Taken from transport.wroc.biz
Nowa tramwajowa linia wahadłowa 44 z Zawodzia do Szopienic z powodu remontu torowiska.
Taken from transport.wroc.biz
Najnowszy nabytek PKM Jaworzno - MAN-Göppel NM223.
Taken from transport.wroc.biz
Pierwszy przemalowany na żółto Mercedes Citaro K w PKM Katowice.
Taken from transport.wroc.biz
Krzysztof Pawelec przenumerował małe MAZ-y dodając "0" do dotychczasowego numeru.
Taken from transport.wroc.biz
14 lutego 2014 r. zlikwidowana została linia tramwajowa nr 18 w Rudzie Śląskiej.

Jesienno-zimowe przetargi KZK GOP (cz. 2 - stawki i wyniki)

18.01.2012

Tagi: przetarg, KZK GOP, Polkar, Transgór, PKS Gliwice, Murgór-Trans, Rudpol-opa, Transkom, Polak, Kłosok, Aska, Pawelec, Meteor, Irex, Lazar, Brożek, PKM Sosnowiec, Ampex – Dodał: Jakub Jackiewicz

Kontynuując przegląd ostatnich postępowań przetargowych w KZK GOP przedstawiamy przegląd złożonych ofert wraz ze stawkami oraz opis zmian jakie nastąpiły na liniach.


Ze względu na to, iż obecnie oferenci nie muszą podawać w załączniku do oferty nawet marki autobusu, którym zamierzają świadczyć usługi (podawane są tylko parametry) nie będziemy opisywać zgłoszonego taboru. Wpisywane są bowiem zasadniczo prawidłowe pojazdy, spełniające wymagania specyfikacji, choć czasem zgłoszone już wcześniej na inne linie. Często nie ma możliwości ustalenia o jakie naprawdę autobusy chodzi (szczególnie w przypadku oferentów, którzy nie wygrali przetargu). Dołączane zobowiązania innych podmiotów do dostarczenia autobusów też najczęściej nie precyzują pojazdów, poza tym są typową „podkładką” aby spełnić warunki przetargowe, a pozyskanie odpowiedniego taboru następuje po wygraniu przetargu niezależnie od tych zobowiązań. Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych ofert wraz ze stawkami (ceny netto). Na liniach 664 i 665 oraz 102 nie podajemy cen, gdyż ze względu na przeoczenie nie pozyskaliśmy tych danych – zostaną uzupełnione niebawem.

linie 22, 600, 663
- Meteor Jaworzno: 4,44 zł za tabor BN i 4,77 zł za tabor CN
- konsorcjum Pawelec Biechów, Kłosok Żory, V-Bus Żory: 4,30 zł za tabor BN i 5,03 zł za tabor CN
- konsorcjum Nowak Transport Świerklaniec, PKM Świerklaniec, MJP-BAZ Czeladź: 4,50 zł za tabor BN i 5,10 zł za tabor CN
- PKM Katowice: 5,49 zł za tabor BN i 6,28 zł za tabor CN

linie 664, 665
- LZ Zendek
- konsorcjum Pawelec Biechów, Kłosok Żory, V-Bus Żory
- Meteor Jaworzno
- konsorcjum Nowak Transport Świerklaniec, MJP-BAZ Czeladź
- PKM Katowice

linie 672, 672N
- konsorcjum Kłosok Żory, Aska Żory, Pawelec Biechów: 4,09 zł za tabor BN i 4,99 zł za tabor CN
- konsorcjum PKS Gliwice, PKM Świerklaniec: 4,30 zł za tabor BN i 5,20 zł za tabor CN
- Meteor Jaworzno: 5,36 zł za tabor BN i 5,36 zł za tabor CN
- PKM Sosnowiec: 5,19 zł za tabor BN i 6,12 zł za tabor CN
- konsorcjum Nowak Transport Świerklaniec i MJP-BAZ Czeladź: 4,70 zł za tabor BN i 6,80 zł za tabor CN
- PKM Katowice: 5,49 zł za tabor BN i 6,28 zł za tabor CN

linie 154, 813, 814 (I)
- PKM Świerklaniec: 5,14 zł za tabor BN i 6,20 zł za tabor CN
- konsorcjum PKM Sosnowiec i PKM Katowice: 5,48 zł za tabor BN i 6,25 zł za tabor CN
Postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 10 686 826,80 zł brutto, a maksymalna kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 9 178 833,60 zł brutto (w przeliczeniu: średnia stawka w ofercie PKM Świerklaniec to 5,94 zł brutto, a maksymalna możliwa wyniosła 5,11 zł brutto).

linia 154 (II)
linie 813, 814 (II)
linia 154 (III)
linie 813, 814 (III)
Wszystkie te postępowania zostały unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty.

linie 135, 734, 735 (I)
Postępowanie unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty.

linie 135, 734, 735 (II)
- Pawelec Biechów: 3,83 zł
- Nowak Transport Świerklaniec: 4,15 zł

linia 236
- PKS Gliwice: 5,20 zł
- Transgór Rybnik: 5,20 zł
- Meteor Jaworzno: 5,37 zł
W „dogrywce” Transgór Rybnik zaoferował 5,10 zł, a PKS Gliwice 4,99 zł.

linia 695
- Transgór Mysłowice: 3,66 zł
- konsorcjum Aska Żory, Pawelec Biechów, Kłosok Żory: 3,84 zł
- Polkar Kraków: 4,17 zł

linia 982
- Transgór Mysłowice: 3,79 zł
- konsorcjum Kłosok Żory, Pawelec Biechów, Aska Żory: 3,81 zł
- Rudpol-opa Ruda Śląska: 4,00 zł
- Nowak Transport Świerklaniec: 4,22 zł
- Meteor Jaworzno: 4,27 zł

linie 237, 275
- Polkar Kraków: 4,57 zł
- Meteor Jaworzno: 4,67 zł

linia 926
- Polkar Kraków: 3,33 zł
- Meteor Jaworzno: 3,73 zł
- Trestka Wojkowice: 3,95 zł

linie 89, 234
- konsorcjum Kłosok Żory, Pawelec Biechów, Aska Żory: 4,60 zł za tabor BN i 4,60 zł za tabor CN
- konsorcjum PKS Gliwice, PKM Świerklaniec: 4,30 zł za tabor BN i 5,40 zł za tabor CN
- Transkom Piekary Śląskie: 4,59 zł za tabor BN i 5,11 zł za tabor CN
- Meteor Jaworzno: 5,67 zł za tabor BN i 5,67 zł za tabor CN

linia 102
- Transkom Piekary Śląskie
- PKS Gliwice

linia 607
- Nowak Transport Świerklaniec: 4,29 zł
- Rudpol-opa Ruda Śląska: 4,30 zł
- konsorcjum Pawelec Biechów, Kłosok Żory, Aska Żory: 4,34 zł

linia 619
- LZ Zendek: 3,08 zł

linia 707
- Murgór-Trans Katowice: 3,23 zł
- PKM Świerklaniec: 3,32 zł
- Meteor Jaworzno: 4,14 zł

linia 908N
- Meteor Jaworzno: 3,57 zł
- Rudpol-opa Ruda Śląska: 4,80 zł
- PKM Sosnowiec: 5,30 zł

linia 916
- Brożek Ruda Śląska: 2,96 zł
- Murgór-Trans Katowice: 3,11 zł
- Meteor Jaworzno: 3,17 zł
- Intrans Sosnowiec: 3,42 zł

linia 954
- Murgór-Trans Katowice: 1,80 zł
- Brożek Ruda Śląska: 1,81 zł
- Meteor Jaworzno: 1,93 zł
- Transgór Mysłowice: 2,76 zł

linia 998
- Kłosok Żory: 2,39 zł

Jak widać wśród oferentów jest kilka nowości. Przetarg na linie 237 i 275 oraz 926 wygrała Paulina Szczepanik z Krakowa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe POLKAR”. Do 2009 roku firma miała siedzibę w Mysłowicach, a Paulina Szczepanik to córka Stanisława Rzenno, który jest właścicielem firmy „Stanpaul-bus” obsługującej niektóre linie w Chrzanowie. Polkar obsługuje za to linie autobusowe na zlecenie związku komunalnego z Olkusza.

fot. J. Sobotafot. J. Sobotafot. J. Sobota

Drugą nowością jest spółka z o.o. pod tajemniczą nazwą „MJP-BAZ”. Skrót „MJP” to akronim pierwszych liter imion współwłaścicieli spółki – Małgorzaty Sebzdy, Jerzego Sebzdy i Pawła Sebzdy. Spółka ma siedzibę w Czeladzi przy ul. Wiosennej 35, tam gdzie znajduje się siedziba i zajezdnia firm PUP Czeladź i Sed-Baz Czeladź.

Trzecią nowością jest start w jednym z przetargów (na linię 236) Transgóru Rybnik. Ta spółka od wielu lat obsługuje sporą część komunikacji miejskiej w Rybniku, teraz pierwszy raz spróbowała sił w przetargu organizowanym przez KZK GOP, dopiero w dogrywce przegrywając z PKS Gliwice.

fot. A. Ciepluch
We wszystkich postępowaniach nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty i w większości przypadków nowi przewoźnicy (lub ci sami, ale na podstawie nowej umowy) obsługują już swoje linie (w większości od 1 stycznia 2012 r., w przypadku linii 102 – od 1 listopada 2011 r., a w przypadku linii 237 i 275 oraz 926 rozpoczęcie realizacji usług nastąpi 1 lutego 2012 r.)

Największym przegranym jest Rudpol-opa Ruda Śląska. Ten niewielki przewoźnik (działalność przewozowa jest poboczną działalnością firmy) przegrał przetargi na obsługę linii 982 (obsługiwał ją prawdopodobnie od początku jej powstania, czyli od 1995 roku) i 908N (jeździł na niej od początku jej powstania, czyli od 1 stycznia 2008 r.). Pozostała mu tylko obsługa linii 144 (dwa autobusy). Kolejny przetarg na linię 982 jednak już wkrótce (umowa jest tylko na 7 miesięcy). Linię 982 obsługuje obecnie Transgór Mysłowice, jednak część autobusów wypożyczona jest od Nowaka.

fot. J. Sobotafot. J. Sobota

Dwie linie stracił też Henryk Polak z Chorzowa – nie startował jednak w żadnym przetargu. Obsługiwał do końca 2011 roku linie 664 i 665 oraz 236. Tą ostatnią przejął PKS Gliwice, za dużo wyższą stawkę niż dotychczas, jednak obsługiwana była ona początkowo autobusem wypożyczonym z PKM Świerklaniec (Neoplan N4411 nr tab. 1128). Taki sam autobus kursuje od początku roku na linii 707. Przetarg wygrał nieoczekiwanie Murgór-Trans z Katowic (dotychczas jeździł tam Irex), a do obsługi linii odkupił autobus z firmy Stanpaul-bus z Mysłowic kursujący dotychczas w Chrzanowie. Jak widać autobusy przemierzają wzdłuż i wszerz cały region.

fot. J. Sobotafot. J. Sobotafot. J. Sobota (autor: Jacek Sobota)

Przegranym jest też Transkom z Piekar Śląskich. Utracił dwie linie, które obsługiwał od wielu lat (89 od 1 lutego 1996 r., a 234 jeszcze dłużej). W internecie pojawiły się plotki o rychłym upadku tej firmy, jednak są one prawdopodobnie mocno przesadzone. Wspomniane linie przejęło konsorcjum Kłosoka, Pawelca i Aski, które startowało w wielu omawianych postępowaniach (w różnej konfiguracji jeśli chodzi o lidera, a czasem zamiast Aski pojawiał się V-Bus). Wygrali także przetarg na linie 672 i 672N. Co ciekawe, mimo iż członkiem konsorcjum jest również Pawelec na żadnej z wymienionych linii nie kursują jego autobusy. Pawelec (samodzielnie) rozpoczął za to obsługę linii 135, 734 i 735, gdzie zajął miejsce Nowaka.

fot. J. Sobotafot. J. Sobotafot. J. Sobota
fot. J. Sobotafot. J. Sobota
fot. J. Sobotafot. J. Sobota

Usługi Przewozowe Irex z Sosnowca, spółka Irex-1 z Dąbrowy Górniczej, czy Meteor z Jaworzna to w zasadzie jeden „holding” należący do tego samego właściciela. Obecnie oferentem w przetarg jest tylko spółka Meteor (wcześniej bywały konsorcja lub startował Irex samodzielnie). Na liniach 237, 275 i 926 dotychczas przewoźnikiem był Irex Sosnowiec, linie rozdzielono do osobnych postępowań (choć wzajemnie się uzupełniają – 237 i 275 kursują tylko w dni robocze, na 926 tylko w dni wolne), a oba przetargi wygrał Polkar Kraków (Paulina Szczepanik) – nowy przewoźnik w sieci KZK GOP. Meteor utrzymał stan posiadania w postaci linii 22, 600 i 663 (na tych liniach przestał kursować Lazar jako podwykonawca) oraz zyskał pierwszą w swojej historii linię nocną – 908N.

fot. J. Sobotafot. J. Sobotafot. J. Sobota
fot. J. Sobotafot. J. Sobota

Lazar zgarnął za to linie 664 i 665, a także utrzymał linię 619 w Siewierzu na którą nie było innych chętnych. Podobnie zresztą jak na 998 w Chorzowie, gdzie nadal jeżdżą minibusy Kłosoka. Wśród linii minibusowych zmiana nastąpiła na będzińskiej linii 916, gdzie Meteora zastąpił Brożek, a na 954 w Mysłowicach nadal jeździ Murgór-Trans.

fot. J. Sobotafot. J. Sobotafot. J. Sobota
fot. K. Kriegelfot. J. Sobota
fot. J. Sobotafot. J. Sobotafot. J. Sobota

Nie zmienili się przewoźnicy na zastępczej linii 607 (nadal Nowak), 695 (nadal Transgór) i 102 (nadal Transkom). Linia 695 została przy okazji wydłużona od Murcek do Szopienic. Na tej trasie zastąpiła linię 212 obsługiwaną przez PKM Katowice, która została zawieszona. Linia ta uruchomiona została 11 listopada 2005 r. (na trasie Szopienice – Giszowiec, wydłużenie do Murcek nastąpiło od 15 sierpnia 2010 r.) ze względu na zmianę taboru na linii 12 (z przegubowego na krótki, w zamian uruchomiono dodatkowe kursy uzupełniające). Zawieszono także linię 618 (Zagórze – Zawodzie) obsługiwaną przez PKM Sosnowiec (uruchomioną 1 września 1998 r. przez skrócenie trasy części kursów szczytowych na linii 18).

fot. J. Sobotafot. J. Sobotafot. J. Sobota
fot. J. Jackiewiczfot. J. Jackiewicz

Kilka słów o liniach 154, 813 i 814. Po wypowiedzeniu umowy PUP/Sed-Baz Czeladź linie przypadły PKM Sosnowiec. Pierwszy przetarg unieważniono z tego powodu, że najtańszy oferent nieco przeholował z ceną (był nim PKM Świerklaniec). PKM Sosnowiec w tym przetargu wystartował w konsorcjum z PKM Katowice, gdyż inaczej nie mógł spełnić warunków taborowych. Wg umowy konsorcjum podział zadań miał wyglądać tak, że linię 154 oraz weekendowe i wakacyjne kursy linii 814 obsługiwane taborem BN miał obsługiwać PKM Katowice, a linię 813 i kursy linii 814 wykonywane taborem CN – PKM Sosnowiec. Kolejne postępowania ogłaszane na bardzo krótkie okresy (3 i 4 miesiące) nie zainteresowały zupełnie nikogo. A tymczasem linie te obsługuje PKM Sosnowiec na podstawie umowy z wolnej ręki. Od 1 stycznia 2012 r. jedynie więcej autobusów na tych liniach jest niskopodłogowych.

fot. J. Sobotafot. J. Sobota

Na koniec informacja o zakończeniu działalności przez jednego z najdłuższych stażem przewoźników w sieci KZK GOP i MZKP. Chodzi tu o Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „Ampex” z Bytomia (w ostatnich miesiącach z siedzibą w Radzionkowie). Firma ta zaczynała jeszcze jako podwykonawca WPK. Była to spółka jawna (dawniej spółka cywilna) należąca do Krzysztofa Piegzy i Waldemara Krakowiaka. Była znana głównie z rupieciastych autobusów sprowadzanych z wielu miast Polski, nigdy nie kupiła ani jednego fabrycznie nowego autobusu. W ostatnim czasie Ampex obsługiwał kilka linii (83, 142, 143, 158, 246 i 717) na zlecenie MZKP Tarnowskie Góry w ramach Transportowego Konsorcjum Przewoźników Prywatnych, którego zresztą był liderem. Ponadto obsługiwał dla KZK GOP linię 98 po wygranym przetargu. Ze względu na kłopoty finansowe spółka zakończyła działalność przewozową i najpierw około 27 grudnia 2011 r. jej linie w ramach konsorcjum jeżdżącego dla MZKP wraz z całym taborem przejął Nowak Transport Świerklaniec, a następnie 6 stycznia 2012 r. przestała obsługiwać linię 98 dla KZK GOP. W trybie awaryjnym obsługę linii zlecono firmie Aska Żory, a wkrótce powinien zostać ogłoszony nowy przetarg.

fot. J. Sobotafot. J. Jackiewiczfot. J. Sobota
fot. J. Sobotafot. J. Sobotafot. J. Sobota
fot. J. Sobotafot. J. Sobotafot. J. Sobota
fot. J. Sobotafot. J. Sobota

« Poprzedni tekstNastępny tekst »

Komentarze

Do dłuższych dyskusji zapraszamy na forum.

speacetronic napisał(a):

Napomnę dodatkowo że Pan LAZAR wygrał pakiet linii w miejscowości MYSZKÓW , wyeliminował z rynku dotychczasowego przewoźnika firmę SANIKO , na linii numer 2 z Siewierza do Myszkowa są honorowane bilety miesięczne KZK GOP.
A konsorcjum IREX-METEOR od 1.01.2012 obsługuję linię w miejscowości TCZEW .

20.01 11:54:38

memphis napisał(a):

o Myszkowie jeszcze napiszemy, a o Tczewie już było.

20.01 12:47:48

grek napisał(a):

Jak długo PKM Sosnowiec będzie obsługiwał 154, 813 i 814 z wolnej ręki? Znowu rozpiszą przetarg?

20.01 13:02:48

obeznany napisał(a):

Będzie obsługiwał do jedynie słusznego skutku ;)

20.01 15:02:51

Tunkol napisał(a):

Szkoda że MJP-BAZ Czeladź nie wygrał 22, 600, 663 bo za czasów PUP było lepiej. Na 154, 813, 814 jest jakąś poprawa a tu brak.

20.01 15:09:13

andrzejh69 napisał(a):

Niskie bardzo te stawki (niższe niż głodowe) prywatni przewoźnicy oferują przy takich cenach ON. PKM-y przy nich nie mają szans.

20.01 15:28:56

zonk napisał(a):

813, 814, 154 - a za 3 miesiące co? Zostaną włączone do pkmowego pakietu?

20.01 16:38:56

Wojtek napisał(a):

Na 98 oprócz wozów Aski jeżdżą również ostatnio wozy Kłosoka.

21.01 00:00:42

chris napisał(a):

Szkoda że nie wiemy jaki tabor oferowali oferencji. Na przykład mnie interesuje co takiej zaproponował Nowak i MJP że za tabor CN chcieli 6,80 zł.

21.01 01:20:35

Alek napisał(a):

Myślę, że o Ampexie to można by było osobny artykuł napisać.

21.01 19:17:50

memphis napisał(a):

@chris: zaoferowali dwa krótkie wozy z 2006, dwa "pow. 12 m" z 2001 i jednego z 2011 (z zobowiązania wiemy, że chodziło o MAZ-a 107), czyli dokładnie to co było wymagane.

21.01 23:21:33

chris napisał(a):

Dzięki, jak na MAZa to trochę drogo zawołali a ASKA zgłosiła Mobilisowego Solarisa czy również MAZa ?

22.01 14:49:20

Kysó napisał(a):

@zonk: pakiet PKMu Sosnowiec kończy się 28.02.2014 a do tego czasu te 3 linie pewnie będą na jakichś śmieciowych umowach.
@obeznany: słuszna uwaga, PKM będzie to obsługiwał do jedynie słusznego skutku. Czytaj: do końca świata.
@Tunkol: o, to chyba jesteś jednym z pierwszych (oprócz mnie), którzy chwalą PKM na posebzdowych liniach. Jak na razie słyszałem tylko głosy krytyki. Że mało niskiej podłogi, że kierowcy bilety zaczęli sprawdzać, że PKM jest za drogi i takie tam.

22.01 20:09:13

memphis napisał(a):

To, że PKM jest za drogi to akurat jest oczywiste i widać to po wszystkich stawkach - średnio o złotówkę droższy od reszty przy takich samych wymaganiach.

22.01 21:16:43

Kysó napisał(a):

@memphis: wiesz, zatrudnianie pracowników na umowę o pracę (a nie na zlecenie) kosztuje, 168 godzin dla kierowcy a nie 450 też ma swoją cenę. Dodajmy do tego służbowe ubrania dla kierowców, zaplecze techniczne, sprzątaczki (żeby kierowca nie był kierowcą, mechanikiem i sprzątaczką w jednym) i z tego się bierze taka cena a nie inna. Diesel też kosztuje więcej niż olej na frytki. Fakt palących 50 litrów na setkę autobusów pominę :)

22.01 21:44:26

memphis napisał(a):

Chciałeś napisać, że kosztują przywileje socjalne, związki zawodowe, rozbudowana biurokracja, hektary zajezdni i przestrzenie biurowców, itd.

22.01 21:57:55

Kysó napisał(a):

Rzeczywiście, zajezdnie PKMów to nie są parkingi przy Tesco czy innym Lidlu a warsztat to nie garaż przydomowy. W kwestii związków zawodowych czy biurokracji to i tak żaden z PKMów nie dorównuje takim PRom. A przywileje socjalne to ma każda większa firma, zresztą kwestie przywilejów socjalnych reguluje nawet prawo pracy (art. nt. tworzenia funduszu socjalnego).

23.01 09:02:45

memphis napisał(a):

Widać, że nie masz kompletnie żadnego pojęcia o funkcjonowaniu prywatnych przewoźników, szczególnie poza GOP-em.

23.01 09:05:15

o co chodzi napisał(a):

dlaczego na jednym z zadan na 695 kursuje 079 wypozyczony od Nowaka? mialy byc 3 krotkie z rocznika 2000 lub mlodsze.... wspomniany MAN jest z (sick) 1991! i nie jezdzi on "wyjatkowo" jako podmiana tylko na stale! nie ma mozliwosci wyegzekwowania od przewoznika przestrzegania postanowien umowy??

23.01 10:27:58

Kysó napisał(a):

@memphis: na pewno Mobilis jeździ po Krakowie za 3 zł/wzkm

23.01 14:15:22

memphis napisał(a):

Ale jeździ taniej niż MPK. Istotna jest różnica cen, a nie wartości bezwzględne, które się różnią w zależności od miasta, kosztów, itd.

23.01 14:33:49

kojot napisał(a):

memphis:
Ty widać nie zrozumiesz co to znaczy robota za przysłowiową miskę ryżu boś jeszcze tego nie zasmakował. Zatrudnij się, zobacz co Ci będą kazali podpisywać za umowę, popracuj parę lat, zobacz jakie będziesz miał składki odprowadzane. Po tygodniu zaczniesz nosić ze sobą skrzynkę narzędziową, miotełkę, zimą łopatkę i z biegiem czasu zrozumiesz że w naszych realiach prywatna firma przy przetargach 100% cena i takiej kontroli ze strony upoważnionych instytucji jaka jest znaczy wegetację dla pracowników.
Bo uczciwa firma prywatna w tych realiach nie jest w stanie się utrzymać.

23.01 17:56:38

Bodzio napisał(a):

@kysó, @kojot - naprawdę nie rozumiem, co wy jeszcze w tych prywatnych firmach robicie. Szybko w te pędy do wspaniałych PKM'ów !!! A może sami spróbujecie własnych sił i założycie własne firmy ? Zatrudnicie wszystkich biednych do tej pory kierowców i zafundujecie im co rok wczasy na Majorce >

23.01 18:56:31

lgor napisał(a):

@kojot
Proponuje poczytać wywiad z Eugeniuszem Szymonikiem
http://infobus.pl/text.php?...

Twoja opinia bierze się tylko z obserwacji przewoźników z GOPu. Zauważ że żadna renomowa firma przewozowa nie jest zainteresowana naszą ofertą przewozową by świadczyć tu usługi. To KZK GOP stwarza słabe warunki umowy. Memphis pisze że gdyby coś było przewidywalne to i warunki bytowe pracowników byłby lepsze. W PKMach jest lepiej bo mają przewidywalną przyszłość. Nikt im nagle nie zabierze wszystkich lini a KZk GOP raczej nie wypowie nagle umowy jak Sebzdzie. I powiedzmy sobie szczerze to PKMy też łamią warunki umowy w podobny sposób jak zrobił Sebzda. Tylko jak widać prawo nie jest równe dla wszystkich.

23.01 20:46:04

memphis napisał(a):

"Bo uczciwa firma prywatna w tych realiach nie jest w stanie się utrzymać" - otóż to, dlatego nawołujemy do uczciwych przetargów. Co nie zmienia faktu, że generalizowanie i sprowadzanie wszystkich prywatnych firm do jednego worka jest absurdalne.

23.01 21:03:24

suchy napisał(a):

@Kysó - ale chyba na linii 304 do Wieliczki - tam owszem jeżdżą za 3 zeta, ale jak dobrze napisałeś PO KRAKOWIE, Wieliczka dorzuca kolejne 2 zeta, tak że wzkm linii 304 wynosi obecnie coś koło czy nawet ponad 5 zeta.

23.01 21:11:32

Kysó napisał(a):

@Bodzio: zlokalizuj mój IP to się dowiesz u jakiego niedobrego prywaciarza pracuję.
@suchy: I otóż to. Tylko popatrz na rozkład 304 i porównaj sobie z rozkładem naszych linii, obiegami, przerwami, pracą przewozową itp.

24.01 06:57:07

kojot napisał(a):

Memphis:
Zawsze przetarg 100% cena w naszych społeczno-gospodarczych realiach odbija się na tym na dole. I to nie dotyczy tylko komunikacji miejskiej w GOP, bo taki wyzysk połączony z brakiem zachowywania elementarnych zasad bezpieczeństwa w pracy występuje również w innych sektorach np. firmach budowlanych.
U nas poprostu nie ma zdrowych zasad konkurencji w całej gospodarce.

24.01 08:08:09

memphis napisał(a):

Oczywiście nie zawsze i nie we wszystkich sektorach. Przede wszystkim w tych sytuacjach w których zamawiający nie potrafi ustalić, a później wyegzekwować odpowiednich wymagań. To raz. A dwa - nieprzewidywalne warunki przetargowe w kolejnych latach uniemożliwiają długofalowe planowanie inwestycji i rozwoju firmy. Dlatego właśnie cały czas piszemy o tym, że zasady konkurencji w przetargach KZK GOP powinny być zdrowe i uczciwe. A nie ma żadnego przepisu który nakazuje ustalanie jako kryterium tylko ceny usługi.

24.01 08:15:13

kojot napisał(a):

Ale tu nie chodzi tylko o warunki przetargu tylko (a może przede wszystkim) o to jaka jest kontrola ze strony naszego państwa nad ogólnie mówiąc warunkami pracy (m.in. formą zatrudnienia, czasem pracy, zachowywaniem przepisów bhp, itd.).
Dlatego najbardziej uczciwe warunki ze strony KZK i tak nie rozwiązują głównego problemu, bo jak sami pisaliście KZK nie ma takich uprawnień i nie może pewnych rzeczy w przetargu wymagać (bo za to jest odpowiedzialne państwo).

24.01 09:01:37

memphis napisał(a):

Stabilnie i normalnie funkcjonująca firma (prywatna, czy nie) szanuje swoich pracowników i przestrzega przepisów, bo nie ma żadnego interesu w tym, żeby robić inaczej.

24.01 09:16:26

kojot napisał(a):

O tóż to. To nie forma własności decyduje czy firma działa na zdrowych zasadach czy nie. Tyle że takie firmy o których piszesz są skazane na porażkę, bo nie wytrzymają konkurencji ze strony firm "złodziejskich", których nikt nie przywołuje do porządku (bo ogólnie to jest taniej dla zamawiającego a to że załoga to nieświadome murzyny to już nie ważne).

24.01 09:42:54

memphis napisał(a):

Gdyby było tak jak piszesz to w gospodarce byłyby same firmy "złodziejskie", a jednak jest całkiem sporo normalnych. Co więcej, to prywatne firmy trzymają gospodarkę przy życiu i dają zatrudnienie większości mieszkańców Polski. Poza tym takie firmy "złodziejskie" działają na krótkę metę i nie mają żadnych szans na długofalowy rozwój.

24.01 10:10:40

lgor napisał(a):

@kojot Przywołać do porządku mogą tylko uczciwe, konkrencyjne przetargi oraz sprawiedliwe egzekowanie wymagań, które z kolei powinno się bardziej sprecyzować.
@memphis mam pytanie odnośnie długości umowy. Zamawiający nie ma chyba pełnego pola manewru. Jak to jest ?

24.01 17:07:45

memphis napisał(a):

Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat w transporcie drogowym (art. 25 ust. 2 pkt 1 uptz). Ale dopiero jak się plan transportowy uchwali - do tego czasu umowę zawiera się na okres nie dłuższy niż 3 lata (art. 84 ust. 2 pkt 2 uptz).

24.01 17:23:30

lgor napisał(a):

Czyli KZK GOP może bez problemu zawierać umowy nawet na 8 lat bo w końcu mają uchwaloną strategię działania na lata 2008-2020.

24.01 18:22:51

memphis napisał(a):

Strategia KZK GOP nie jest przecież planem transportowym w rozumieniu ustawy. Więc póki co - na 3 lata, po uchwaleniu planu (mają jeszcze 2 lata na to) - maksymalnie na 10. Takie długie umowy trzeba jednak umieć przygotować, dotychczasowe doświadczenia KZK GOP w tym względzie (8-letnie umowy kilka lat temu) są raczej fatalne.

24.01 18:45:36

Biały napisał(a):

Memphis, ale prawda jest taka i nie inna, że jeśli podzielono by wszystkie linie na kilkanaście ogromnych pakietów skorygowano by wszystkie linie ( Normalizacja rozkładów jazdy itd) to życie było by łatwiejsze i na przykład dzięki 10 letniej umowie PKM-y i Prywatne firmy mogły by zainwestować w nowoczesne autobusy na miarę XXI wieku ( mam na myśli Klimatyzację nowoczesne systemy dynamicznej zapowiedzi przystanków może i by się o wi-fi pokuszono, o czystym pojeździe nie mówię ) Również wiadomą sprawą iż koszty by wzrosły nawet mógłbym płacić za ten bilet więcej ale poziom obsługi i samej renomy komunikacji by wzrosło a kto wie może jakiś odsetek ludzi przeżuciłby się z samochodu na autobusy. :)

24.01 19:09:52

memphis napisał(a):

I o to właśnie chodzi. Wg mnie najlepsze grupy zadań byłyby po ok. 20-30 autobusów w ruchu (nie sztywnych linii). I takie zadanie, odpowiednio rozdysponowane po sieci, powinny mieć wymóg nowego taboru, a pozostałe (szczytówki, itp.) mogą być poddawane przetargom nawet pojedynczo i z niższymi wymaganiami.

24.01 20:45:19

Bodzio napisał(a):

@Biały - z tym płaceniem więcej za ten bilet trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie przekroczyć pewnego pułapu, powyżej którego bardziej opłaca się jednak jechać samochodem. Dla mnie jako osoby mającej wybór "samochód, czy komunikacja zbiorowa" mimo wszystko kryterium wyboru środka komunikacji stanowi "100 % cena". I chyba takich, jak ja jest wielu.

24.01 22:14:15

Kaim Argonar napisał(a):

Mam takie pytanie, czy ten Solaris U18 na 672 od ASKI nie jest przypadkiem z Warszawy? ZTM ma dokładnie te same barwy i wyświetlacze.

08.02 03:31:44

Rafał napisał(a):

@Kaim Argonar. A od czego jest fotogaleria TWB, i zamieszczona w niej historia każdego sfotografowanego autobusu, tramwaju, trolejbusu, czy pociągu? Zresztą na jakimś zdjęciu tego wozu, zamieszczonym na TWB, dokumentującym to wypożyczenie do ASKI, naniesiony jest przecież numer taborowy A750

10.02 07:36:55


Dodaj komentarz

Ten element został zablokowany, nie ma możliwości dodawania do niego komentarzy lub głosowania.

Komentarze muszą być zaakceptowane przed publikacją. Dziękujemy!