Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: file(/photo/authors.csv) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/silesiat/domains/wpk.katowice.pl/public_html/nucleus/plugins/NP_PopupImageGD2.php on line 320

Zmiany na liniach w Chrzanowie

04.07.2008

Tagi: rozk?ad jazdy, ZKKM – Doda?: Krzysztof Zio?o

Z dniem 1 lipca 2008 roku zmieni?y si? rozk?ady na liniach 330 i 334, ??cz?ce chrzanowski dworzec autobusowy z pobliskim Osiedlem M?odo?ci.


Chrzanów, p?tla Nowy Szpital
Linia 330 zosta?a wzbogacona o kilka kursów do Nowego Szpitala, co jest do?? ciekawym posuni?ciem ze strony ZK "KM"-u. Pierwszy wariant tej?e linii b?dzie porusza? si? tras? od Dworca Autobusowego, przez ulice Sienn?, Podwale, Szpitaln?, Topolow? do Nowego Szpitala i pó?niej ulicami Podwale, G?owackiego, Pogorsk? na Os. M?odo?ci, sko?czywszy na Dworcu Autobusowym. Drugi wariant b?dzie prowadzi? najpierw na osiedle, a pod koniec trasy skr?ci w ulic? Szpitaln? i skieruje si? do Nowego Szpitala, po czym zako?czy kurs na Dworcu.

Chrzanów, ul. Armii Krajowej
W zamian na linii 334 zosta?y zawieszone wszystkie kursy do Szpitala, oraz znacz?co zredukowano liczb? jej kursów. Wed?ug niepotwierdzonych informacji wynika, ?e linia ta ma zosta? ca?kowicie zlikwidowana do ko?ca wrze?nia bie??cego roku.

Od oko?o dwóch miesi?cy linie 309 i 315 obs?uguj? nowy przystanek zlokalizowany w okolicach trzebi?skiej przychodni przy ulicy Harcerskiej.

Trzebinia, ul. Harcerska
Przystanek ten obs?ugiwany jest tylko w stron? Chrzanowa.

Rozstrzygni?to równie? przetarg na lini? 339. Nie zmieni si? przewo?nik na tej linii, gdy? ponownie wygra? Transgór S.A. Nowa umowa obowi?zywa? b?dzie od 30 lipca 2008 do 29 lipca 2011 roku.

« Poprzedni tekstNast?pny tekst »

Komentarze

Do d?u?szych dyskusji zapraszamy na forum.

Wojtek napisa?(a):

Piszecie Transgór S.A. Ale wypada?o by dopisa? miasto...

04.07 19:18:59

krzysiekz napisa?(a):

Transgór S.A. jest jeden. A je?li jest to linia w Chrzanowie, to chyba nie trudno wpa?? na to z której zajezdni. Poza tym ju? od dwóch lat nie ma czego? takiego jak "Transgór Mys?owice S.A.". Z nazwy firmy usuni?to miasto.

04.07 21:56:12


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze musz? by? zaakceptowane przed publikacj?. Dzi?kujemy!