Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Modernizacja infrastruktury tramwajowej - Sosnowiec

14.12.2013

Tagi: Tramwaje Śląskie, infrastruktura, inwestycje, KZK GOP, rozkład jazdy, za tramwaj, Sosnowiec, Katowice – Dodał: Jakub Jackiewicz

Właśnie kończą się prace przy remoncie linii tramwajowej do Zagórza. W Sosnowcu i okolicy realizowane są także inne zadania inwestycyjne w ramach projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej.


zadanie nr 29: „Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy 3-go Maja, od CWK do Pętli Zagórze”

Od 15 grudnia 2013 r. przywrócony zostanie ruch tramwajowy na odcinku od Sielca do Zagórza. To pierwszy, najdłuższy etap realizacji tego zadania. Kolejny to odcinek pomiędzy przystankami Sielec Park i Sosnowiec Estakada. Prace wykonuje krakowska firma ZUE, a wartość umowy wynosi blisko 26,3 mln zł netto.

Od 22 kwietnia 2013 r. rozpoczęto więc prace przy modernizacji tej trasy. Wybudowana została w latach 1980-1982 jako ostatnia nowa trasa tramwajowa w GOP. Od tego czasu nie była remontowana, ani nawet specjalnie troskliwie pielęgnowana. Ma parametry tzw. szybkiego tramwaju, tzn. brak skrzyżowań kolizyjnych z ruchem drogowym. Minusem jest nienajlepsza dostępność przystanków (są nieco oddalone od osiedli i prowadzą do nich strome kładki). Końcowy odcinek poprowadzony jest w wykopie między dwoma osiedlami. Od wielu lat są plany przedłużenia linii w głąb osiedli mieszkaniowych na Zagórzu, być może realizacja tego zadania będzie możliwa w najbliższych latach.

(autor: Grzegorz Strojecki) (autor: Jakub Jackiewicz) (autor: Jakub Jackiewicz)

Póki co zdecydowano się na modernizację tej trasy. Decyzją władz Sosnowca uznana została za ważniejszą niż inne odcinki w mieście. Po zakończeniu wszystkich zadań inwestycyjnych, na całej trasie z centrum Katowic do pętli w Zagórzu będzie ona dwutorowa, a torowisko na większości odcinków będzie zmodernizowane.

Długość modernizowanego odcinka wynosi 7345,19 m toru pojedynczego. Na prawie całej trasie torowisko wykonane zostało w technologii bezpodsypkowej, za wyjątkiem mostu nad Czarną Przemszą, dwóch przejść podziemnych i odcinka łączącego zmodernizowane torowisko z istniejącym w rejonie pętli Zagórze (268,23 mtp), gdzie zastosowana została technologia podsypkowa. W pasie rozdziału ul. 3 Maja torowisko nie jest przewidziane do jakiegokolwiek ruchu samochodowego, a jedynie na końcowym odcinku w Zagórzu (od „tunelu” do pętli) torowisko dostosowane jst do sporadycznego ruchu samochodowego dla służb technicznych i ratowniczych. W torowisku pozostały dwa przejścia torowe (łączniki) – jeden w rejonie przystanku Sielec Park (używany na bieżąco), a drugi nieopodal przystanku Środula Osiedle (od wielu lat nieczynny i częściowo zdemontowany).

(autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie)
(autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie)

Zastosowana technologia określana jest nazwą Rheda City. Podbudowa na całym odcinku składa się z płyty betonowej niezbrojonej z zatopionymi w niej prefabrykowanymi podkładami blokowymi, a także z warstwy filtracyjnej z kruszyw łamanych i odcinającej z kruszyw mineralnych. Kolejne elementy różnią się w zależności miejsca ich zastosowania:
- sposób podparcia szyn: w przekopie, przy peronach, na przejściach dla pieszych i przejazdach o długości łącznej 2101,60 mtp zastosowane zostanie ciągłe sprężyste podparcie szyn na płycie betonowej z całkowicie zatopionymi prefabrykowanymi podkładami blokowymi, a w poziomie ul. 3 Maja gdzie zabudowane zostanie tzw. „zielone torowisko” o długości 5243,59 mtp – punktowe sprężyste podparcie szyn na prefabrykowanych podkładach blokowych, częściowo zatopionych w płycie betonowej.
Zabudowa torowiska też jest zróżnicowana:
- w przekopie oraz w rejonie peronów przystankowych; beton do wysokości 5 mm poniżej powierzchni tocznej główki szyny,
- na przejściach dla pieszych: beton, a na nim nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce,
- na przejazdach: beton asfaltowy do wysokości 5 mm poniżej główki szyny, a w strefie przyszynowej masa zalewowa o trwałej elastyczności,
- „zielone torowisko” (o długości 5343,25 mtp): roślinność ekstensywna (rozchodniki) na szerokości płyt podtorza na substracie gruntowym lub humusie do wysokości gumowych wkładek.

Torowisko podsypkowe wykonane zostanie z szyn rowkowych na podkładach strunobetonowych. W rejonie przystanków zabudowa toru jest z płyt prefabrykowanych typu EPT.

(autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie)
(autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie)

Przebudowywane są wszystkie przystanki na trasie (12 peronów). Lokalizacja przystanków nie ulegnie zmianie. Wszystkie zaprojektowano o długości 32 m i powierzchni wyniesionej 25 cm nad powierzchnię toczną główki szyny. Szerokość dostosowana została do lokalnych warunków i wynosi od 2,06 m (Sielec Park) do 5,39 m (Zagórze Pętla). Nawierzchnia peronów przystankowych to kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego. Przystanki mają być wyposażone w wiaty typu Merkury 2004 w kolorze granatowym. Nie przewiduje się gablot reklamowych. Wiata ma być postawiona nawet na przystanku Zagórze Pętla w kierunku pętli – służącego pasażerom tylko do wysiadania.

(autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie)

Według pierwotnej wersji remont odbywać się miał przy utrzymaniu ruchu tramwajowego, ale ostatecznie zdecydowano się na wariant z całkowitym jego wstrzymaniem. Linia 15, która kursuje zwykle tą trasą została od dnia 22 kwietnia 2013 r. skierowana do Pętli Będzińskiej na Pogoni. Obniżono jej częstotliwość kursowania o połowę (z 15- na 30-minutową) i w zamian wydłużono do Sosnowca linię 36, która kursowała wcześniej na trasie Brynów Pętla – Zawodzie Pętla. W Sosnowcu jej oficjalnym przystankiem końcowym był Sosnowiec Wspólna, a zawracanie odbywało się przy wykorzystaniu pętli ulicznej – przez Sienkiewicza, rondo Gierka i Małachowskiego.

W zamian za tramwaje do Zagórza uruchomiona została przez KZK GOP autobusowa komunikacja zastępcza, oznaczona jako T-15. Kursowała na trasie Sosnowiec Urząd Miasta – Zagórze Osiedle, ale tylko w niektórych porach doby – w dni robocze w szczycie porannym i popołudniowym (co pół godziny), a oprócz tego codziennie późnym wieczorem i w nocy. W pozostałym czasie pasażerowie musieli korzystać z liniowych autobusów.

(autor: Jacek Sobota) (autor: Jacek Sobota)

W międzyczasie, w związku z pracami przy remoncie wiaduktu kolejowego nad ul. Piłsudskiego w Sosnowcu obowiązywały dodatkowe zmiany w organizacji ruchu. W okresie od 28 czerwca 2013 r. do 2 sierpnia 2013 r. codziennie wieczorem i w nocy (od 20 do 4 rano) oraz przez całe weekendy (od piątku od 20 do poniedziałku do 4 rano) wstrzymywany był ruch tramwajowy pod wiaduktem. Linia 15 wówczas nie kursowała w ogóle, linii 36 zmiany prawie nie dotyczyły, gdyż w tych godzinach nie kursowała. Linia 21 skrócona była do centrum Sosnowca (przystanek końcowy Sosnowiec Wspólna), a linia 26 skierowana była na Pogoń. W zamian kursowała linia 35 na trasie Katowice Plac Miarki – Milowice Pętla, która w rejonie przystanku Sosnowiec Sobieskiego zmieniała kierunek jazdy (obsługiwana była taborem dwukierunkowym). Dodatkowo wykonywane były kursy skrócone relacji Milowice Pętla – Sosnowiec Sobieskiego z oznaczeniem 45. Linia zastępcza T-15 na czas tych robót wzbogaciła się o dodatkowe kursy do przystanku Sosnowiec Aleja Mireckiego. W nocy kursowała stamtąd aż do Zagórza, a w soboty i niedziele w ciągu dnia – tylko do przystanku Sosnowiec Urząd Miasta (co 15 minut).

(autor: Jakub Jackiewicz)

Przyczyną kolejnych zmian trasy linii 15 był remont torowiska w ciągu ul. 3 Maja, ale na odcinku od dworca PKP do skrzyżowania z ul. Mościckiego (wykonywany przez Tramwaje Śląskie niezależnie od modernizacji trasy na pozostałym odcinku tej ulicy). Wówczas z uwagi na powstanie w centrum miasta odcinka jednotorowego i wyłączenie skrętów z ul. Małachowskiego (najpierw jednego, a potem drugiego) od 28 października 2013 r. linia 15 została wydłużona do przystanku Osiedle Zamkowe Pętla (czyli do zajezdni Będzin) – w zamian za skróconą do dworca w Sosnowcu (od strony Okrzei) linię 24 i skierowaną do Milowic linię 27. I taki stan przetrwał już do końca robót na trasie do Zagórza.

(autor: Adam Ciepluch)

Od 15 grudnia 2013 r. linia 15 kursować będzie w relacji Katowice Plac Miarki – Zagórze Pętla. Zmiana trasy w Katowicach spowodowana jest trwającym remontem torowiska przy ul. 3 Maja i pl. Wolności. Zastępcza linia T-15 ulegnie likwidacji.

Tymczasem 8 grudnia 2013 r. rozpoczęły się prace na odcinku pomiędzy przystankami Sosnowiec Estakada i Sielec Park. Tu roboty odbywają się przy utrzymaniu ruchu tramwajowego. W pierwszym etapie tramwaje kursują lewym torem w kierunku Będzina – za skrzyżowaniem z ul. Parkową zabudowano rozjazd technologiczny, a na drugim końcu odcinka wykorzystywane jest istniejące przejście torowe w rejonie przystanku Sielec Park (który z tej okazji został przesunięty poza miejsce robót). Ponadto nieczynny jest skręt od strony Pogoni w kierunku Zagórza (i odwrotnie), gdyż zmieniona będzie tam geometria torów i obecnie stary tor z nowym nie pasują do siebie.

(autor: Wiktor Stryjakiewicz) (autor: Wiktor Stryjakiewicz)

zadanie nr 28: „Modernizacja przejazdów na terenie Sosnowca: ul. 3-go Maja, skrzyżowanie z Parkową i Mościckiego”

W ramach tego samego przetargu krakowska firma ZUE wykonywać będzie również inne zadanie inwestycyjne. Prace zapewne rozpoczną się po zakończeniu robót na odcinku od ul. Parkowej do Sielca. W ramach tego drugiego zadania zmodernizowane zostanie torowisko w rejonie przystanku Sosnowiec Estakada (skrzyżowania z ul. Parkową i Mościckiego).

Zastosowane zostaną dwie technologie. Bezpodsypkowa na odcinkach bezpośrednio w jezdni, przy wykorzystaniu płyt VRZ z umieszczonymi w nich szynami Ri60N zamocowanymi materiałem elastycznym oraz podsypkowa, na pozostałym odcinku objętym robotami (szyny tramwajowe na podkładach strunobetonowych).

Wymiana torów o łącznej długości 208,24 m następuje w ramach jednego projektu (jest to właściwe zadanie nr 28), natomiast modernizacja torowiska między tymi dwoma przejazdami (wzdłuż przystanku) oraz peronów przystankowych to w zasadzie odrębna część całego zamówienia i osobna dokumentacja. W ramach zadania oznaczanego roboczo jako „Perony CWK” (CWK oznacza Centralny Węzeł Komunikacyjny) wymienione zostanie 137,784 m toru pojedynczego.

Na tym odcinku zastosowana zostanie klasyczna konstrukcja podsypkowa z szyn 60R2 na podkładach strunobetonowych z przytwierdzeniem sprężystym typu SB-4 i z amortyzującą przekładką pod stopką szyny. Podsypka będzie z tłucznia kamiennego, do wysokości 5 cm poniżej główki szyny. Wyjątkiem będą tory nad istniejącym przejściem podziemnym, gdzie przewidziano ułożenie torów na podbudowie betonowej z punktowym mocowaniem szyn na bazie materiałów poliuretanowych (tzw. podlew punktowy). Nawierzchnie peronów przystankowych zostaną wykonane z kostki betonowej szarej typu BEHA. Zamontowane zostaną wiaty przystankowe typu Merkury 2004 koloru granatowego.

Wg dokumentacji projektowej roboty mają być wykonywane przy utrzymaniu ruchu tramwajowego – z zastosowaniem ruchu po jednym torze i przy wykorzystaniu tymczasowych peronów przystankowych.

(autor: Wiktor Stryjakiewicz)

zadanie nr 20: „Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem (dobudowa drugiego toru na połączeniu z Sosnowcem)
zadanie nr 27a: „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jana Sobieskiego w Sosnowcu od połączenia torowego do granic miasta z Katowicami (wraz z dobudową drugiego toru) . Przebudowa sieci trakcyjnej”


W ramach drugiego przetargu wyłoniono jednego wykonawcę dla czterech zadań inwestycyjnych. Dwa z nich dotyczą jednego odcinka linii tramwajowej – od przystanku Szopienice Dwór do Sosnowiec Sobieskiego. Jedno z nich obejmuje wprawdzie inwestycje w granicach Katowic, ale omawiamy go razem z sosnowieckimi z uwagi na połączenie z drugim zadaniem, już w granicach tego miasta.

Są to jedne z poważniejszych zadań w ramach projektu modernizacji, a na pewno dość istotnie zmieniające charakter tego odcinka linii tramwajowej. Zakładają bowiem wykonanie całej trasy jako dwutorowej, w miejsce dzisiejszej jednotorowej z mijankami.

Obecnie odcinek dwutorowy kończy się na przystanku Szopienice Dwór, a dalej zlokalizowany jest jednotorowy węzeł z odgałęzieniem linii do Sosnowca i Mysłowic. Dalej linia w kierunku Sosnowca jest jednotorowa z dwoma mijankami – w rejonie mostu nad Rawą przed ul. Morawa oraz w rejonie Stawików. Dwa tory pojawiają się dopiero przed przystankiem Sosnowiec Sobieskiego. Od Szopienic, po zjeździe z ul. Wiosny Ludów, aż za most nad Brynicą już na terenie Sosnowca torowisko jest wydzielone i biegnie po wschodniej stronie ul. Sosnowieckiej. Taki przebieg trasy istnieje w tym miejscu od początku jej istnienia, tj. od 1928 roku. Węzeł Szopienice Dwór funkcjonuje w obecnym kształcie od 1961 roku.

(autor: Jakub Jackiewicz) (autor: Jakub Jackiewicz)
(autor: Jakub Jackiewicz) (autor: Jakub Jackiewicz)

Nowy przebieg trasy zaprojektowano w taki sposób, że za przystankiem Szopienice Dwór dwa tory biec będą krótkim odcinkiem w jezdni ul. Wiosny Ludów (odgałęzienie linii do Mysłowic będzie nadal jednotorowe, z wykorzystaniem przejścia torowego), następnie w istniejącym śladzie wzdłuż nasypu kolejowego aż do skrzyżowania ul. Morawa i Sosnowieckiej. Tam nowa dwutorowa trasa zostanie wbudowana w jezdnię ul. Sosnowieckiej i biec będzie nią aż do granicy miasta, a następnie dalej w Sosnowcu ul. Sobieskiego aż do włączenia w istniejące torowisko przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego (łączy się to z zadaniem inwestycyjnym nr 27, które jest omówione w dalszej części artykułu). Dotychczasowe torowisko biegnące z boku jezdni ulegnie likwidacji. W ramach inwestycji, w części realizowanej ze środków miasta Katowice wzdłuż ul. Sosnowieckiej powstanie m.in. ścieżka rowerowa.

Przebudowane lub wręcz zbudowane od zera będą wszystkie przystanki na trasie. Szopienice Dwór i Szopienice Morawa pozostaną w istniejących lokalizacjach, krawędzie peronowe przewidziano na wysokości 25 cm nad główką szyny. Przystanki Szopienice Stawiki i Sosnowiec Brynica zostaną wyposażone w perony – z czego na Stawikach torowisko będzie przysunięte do nich, a przy Brynicy – perony będą wysunięte zwężając jezdnię.

W obu zadaniach przewidziano różną konstrukcję bezpodsypkową torowiska – na odcinku w jezdni. Od Szopienic do granicy z Sosnowcem będzie to tzw. płyta węgierska – czyli szyny blokowe (bez stopki) typu LK-1 z zalewą poliuretanową zabudowane w prefabrykowanych płytach torowych strunobetonowych, natomiast w ul. Sobieskiego będzie to prefabrykowana płyta żelbetowa z wykorzystaniem szyn tramwajowych rowkowych typu Ri60N. Oprócz tej technologii zastosowane zostaną także inne:
- torowisko w jezdni w tzw. „podlewie ciągłym”, na podbudowie betonowej, a nawierzchnią ma być asfaltobeton (na odcinku ul. Sosnowieckiej w rejonie przystanku Szopienice Stawiki, a także w ul. Wiosny Ludów),
- torowisko w elastycznej otulinie z zalewą poliuretanową, gdzie szyny zabudowane będą w korytkach szynowych płyty żelbetowej (na moście nad Rawą),
- klasyczna konstrukcja podsypkowa – szyny na podkładach strunobetonowych (na odcinku torowiska wydzielonego między ul. Wiosny Ludów, a Morawa).

Prace w ramach zadania nr 20 rozpoczęły się 19 października 2013 r. kiedy skrócono tzw. mijankę warszawską w Szopienicach zabudowując dodatkowy rozjazd pomiędzy przystankiem Szopienice Morawa, a mostem nad Rawą. Umożliwiło to rozpoczęcie prac na tym moście. Oprócz tego, od 15 października 2013 r. zamknięto dla ruchu ul. Sosnowiecką, łączącą Szopienice z Sosnowcem. Objazd dla samochodów poprowadzono przez DK86. Tramwaje obecnie kursują bez zmian.

(autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Wiktor Stryjakiewicz) (autor: Wiktor Stryjakiewicz)
(autor: Tramwaje Śląskie) (autor: Tramwaje Śląskie)

W kolejnych etapach robót, wg dokumentacji projektowej, organizacja ruchu będzie taka, że podczas budowy nowego toru zachodniego w ulicy, tramwaje linii 15 kursują po istniejącym torowisku. Następnie na czas budowy toru wschodniego kursować będą po nowowybudowanym torze zachodnim. W podobny sposób przewidziano organizację ruchu dla zadania w ul. Sobieskiego w Sosnowcu.

Wstrzymanie kursowania linii 15 konieczne ma być w czasie etapów związanych z przebudową skrzyżowania ul. Sosnowieckiej i Morawa, a także podczas przebudowy mostu nad Brynicą. Najtrudniejszy będzie etap związany z modernizacją torowiska w ul. Wiosny Ludów (rozgałęzienie) – wówczas wstrzymany ma być ruch wszystkich tramwajów w Szopienicach. Być może przy organizacji ruchu wykorzystany zostanie tabor dwukierunkowy.

zadanie nr 26: „Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy Małachowskiego – odcinek od Ronda im. Gierka do ul. Mościckiego”
zadanie nr 27: „Modernizacja torowiska w Sosnowcu na ul. J. Piłsudskiego oraz na skrzyżowaniu z ul. Jana Sobieskiego”


To kolejne dwa zadania, które wykonywane będą w ramach jednego kontraktu razem z odcinkiem linii 15 Szopienice – Sosnowiec. Wykonawcą jest konsorcjum Skanska S.A. Warszawa i Skanska a.s. Praha, a wartość całej umowy (wszystkich czterech zadań) wynosi 33,2 mln zł netto. Tu prace jeszcze się nie rozpoczęły. Najprawdopodobniej będą wykonywane dopiero po zakończeniu robót na pozostałych odcinkach w Sosnowcu.

Pierwsze z omawianych zadań obejmuje pojedynczy tor w ciągu ul. Małachowskiego – na odcinku od ronda Gierka (wraz z rozjazdem) do skrzyżowania z ul. Mościckiego. To ok. 330 m toru. Przebieg toru nie ulegnie zmianie. Torowisko wykonane zostanie w technologii prefabrykowanej żelbetowej płyty torowej z szynami Ri60N mocowanymi elastycznie na bazie żywic poliuretanowych. Odcinek toru wydzielony z jezdni (w pasie rozdziału przed rondem Gierka i na wyspie centralnej skrzyżowania) będzie wykonany w klasycznej technologii podsypkowej. Przejazd przez torowisko na skrzyżowaniu ul. Małachowskiego i Sienkiewicza (rondo Gierka) będzie z nawierzchnią asfaltową. Przystanek Sosnowiec Małachowskiego (lokalizacja bez zmian) wyposażony zostanie w peron o długości 35 m i wyniesieniu krawędzi na wysokość 12 cm ponad główkę szyny. Peron będzie stanowił fragment chodnika. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego. Nie przewiduje się budowy wiaty przystankowej, ale na przystanku mają być zamontowane siedziska.

Podczas wykonywania robót ruch tramwajowy na tym odcinku zostanie wstrzymany. Linie tramwajowe skierowane mają być ul. Sienkiewicza, Piłsudskiego i 3 Maja przy wykorzystaniu istniejącego toru, który stanie się dwukierunkowym. Zmiana toru następować będzie przy wykorzystaniu istniejących przejść torowych w rejonie przystanku Sosnowiec Ostrogórska oraz na ul. 3 Maja za skrzyżowaniem z ul. Dęblińską. Przejazd ma być zabezpieczony sygnalizacja międzymijankową, nie wiadomo jednak jaką – wg opisu technicznego ma być to sygnalizacją ręczna, a wg rysunku – przekaźnikowa. Projektant organizacji ruchu wskazał ponadto, że linia 26 ma być podzielona na dwie części kursujące w relacjach Milowice – Zagórze i Mysłowice – Zagórze, z przesiadką na przystanku Sosnowiec Dworzec PKP.

(autor: Wiktor Stryjakiewicz)

Drugie omawiane zadanie obejmuje odcinek w ul. Sobieskiego – od końca istniejącego odcinka jednotorowego (czyli miejsca, gdzie kończy się zadanie nr 27a) do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego wraz z rozjazdami. Dla torowiska wspólnego z jezdnią zaprojektowano nawierzchnię z szyn Ri60N na płytach żelbetowych prefabrykowanych – mocowanie sprężyste na bazie żywic poliuretanowych. Podobna technologia zastosowania będzie dla torowiska w pierścieniu ronda (skrzyżowania ul. Sobieskiego i Piłsudskiego) z tym, że warstwa ścieralna ma być z betonu asfaltowego. Natomiast torowisko wydzielone i torowisko w obrębie przystanku Sosnowiec Sobieskiego wykonane ma być w technologii podsypkowej – szyny Ri60N lub SB na podkładach PST. W obrębie przystanku wykonana ma być nawierzchnia z kostki betonowej. Przystanek Sosnowiec Sobieskiego pozostaje w dotychczasowej lokalizacji, ma być wyposażony w perony o długości minimum 30 m, z krawędzią wyniesioną 25 cm ponad główkę szyny. Nawierzchnią peronu ma być kostka betonowa koloru czerwonego.

(autor: Jacek Sobota)

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

maja napisał(a):

co to jest cwk ? czyżby centralny węzeł komunikacyjny? jaja sobie robicie? węzły przesiadkowe i komunikacyjne są w Berlinie. W sosnowcu to nic innego jak ślimak.

15.12 11:26:00

eM napisał(a):

@maja: A w Polsce mamy typowe malkontelstwo.

15.12 11:44:29

psznr napisał(a):

@maja: Przez wiele lat to była oficjalna nazwa tego miejsca.

15.12 14:43:39

Rekin napisał(a):

W Sosnowcu jest CWK i nie jest on bynajmniej węzłem przesiadkowym, tylko drogowym.

16.12 14:16:32


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!