nam panującego pana prezydenta. Ale cóż tak działa ten kraj... To co, że ekologiczniejsza od starego trupa autobusa? To co, że ludzie jeżdżą do roboty, dzieciaki do szkoły? Najważniejsze, ze komuś HAŁASUJE. A raczej hałasowała. Tyle lat jeździła, wpisała się w krajobraz, uwieczniona zostałam w piosence. Z pozdrowieniem dla pomysłodawców: Szczęśliwego Nowego Roku, bo mi zbyt szczęśliwie nie będzie sie wracać przeładowanym autobusem. Pozwolę sobie powtórzyć za piosenką: "Gdy widzę z 12stki mój Krajcook, mój dom, mam pewność nie ruszę sie stąd"

01.01 23:16:50

jackii napisał(a):

Witam,
czytam ten artykuł i zastanawiam się jak można być tak stronniczym jak Autor?
Zastanawiam się czy bywa chociaż czasem w naszym regionie?
Przecież w przeciwnym wytpadku musiałby zauważyć, iż rzeczywista sytuacja wygląda zupełnie inaczej. KZK GOP hołubi tramwaje kosztem autobusów, co wyraźnie widać w Katowicach, gdzie od długiego czasu zamiast autobusów kursują tramwaje. Tak samo jest z punktami przesiadkowymi, co widać wyraźnie na Zawodziu - przecież rozwiązanie tego punktu jest wręcz modelowe i wyraźnie KZK GOP wydał na to mnóstwo "kasy". Nawet pisząc "regularnie za to podnoszono ceny biletów, nie zważając na fakt, że podwyżki skutkowały spadkiem liczby pasażerów, a wpływy nie wzrastały..." Autor mija się z prawdą. KZK GOP zważa na ten fakt, bodajże w 2002 jako jedyny oficjalny powód podwyżki podano, że "w wyniku ubiegłorocznej podwyżki nastąpił spadek wpływów z biletów o około 8% i aby go zrekompensować trzeba podnieść ceny". Podobnych przykładów stronniczości braku obiektywności można by znaleźć w tym tekście więcej.

04.01 20:07:38

memphis napisał(a):

Gdzie w Katowicach zamiast autobusów kursują tramwaje? Po wzmocnieniach na trasie do Zawodzia nie pozostał już nawet ślad, a część autobusów jeździ z powrotem do centrum.

Co do cen biletów to chyba sam nie zrozumiałeś tego co zacytowałeś. Przecież właśnie chodzi o to, że kolejne podwyżki cen powodują kolejny odpływ pasażerów i spadek wpływów. Więc KZK znów podnosi ceny, co oznacza dalszy spadek wpływów. Poza tym liczba pasażerów maleje z powodu fatalnej oferty. I nie robi się kompletnie nic, żeby ofertę polepszać.

04.01 21:05:14

jackii napisał(a):

@memphis: Prosiłbym przeczytać co napisał Autor. Zarzucił mianowicie KZK GOP, że nie zauważa związku między podnoszeniem cen a spadkiem wpływów. Jak wykazałem jest wręcz przeciwnie - KZK GOP prawidłowo wiąże spadek wpływów z biletów ze wzrostem cen, i w związku z tym jest zmuszony do dodatkowego ich podnoszenia.Przypominam, że KZK GOP jest związkiem komunalnym a nie firmą komercyjną. Od firmy komercyjnej można oczekiwać, że jeśli po podwyżce cen usług zanotuje spadek wpływów do kasy oraz zmniejszenie ilości klientów korzystających z oferowanych usług, to wtedy wróci z cenami do poprzedniego poziomu aby nie ponosić strat. W przypadku KZK GOP wygląda to zupełnie inaczej - straty niejako są wpisane w zakres działania tego organizatora i nie są żadnym powodem do zmiany polityki biletowej. Przypominam również o takim drobnym fakcie jak malejąca liczba pasażerów, co znacznie upraszcza zadania organizatora komunikacji publicznej w naszym regionie. Za jakieś 10 lat będziemy w komfortowej sytuacji, w regionie pozostanie jakieś 5 - 7 linii tramwajowych i około 30. autobusowych. Ja osobiście podziwiam KZK GOP, pamiętam ile zachodu kosztowała ich likwidacja linii 219 do Jaworzna. Naprawdę trzeba się mocno starać by co 2. tygodnie czy nawet miesiąc zmieniać całkowicie rozkład jazdy pilnując przy tym aby na przystankach umieszczać zawsze ten już nieaktualny. Dodatkowo chyba KZK GOP musiał płacić w Jaworznie kary, bo o ile się nie mylę wymagają tam na każdym przystanku rozkładu jazdy nawet od minibusa, a na żadnym nie było nie tylko rozkładu ale nawet informacji o kursowaniu takiego autobusu?

05.01 04:17:41

memphis napisał(a):

W najmniejszym stopniu nie masz racji. To, że KZK jest związkiem komunalnym, a nie przedsiębiorstwem nie powoduje, że nie działają tu zwykłe prawa rynku. I właśnie od KZK można oczekiwać tego, że będzie tak stanowić ceny, aby zwiększać przychody i zwiększać liczbę klientów korzystających z komunikacji. Cóż to za pomysł, że im więcej strat i likwidacji tym lepiej? Drugiej części wypowiedzi (o 219) kompletnie nie rozumiem. Co jest dobrego w tym, że organizator komunikacji ogranicza ofertę?

05.01 11:10:48

Rekin napisał(a):

@memphis - chyba nie wyczułeś, że jackii sobie drwi z KZK GOP, parodiując ich model myślenia - przecież "zarzuca" Autorowi, że ten ma za złe KZK GOP brak dążenia do poprawy wyniku finansowego, podczas gdy to że KZK GOP generuje z każdym rokiem coraz większe straty jest społeczną misją! :-))))))))))))
Trudno chyba oczekiwać, aby jackii był patentowanym idiotą, który coś takiego napisałby na poważnie. Tacy zdarzają się w samorządach, ale chyba nie potrafią pisać.

07.01 10:28:25

Maksiu2005 napisał(a):

Niech mi ktoś odpowie do tramwaju 12 miałem 5 minut a teraz jedynie został autobus i co to za komunikacja zastępcza jak dostać się na przystanek to muszę dojść że 20 minut to przynajmniej przedłuście trasę 663 jak tacy mądrzy jesteście!!!!!!!!!

08.01 00:59:09

Wit napisał(a):

Dojeżdżam do Alfredu codziennie z Łagiewnik. Jak zamknęli 12, mam 50 minut dłuższy dojazd (90 zamiast 40, w tym 15 minut piszo spacer z Bytkowa). Będę od lutego brać auto rodziców, co kosztuje ponad 300 zł na paliwo - ale nie ma sensu stanie i czekanie na autobusy 663, które jadą jak chcą - rano średnio co drugi wypada.

Potrzebny nam Komitet Ochrony Pasażera KZK GOP! KOP KZK GOP! KOP KZK GOP!

09.01 13:02:32

BOGULA8 napisał(a):

CO DO ZASTAPIENIA TRAMWAJU 12 AUTOBUSEM 663 TO CHYBA ZAPOMNIANO O LUDZIACH MIESZKAJACYCH MIEDZY PLACEM ALFREDA A PLACEM SKARGI.TERAZ ABY DOSTAC SIE DO CHORZOWA TO TRZEBA SOBIE ZROBIC 30 MIN.WYCIECZKE PRZEZ OKOLICE SIEMIANOWIC CO TRAMWAJEM PO LINI PROSTEJ ZAJMOWAŁO 20MIN.A CO Z TYMI KTORZY Z PLACU SKARGI JEŻDŻĄ O PRACY PRZECIEŻ TO KATASTROFA NIE MOWIĄC JUŻ O DOJEŻDZIE DO WPKIW.A CO Z OSOBAMI NIEWIDOMYMI KTORE OD LAT PORUSZAŁY SIE TRAMWAJEM 12 TO MA BY TOLERANCJA I SZACUNEK DRUGIEJ OSOBY.A CO DO PREZYDENTA CHORZOWA TO PODOBNO JEGO OSTATNI ROK RZĄDZENIA WIĘ MOŻE TAKIMI DECYZJAMI CHCE ZAŁATWIC COŚ DLA SIEBIE I NIE INTERESUJĄ GO ZWYKLI MIESZKAŃCY.

12.01 09:50:39

TB napisał(a):

Zagospodarowaniem terenów i przetargami przy WPKiW od strony ul Siemianowickiej powinien zając się prokurator! Teraz powstają kolejne działki pod domki dla znajomków Kopla. Nie ma co liczyć na przywrócenie lini tramwajowej. Nie ma już dużej części trakcji i demontowane jest torowisko. Precz z prywatą Kopla!

25.01 11:06:08

anga napisał(a):

Nie przyjechał 663
A tak chłodne mamy dni
Znów pominął mój przystanek
A czekałam cały ranek
Ja wspominam dni stracone
I wagony te czerwone
Które wiozły mnie co dnia
Mój ten tramwaj 12sta ma
Dziś to już tylko wspomnienie
Prądu szum przystanku cienie
Tylko szyny zostały niby trupy
Niech Wam także zmarzną ...

z specjalną dedykacją dla KZK GOP i miłościwie panującego Kopla - mieszkanka Chorzowa Starego

27.01 22:22:05

Marek F. napisał(a):

Cytujac za oficjalną stroną internetoeą miłującego Chorzów Kopla:
"Pierwszą rzeczą, którą należy uczynić, by odnieść sukces, to zakochać się w tym co się robi".(Siostra Mary Laurette)
Tak więc do dzieła Panie Kopel, tak wiele linii tramwajowych jeszcze czeka na Twą miłość i sukces w tym, co się robi!
Wdzięczny mieszkaniec ul. 17 Sierpnia 16

07.03 13:53:44


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!